10. helmikuuta 2015

Mitä on islamisaatio?

Nicolai Sennels 10news.dk blogissa:

Islamisaatio on ilmiö, joka on ollut olemassa siitä asti, kun Muhammed eli 1400 vuotta sitten. Sana 'islamisaatio' on alunperin muslimien käyttämä termi kafireiden (vääräuskoisten) yhteiskuntien käännyttämisestä 'valaistuneeksi' (islamilaiseksi) yhteiskunnaksi.

Islamisaatio on ollut tehokasta ja islam onkin jo valtauskontona 57:ssä maassa. Islamilaisten maiden järjestö - Organisation of the Islamic Conference (OIC), on nykyään yksi suurimmista ylikansallisista organisaatioista, jota suurempi on vain Yhdistyneet kansakunnat(YK).


Kolme tietä islamisaatioon

Yksi tie islamisaatioon on poistaa ei-islamilaiset tavat ja tunnukset. Tämä saavutetaan välttämällä muslimien loukkaamista ja estämällä muiden uskontojen levittäminen muslimien keskuuteen. Myös kansakunnan alkuperäisen uskonnon ja kulttuurin kilpailukykyä vähennetään, jotta islamisaatio pääsisi etenemään paremmin.

Esimerkkinä Punaisen Ristin kieltäytyminen koristelemasta kauppojaan joulukuusilla, tai pankit, jotka eivät enää jaa säästöpossuja asiakkaidensa lapsille (koska possut ovat epäpuhtaita islamissa). Molemmissa tapauksissa syynä on pelko muslimien loukkaamisesta ja muslimiasiakkaiden menettämisestä.

Toinen tie islamisaatioon on islamilaisten tapojen ja sääntöjen tuominen ei-islamilaiseen yhteiskuntaan.

Esimerkkejä tästä ilmiöstä ovat kuntoilutilojen rakentaminen tai kunnostaminen silmälläpitäen muslimien näkemyksiä alastomuudesta ja sukupuolten välisistä kontakteista, tai islamilaisten juhlapäivien tekeminen pakollisiksi vapaapäiviksi.

Kolmas tie islamisaatioon on se, kun joidenkin alueiden tai lähiöiden asukkaista niin suuri osa on muslimeja, että alkuperäinen kulttuuri ja asukkaat poistuvat kokonaan.

Eräs esimerkki on se, kun ei-islamilaiset viranomaiset, kuten poliisi ja palokunta, kohtaavat epäkunnioitusta, uhkailua tai väkivaltaa sillä aikaa, kun imaamit, poliisityyliset muslimien isien ryhmät, kotikutoiset sharia-tuomioistuimet ja islamilaiset sovitteluneuvostot voivat rauhassa osoittaa valtaansa. Toinen esimerkki on, kun juutalaiset eivät voi käyttää kipaa tai tytöt pukeutua minihameisiin muslimienemmistöisillä alueilla, koska he voivat joutua hyökkäyksen kohteeksi.

Islamisaatio siis tapahtuu järjestelmällisellä alkuperäisen kulttuurin eliminoimisella, islamilaisten perinteiden ja kulttuuristen käytäntöjen käyttöönotolla, maahanmuutolla ja rakentamalla asteittain rinnakkaisia muslimiyhdyskuntia.


Islamisaation haitat

Islamisaatiosta on monenlaista haittaa. Suurin asia on se, että se hävittää oman kulttuurimme, joka on elämäntapamme, yhteisöllisyytemme ja hyvin toimivan yhteiskuntamme perusta, jossa kunnioitetaan sellaisia arvoja kuin suvaitsevaisuus, yleiset ihmisoikeudet ja sananvapaus. Länsimäinen kulttuuri on muslimikulttuureihin verrattuna vapaampi ja tuottavampi.

Länsimainen kulttuuri myös kannustaa ihmisiä olemaan itsevarmoja, onnellisia ja rakastavia, koska se ei viljele aggressiota, helposti loukattavia kunniantuntoja ja suvaitsemattomuutta toisia uskontoja kohtaan, toisin kuin muslimikulttuuri. Lisäksi me sallimme ja rohkaisemme sellaisia valistusaatteita kuin sananvapaus ja demokratia sallien samalla naisten ja feminiinisten ominaisuuksien kukoistuksen sekä omaksi että myös miesten ja tasapainoisen yhteiskunnan hyödyksi.

