27. elokuuta 2019

Koraaniblogi: Lehmän suura (jakeet 1-39)

Haistatteko? Saatana piereskelee - joku varmasti lukee Koraanin toista lukua!

Koraanin toisen luvun, al-Baqara ("Lehmä"), otsikosta voi tulla ajatelleeksi sen kertovan...lehmästä. Väärin. Koraanin luvut ovat saaneet nimensä jostain luvussa esiintyvästä asiasta, vaikka se olisi merkityksetön yksityiskohta. Tässä tapauksessa nimi tulee tarinasta, jossa Mooses välittää israelilaisille Allahin ohjeet uhrata lehmä (2:67-73). Se on yksi Koraanin monista Raamatusta ja juutalaisesta perinteestä tulevista muunnelluista ja uudelleenkerrotuista tarinoista.

Tämä luku (suura) on yksi Koraanin pisimmistä - 286 jaetta. Se aloittaa Koraanin kaavan (joka pätee pääpiirteittäin, mutta ei aina), jossa lukuja ei ole järjestetty ajallisesti tai aihepiireittäin, vaan asettamalla ne pituusjärjestykseen - poikkeuksena Fatiha (1. suura), jolla on kunnia olla ensimmäisenä sen keskeisen aseman vuoksi islamissa.

Tästä syystä "Lehmää" ei tule pitää alkuperäisenä, ensimmäisenä tai perustavana islamin sanomana pelkästään sen sijainnin vuoksi. Islamin perinnetiedon mukaan luku on itse asiassa Muhammedin profeetallisen uran jälkipuoliskolta - se ilmoitettiin Muhammedille Medinassa, jonne hänen uskotaan paenneen Mekasta vuonna 622. Vasta Medinassa Muhammedista tuli poliittinen ja sotilaallinen johtaja.

Islamin teologit katsovat yleensä Medinan suurien olevan arvovaltaisempia kuin Mekkalaiset silloin, kun niissä on erimielisyyksiä, perustuen tämän luvun 106:een jakeeseen, jossa Allah puhuu jakeiden kumoamisesta ja niiden korvaamisesta paremmilla. (Tämä jakeen 106 tulkinta ei ole kuitenkaan universaalisti hyväksytty. Jotkut sanovat sen viittaavan siihen, että mitään Koraanista ei ole kumottu, vaan ainoastaan juutalaisten ja kristittyjen kirjoitukset. Tästä lisää myöhemmin.)

"Lehmä" sisältää paljon muslimeille tärkeää materiaalia, ja sitä pidetään suuresti arvossa. Keskiaikainen Koraanin kommentaattori Ibn Kathir (jonka kirjoituksia muslimit edelleen lukevat ja kunnioittavat) sanoo, että "Lehmän" lukeminen kiusaa Saatanaa: hän kertoo, että eräs Muhammedin aikaisimmista seuraajista, Ibn Mas'ud, huomautti, että Saatana "poistuu talosta, jossa Surat al-Baqaraa luetaan, ja pieraisee lähtiessään". Muhammed itse sanoo, ilman Ibn Mas'udin mauttomuuksia: "Saatana pakenee talosta, jossa luetaan Baqaraa".


Mitä Koraanin toisessa suurassa sanotaan?

"Lehmä" alkaa kolmella arabialaisella kirjaimella: alif, lam ja mim. Monet Koraanin kappaleista alkavat kolmella arabialaisella kirjaimella, mikä on antanut melkoisesti aihetta mystisille arvailuille niiden merkityksestä. Tafsir al-Jalalayn, toinen klassillinen Koraanin kommentaari, tiivistää ytimekkäästi vallitsevan käsityksen: "Jumala tietää parhaiten, mitä hän tarkoittaa näillä [kirjaimilla]."

Noita kirjaimia seuraa välittömästi islamin avaindoktriini: "Tämä Pyhä kirja, siitä ei ole epäilystäkään."

