29. toukokuuta 2012

Koraani ja konteksti

Islamin kriitikot arvostelevat Koraania sen väkivaltaisista jakeista. Islamin puolustelijat ja muslimit puolestaan vetoavat siihen, ettei jakeita voi irrottaa asiayhteydestään - jos poimii yhden jakeen sieltä ja toisen täältä, voi todistaa mitä tahansa vaikka mistä pyhästä kirjasta. Tämä on tietysti totta ja on pelkästään reilua vaatia konteksti nähtäville, jos uskontoa ja sen pyhiä kirjoituksia syytetään vihapuheesta. Yritän vastata haasteeseen David Woodin suosiollisella avustuksella.

Otetaan esimerkiksi Koraanista jae 29 suurasta 9 (9:29):

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Tässä jakeessa siis käsketään taistelemaan Kirjoituksen saaneita vastaan (joka siis tarkoittaa juutalaisia ja kristittyjä), jotka eivät usko samoin kuin muslimit uskovat. Heitä vastaan käsketään taistella niin kauan kunnes he, juutalaiset ja kristityt, alistuvat muslimien vallan alle ja maksavat veroa heille.

Ensimmäinen vastaväite on, että vaikka tässä käsketään taistella vääräuskoisia vastaan, niin jae pitää ymmärtää siten, että taistelu on sallittua vain puolustautumiseen. Siis vain jos Kirjoituksen saaneet kristityt ja juutalaiset ensin hyökkäävät muslimeja vastaan. Katsotaanpa mitä Koraani (siis Jumala itse) on ilmoittanut Koraanista.

6:114:  Toivoisinko minä sitten erotuomariksi ketään muuta kuin Jumalaa; Hänhän teille on lähettänyt ylhäältä Pyhän Kirjoituksen sellaisena, että sen voi selittää. ...
11:1: Tämä on kirja, jonka säkeiden sisältö on vahvistettu, sillä ne on selittänyt Hän, joka on viisas, tietävä;
12:1: Nämä ovat selvän Kirjan säkeistöjä.
16:89: ...Olemmehan lähettänyt sinulle Kirjan selitykseksi kaikkinaisiin asioihin...
27:1: Nämä ovat Koraanin ja selvän kirjan säkeistöjä,
41:3: kirjoitus, jonka säkeet ovat selvät, arabialainen Koraani kansalle, jolla on tieto,
57:9: Hän lähettää selvät merkit palvelijalleen, jotta tämä voisi johtaa teitä pimeydestä valoon;...

Koraani on siis Jumalan ilmoittama, jonka sisältö on vahvistettu, jonka säkeet ovat selvät ja jonka merkit johtavat palvelijoitaan valoon. Se on siis kirjoitettu siten, että se on helppo ymmärtää eikä mikään viittaa siihen, että jakeet olisivat jotenkin tulkinnanvaraisia. Kun siis Koraani käskee taistelemaan vääräuskoisia vastaan sen takia koska nämä eivät tunnusta muslimien uskontoa, se tarkoittaa juuri sitä, eikä mitään muuta.

Mutta siirrytään seuraavaksi siihen kontekstiin.

Konteksteja on erilaisia. Historiallinen konteksti kertoo mitä tapahtui silloin, kun tämä jae ilmoitettiin profeetalle. Jae voi muuttaa merkitystään, kun tiedetään mitä oli tapahtunut ja miksi tällainen jae ilmoitettiin. Välitön kirjallinen konteksti ottaa huomioon lauseyhteyden. Tämän jakeen edellä ja jäljessä olevat jakeet saattavat muuttaa merkityksen. Sitten on vielä Koraanin laajuinen konteksti - onko tämä jae sopusoinnussa muiden Koraanin tekstien kanssa vai muuttaako Koraanin muu sanoma tämän jakeen merkitystä.

***

Historiallinen konteksti selviää 1300-luvulla eläneen muslimihistorioitsijan Ibn Kathirin teoksesta The Battles of the Prophet, pp 183-4:

Allah antoi käskyn uskovaisille, ettei uskottomia saa päästää pyhän moskeijan lähelle (Kaaba Mekassa). Quraishit (profeetan heimo) ajattelivat tämän pienentävän heidän tulojaan kaupankäynnistä. Siksi Allah korvasi heidän menetyksensä antamalla heille luvan taistella Kirjan kansoja vastaan, kunnes he kääntyisivät Islamiin tai maksaisivat veroa. Allah sanoi: "Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa. (Koraani 9:28-29)" Siksi Allahin lähettiläs päätti taistella roomalaisia vastaan käännyttääkseen heidät Islamiin.

Historiallinen konteksti on siis se, että Muhammadin seuraajien tulot pienenivät huomattavasti, kun vääräuskoiset eivät enää voineet tulla Mekan kaupunkiin. Mekka oli monijumalaisten pyhiinvaelluspaikka ja pyhiinvaeltajat olivat kaupunkilaisten tulonlähde. Nyt Jumala oli kieltänyt kaikilta vääräuskoisilta pääsyn kaupunkiin, joten kaupungin asukkaat olivat huolissaan elannostaan.

Muhammad sai Jumalalta ilmestyksen, joka käski muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja pakottamaan heidät maksamaan veroja, mikä kompensoi kaupankäynnin vähentymisestä aiheutuneet tappiot. Historiallisessa kontekstissa jae 9:29 on siis annettu tulonhankkimista varten. Muhammad päätti hankkia tuloja kiristämällä roomalaisilta veroja uhkaamalla sodalla. 

Tekivätkö roomalaiset jotain, että olisivat ansainneet tällaisen kohtelun? Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa,...  Kyseessä oli siis rahan hankinta sotimalla, jossa tekosyynä käytettiin sitä, että roomalaiset olivat vääräuskoisia.

***

Entäs välitön kirjallinen konteksti, lauseyhteys? Tarina alkaa jakeesta 9:28 ja päättyy jakeeseen 9:33. 

9:28. Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas.

Monijumaiset ovat saastaisia, joten heitä ei saa päästää enää Pyhän Moskeijan lähelle. Profeetan heimo pelkää köyhtyvänsä, joten Jumala vakuuttaa, että hän kyllä huolehtii heistä vaikka kauppatulot tämän kiellon vuoksi vähenevätkin. Miten Jumala aikoo korvata tulonmenetykset selviää seuraavasta jakeesta:

9:29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Taistelkaa Kirjoituksen saaneita, siis juutalaisia ja kristittyjä, vastaan kunnes he joko kääntyvät oikeaan uskoon (jolloin he maksavat zakatia, muslimien veroa) tai alistuvat dhimmeiksi (ja maksavat jizya-veroa). Tuloja tulee joka tapauksessa!

Seuraavaksi juutalaisia ja kristittyjä moititaan väärästä opista, joka oikeuttaa heidän alistamisensa:

9:30. Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

9:31. Paitsi Jumalaa ovat he ottaneet herroikseen kirjanoppineensa ja munkkinsa, samaten Messiaan, Marian pojan, vaikka heidän tuli palvella vain yhtä ainoata Jumalaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Ylistettäköön Häntä ja olkoon Hän kaukana siitä, minkä he asettavat hänen rinnalleen!

Jumala ei hellitä ennen kuin vääräuskoiset on alistettu:

9:32. Mielellään he puhaltaisivat sammuksiin Jumalan valon, mutta Jumala ei hellitä ennenkuin on saattanut valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat närkästyisivätkin.

Jumala hävittää kaikki muut uskonnot, kunnes vain Islam on jäljellä:

9:33. Juuri Hän on lähettänyt sanansa julistajan ja tämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon, asettaakseen sen jok'ainoan muun uskonnon yli, vaikka se Jumalattomia närkästyttää.

Muuttaako lauseyhteys jakeen 9:29 rauhanomaiseksi? Ei. Lauseyhteys tekee selväksi, että vääräuskoisia vastaan on taisteltava kunnes kaikki muut uskonnot on alistettu. Huomatkaa, että tässä ei sanallakaan mainita, että vääräuskoiset olisivat mitenkään loukanneet muslimeita tai hyökänneet heitä vastaan. Se, että he eivät usko muslimien tavalla, riittää siihen että heitä tapetaan, ryöstetään ja alistetaan. Melko suvaitsematonta.

Ibn Kathir Koraanin selitysteoksessaan:

(Koraani 9:30) Taistelu juutalaisia ja kristittyjä vastaan on luvallista, koska he ovat kuvainpalvojia ja uskottomia. Allah rohkaisee uskovaisia taistelemaan polyteistejä sekä  uskottomia juutalaisia ja kristittyjä vastaan, jotka ovat kertoneet hirveitä valheita Allahia vastaan. Juutalaiset väittivät että Esra olisi Allahin poika ... Samoin kristittyjen samanlainen valhe Jeesuksesta...

***

Entä sitten Koraanin muu sanoma? Jos lukisimme koko Koraanin, niin varmasti se asettaisi jakeen 9:29 erilaiseen valoon ja todistaisi islamin olevan rauhan uskonto?

Koraanissa on myös rauhanomaisia jakeita, joissa kannatetaan uskonnonvapautta ja kielletään tappaminen. Muuttuuko jakeen 9:29 merkitys kun otetaan huomioon koko Koraanin sanoma? 

Jo Muhammadin aikana huomattiin, että osa Jumalan ilmoituksista oli ristiriidassa keskenään, ensin annettaan lupa uskoa mihin haluaa, mutta sitten määrätäänkin taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Kummat jakeet muslimin tulee ottaa huomioon? Väkivaltaiset vai rauhanomaiset?

Koraanissa on jae 2:106, jonka Jumala ilmoitti profeetalle juuri ristiriitaisuuksien ratkaisua varten:

Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestamme tai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisen tilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?

Jos siis aikaisemmin on ilmoitettu X ja myöhemmin on ilmoitettu Y, niin silloin myöhempi ilmoitus Y on voimassa. Muslimin tulee noudattaa sitä määräystä, joka on annettu ajallisesti myöhemmin.