Joka kerta kun tuomme lisää islamisaatiota yhteiskuntaamme, se vie meitä kauemmaksi omasta kulttuuristamme ja tärkeistä elämänarvoistamme, ja heikentää arvoja ja normeja, jotka pitävät yhteiskuntamme kasassa. Yhteisöllisyyden tunne on perustavanlaatuinen ominaisuus meille "laumaeläimille", ja yhteiset perusarvot ovat perusta keskinäiselle luottamukselle, toisten auttamiselle, avoimuudelle, ymmärrykselle ja keskinäiselle kunnioitukselle yhteisöissä, jopa yksilöllisyyttä korostavssa länsimaisessa kulttuurissa.

Islamisaatio heikentää alkuperäisen väestön kansallista identiteettiä, koska se heikentää yhteistä kulttuuriamme. Samaan aikaan se vahvistaa muslimien islamilaista identiteettiä kansallisen identiteetin kustannuksella. Kansallinen identiteetti ja yhteisöllisyyden tunne ovat tärkeitä moraalille, kuten veronmaksuhalukkuudelle, haluttomuudelle käyttää väärin sosiaalitukia ja kunnioitukselle kansakunnan lakeja ja viranomaisia kohtaan. Ihmiset, jotka tuntevat kuuluvansa yhteisöön, ajattelevat vahingoittavansa itseään, jos he vahingoittavat yhteisöään.

Islamisaatio sallii epäinhimillisten perinteiden pesiytymisen yhteiskuntaamme. Koraanin ohjeet ja muslimikulttuurin käsitykset naisten oikeuksista, sananvapaudesta ja muiden uskontojen suvaitsemisesta ovat parhaimmillaankin keskiaikaisia. Ne horjuttavat demokratiaa ja ihmisoikeuksia maissamme - ja olivat muutokset sitten pieniä tai suuria, tai jos ne rajoittuvat vain tietyille maantieteellisille alueille, sellaisia perinteitä ei saa päästää juurtumaan yhteiskuntaamme.

Islamisaatio ajaa alkuperäiset ihmiset pois alueilta, missä muslimit ja muslimikulttuuri dominoivat. Tämä tapahtuu, koska muslimikulttuuri on niin erilainen länsimaiseen kulttuuriin verrattuna, ja on vaikea tuntea oloaan kotoisaksi ja miellyttäväksi vihamielisessä kulttuurissa, ja koska islam ja muslimikulttuuri on rasistinen ei-muslimikulttuureja kohtaan.

Islamisaatio tekee mahdolliseksi kovan linjan muslimeiden ja ääri-islamistien oleilemisen maissamme, koska he voivat harjoittaa konservatiivisia islamilaisia tapoja usein helpommin meidän 'suvaitsevaisessa' länsimaisessa kulttuurissamme kuin he voisivat omissa kotimaissaan. Tämä on haitallista integraatiolle ja hedelmällinen kasvualusta kotoperäiselle islamilaiselle ääriajattelulle.

Jokainen yksittäinen islamisaatio tekee seuraavan askeleen vieläkin lyhyemmäksi seuraavalle islamisaatiolle. Muslimien on helppo esittää lisää vaatimuksia, koska he voivat viitata muihin samanlaisiin tapauksiin, joissa he ovat saaneet tahtonsa läpi.

Islamisaatio antaa tilaa poliittiselle ideologialle, jossa kaikkien ei-muslimien tuhoaminen on sekä päämäärä että keino.


Esimerkkejä islamisaatiosta

Seuraavat islamisaation esimerkit aiheuttavat yhden tai useampia edellämainituista haitoista.

On kyse islamisaatiosta, kun kokonaiset lähiöt ovat niin vihamielisen muslimikulttuurin, islamilaisten arvojen ja muslimien rasismin kyllästämiä, että alkuperäisväestö ei enää tunne itseään kotoisaksi ja turvalliseksi. Alkuperäisen väestön tulisi tuntea itsensä kotoisaksi ja tervetulleeksi missä tahansa kotimaassaan ja on epäviisasta hyväksyä mitään kuvatun kaltaista.