Koraania ei tule kyseenalaistaa tai tuomita millään itsensä ulkopuolisilla standardeilla. Koraani on päinvastoin standardi, jolla kaikkea muuta tulee arvioida.


Koraania ei tule koskaan epäillä

Tämä ei tietenkään mitenkään erityisesti eroa siitä, miten muut uskonnot suhtautuvat pyhiin kirjoituksiinsa. Mutta islamissa ei ole koskaan kehittynyt historiallista tai kirjallista kritiikkiä, jotka ovat muuttaneet juutalaisten ja kristittyjen tapaa ymmärtää omia kirjoituksiaan.

Koraani on kirja jota ei koskaan tule epäillä, ei koskaan kyseenalaistaa: kun eräs islaminoppinut, Suliman Bashear, opetti oppilailleen an-Najahin yliopistossa Nabluksessa, että Koraani ja islam ovat enemmänkin historiallisen kehityksen tuotoksia kuin Muhammedin saamaa täydellistä ilmoitusta, hänen oppilaansa heittivät hänet luokkahuoneen ikkunasta ulos.


Uskottomien tuomitseminen

"Lehmä" jatkaa aiheella, joka löytyy uudelleen ja uudelleen Koraanista: laaja luento niiden uppiniskaisuudesta, jotka ovat hylänneet Allahin uskonnon. Tässä mainitaan useita teemoja, jotka toistuvat yhä uudelleen. Meille kerrotaan, että Koraani on opastus Jumalaa pelkääville ja niille, jotka uskovat mitä oli ilmoitettu Muhammedille ja "mikä on ilmoitettu ennen sinua" (jae 4).

Tämä viittaa Koraanissa usein esiintyvään oletukseen, että se on vahvistus Tooralle ja Evankeliumille, joissa opetetaan samaa sanomaa kuin Muhammedille ilmoitetuissa Koraanin ilmestyksissä (katso 5:44-48). Kun huomattiin etteivät Toora ja Evankeliumi pidä yhtä Koraanin kanssa, esitettiin syytös, että juutalaiset ja kristityt ovat väärentäneet kirjoituksensa - mikä on nykyään valtavirran uskomus islamissa.

Maltillinen muslimi, Koraanin kääntäjä ja kommentaattori, Muhammad Asad, joka on kääntynyt islamiin juutalaisuudesta, esittää asian selkeästi:

"Koraanin uskontoa voidaan täysin ymmärtää vain tarkastelemalla sitä suhteessa sitä edeltäviin monoteistisiin uskontoihin, jotka muslimien näkemyksen mukaan huipentuvat ja saavuttavat lopullisen muotonsa islamissa."

Toinen teema "Lehmän" tässä osassa on Allahin täydellinen valta kaikkeen, jopa siihen uskooko yksittäinen sielu häneen vai ei.

"Jumalattomille taasen on totisesti samantekevää, varoitatko heitä vai et; he eivät usko. Jumala on sinetillä sulkenut heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmiään peittää verho; niin, heitä kohtaa kammottava rangaistus." (jakeet 6-7)


* * *

Tämä on suomennos Robert Spencerin blogista: Blogging the Qur’an: Sura 2, “The Cow,” verses 1-39


20. elokuuta 2019

Koraaniblogi: Avauksen suura

Fatiha (Avauksen suura) on Koraanin ensimmäinen suura (luku) ja islamin yleisin rukous. Hurskas muslimi, joka suorittaa islamin vaatimat viisi päivittäistä rukousta, lausuu Fatihan yhteensä seitsemäntoista kertaa noiden rukousten aikana.