Koraania ei valitettavasti ole järjestetty aikajärjestykseen (vaan pituusjärjestykseen), joten meidän on turvauduttava haditheihin, joista selviää suurien aikajärjestys:

Sahih al-Bukhari 4364: Viimeinen täydellinen suura joka ilmoitettiin (profeetalle) oli Bara'a...

Al-Bara'a on yksi suuran 9 nimistä.

Koska suura 9 on ilmoitettu viimeisenä, sen jakeet kumoavat kaikki jakeet, jotka ovat niiden kanssa ristiriidassa. Suura 9 on profeetta Muhammadin lopullinen käsky muslimeille. Rauhanomaiset jakeet, jotka ovat ristiriidassa jakeen 9:29 kanssa on kumottu. 

***

Onko siis olemassa konteksti, joka muuttaisi jakeen 9:29 rauhanomaiseksi? Ei ole. Miksi sitten länsimaiset muslimit ja islamin puolustelijat väittävät islamia rauhan uskonnoksi? He ovat joko aidosti tietämättömiä islamin opetuksista tai sitten he harjoittavat taqiyyaa - valehtelua islamin suojelemiseksi.


David Woodin esityksen pohjalta,

-Ibn Matti

*****

Robert Spencer 

David Wood

20. toukokuuta 2012

Jumalanpilkka ja sananvapaus
Paul Marshallin Artikkeli Blasphemy and Free Speech Kasvava uhka sananvapaudellemme on yritys tukahduttaa uskonnoista ja erityisesti islamista keskustelu  panettelun tai solvauksen perusteella. Seurauksena syntyneet rajoitukset ovat käytännössä uusia jumalanpilkkalakeja.

Länsimaissa vain harvojen tarvitsi välittää sellaisista laeista 20 vuotta sitten. Vaikka jumalanpilkkoja olikin vielä lakikirjoissa, niillä oli lähinnä historiallista arvoa. Siihen tuli muutos vuonna 1989, kun edesmennyt ajatolla Khomeini, silloinen Iranin ylin hengellinen johtaja, julisti että jokaisen muslimin velvollisuus on tappaa Englanissa asuva Salman Rushdie, koska tämän romaani Saatanalliset säkeet oli jumalanpilkkaa. Rushdie on säilynyt hengissä elämällä piilossa. Muut hänen kirjansa kanssa tekemisissä olleet eivät olleet yhtä onnekkaita: sen japanilainen kääntäjä murhattiin, italialaista kääntäjää puukotettiin, norjalainen kustantaja ammuttiin ja 35 turkkilaisen kustantajan vierasta poltettiin hengiltä hotellin murhapoltossa.

Myöhemmin olemme nähneet väkivaltaisuuksia reaktiona Theo van Goghin ja Ayaan Hirsi Alin elokuvaan Submission, tanskalaisten ja ruotsalaisten Mohammedia esittäviin pilakuviin, paavi Benedict XVI:n puheeseen uskosta, järjestä ja uskonnollisesta väkivallasta Regensburgissa, Geert Wildersin elokuvaan Fitna ja väärään uutiseen Newsweek-sanomalehdessä, jossa väitettin, että USA:n asevoimat olisivat häpäisseet Koraaneita Guantanamossa. Kun Terry Jones - 50 hengen seurakunnan tuntematon pastori - ilmoitti aikeensa polttaa Koraanin 9.11.2010, siitä seurasi amerikkalaisten julkisuushakuisuuden, muslimien mellakoinnin ja 24 tunnin uutiskattavuuden ansiosta todellinen mediamyrsky. Se sai jopa presidentti Obaman ja USAn asevoimien johdon huomion. Sen seurauksena murhattiin kymmeniä ihmisiä.

Tällainen väkivaltainen vastaus uskonnon pilkkaamiseen ei ole pelkästään spontaania. Hallitukset myös lietsovat ja kanavoivat sitä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Yleensä näiden jumalanpilkkasyytteiden kohteet ja uhrit eivät edes ole länsimaisia vaan muslimimaailman vähemmistöjä ja toisinajattelijoita. Kuten Nina Shea ja minä näytimme kirjassamme Silenced, syytteitä jumalanpilkasta ja islamin loukkaamisesta käytetään järjestelmällisesti monessa paikassa ihmisten vangitsemiseen tai pelotteluun uhkailulla, pahoinpitelyillä ja kuolemalla.

Tanskalaiset pilakuvat Muhammadista julkaistiin Tanskan suurimmassa sanomalehdessä Jyllands-Postenissa syyskuussa 2005. Jotkut niistä julkaistiin muslimimaissa kritisointitarkoituksessa. Mitään väkivaltaisuuksia ei tapahtunut. Väkivaltaisuudet alkoivat joulukuussa 2005 Saudi-Arabiassa pidetyn Islamilaisen Konferenssin (nykyään Islamilainen yhteistyöjärjestö, OIC) kokouksen jälkeen. Kokouksen aihe oli ääriliikkeiden väkivalta ja terrorismi, mutta pilakuvat varastivat huomion ja jäsenvaltioita kiihotettiin vastarintaan. Vasta viisi kuukautta pilakuvien julkaisemisen jälkeen helmikuussa 2006 muslimit Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä alkoivat perjantaisaarnojen jälkeen väkivaltaisesti osoittaa mieltään, minkä seurauksena yli 200 ihmistä kuoli.

Egyptin ja Jordanian tiukasti kontrolloitu media otti pilakuvajupakan esille niin säännöllisesti, että hämmästyttävät 98% egyptiläisistä ja 99% jordanialaisista olivat kuulleet siitä - vaikka he eivät tienneet Tanskasta juuri mitään muuta. Saudi-Arabia ja Egypti kiirehtivät boikotteja tanskalaisille tuotteille. Iran ja Syyria lietsoivat mellakoita vetääkseen huomion pois niiden ydinohjelmista. Turkki käytti pilakuvia kaupantekovälineinä neuvotellessaan USA:n kanssa NATOn tehtävistä. Päätoimittajia Algeriassa, Jordaniassa, Intiassa ja Jemenissä vangittiin. Syyriassa toimittaja Adel Mahfouz joutui syytteeseen "uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta", koska oli ehdottanut välikohtaukseen rauhanomaista ratkaisua. Ruotsalaisen Lars Vilksin paljon provokatiivisemmat pilakuvat ja Geert Wildersin vuonna 2008 julkaistu elokuva Fitna saivat aikaan verraten pienen vastalauseen todistaen taas sen, että julkiset reaktiot ovat hallitusten aikaansaannosta.

Jumalanpilkkalakeihin perustuva sorto menee vielä pidemmälle, kuin meidän mediassamme yleensä käsitellään. Tälläkin hetkellä miljoonat bahait ja ahmadit - islamista periytyneet myöhemmät lahkot - joutuvat sorretuiksi heitä syrjiven lakien, väkivaltaisten joukkioiden ja terroristien toimesta. Bahain johtajat ovat vangittuna Iranissa eikä bahain tappamisesta ole määrätty Iranissa rangaistusta. Somalian islamistinen ryhmittymä al-Shabaab, joka hallitsee suurta osaa maasta, etsii ja tappaa järjestelmällisesti kristittyjä. Vuonna 2009 Talibaneihin yhteydessä oleva 1000-henkinen väkijoukko hyökkäsi kristittyjen kimppuun Pakistanin suurimmassa maakunnassa Punjabissa ja tappoi seitsemän henkeä, joista kuusi poltettiin elävältä. Heistä kaksi oli lapsia. Syytöksenä oli Koraanin repiminen. Pakistanin poliisi ei tehnyt mitään.

Muslimimaailmassa sunnit, shiiat ja sufimuslimit joutuvat vainotuiksi, koska heidän näkemyksensä islamista eroaa paikallisen valtaapitävän lahkon opeista. Saudi-Arabia alistaa shiioja, varsinkin ismaelilaisia. Iran sortaa sunneja ja sufeja. Egyptissä shiia-johtajia on vangittu ja kidutettu.

Afganistanissa shiia-oppinut Ali Mohaqeq Nasab, Haqooq-i-Zen lehden päätoimittaja, vangittiin epäislamilaisen artikkelin julkaisemisesta. Hän kritisoi kivityksen käyttöä rangaistuksena aviorikoksesta. Saudi-Arabiassa demokratia-aktivistit Ali al-Demaini, Abdullah al-Hamed ja Matruk al-Faleh vangittiin epäislamilaisen sanaston, kuten "demokratia" ja "ihmisoikeudet" käyttämisestä, heidän vaatiessaan kirjallista perustuslakia. Saudiarabialainen opettaja Mohammed al-Harbi tuomittiin 40 kuukaudeksi vankilaan ja 750 raipaniskuun "uskonnon pilkkaamisesta" keskusteltuaan luokassa Raamatusta ja ilmaistuaan juutalaismyönteisiä ajatuksia. Egyptiläinen kirjallisuuden Nobelilla palkittu Naguib Mahfouz haki vastahakoisesti lupaa al-Azharin yliopiston virkailijoilta saadakseen julkaista teoksensa Gebelawin lapset, joka on ollut siitä asti kielletty jumalanpilkan takia. Myöhemmin Mahfouz eli jatkuvan suojelun alla nuoren islamistin puukotettua häntä ja aiheuttaen hänelle osittaisen halvauksen.

Kun Pakistanin ihmisoikeuskomission jäsen Mohammed Younas Shaikh nosti esiin kysymyksen Pakistanin politiikasta Kashmirissa, häntä syytettiin jumalanpilkasta. Bangladeshissa Salahuddin Choudury vangittiin "uskonnollisten tunteiden" loukkaamisesta, kun hän kannatti ystävällisiä suhteita Israelin kanssa. Iranissa ajatolla Boroujerdi vangittin hänen väittättyään, että "papiston osallistuminen politiikan johtoon" oli islamin vastaista ja Mohsen Kadivar vangittiin "epätosien väitteiden julkaisemisesta ja yleisen mielipiteen harhaanjohtamisesta" kyseenalaistettuaan ajatolla Khomeinin hallintotavan laillisuuden kirjoituksellaan. Muita Iranissa käytettyjä syytteitä ovat mm. "taistelu Jumalaa vastaan", "uskonnollisen dogman kyseenalaistaminen", "islamin loukkaaminen", "henkisen liberalismin levittäminen", "moniarvoisuuden tukeminen" ja henkilökohtainen suosikkini "ahdistuksen aiheuttaminen ... Iranin viranomaisille".