On selvästi kyse islamisaatiosta, jos meille myydään halal-ruokaa ilman merkintää siitä.

Meidät pakotetaan syömään halal-ruokaa, jos meille ei kerrota sen olevan sellaista. Kun ostamme sitä, annamme osamme islamilaiseen "hyväntekeväisyyteen", millä rahoitetaan terroristeja ja tuetaan muslimien työllisyyttä ei-muslimien ja ruuan hinnan kustannukselle - sillä halal-teurastus vaatii muslimin avustamaan teurastuksessa ja muslimijärjestöille maksetaan halal-hyväksynnästä.

Ruoan sisältö, terveellisyys ja tuotantotapa merkitään jo tarkasti etikettiin, jotta kuluttaja voisi tehdä tietoisia valintoja ruuan suhteen ja niinpä meidän ei tulisi suvaita salaista halal-sertifikaattia vaan se tulisi merkitä tuotteeseen.

On lasten koulunkäynnin islamisaatiota, kun valtio sallii ja tukee islamilaisia kouluja ja madrassoja. Perusopetus on yhteiskuntamme tärkein kulttuurin säilyttäjä ja meidän oletetaan opettavan lapsillemme alkuperäistä kulttuuriamme ja arvojamme, ei ohjata avoimia mieliä pois arvoistamme.

On kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin islamisaatiota, kun kunnat ja valtio sallivat lännen vastaisia arvoja symbolisoivien suurten moskeijoiden ja minareettien rakentamisen. Arabialainen arkkitehtuuri ei kuulu länsimaiseen kaupunkiin, etenkään keskeisille, historiallisille ja näkyville paikoille.

On maamme islamisoitumista kun moskeijat sallitaan. Moskeijat vahvistavat islamilaisia arvoja alueen muslimien keskuudessa ja toimivat usein ponnahduslautana ääriliikkeille, jotka pyrkivät edesauttamaan maan islamisoitumista.

On islamisaatiota ja naisten aseman alistamista sallia burqat ja niqabit yleisissä tiloissa. Demokraattisessa yhteiskunnassa meidän kuuluu nähdä toistemme kasvot. Naiset ja miehet ovat yhdenvertaisia ja heillä tulee saada pukeutua miten haluavat, eikä pakottaa heitä näyttämään miesten alamaisilta.

On kuntoilupaikkojen islamisaatiota, kun uimahallit ja pukuhuoneet ovat suljettuja ja rakennettu niin, että muslimit voivat käyttään niitä. Se, mitä yksilö pitää alastomuuden suhteen sopivana, pitäisi olla yksilön omassa päätösvallassa. Yksilöllisten mieltymysten ei pidä rajoittaa muiden kansalaisten pääsyä julkisiin verorahoitteisiin tiloihin.

On koulujemme, laitoksiemme, ja työpaikkojemme islamisaatiota muuttaa vuoden rytmiä ottamalla käyttöön ei-länsimaisia juhlapyhiä, ja kun kunnat ja yhdistykset painavat muslimien juhlapyhiä kalentereihimme. Meillä on jo tarpeeksi juhlapyhiä ja ylimääräiset vapaapäivät haittaavat lasten opiskelua ja johtavat yritysten tuottavuuden heikentymiseen.

Vuoden rytmi liittyy kiinteästi maan historiaan, perinteisiin ja kulttuuriin ja sillä on tärkeä rooli kansakunnan identiteetissä. Tämä perusrytmi kuuluu kokea, sillä se on meidän omaa historiaamme ja kulttuuriamme eikä sitä pidä islamisoida pois läntisistä arvoistamme.

On koulujemme islamisaatiota, kun muslimit saavat erityiskohtelua saaden vapautuksen uskonnollisista syistä liikunnasta ja uskonnosta.

Kauppamme islamisoituvat, kun ne päättävät olla käyttämättä kristillisiä, kulttuurisia tai kansallisia symboleja jotteivät loukkaisi muslimeja tai menettäisi muslimiasiakkaita. Kauppojen koristelu on osa länsimaista kulttuuria ja kaupunkiemme katukuvaa, ja niissä ei taatusti ole mitään loukkaavaa. Koristelut kertovat meille, mikä sesonki on menossa joulukoristeilla, pääsiäismunilla, karnevaalikoristeilla jne. Ostajien tulisi suosia niitä kauppoja, jotka ottavat sosiaalisen vastuun yhteiskuntamme ja kulttuurimme jatkuvuudesta.