Islamin perinnetiedon mukaan muslimien profeetta Muhammed sanoi, että Fatiha edelsi jokaista Allahin ilmoitusta Toorassa, Evankeliumeissa ja Koraanissa (Allah on "Jumala" arabiaksi ja sitä käyttävät jumalastaan muslimien lisäksi arabiankieliset kristityt ja juutalaiset). Ja on todellakin niin, että se tiivistää hienosti monet Koraanin ja islamin pääteemoista: Allah on "maailmojen valtias", jota ainoastaan kuuluu palvoa ja johon ainoastaan kuuluu turvautua, ja Hän on jokaisen sielun armollinen tuomari Tilinteon päivänä.

Islamin teologiassa jokainen sana Koraanissa on Allahin puhetta. Jotkut ovat pitäneet outona, että Allah sanoo jotain sellaista kuin "Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle", mutta islamin perinnetieto todistaa, että Allah ilmoitti tämän rukouksen Muhammedille hänen profeetan uransa alussa (joka alkoi vuonna 610 jKr, kun hän sai ensimmäisen ilmestyksen Allahilta enkeli Gabrielin välityksellä - ilmoitus sisältyy nyt Koraanin 96:een lukuun), jotta muslimit tietäisivät miten kuuluu rukoilla.

Fatihan kaksi viimeistä jaetta ovat ne, jotka eniten koskettavat toisuskoisia.

---

Shiia-imaami, Husham al-Husainy, aiheutti polemiikkia vuonna 2007 lainattuaan sitä puheessaan Demokraattien kokouksessa (Democratic National Committee), antaen sellaisen vaikutelman, että hän rukoili kokousväen kääntyvän islamiin. Myöhemmin imaami Yusuf Kavakci Dallasin keskusmoskeijasta lausui Fatihan Texasin senaatissa herättäen samanlaisia ajatuksia.

Kaksi viimeistä jaetta Fatihassa pyytävät Allahilta:

"Ohjaa meidät oikeata tietä, niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi, ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia, eikä niiden, jotka harhaan eksyvät."

Perinteinen islamilainen tulkinta tästä on, että "oikea tie" on islam - vrt. islamin apologistin John Espositon kirja "Islam: The Straight Path" [Islam: Oikea tie] - kun taas ne jotka ovat "vihasi alaisia" ovat juutalaisia, ja ne, "jotka harhaan eksyvät" ovat kristittyjä.

---

Klassillinen Koraanin kommentaattori Ibn Kathir selittää, että "mainitut kaksi polkua ovat kristittyjen ja juutalaisten polut, asia, josta uskovaisen on oltava selvillä välttääkseen niitä. Uskovaisen polku on totuuden tunteminen ja siinä pysyminen. Juutalaiset hylkäsivät uskonnon harjoittamisen ja kristityt kadottivat totuuden. Tämän vuoksi juutalaiset ovat 'vihan alaisia', mutta 'harhaan eksyminen' kuvaa paremmin kristittyjä."

Ibn Kathirin tulkinta tästä tektsistä ei ole ainut "ääritulkinta". Itse asiassa useimmat muslimikommentaattorit uskovat, että juutalaiset ovat ne, jotka ovat ansainneet Allahin vihan ja kristityt ovat eksyneet harhaan.

Tämä on Ibn Kathirin lisäksi Tabarin, Zamakhsharin, Tafsir al-JalalayninTanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbasin ja Ibn Arabin tulkinta. Vastakkaista mielipidettä, mutta ei enemmistöä, edustaa Nisaburi, joka sanoo, että "ne jotka ovat saaneet Allahin vihan, ovat huolimattomia ja ne jotka ovat harhaan eksyneet, ovat kohtuuttomia."

Wahhabisteja kritisoitiin joitakin vuosia sitten, kun he lisäsivät sulkuihin "kuten juutalaiset" ja "kuten kristityt" kyseessä oleviin kohtiin Saudi-Arabiassa painettuihin Koraaneihin.

Jotkut länsimaiset arvostelijat kuvittelivat, että saudit olivat keksineet tämän tulkinnan ja koko idean Koraanin vihamielisyydestä juutalaisia ja kristittyjä kohtaan. Heistä oli uskomatonta, että kaikki maailman muslimit oppisivat ikään kuin itsestäänselvyytenä, että heidän tärkein rukouksensa kiroaa juutalaiset ja kristityt.