Muslimien uudistusmieliset eivät välty hyökkäyksiltä edes lännessä. Vuonna 2006 ryhmä nimeltä al-Munasirum Ii Rasul al Allah lähetti sähköpostia 30 merkittävälle uudistusmieliselle länsimaissa uhaten tappaa heidät elleivät he osoittaisi katumusta. Yksi kohteista oli egyptiläinen Saad Eddin Ibrahim, joka on ehkä tunnetuin arabimaailman ihmisoikeusaktivisti. Toinen oli imaami Ahmad Subhy Mansour, joka oli vangittu ja joutui lähtemään Egyptistä osittain hänen vastustettuaan kuolemantuomiota islamin uskosta luopumisesta. Kohteita kuvailtiin "syyllisiksi uskosta luopumiseen, uskottomuuteen ja islamin vakiintuneiden mielipiteiden kieltämiseen" ja heille annettiin kolme päivää aikaa "ilmoittaa katumuksestaan". Viestissä oli heidän osoitteensa ja heidän lastensa ja puolisoidensa nimet.

Belgialainen senaattori, marokkolaisten siirtolaisten tytär, Momount Bousakla joutui piiloutumaan tappouhkausten takia, koska hän kritisoi naisten kohtelua muslimiyhdyskunnissa ja fundamentalistien vaikutusta Belgian moskeijoissa. Turkkilaissyntyinen Ekin Dligoz, ensimmäinen muslimiedustaja Saksan parlamentissa alkoi saada tappouhkauksia ja asetettiin poliisisuojeluun hänen kehotettuaa musliminaisia "heittämään huivinsa pois".

Tarina muuttuu vieläkin pahemmaksi. Läntiset hallitukset ovat alkaneet antaa periksi Saudi-peräisen OIC:n ja muiden vaatimuksille sananvapauden rajoittamiseksi. Esimerkiksi Itävallassa Elisabeth Sabbaditsch-Wolf tuomittiin "uskonnollisten uskomusten pilkkaamisesta" hänen Mohammedia koskevien lausuntojensa vuoksi seminaarissa, joka käsittely radikaalia islamia. Kanadan räikeästi väärin nimetty "ihmisoikeuskomissio" on vetänyt oikeuteen kirjoittajia kuten Mark Steyn, joka opettaa journalismia Hillsdale Collegessa, ja kuulustellut heitä heidän kirjoituksistaan islamista. Hollannissa ja Suomessa poliitikot Geert Wilders ja Jussi Halla-aho ovat joutuneet syytettyjen penkille kommenteistaan islamista poliittisissa puheissaan.

Amerikassa perustuslain ensimmäinen lisäys estää islamin kritiikin kriminalisoinnin. Meillä on kuitenkin kaksi uhkaa. Ensimmäinen on lakitupien ulkopuolinen painostus, joka on tyypillistä muslimimaille ja lisääntymässä Euroopassa. Vuonna 2009 Yale University Press poisti kaikki Mohammedin kuvat Jytte Klausenin kirjasta Tanskan pilapiirrosjupakasta konsultoituaan Yalen yliopistoa. Se myös poisti Gustave Doren 1800-luvun kuvituksen Mohammed Helvetissä Danten Infernosta. Yalen lehdistötiedotteessa painotettiin muun Amerikan median päätöstä kieltäytyä esittämästä pilakuvia ja huomautti, että niiden "julkaisu on toistuvasti johtanut väkivaltaisuuksiin eri puolilla maailmaa".

Toinen kustannusyhtiö Random House hylkäsi viime minuutilla amerikkalisen kirjailijan Sherry Jonesin historiallisen romaanin Mohammedin vaimosta Jewel of Medinan. He ilmoittivat syyksi kirjailijan, kustantajan työntekijöiden, kirjakauppiaiden ja muiden kirjan kanssa tekemisiin joutuvien suojelemisen.

Komediasarja "South Park" pidättäytyi näyttämästä Mohammedia karhupuvussa vaikka se pilkkasi muiden uskontojen hahmoja. Vastineena tähän Seattle Weekly-lehden piirtäjä Molly Norris ehdotti Piirrä Muhammed Päivää. Hän veti nopeasti ehdotuksensa takaisin ja sanoi sen olleen pilaa. Useiden tappouhkausten jälkeen, mukaanlukien al-Qaidalta, FBI kehotti häntä piiloutumaan, minkä hän tekikin ja vaihtoi vielä nimensä.

Vuonna 2010 nuori islamiin kääntynyt Zachary Chesser tuomittiin syylliseksi South Parkin tekijöiden uhkailuun. Ja lokakuussa 2011 noin 800 sanomalehteä kieltäytyi julkaisemasta Wiley Millerin Non Sequitur sarjakuvaa, jossa oli vain maisema ja alla kuvateksti "Missä on Muhammed?".

Monet medioissamme väittävät harjoittavan itsesensuuria huomaavaisuudesta uskonnollisia tunteita kohtaan, mutta väite on toistuvasti kumottu heidän halukkuudellaan kuitenkin pilkata kaikkia muita uskontoja kuin islamia. Kuten brittiläinen koomikko Ben Elton huomautti: "BBC sallii vitsit papeista, mutta eivät koskaan imaameista. He teeskentelevät, että sillä olisi jotain tekemistä moraalisuuden kanssa, mutta ei se niin ole. He ovat peloissaan."

Toinen kohtaamamme uhka on OIC:n ja hallituksemme tekemä yhteistyö islamia koskevasta puheesta. Ensimmäinen merkki tästä oli presidentti Obaman Kairon puhe 2009, missä hän julisti, että hänellä on velvollisuus "taistella islamin negatiivisia stereotypioita vastaan kaikissa tilanteissa". Siiten viime vuonna Istanbulissa ulkoministeri Hillary Clinton kokousti yhdessä OIC:n kanssa "Korkean tason kokouksessa taistelussa uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan". Toisessa OIC:n konferenssissa Washingtonissa Clinton "vaihtoi ajatuksia" ja keskusteli "toimenpiteistä", joilla hallitus voisi taistella islamin kielteisiä stereotypioita vastaan. Hän sanoi ettei se rajoittaisi sananvapautta. Mutta jo se, että USA:n hallitus on liittoutunut OIC:n kanssa on huolestuttavaa. Se lähettää vaarallisen viestin, kuten OIC Ekmeleddin Ihsanoglu totesi hänen kommentoidessaan Istanbulissa, että Obaman hallinto on yhdessä rintamassa OIC:n kanssa sananvapausasioissa.

OIC:n peruskirja sitoutuu "taisteluun islamin halventamista vastaan". Sen toimintasuunnitelma vaatii "kovia rangaistuksia" "islamofobian" vastustamiseksi. Vuonna 2009 OIC:n elin International Islamic Fiqh Academy julisti fatwan sananvapauden rajoittamiseksi sisältäen "kansainvälisen lainsäädännön" "islamin etujen ja arvojen suojelemiseksi". OIC ei määritellyt mitä sananvapauden rajoitukset tarkoittavat, mutta sen jäsenvaltioiden rajoittavat käytännöt puhuvat puolestaan.

Washingtonissa pidetty konferenssi joulukuun 12.-14. 2011 oli salainen "Chatham House Rule"-säännöllä (yleinen sisältö on julkinen, mutta puheenvuorot ovat salaisia). Esitykset keskittyivät Amerikan puutteisiin muslimien kohtelussa ja painottivat että Amerikalla on oppimista muilta delegaatioilta, esimerkiksi Saudi-Arabialta, joka kieltää kirkot Saudi-Arabiassa, sortaa shiia-vähemmistöään, jonka oppikirjat opettavat että juutalaiset pitää tappaa ja joka teloitti konferenssin aloituspäivänä naisen noituuden perusteella.

***

Jumalanpilkkapykälien tunkeutuminen länsimaihin vaarantaa sanan- ja ajatusten vaihdon vapauden. Se ei myöskään tuo rauhaa tai sopusointua. Kuten koomikko Rowan Atkinson varoittaa, sellaiset lait tuottavat "suvaitsevaisuuden kulissin, jonka takana on tunkkaisten ja kyseenalaistamattomien näkemysten hullujenhuone". Norjan pitkälle menevät "vihapuheen" rajoitukset eivät estäneet Anders Behring Breivikiä murhaamasta yli 70 ihmistä islamin antipatioidensa vuoksi: hänen kirjoituksensa päinvastoin osoittavat, että hän ryhtyi väkivaltaan, koska ei uskonut muuten saavan ääntänsä kuuluviin.

Muslimivaltioissa tällaiset rajoitukset antavat islamisteille mahdollisuuden tukahduttaa keskustelu. Sen jälkeen kun Punjabin kuvernööri Salman Taseer murhattiin viime vuoden alussa hänen omien henkivartijoidensa toimesta, koska hän oli vastustanut jumalanpilkkalakeja, hänen tyttärensä Sara huomautti: "Tämä on viesti kaikille liberaaleille joko pitää suunsa kiinni tai tulla ammutuksi". Tai Egyptistä karkotetun Nasr Abu-Zaydin sanoin: "Syytteet uskosta luopumisesta ja jumalanpilkasta ovat ratkaisevia aseita fundamentalistien arsenaalissa, strategisesti käytettynä estämään kaikki yhteiskunnan uudistukset ja ne tuomitsevat maailman muslimit kalpeaan ja värittömään yhdenmukaiseen sosio-kulttuuriseen ja poliittiseen vankilaan."

Presidentti Obaman pitäisi panna piste keskusteluille sananvapaudesta OIC:n kanssa. Hänen tulisi selkeästi ilmaista, että vapaissa yhteiskunnissa kaikki näkemykset ja uskonnot joutuvat kritiikin ja vastaväitteiden kohteeksi. Kuten edesmennyt maailman suurimman muslimimaan Indonesian presidentti ja maailman suurimman muslimiorganisaation Nahdlatul Ulaman johtaja Abdurrahman Wahid kirjoitti kirjamme Silenced esipuheessa:

"Amerikan perustajat, jotka hylkäsivät vanhan järjestyksen ja sen laajan uskonnollisen vainon ja väkivallan, kielsivät lait jotka estävät vapaan uskonnon harjoittamisen, rajoittavat sananvapautta ja rikkovat lehdistön vapautta. Tänään meidän on tehtävä samoin."

------------------------

Paul Marshallin ja Nina Shean kirja Silenced Amazon.comissa.


-Ibn Matti

Non Sequitur.gif18. toukokuuta 2012

Miten vastustaa islamisaatiota olematta rasisti?

Islamin kriitikot leimataan helposti äärioikeistolaisiksi vihapuhujiksi tai pahimmassa tapauksessa persuiksi. Semmoisista puheista voi joutua Suomessa jopa oikeuteen ja maailmalla voi liian innokas arvostelija saada kirveestä.  Miten voisit vastustaa islamisaatiota ilman, että sinut leimataan rasistiksi tai islamofoobikoksi?

Tähän on helppo ja yksinkertainen ratkaisu. Tutkitaan ensin, mitä islamin laki - sharia - määrää, ja vastustetaan sitten niitä määräyksiä mainitsematta sanallakaan islamia, muslimeita tai shariaa. Shariasta poimimme tietysti vain ne Allahin määräykset, joissa on jotakin vikaa - ei ole mitään syytä vastustaa köyhien auttamista, rukoilua tai paastoamista.

Tässä siis Matinpojan rasismista ja hihamerkeistä vapaat toimintaohjeet sharian leviämisen (eli islamisaation) vastustamiseksi:


NAISTEN ASEMA

Vaadi naisille tasa-arvoista ja -vertaista asemaa miehiin nähden. Naisella tulee olla yhtäläiset oikeudet kuin miehillä.

Vaadi erityisesti että:
 • Naisen on oltava oikeuden edessä yhdenvertainen miehen kanssa, hänen todistuksensa pitää olla samanarvoinen miehen todistuksen kanssa.
 • Naisen on oltava perinnönjaossa samanarvoinen veljiensä kanssa.
 • Naisella on oltava samanlaiset oikeudet avioliitossa kuin miehelläkin, oikeus avioeroon ja erossa oikeus lastensa huoltajuuteen.
 • Aviopuoliso ei saa lyödä eikä raiskata vaimoaan.
 • Naisella on oltava mahdollisuus koulutukseen ja työskentelyyn itsensä elättämiseksi.
 • Naisella on oltava oikeus pukeutua haluamallaan tavalla.
 • Naisella on oltava oikeus vapaasti valita aviopuolisonsa.
 • Naista ei saa tuomita aviorikoksesta kuolemaan.
 • Naista ei saa raiskata
 • Lasten kanssa ei saa harrastaa seksiä, ei edes vääräuskoisten lasten.
Ylipäätään vaadi ihmisoikeuksien noudattamista. YK:n ihmisoikeuksien julistus on räikeästi ristiriidassa sharia-lain kanssa, joten ihmisoikeuksien vaatiminen on hyvä keino vastustaa shariaa (siis islamisaatiota).


SANANVAPAUS

Vaadi, että mitä tahansa uskontoa tai aatetta saa arvostella ja kritisoida. Mistä tahansa asiasta saa laskea leikkiä, minkä tahansa omistamansa kirjan saa halutessaan polttaa ja kenestä tahansa saa piirtää kuvan, piloillaan tai ilman.

Vaadi erityisesti että:
USKONNONVAPAUS

Vaadi, että jokaisella on oikeus tunnustaa haluamaansa uskontoa. Sharia-laki kieltää islamin uskosta luopumisen kuolemantuomion uhalla ja monissa maissa näitä tuomioita myös pannaan toimeen. Vaadi, että Suomi ei ole missään tekemisissä sellaisten valtioiden kanssa, jotka murhaavat omia kansalaisiaan vain siksi, että he ovat päättäneet ryhtyä kristityiksi, buddhalaisiksi tai ateisteiksi.

Vaadi erityisesti että:
FGM JA LAPSIMORSIAMET

Tyttöjen sukuelinten silpominen (FGM) tulee lopettaa välittömästi. Samoin pienten lasten avioliitot pitää lopettaa heti.

Vaadi erityisesti että:
 • Kukaan Suomessa asuva tyttö ei joudu kokemaan sukuelinten silpomista.
 • Ketään Suomessa asuvaa tyttöä ei naiteta alaikäisenä eikä vastoin tahtoaan.
 • Suomen on vaadittava tällaisten barbaaristen käytäntöjen lopettamista kaikkialla maailmassa.
KUNNIAMURHAT

Vaadi kunniamurhien lopettamista välittömästi koko maailmassa. Kunniamurhat ovat sharia-lain hyväksymiä - lasten tai lastenlasten surmaamisesta ei ole määrätty rangaistusta ja toisaalta islamista luopuneet (vaikkapa liian länsimaalaistuneet tyttäret) pitää tappaa.
MAAHANMUUTTO

Maahanmuuton vähentämistä voi aivan hyvin puolustaa pelkillä numeroilla, kuten Roy Beck ja hänen Numbers USA sivustonsa osoittaa.  Liiallinen maahanmuutto ei ratkaise maailman köyhien ongelmia, mutta aiheuttaa meille hankaluuksia. Vaadi maahanmuuton kustannusten selvittämistä.Miksi haluamme Suomeen luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä, jotka eivät osaa kieltä eivätkä tunne kulttuuriamme? Miksi he olisivat parempia työntekijöitä kuin nykyiset työttömämme, jotka osaavat kaikki lukea ja kirjoittaa ja hallitsevat kielen ja kulttuurin? 


ÖLJY JA JIHADIN RAHOITUS

Terroristit saavat rahoituksensa Saudi-Arabiasta ja muista öljyvaltioista. Heillä on varaa öljytuloillaan rakentaa länteen moskeijoita, rahoittaa islamisteja ja terroristeja. Ja länsi tarvitsee öljyä, joten me rahoitamme terroristeja omilla rahoillamme. Entä jos emme tarvitsisi Lähi-idän öljyä? Se tietäisi islamistien tulojen laskua. No money, no funny.

Tue öljyä korvaavien energialähteiden käyttöönottoa! Jokainen uusi bensiinimoottorinen auto voidaan valmistaa siten, että siinä voi käyttää korkeaseosetanolia. Flexifuel-autot ovat toimivaa tekniikkaa, joka voidaan ottaa käyttöön jo tänään. Brasiliassa 90% uusista autoista on flexifuel-autoja, jotka käyttävät kotimaista polttoainetta. Ei öljydollareita wahhabeille.

Ja tätä ei tarvitse perustella islamilla, jihadilla eikä terroristeilla. Etanolipolttoaine tuottaa vain murto-osan bensiinin fossiilisista hiilidioksidipäästöistä (vihreät?), tuo työpaikkoja maaseudulle (keskusta?) ja uusia bisnesmahdollisuuksia suomalaisille (kokoomus?).
-------------------------------

Jos ajat sellaisia asioita kuin naisten tasa-arvo, sananvapaus, uskonnonvapaus ja vastustat FGM:ää, lapsiavioliittoja ja kunniamurhia, ei kukaan voi väittää sinua rasistiksi tai vihapuhujaksi. Tulet kuitenkin samalla vastustaneeksi islamisaatiota ja puolustaneeksi läntistä kulttuuriamme. Lisäksi voit olla maahanmuuttokriittinen puhtaasti taloudellisista syistä ja ajella uudella Ford Focus Flexifuel-autollasi, johon tankkaat 85% kotimaista polttoainetta.

17. toukokuuta 2012

Fanatismi - historian varoitus

Suomennos artikkelista British Freedom: Fanatism - A Warning From History


Mies, jonka suku kuului saksalaiseen ylimystöön ennen toista maailmansotaa, omisti lukuisia teollisuuslaitoksia ja tiluksia. Hänen vastauksensa siihen kuinka moni saksalaisista oli todellisia natseja voi auttaa meitä ymmärtämään asennettamme fanaattisuutta kohtaan.

"Hyvin harvat olivat oikeasti natseja", hän sanoi, "mutta monet nauttivat Saksan palautetusta kunniasta ja vielä useammat olivat liian kiireisiä välittääkseen. Minä olin yksi niistä, joka ajatteli natsien olevan vain joukko typeryksiä. Niinpä useimmat meistä vain istuimme alas ja annoimme sen kaiken tapahtua. Ja ennen kuin huomasimmekaan, he olivat vallassa ja meillä ei ollut enää kontrollia, ja maailmanloppu oli tullut. Sukuni menetti kaiken. Minä joudun keskitysleirille ja liittoutuneet tuhosivat tehtaani."

'Asiantuntijat' ja 'puhuvat päät' kertovat meille uudelleen ja uudelleen kuinka islam on rauhan uskonto ja kuinka muslimien enemmistö haluaa vain elää rauhassa. Vaikka tämä todistamaton väite voi hyvinkin olla totta, sillä ei ole mitään merkitystä. Se on merkityksetöntä höpötystä, jonka on tarkoitus saada meidät paremmalle tuulelle ja samalla vähätellä kaikkien noiden fanaatikkojen hyökkäyksiä ympäri maailmaa islamin nimessä.

On tosiasia, että islamia pitävät tänään hallussaan fanaatikot. Fanaatikot marssivat. Fanaatikot ovat vastuussa kaikista 50:stä sodasta ympäri maailmaa.

Fanaatikot ovat niitä, jotka järjestelmällisesti teurastavat kristittyjä ja heimoja afrikassa ja ovat vähitellen ottamassa koko maanosan islamin hallintaan.

Fanaatikot pommittavat, leikkaavat päitä, tappavat ja tekevät kunniamurhia.

Fanaatikot ovat niitä, jotka ottavat moskeijat haltuunsa yksi kerrallaan.

Fanaatikot ovat niitä, jotka intohimoisesti edistävät raiskausten uhrien ja homoseksuaalien kivittämistä.