Mutta valitettavasti tämä tulkinta on kunnioitettu ja edustaa valtavirtaa islamilaisessa teologiassa. Tulkinnan painaminen sulkuihin käännöksessä tuskin vaikuttaa muslimien asenteisiin, koska arabiankielinen Koraani on kuitenkin aina ja kaikkialla normatiivinen, ja koska monet valtavirran kommentaarit sisältävät ajatuksen, että tässä kritisoidaan juutalaisia ja kristittyjä.

Hurskaat toistavat sen seitsemäntoista kertaa päivässä.

Huomatkaa että en väitä juutalais- ja kristittyjenvastaisen tulkinnan Fatihasta olevan "oikea". Vaikka en uskokaan uskonnollisten tekstien olevan rajattomasti muokattavissa tarkoittamaan mitä tahansa lukija haluaa niiden tarkoittavan, kuten jotkut nähtävästi uskovat, tässä tapauksessa Niburin tulkinta on yhtä kunnioitettava kuin muidenkin: tekstissä itsessään ei ole mitään, mikä erityisesti pakottaisi uskomaan, että siinä puhutaan juutalaisista ja kristityistä. On myös otettava huomioon, että laajassa ja mielikuvituksellisesti nimetyssä 30-osaisessa Koraanin kommentaarissa Fi Zilal al-Qur'an (Koraanin varjossa), 1900-luvun jihad-teoreetikko Sayyid Qutb ei mainitse juutalaisia tai kristittyjä tämän tekstin yhteydessä.

Kuitenkaan islamin idea siitä, että juutalaiset ovat ansainneet Allahin vihan ja että kristityt ovat eksyneet harhaan, ei juonnu yksinomaan tästä tekstinkohdasta. Juutalaiset ovat saaneet "vihaa vihan päälle" (2:87-90) ja kristityt ovat eksyneet harhaan pitäessään Kristusta jumalana: "Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: 'Jumala on Messias, Marian poika'" (5:72).

Hadith, perinnetieto Muhammedin sanoista ja teoista sekä varhaisista muslimeista sisältää myös materiaalia, joka yhdistää juutalaiset Allahin vihaan ja kristityt Hänen kiroukseensa, koska he ovat eksyneet oikealta polulta. (Myös juutalaiset ovat kirottuja Koraanin 2:89 mukaan, ja molemmat ovat kirottuja 9:30 mukaan). Eräs hadith kertoo, että varhainen muslimi, Zaid bin 'Amr bin Nufail tapasi matkoillaan juutalaisia ja kristittyjä oppineita. Juutalainen oppinut sanoi hänelle: "Et omaksu meidän uskoamme, ennen kuin olet saanut osasi Allahin vihasta," ja kristitty sanoi: "Et omaksu meidän uskoamme, ennen kuin olet saanut osasi Allahin kirouksesta." On kai tarpeetonta mainita, että Zaidista tuli muslimi.

Näiden ja samankaltaisten tekstikohtien perusteella ei pitäisi olla yllättävää, että monet muslimikommentaattorit ovat tulkinneet Fatihan viittaavan juutalaisiin ja kristittyihin.


* * *


Tämä kirjoitus on suomennos Robert Spencerin blogista "Blogging the Qur'an: Sura 1, "The Opening"

Avauksen suura: http://www.islamopas.com/koraani/001.htm

13. elokuuta 2019

Koraaniblogi: Esipuhe

Jotta ymmärtäisimme islamilaisten jihad-terroristien motiiveja ja päämäärää, on hyvä aloittaa siitä, mitä he itse sanovat tekonsa vaikuttimiksi, ja mitä he sanovat haluavansa. Tämä johtaa meidät suoraan Koraaniin, islamin pyhään kirjaan.