Fanaatikot ovat niitä, jotka opettavat lapsiaan tappamaan ja ryhtymään itsemurhaterroristeiksi.

Kova ja mitattava fakta on se, että rauhanomainen enemmistö, 'hiljainen enemmistö', on peloteltu hiljaiseksi. Neuvostoliitossa oli venäläisiä, jotka vain halusivat elää rauhassa ja kuitenkin venäläiset kommunistit ovat vastuussa 20 miljoonan ihmisen murhaamisesta. Rauhanomainen enemmistö oli merkityksetön. Kiinankin valtava väestö oli rauhanomaista, mutta kiiinalaiset kommunistit onnistuivat tappamaan tyrmistyttävät 70 miljoonaa ihmistä.

Tavallinen japanilainen ennen toista maailmansotaa ei ollut sotaalietsova sadisti. Kuitenkin japanilaiset murhasivat ja teurastivat  Kaakkois-Aasian murharetkellään järjestelmällisesti 12 miljoonaa kiinalaista siviiliä, useimmat miekalla, lapiolla tai pistimellä.

Ja kuka voisi unohtaa Ruandan, joka romahti teurastukseen. Eikö voitaisi sanoa, että enemmistö ruandalaisista oli rauhaa rakastavia?

Historian opetukset ovat usein uskomattoman yksinkertaisia ja suorasukaisia, ja silti huolimatta kaikesta viisaudestamme me usein unohdamme kaikkein perustavimman ja yksinkertaisimman asian: rauhanomaiset muslimit ovat tehneet itsensä merkityksettömiksi hiljaisuudellaan.

Rauhanomasista muslimeista on tullut meidän vihollisiamme, koska he eivät puhu, koska kuten ystäväni Saksasta, he heräävät jonain päivänä ja huomaavat olevansa fanaatikkojen vallassa, ja heidän maailmanloppunsa on tullut.

Rauhanomaiset saksalaiset, japanilaiset, kiinalaiset, venäläiset, ruandalaiset, serbit, afgaanit, irakilaiset, palestiinalaiset, somalit, nigerialaiset, algerialaiset ja monet muut ovat kuolleet, koska rauhanomainen enemmistö ei avannut suutaan ennen kuin oli liian myöhäistä.

Meidän, jotka näemme kaiken tapahtuvan, täytyy kiinnittää huomiomme siihen ryhmään, joka merkitsee jotakin - fanaatikkoihin, jotka uhkaavat elämäntapaamme.

----------------------------------------
-Ibn Matti

16. toukokuuta 2012

Vääräuskoisilla lapsilla ei ole ihmisarvoa

Pamela Geller kysyy blogissaan onko se mikään ihme että muslimiparittajat tuntevat suurta inhoa uhrejaan kohtaan. Robert Spencerin sanoin: "miehet nauttivat seksiorjistaan, jotka Koraani heille sallii".

Azad Miahin nuorin uhri oli 12-vuotias. Tyttö ilmoitti raiskauksistaan poliisille useita kertoja, mutta antoi lopuksi periksi, koska poliisi ei tehnyt mitään. Poliisi pelkäsi syyllistyvänsä rasismiin, jos puuttuisi asiaan. Poliisi ei ollut edes kirjannut ilmoituksia.

Mediakaan ei uskalla puhua asiasta sen oikealla nimellä. UK:ssa "muslimin" sijasta käytetään "aasialaista". Ranskassa kiertoilmaus on "nuoriso" tai "maahanmuuttajanuoriso", mikä on outoa, koska kyseessä ovat jo toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajat. USA:ssa ilmoitetaan tekijöiden kansallisuus.

Sharia on ideologia, jonka mukaan muslimit ovat vääräuskoisten hallitsijoita. Heidän mielestään vääräuskoset teinitytöt ovat arvottomia ja heitä saa käyttää sumeilematta hyväkseen.

http://www.newsandstar.co.uk/news/carlisle-takeaway-boss-in-child-prostitution-trial-lived-a-double-life-court-1.950990?referrerPath=news


-------------------------------------------------------------------------------------


Muslimiraiskaajilla on tavaramerkkejä, joista tekoa voi epäillä muslimien tekemäksi.

Teko on kohdistettu hyvin nuoriin naisiin, usein lapsiin.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Abdigadir_Osman_Hussein
http://youtu.be/y45FyVUlwRM

Teko on tehty porukalla, toiset pitävät kiinni kun yksi raiskaa.
http://fjordman.blogspot.com/2005/03/norway-rapes-continue.html

Teossa on käytetty silmitöntä väkivaltaa - raiskauksen uhri isketään ensin tajuttomaksi ja sitten raiskataan.
http://mustakoira.blogspot.com/2012/03/media-ignores-muslim-gang-rape.html


Raiskaus on raiskaajan mielestä uhrille ihan oikein ja hänen omaa syytään. Mitäs kulki yksin ulkona ilman burkhaa?
http://suomaliansanomat.blogspot.com/2012/04/maahanmuuttajat-puolustelevat.htmlVaimon raiskaaminen on OK:Muhammadin mielestä raiskaus on OK.


13. toukokuuta 2012

Miten minä voin vastustaa islamisaatiota §4


Jos käytössä olisi paljon rahaa tai talkooporukka, esimerkiksi jokin puolustusliiga, niin mihin sitä silloin kannattaisi käyttää vähät resurssit?

Matinpoika on sitä mieltä, että tärkeintä on saada tavalliset ihmiset huomaamaan (ääri)islamin todellinen luonne. Poliittisesti korrekteilla on nyt ilmaherruus tiedotusvälineissä, kriittiset äänet eivät pääse kuuluviin, koska pelätään rasistiksi leimautumista tai oikeusjuttua tai yksinkertaisesti siksi, että toimittajilta puuttuu oikeaa tietoa. Kiitos ja kumarrus teille, jotka olette omalla nimellänne leimautuneet rasisteiksi tai saaneet tuomion sananvapautenne käyttämisestä.

Tässä Matinpojan ehdotukset PK-median ilmaherruuden murtamiseen:

1) Kun mediassa annetaan islamista paikkansapitämätöntä tai sokerikuorrutettua tietoa, laatikaa vastine, jossa (kiihkottomasti ja asiallisesti) osoitatte median totuuden vääräksi. Tunnetun kiistellyn järjestön julkilausuma saa mediahuomiota, jolloin tavalliset ihmiset huomaavat, ettei asia välttämättä olekaan niin mustavalkoinen kuin valtamedia antaa ymmärtää.

2) Suomenkielisten islam-kriittisten julkaisujen määrä on Suomessa hyvin alhainen. Islam-kriittistä kirjallisuutta löytyy maailmalta valtavasti, mutta valitettavasti lähinnä englanniksi. Kynnys ostaa tai lukea vieraskielistä tekstiä on korkea, jolloin tavalliset ihmiset jäävät tiedosta paitsi. Tähän on monta lääkettä:

a) Järjestö voi pyrkiä saamaan jo julkaistuista, mutta loppuunmyydyistä kirjoista uusintapainoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Robert Spencerin Totuus Muhammadista, Ayaan Hirsi Alin Neitsythäkki ja Ibn Ishamin Profeetta Muhammadin Elämänkerta. Viimeksi mainittu on suomennos muslimien omasta pyhästä kirjasta Sirasta, jossa on kuvattu Muhammadin elämä ja hirmuteot joukkomurhineen ja etnisine puhdistuksineen - islamin vastustamiseen riittää hyvin, että kerrotaan paljas totuus.

b) Suomennetaan ja julkaistaan uudempaa islaminvastaista kirjallisuutta. Parhaita ovat tietysti mediahuomiota aiheuttavat pamfletit, kuten useimmat Robert Spencerin kirjat. Suomeksi julkaistut kirjat ostetaan myös kirjastoihin, jolloin ne ovat suuren yleisön saatavilla. Ruotsiksi julkaistuja kirjoja voidaan myös pyrkiä saamaan myyntiin Suomessa, koska meillä on paljon ruotsinkielentaitoisia varsinkin rannikkoseuduilla.

c) Suomennetaan ja julkaistaan artikkeleita, videoita ja haastatteluja ja laitetaan ne internettiin saataville. Youtube on hyvä paikka julkaista videoita suomenkielisellä tekstityksellä. Matinpoika on kääntänyt Kolme asiaa islamista, josta voisi olla hienoa saada suomenkielinen versio internettiin.
3) Oma verkko ja/tai paperijulkaisu, jota voidaan jaella internetissä tai juna-asemilla. Islamista tietoa jakavia lehtisiä voidaan painaa suuria määriä ja jättää julkisille paikoille ihmisten löydettäväksi. Lehtisiä voidaan myös massapostittaa, jos rahaa riittää. Tällaiset tempaukset voivat myös aiheuttaa medianäkyvyyttä, joka on ilmaista mainosta.

Matinpoika on suomentanut joitakin lehtisiä, joita voisi käyttää: 
Katso myös http://sitatoiminta.wordpress.com/, josta löytyy valmiita PDF-muotoisia lehtisiä suomeksi.

Citizen Warriorin sivuilta lisää lehtisten jakelusta:


http://www.citizenwarrior.com/2010/11/another-useful-tool-for-you.html

Kunnallisvaalien jälkeen on hyvä tilaisuus lähettää valtuutetuille hieman tietoa islamista päätösten tueksi. Nimet ja osoitteet löytyvät kunnan internetsivuilta.


4) Käyttäkää julkisuutta hyväksi. Vaikka he leimaisivat teidät äärinatseiksi ja viharasisteiksi, se on hyvä tilaisuus mainostaa omaa nettijulkaisua, facebook-sivua ja muuta aineistoa. Ihmiset käyvät katsomassa niitä ihan uteliaisuuttaan, ja monien silmät avautuvat. 

Sanomattakin on selvää, että mainostettavien julkaisujen tulee olla asiallisia, kiihkottomia ja tosiasioihin pitäytyviä. Meillä ei ole mitään yksittäisiä muslimeja vastaan. Vastustamme ainostaan islamin sharia-lakia sekä jihadia niiden kaikissa muodoissaan.

Esimerkkejä kiihkottomista ja asiallisista nettijulkaisuista:

http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/
KOTITEHTÄVÄ:


Postita kansanedustajallesi tämä lehtinen


Osoite on 


"Etunimi Sukunimi"
00102 EDUSKUNTA

Toisen luokan postimerkki kirjekuoreen ja postiin!-Ibn Matti---------------------------

Sarjan aikaisemmat blogit:

Miten minä voin vastustaa islamisaatiota §1
Miten minä voin vastustaa islamisaatiota §2
Miten minä voin vastustaa islamisaatiota §3


10. toukokuuta 2012

Kuolemantuomio räppärille

Räppäri Shahin Najafi onnistui pilkkaamaan islamia biisillään Naqi niin vakavasti, että ajatolla Safi Golpayegani paiskasi häntä fatwalla. Fatwa määrää hänet tapettavaksi uskosta luopumisen perusteella. Lisäksi hänet määrätään lähetettäväksi suoraan Helvettiin.

Imaami Naqi oli shiiojen kymmenes imaami oikealta nimeltään Ali Ibn Muhammad (827-868 jKr), ja sen vuoksi tietysti hyvin arvostettu henkilö. En tiedä mitä Najafi sanoo biisissään, mutta varmaan jotain tosi loukkaavaa.

Suojelupoliisin olisi nyt varmaan hyvä ryhtyä toimiin, ettei Najafin vihapuheet pääse leviämään Suomen maaperälle. Levyt pitää ainakin heti laittaa myyntikieltoon. Lisäksi Suomen hallituksen pitää vaikkapa kulttuuriministerin johdolla vaatia Youtuubia poistamaan rienaavat videot.

Monikulttuurisessa Suomessa ei voida sallia tällaisia vihapuheita kenenkään suusta, ei edes muusikoilta. Tulkaa apuun Paavo, Eva ja Lipponen!http://english.alarabiya.net/articles/2012/05/09/213157.html


-Ibn Matti
The death sentence was issued against rap artist Shahin Najafi after he released a controversial song called “Naqi.” (File photo)

7. toukokuuta 2012

Bill Warnerin ajatuksia KoraanistaTämä on käännös Bill Warnerin kirjan "A Two-Hour Koran" luvusta "Comments".KORAANIN TARINA

Kun Mohammedin elämä yhdistetään Koraaniin, se muuttuu erilaiseksi. Se alkaa rukouksilla ja Luojan ylistyksellä ja loppuu poliittiseen voittoon kaikista vihollisista, silloin ja nykyään.

Mekkalainen koraani on pääasiassa uskonnollinen ja sen sanoma on: totelkaa Allahin profeettoja. Totelkaa Mohammedia tai palakaa Helvetin tulessa. Medinan Koraani muuttaa sanomaa: totelkaa Mohammedia tai kohdatkaa hävitys tässä elämässä, jihadin kautta. Kafirien vahingoittaminen on politiikan täytäntöönpanoa. Tämä on poliittinen sanoma.

Ristiriitaisuudet kuuluvat Koraaniin olennaisena osana. Mitä on sanottu aikaisemmin, voidaan kiistää myöhemmin.

Koraanissa on paljon jäljittelyä. Tuomiopäivä, Paratiisi, Helvetti, Mooses, Nooa ja muut kristinuskosta ja juutalaisuudesta tutut asiat pistävät silmään. Zarahustralaisuudesta on käytetty kielikuvia ja käsitteitä. Omalaatuisia kristillisiä ja juutalaisia lahkoja on löydetty kadonneiden harhaoppisten arabikirkkojen ja juutalaisten kommentaareista. Vanhoja arabialaisia tarinoita on käytetty selittämään, miksi Arabiassa on hylättyjä kaupunkeja. Ainut uusi ajatus Koraanissa on, että Mohammed on Allahin profeetta, maailman tulee jäljitellä häntä ja, jos et tee niin sinua voidaan vahingoittaa. Koraanin horisontti ei ylety kauemmaksi kuin Mohammedin omaan maailmaan. Se väittää olevansa yleismaailmallinen kirjoitus, mutta se on hyvin paikallinen.


LOGIIKKA

Koraanissa on oma looginen järjestelmänsä. Ilmestykset määrittävät totuuden. Mikään tosiasia tai perustelu ei voi kumota Koraania. Looginen suostuttelu perustuu toistoon ja vakuutteluun. Toinen osa suostuttelua ovat henkilökohtaiset hyökkäykset niitä vastaan, jotka vastustavat islamia. Koraani puolustaa perusteluitaan uhkailemalla tiettyjä ihmisiä ja ryhmiä. Väkivaltaa voidaan käyttää loogisena ja poliittisena perusteluna, jos suostuttelu epäonnistuu.

Toinen näkökulma Koraanin logiikassa on nimittelyn ja henkilökohtaisten loukkausten käyttö totuuden levittämisessä. Koraani, sen runollinen kieli ja toistuvat uhkaukset fyysisestä väkivallasta perustaa logiikkansa tunteisiin.

Vaikka älyllinen totuus voi olla ristiriidassa [Koraanin totuuden kanssa], ristiriitaa ei tarvitse ratkaista.  Koraanissa ristiriita ei osoita perustelua vääräksi. Se mikä näyttää loogiselta ristiriidalta onkin kaksijakoinen väite, jolla on kaksi vastausta, jotka kummatkin ovat tosia riippuen tilanteesta. Tämä on kaksijakoista logiikkaa.

KAKSIJAKOISUUS

Koraanissa toistuvasti esiintyvä teema on jako niihin, jotka uskovat Mohammediin ja niihin, jotka eivät usko. Tämä pyhä jako määrittää kaksijakoisuuden; Kafirit ovat ali-ihmisiä ja heihin sovelletaan erilaista moraalikoodia. Kaksijakoinen erottelu ilmenee politiikassa, kulttuurissa ja uskonnossa. Kaksijakoisuus määritellään Mekkaisen ja Medinalaisen Koraanin erilaisilla suhtautumistavoilla kafireihin.

Toiset Koraanin jakeet ovat ristiriidassa keskenään, mutta teksti tarjoaa itsessään keinon ratkaista ristiriidat. Myöhemmät jakeet kumoavat aikaisemmat. Kuitenkin, koska koko Koraani tulee Allahilta, kaikki jakeet ovat totta eikä mikään jae itsessään ole valhetta. Käytännössä molemmat jakeet voivat olla yhtä aikaa totta - se on loogista kaksijakoisuutta.


ETIIKKA

Koraanissa ei ole Kultaista sääntöä. Kultaista sääntöä ei voi olla, koska Koraanin eettinen järjestelmä on kaksijakoinen. Se miten henkilöä kohdellaan, riippuu siitä onko hän uskovainen vai kafir. Uskovaisten kesken noudatetaan omaa etiikkaansa ja kafireille omaansa. Valehtelu, vääryys ja väkivalta ovat hyväksyttäviä sellaisia kafireja vastaan, jotka vastustavat Koraanin logiikkaa. Uskovaisia tulee kohdella kuten sisaria ja veljiä. Hyvyys on sitä, mikä hyödyttää islamia. Pahuutta on kaikki se, mikä vastustaa islamia.


POLITIIKKA

Koraanin tarina huipentuu poliittisen islamin ylivaltaan. Koraani opettaa, että islam on täydellinen poliittinen järjestelmä ja se on tuleva hallitsemaan koko maailmaa. Kaikkien maailman hallitusten ja konstituutioiden tulee alistua poliittiselle islamille. Jos kafirien poliittinen järjestelmä ei alistu, silloin voidaan käyttää väkivaltaa, jihadia. Jihad on aina puolustavaa, koska kieltäytyminen alistumasta islamille on hyökkäys Allahia vastaan. Kaikkien muslimien on tuettava jihadin poliittista ohjelmaa. Tämä voi tapahtua eri tavoilla - taistelemalla, käännyttämällä tai rahoittamalla jihadia.

Islamin kaksijakoisen lainopin, sharian, perusta löytyy Koraanista.


KORAANIN TILASTOJA

Yksi tapa mitata jonkin asian tärkeyttä on selvittää miten paljon resursseja sille on annettu. Laskemalla aiheeseen käytettyjen sanojen lukumäärä, voidaan mitata aiheen tärkeyttä.

Koraani omistaa 64% tekstistä kafireille. Tämä osa islamia käsittelee "ulkopuolisia", kafireita. Se on määritelty poliittiseksi islamiksi. Koska niin suuri osa Koraanista käsittelee kafireita, tilastollinen johtopäätös on, että islam on ensisijassa poliittinen järjestelmä, ei uskonnollinen järjestelmä. Mekkalaisen Koraanin väkivalta on loukkauksia ja kuolemanjälkeinen kidutus Helvetissä. Medinalaisessa Koraanissa siirrytään käyttämään miekkaa.

Mohammed saarnasi islamia 13 vuotta Mekassa ja sai 150 seuraajaa. Hän oli pakotettu muuttamaan Medinaan, missä hänestä tuli poliitikko ja sotilas. Viimeisten yhdeksän elinvuotensa aikana hän osallistui väkivaltaisuuksiin joka kuudes viikko. Hänen kuollessaan jokainen arabi hänen alueellaan oli muslimi. Mohammed menestyi politiikassa, muttei uskonnossa. Käyttämällä tietoja Sirasta (profeetan elämänkerta) ja historiasta voimme piirtää kuvaajan islamin kasvusta.
Kuvaajassa näkyy kaksi erillistä kasvuprosessia - uskonnollinen ja poliittinen. Uskonnon opettaminen kasvatti muslimien määrää noin 12:lla vuodessa. Politiikka ja jihad lisäsi muslimeja noin 10.000 vuodessa, mikä on valtava kasvu. Jos Mohammed olisi jatkanut saarnaajana, voimme arvioida, että hänellä olisi ollut kuollessaan alle 300 seuraajaa.

Mekkalainen Koraani sisältää vain vähän kielteisiä jakeita juutalaisista, mutta
medinalainen Koraani on säälimätön juutalaisia kohtaan. Medinan Koraanissa on
enemmän juutalaisvihaa kuin Hitlerin Mein Kampfissa.
Myös Koraanin suhtautuminen naisiin on kiinnostavaa. Seuraava kuvaaja on kerätty niista jakeista, joissa on joku maininta naisista.