Jihadistit siteeraavat usein Koraania ja pitävät itseään niinä, jotka seuraavat "puhdasta islamia", alkuperäistä kirjoitusta siten kuin se opetetaan Koraanissa ja islamilaisessa perinteessä. Kuitenkin länsimaiden islamilaiset ryhmät, kuten Hamasiin kytköksissä oleva "Council on American-Islamic Relations", väittävät, että jihadistit käyttävät Koraania väärin, ja että toisuskoiset analyytikot, jotka johtavat jihadistien teot Koraaniin, poimivat kuin "rusinat pullasta" väkivaltaiset jakeet ja "irrottavat ne kontekstistaan".

Obaman hallinto on perustanut koko Lähi-idän ulkopolitiikkansa tähän väitteeseen.

Hallinto uskoo, että ajamalla "kontekstissa olevaa", kokonaista Koraanin sanomaa, saamme aikaan rauhallisen ja turvallisemman Lähi-idän.

Luetaan siis koko Koraani. Alusta loppuun. Ei "rusinoita pullasta" eikä "irrotettuna kontekstistaan".

Kutsumme myös vaaleilla valitut edustajat, journalistit ja muut uutistoimittajat, jotka ovat julkisesti esittäneet väitteitä islamin luonteesta, keskustelemaan ja lukemaan kanssamme.

Inspiraatio tähän oli vuonna 2007 Slate-sivustolla ilmestynyt "Blogging the Bible" (Raamattublogi). Tämä sarja tulee kuitenkin olemaan täysin erilainen: sen sijaan, että vain kirjoittaisin mitä ajattelen tai mitä tunteita kukin tekstikohta herättää, kuten Plotz kirjoitti, minä tulen viittaamaan Koraanin kommentaareihin, jotka ovat kaikki muslimilähteistä.

Yritän selittää miten valtavirran Koraania opiskelevat muslimit ymmärtävät kunkin tekstin.

Tämä on tärkeää, ja ainut syy tehdä tämä: Perustan julkaisuni sille, mitä maailman muslimien käyttämät merkittävät käännökset ja kommentaarit sanovat Koraanista.

En sille, mitä minä sanon, en sille, mitä Obaman hallinto sanoo, enkä sille, mitä terroristijärjestöihin kytköksissä oleva CAIR sanoo, enkä siihen mitä John Kerry sanoo.

Täältä löytyy hyvä arabian- ja englanninkielinen käännös. Islamin teologiassa Koraani on perimmiltään ja luonnostaan "arabialainen Koraani" (kuten Koraani toistuvasti kuvailee itseään: katso 12:2, 20:113, 39:28, 41:3, 41:44; 42:7, 43:3). Islamin uskomuksen mukaan Koraanin merkitys voidaan tulkita toiselle kielelle, mutta tuo käännös ei ole Koraani, koska se ei ole arabiankielinen, eikä se siten ole enää sama. Jotkut muslimioppineet jopa väittävät, ettei Koraania voi täysin ymmärtää muuten kuin arabiaksi.

Mutta tuon tulkinnan romuttaa se käännösten vyöry, jonka muslimit ovat tehneet muslimeille, jotka eivät osaa arabiaa - mikä on suuri enemmistö nykyään ympäri maailmaa - sekä käännytystyöhön toisuskoisia varten.

Kaksi suosituimmista ja laajalti käytetyistä Koraanin englanninkielisistä käännöksistä on muslimien kirjoittamia: Abdullah Yusuf Ali ja Mohammed Marmaduke Pickthall. Ne löytyvät täältä, samoin kuin neljä muuta muslimien ja toisuskoisten käännöstä.

Suomentajan huomio: tulen käyttämään käännöksessä netistä löytyvää Koraanin käännöstä Islamoppaan sivuilta: http://www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm 


* * *


Alkuperäinen kirjoitus: http://www.jihadwatch.org/2007/05/blogging-the-quran-introduction