Ne on järjestetty statuksen mukaan neutraaliin, alhaiseen, korkeaan ja tasa-arvoiseen statukseen. Neutraaleja jakeita ei ole otettu tässä huomioon. Korkea status on annettu äideille. Tasa-arvoinen status naisille ja miehille annetaan Tuomiopäivänä, kun heidät tuomitaan tekojensa mukaan. Nainen tuomitaan kuitenkin sen mukaan, miten tottelevainen hän on ollut miestään kohtaan ja kuinka kiitollinen hän on miehelleen ollut.


Katso lisää:  http://www.politicalislam.com-Ibn Matti


5. toukokuuta 2012

Muslimielämää

Suomi kärsii länsimaisista ongelmista: alkoholi virtaa, ihmiset ovat masentuneita ja avioliitot hajoavat. Osa meistä elää toisin eli nopeasti kasvava vähemmistömme, muslimit. Voisiko ratkaisu Suomen haasteisiin olla islam?

Näin kysytään TV ykkösen tositv- sarjan "Muslimielämää" esittelyssä. Ohjelman jakso alkaa kuvilla kaduilla örveltävistä juopoista, jolla näytetään kuinka moraalittomaksi tämä meidän yhteiskuntamme on mennyt. Olisiko Islam siis ratkaisu suomalaisten pahoinvointiin. Viina tietysti on syynä monen pahoinvointiin samoin kuin irtosuhteet ja naisten siveetön pukeutuminenkin.

Ohjelma perustuu Wildcard Productionin formaattiin "Make Me a Muslim" ja suomenkieliset jaksot voi katsoa YLE Areenasta.

Ohjelman tarkoituksena on tietysti poistaa ennakkoluuloja muslimeja kohtaan ja edistää islamilaista   monikulttuurisuutta. Seikkailijoiksi on valittu viisi erilaista henkilöä. Pasi on maahanmuuttovastainen taksikuski, jolla on epäsiisti parransänki ja vatsa yhtä komea kuin Matinpojallakin. Tyypillinen perussuomalainen juntti siis. Antti on ohjelman kiintiöhomo ja Kirsikka siveetön nainen. Papiksi opiskeleva Krista edustaa suvaitsevampaa ihmistyyppiä ja Eija taas hieman suvaitsemattomampaa. Mielenkiintoista seurata, miten ohjelma edistyy.

Ohjelmassa esitetään väitteitä islamista, jotka ovat minun käsitykseni mukaan vääriä. Väärällä tarkoitan sitä, että ne eivät perustu Koraaniin eivätkä haditheihin eivätkä edes tavalliseen islamin tulkintaan. Myönnän toki etten ole uskonoppinut, mutta minusta ohjelman juontajat syyllistyvät islamin häikäilemättömään valkopyykkäykseen. 

Tässä siis ohjelmassa esitettyjä väitteitä ja minun vastaväitteeni.

1. "Islam tarkoittaa rauhaa".

Muslimien omalla sivustolla "Islamopas" kerrotaan mitä islam tarkoittaa: 

"Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta,eli täydellistä antautumista Jumalan johdatuksen varaan"

Tulevaisuus.org sivustolla ladattavissa oleva kirja "Islam uskomme" määrittelee sanan "islam" merkityksen näin:

"Uskonnollisessa merkityksessä Islam tarkoittaa alistumista Jumalan tahtoon ja Hänen lakinsa noudattamista" ["Hänen lakinsa" tarkoittaa shariaa, blog. huom.]

Wikipedia kertoo, että sana tarkoittaa "kirjaimellisesti alistumista (Jumalalle)".

Miksi ohjelman juontaja Haider Al-Hello sanoo islamin tarkoittavan rauhaa, vaikka hänen omat uskonveljensä sekä aina luotettava wikipedia väittävät toisin? Haluaako hän esittää islamin edullisessa valossa? Miksi? Jos jotain pitää valheilla suojella, asiassa on ainakin Matinpojan elämänkokemuksen perusteella jotain mätää. (Ja vastaukseksi ei kelpaa, että sana on etymologisesti samaa juurta kuin "rauha", minkä jokainen järkevä ihminen ymmärtää.)


2. Profeetta ei ole koskaan lyönyt yhtään naista, lasta tai edes eläintä.

Isra Lehtinen esittää tämän väitteen, kun seikkailijat löytävät Koraanista naisen lyömiseen kehottavia kohtia. Jaa, että Mohammad oli täysin väkivallaton? Anteeksi nyt Isra, mutta se oli Buddha eikä Mohammad. 

Ali Sina esittää Faithfreedom.org sivustolla haasteen. Hän lupaa maksaa 50 000 dollaria sille, joka kumoaa hänen väitteensä loogisesti. Hän lupaa myös poistaa saittinsa internetistä ja kääntyä muslimiksi. Hänen väitteensä liittyen väkivaltaan tässä:
Ali Sina perustelee väitteensä Koraanilla ja Haditheilla. Nämä väitteet on siis perusteltu muslimien omilla pyhillä kirjoituksilla. Jos muslimi kieltäytyy uskomasta Koraaniin tai haditheihin, hän on islamin mukaan luopunut uskosta ja siitä on rangaistuksena kuolema ja ikuinen helvetin tuli.

Isra siis joko valehtelee tai on täydellisen tietämätön profeettansa elämänkerrasta, Haditheista, Sirasta  ja Koraanista. Profeetan elämänkerta on käännetty myös suomeksi, joten kielitaitokaan ei voi olla tekosyy tietämättömyyteen. Kirja on näköjään loppuunmyyty, mutta löytyy kirjastoista: http://www.basambooks.com/kirja.php?detail_id=70


3. Huono kohtelu ei ole Koraanin mukaista, ei edes pikkuisen hyönteisen huono kohtelu ole Koraanin mukaista.

Roskaa. Koraanin mukaan vääräuskoisia saa ja pitää kohdella huonosti. Otetaanpas muutama jae:

8:12 Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: "Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa."

9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

3:28 Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan. Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte. 

33:60 Jos teeskentelijät, sydämessään vilpilliset ja kaupungin yllyttäjät eivät lakkaa pahuutta levittämästä, Me totisesti annamme sinulle vallan heidän suhteensa, niin etteivät he kauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa; sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinä heidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.

Hyönteisistä en tiedä, mutta muslimit vaativat eläinten teurastusta tavalla, joka aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä. Isra on siis joko täydellisen tietämätön tai valehtelee. 

VAROITUS: ÄLÄ KATSO TÄTÄ VIDEOTA JOS OLET HERKKÄ. Minä en pystynyt istumaan paikoillani, kun lehmät teurastettiin oikeaoppisella islamilaisella tavalla. Käsittämätöntä julmuutta.4. Islamin ihanne on varsinaisesti se, että ollaan yksiavioisia

Isra jättää kertomatta, että yksiavioisuus on vain naisten velvollisuus. Miehet voivat naida jopa neljä vaimoa, lisäksi he voivat käyttää orjatyttöjään haluamallaan tavalla. Shia-muslimeilla on myös käytäntö "väliaikainen avioliitto", jossa avioliittosopimus solmitaan määräaikaisesti esimerkiksi viikoksi. Tällä saadaan kierrettyä kätevästi islamin kielto prostituutiosta - koska mies ja nainen ovat  naimisissa, niin kaikki on hyvin. Katso linkki: http://euroopan-tulevaisuus-islam.blogspot.com/2006/02/avioliitto-islamissa.html


5. Islam on rauhan uskonto, terroristit ovat äärilikkeitä

Niinpä niin...

-Ibn Matti
3. toukokuuta 2012

Kahden tunnin koraani

Bill Warnerin "Kahden Tunnin Koraanin" esipuhe:


Koraani on varmasti maailman kuuluisin kirja, jonka hyvin harvat ovat lukeneet ja vielä harvemmat ymmärtäneet. Koraani ei etene aikajärjestyksessä, koska luvut on järjestetty niiden pituuden mukaan ajallisen järjestyksen sijaan. Koraani on sekoitettu ja sen juoni tuhottu. Tällaisen Koraanin voit ostaa kirjakaupasta.

Nyt voit ymmärtää koraanin luonteen lyhyemmässä ajassa kuin katselisit jalkapallo-ottelun. Siitä nimi: Kahden tunnin Koraani. Tämä kirja ei ole täydellinen Koraani, mutta sen luettuasi voit poimia hyllystä "oikean" Koraanin ja ymmärtää sitä.


KAFIR


Ensimmäinen askel islamin opiskelussa on oppia sanojen oikeat määritelmät. Islamin kieli on kaksijakoista. Ihmiskunta on jaettu uskovaisiin ja kafireihin (Kafir). Ihmiset jaetaan niihin, jotka uskovat, että Mohammed on Allahin profeetta ja niihin, jotka eivät usko.

Kafir on se sana, jota Koraani käyttää ei-muslimeista. Se käännetään yleensä uskottomaksi, mutta se on väärin. Sana uskoton on neutraali. Kuten tulet näkemään, Koraanin asenne uskottomia vastaan on hyvin kielteinen. Koraani määrittelee kafirin seuraavilla tavoilla:

Kafir on vihattu:

40:35  Niitä [kafirit], jotka kiistelevät Jumalan ilmoituksista saamatta Häneltä siihen valtaa, kohtaa ankarana Jumalan ja uskovien viha. Näin sinetöi Jumala jokaisen pöyhkeän ja ylenkatseisen sydämen.


Kafir voidaan mestata (*):

47:4 Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat(*), niin että voitatte heidät! Sitten ottakaa heidät vangiksi ja jälkeenpäin joko suosiollisesti vapauttakaa heidät tai antakaa heidän lunastaa itsensä vapaiksi, kun sota on päättynyt! Niin on oleva. Jos Jumala olisi tahtonut, olisi Hän varmasti voinut kostaa heille, mutta näin Hän tahtoo koetella teitä toistenne avulla. Jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, heidän tekojensa ei Hän millään muotoa salli raueta tyhjiin. 


[(*) suom. huom: Bill Warnerin käyttämässä englanninkielisessä käännöksessä käytetään ilmaisua "cut off their heads" eli "leikatkaa heidän päänsä irti", Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanissa ei katkota kauloja ollenkaan, vaan ainoastaan "taistellaan".]


Kafiria vastaan voidaan juonitella:

86:15 Totisesti heillä on juonensa [Mohammedia vastaan], mutta Minulla myös on suunnitelmani. Anna siis aikaa uskottomille; myönnä heille aikaa hetkiseksi!


Kafiria voidaan terrorisoida:

8:12 Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: "Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa."


Kafiria vastaan voidaan sotia ja häntä voidaan nöyryyttää:

9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.


Muslimi ei ole kafirin ystävä:

3:28 Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan. Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte. 


Kafirit ovat tuhon omia:

33:60 Jos teeskentelijät [kafirit], sydämessään vilpilliset ja kaupungin yllyttäjät eivät lakkaa pahuutta levittämästä, Me totisesti annamme sinulle vallan heidän suhteensa, niin etteivät he kauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa; sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinä heidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.


Islamissa kristityt ja juutalaiset ovat "Kirjan kansoja"; hindut ovat monijumalaisia ja pakanoita. Nimitykset uskoton, kirjan kansat, pakana ja monijumalainen ovat uskonnollisia sanoja. Vain sana "kafir" ilmentää kristittyjen, juutalaisten, hindujen, buddhalaisten, animistien, ateistien ja humanistien yhteistä poliittista kohtelua. Mitä tehdään pakanalle, voidaan tehdä kristitylle, ateistille tai kenelle tahansa kafirille.

Tässä kirjassa käytetään sanaa "kafir" "uskottoman", "ei-muslimin" tai "vääräuskoisen" sijasta. Uskoton ja ei-muslimi ovat neutraaleja sanoja, mutta "kafir" ei ole neutraali sana. Kafir on ali-ihminen, jota voidaan kohdella fanaattisesti ja epäoikeudenmukaisesti.


ISLAMIN KOLME NÄKÖKULMAA


Islamia voidaan käsitellä kolmesta eri näkökulmasta. Näkökulma riippuu siitä mikä on mielipiteesi Mohammedista. Jos uskot, että Mohammed on Allahin profeetta, olet uskovainen. Jos et usko sitä, olet kafir. Kolmas näkökulma on islamin puolustelijan näkökulma.

Puolustelijat eivät usko Mohammedin olleen profeetta, mutta he eivät koskaan sano mitään, mikä suututtaisi muslimeja. He eivät koskaan loukkaa islamia ja tuomitsevat kaiken islamin kritiikin vääristelynä.

Otetaan esimerkki näistä kolmesta näkökulmasta.

Mohammed istui koko pitkän päivän 12-vuotiaan vaimonsa kanssa Medinassa katsellen kuinka 800 juutalaisen pää irrotettiin miekalla. Heidän päänsä leikattiin, koska he olivat sanoneet, ettei Mohammed ole Allahin profeetta. Muslimit näkevät nämä kuolemat tarpeellisina, koska he olivat loukanneet islamia kieltämällä Mohammedin olevan profeetta. Mestaaminen on oikea ja Allahin määräämä rangaistus.

Kafirien näkökulmasta tapahtuma on islamin jihadistista väkivaltaa ja hirmuteko. He kutsuvat sitä etniseksi puhdistukseksi.

Puolustelijat sanovat, että tämä oli vain eräs historiallinen tapahtuma, että kaikissa kulttuureissa on ollut väkivaltaa menneisyydessä, eikä tässä ole syytä tuomitsemiseen.

Näkökulmasta riippuen 800 juutalaisen tappaminen oli joko hirmuteko, jumalallinen teko tai vain eräs historiallinen tapahtuma, voit valita omasi.

Tämä kirja on kirjoitettu kafirin näkökulmasta ja siksi kafir-keskeisesti. Kaikkea tässä kirjassa katsotaan siltä kannalta, miten se vaikuttaa kafireihin, ei-muslimeihin. Tämä tarkoittaa myös, että uskonto ei ole keskeisessä asemassa. Uskonto merkitsee jotain vain muslimeille, mutta kafireihin vaikuttaa islamin poliittinen puoli.

Huomaa, että tässä ei ole kyse oikeasta tai väärästä tulkinnasta vaan yhteensovittamattomista näkökulmista. Muslimin ja kafirin näkökulmia ei voida yhdistää. Islamin puolustelijat yrittävät rakentaa kompromissia näiden välille, mutta se on loogisesti mahdotonta.


MIKÄ ON KORAANI

Islamin mukaan Koraani on maailmankaikkeuden ainoan jumalan sanatarkkaa ilmoitusta. Se on täydellinen, virheetön, ikuinen ja yleispätevä. Sitä ei voi myöskään pelkällä järjellä käsittää.

Noin 20 vuotta Mohammedin kuoleman jälkeen kalifi Uthman kokosi nykyisen Koraanin ja poltti kaikki muut käsikirjoitukset.

Uthmanin kokoama Koraani ei ole Mohammedin historiallinen Koraani. Historiallisessa Koraanissa jokainen luku seurasi toistaan aikajärjestyksessä Mohammedin elämää seuraten. Historiallinen Koraani oli helppo ymmärtää. Jos tämä historiallinen Koraani voitaisiin palauttaa, saatua Koraania olisi helppo kenen tahansa ymmärtää.


KORAANIN YMMÄRTÄMISEN VAIKEUS


 1. Se on järjestetty pisimmästä kappaleesta lyhyempään. Tämä tärvelee Koraanin tarinan.
 2. Jokaisessa luvussa on hämmentävä määrä erilaisia aiheita.
 3. Toistoa on runsaasti. Mooseksen tarina kerrotaan 39 kertaa.
 4. Monista jakeista puuttuu konteksti, mikä on hyvin hämmentävää.
 5. Siinä on ristiriitaisuuksia.
Lopputuloksena on Koraani, joka on hämmentävä, ristiriitainen, järjenvastainen ja outo, väkivaltainen, pelottava ja epämiellyttävä. Se on hankala ymmärtää ja raskaslukuinen.YHTEENVETO


Koraani voidaan tehdä ymmärrettäväksi käyttämällä

 1. Aikajärjestystä - laitetaan luvut niiden alkuperäiseen historialliseen järjestykseen.
 2. Luokittelua aihepiirin mukaan - järjestetään saman aihepiirin jakeet yhteen.
 3. Kontekstia - käytetään Mohammedin elämänkertaa selittämään tekstin olosuhteita ja taustoja.
Mohammedin elämä tunnetaan virallisesta elämänkerrasta Sirasta (Sirat Rasul Allah), jonka on kirjoittanut Ibn Ishaq. Sira yhdistyy Koraanin tekstiin. Se palauttaa alkuperäisen historiallisen Mohammedin aikaisen Koraanin. Kun olet lukenut tämän Koraanin, voit ottaa "oikean" Koraanin ja ymmärtää sitä helposti.


-----------------------


A Two Hour Koran (lataa kirja linkistä "look inside...")


Koraanin suomennokset on otettu täältä.


Muita koraaneita netissä:


http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/chrono.htm
http://tulevaisuus.org/koraani/koraani.php
http://chronquran.blogspot.com/
http://www.islamicity.com/mosque/surai.htm
http://www.cmje.org/religious-texts/quran/
http://noblequran.com/translation/index.html
http://quod.lib.umich.edu/k/koran/browse.html
http://www.harunyahya.com/bilgi/kurani-kerim
http://quran.com/


Sacred texts sivustolta löytyy Koraanista eri kääntäjien versioita:


Palmer: http://www.sacred-texts.com/isl/sbe06/index.htm
Pickthall: http://www.sacred-texts.com/isl/pick/index.htm
Yusuf Ali: http://www.sacred-texts.com/isl/yaq/index.htm
Rodwell: http://www.sacred-texts.com/isl/qr/index.htm


Tutkitaampa ihan mielenkiinnosta miten eri kääntäjät ovat kääntäneet ylempänä ongelman tuottaneen jakeen 47:4:


Suomenkielinen: Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat, niin että voitatte heidät!


Jaakko Hämeen-Anttilan Koraani ei mainitse niskaa tai pään irroittamista ruumiista ollenkaan.


Palmer: And when ye meet those who misbelieve--then striking off heads until ye have massacred them, and bind fast the bonds!

Suomennos: "iskekää päät irti"

Pickthall: Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks until, when ye have routed them, then making fast of bonds; and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens.

Suomennos: "iskekää heitä niskaan"

Yusuf Ali: Therefore, when ye meet The Unbelievers (in fight),Smite at their necks;

Suomennos: "iskekää heitä niskaan"

Rodwell: When ye encounter the infidels, strike off their heads till ye have made a great slaughter among them, and of the rest make fast the fetters.

Suomennos: "iskekää heidän päänsä irti"

Jos joku tietää mitä siellä oikeasti lukee arabiaksi, niin kertokaa minullekin!

--------------------------------------

Al-Arabylla on artikkeli Nikah, the islamic N-word, jossa hän kertoo mm. että Koraanien käännökset eivät usein vastaa alkuperäistä arabiankielistä versiota: 


"Certain words, concepts and phrases in the original Arabic Quran sound strange to foreign readers. Arabic speaking Muslims have become accustomed to them. However, when one attempts accurate literal translation of these, the result is rather shocking. You will have in hand a book that contains strange expressions and vulgar language. What was supposed to be a “holy” book would become X-rated, unsuitable for family-oriented use and children reading material.


Muslim translators facing this dilemma, found themselves in a position demanding meticulous cleverness. It would take a lot of patching and polishing to make their translations of the Quran read as a “holy” book should.. Their aim was to present the outside world a version of the Quran that would attract people to Islam rather than repel them from it."


Pyhän kirjan käännöksiä on siis Al-Arabyn mukaan usein pehmennetty, ettei sen alkuperäinen luonne karkoittaisi uusia käännynnäisiä pois...-Ibn Matti