On julkisten laitostemme ja työpaikkojemme islamisaatiota ottaa halal-ruuat ruokalistalle. Erikoisdieetit, jotka perustuvat henkilökohtaisille valinnoille tai uskonnolle, eivät kuulu valtion rahoittamiin asioihin.

On lastemme islamisaatiota, jos emme välitä siitä, että heitä pidetään nälässä uskonnollisista syistä. Ramadan heikentää lasten keskittymiskykyä koulussa. Lisäksi se haittaa lasten sosiaalista kehitystä, koska nälkä ja vaihteleva verensokerin taso saa heidät henkisesti epävakaiksi ja aggressiivisiksi. Lasten nälkiinnyttäminen pitäisi oikeutetusti luokitella heitteillejätöksi ja siitä pitäisi rangaista vastaavasti.

On islamisaatiota, kun emme huomioi sitä tosiasiaa, että yhden etnisen ryhmän naisväestö omassa maassamme jää paitsi perusihmisoikeuksia uskonnollisilla perusteilla. Ei-länsimaista kotoisin olevilla naisilla tulisi olla säännöllinen tapaaminen kunnan viranomaisten kanssa. Viranomaisten tulisi antaa maahanmuuttajanaisille ohjeita perhesuunnittelusta ja ehkäisystä. Lisäksi viranomaisten tulisi varmistaa, että nämä naiset ovat vapaita ja turvassa. Lopuksi, on tärkeää, että maahanmuuttajanaiset tuntevat oikeutensa mukaanlukien pääsyn turvakoteihin, oikeuden avioeroon ja paluuseen kotimaahansa.

On Tanskan hallituksen islamisaatiota, kun julkisen sektorin työpaikoilla on rukoilutiloja. Julkiset työntekijät ovat yleisön palvelijoita eikä veronmaksajien rahoja tule käyttää uskonnollisten tapojen noudattamiseen.

On lainkäyttömme islamisaatiota, kun emme tehokkaasti estä kotikutoisten sharia-tuomioistuimien ja islamilaisten neuvostojen kokouksia. Nuo ovat organisoitua omankäden oikeutta ja hyökkäys sosiaalisten rakenteidemme perustuksia vastaan, suoranaista laillisen oikeusjärjestelmämme ja oikeudenkäsityksemme halveksimista, ja niiden kitkemiseksi tulisi käyttää tarpeellisia toimia.

On oikeusjärjestelmämme islamisaatiota, kun poliisi jättää huomiotta muslimien pilkan, uhkailut ja väkivallan ja kun poliisi kutsuu muslimien isien ryhmiä auttamaan pysäyttämään muslimien mellakoita ja jengejä. Se on vahingollista kansalaisten oikeudentunnolle ja kaivaa maata poliisin arvovallan alta.

On lakijärjestelmämme islamisaatiota, kun sallimme sharia-tuomioistuinten toiminnan tai pienennämme tuomioita uskonnollisilla tai kulttuurisilla perusteilla (kunniaväkivalta).

On väestön, äänestäjien ja valtioiden islamisaatiota, kun sallimme maahanmuuton muslimimaista, ja kun Euroopan johtajat eivät suojele meitä tehokkaasti laittomalta maahanmuutolta ja läntisen Euroopan yhteiskuntien hiljaiselta islamisaatiolta, salamyhkäisistä syistä.


* * *

Nicolai Sennels (syntynyt 1976) on tanskalainen laillistettu psykologi. Sennels on 10News.dk-sivuston ylläpitäjä ja kirjan "Among Criminal Muslims" kirjoittaja. Hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleita islamin psykologiasta ja muslimien mielenlaadusta. Hän perustaa näkemyksensä työhönsä yli 100:n muslimipotilaan parissa sekä tieteelliseen tutkimukseen.

3 kommenttia:

 1. Kyllä.Erinomainen kirjoitus.Joka hirveäksi rasismiksi tullaan tuomitsemaan vaikkei siinä roduista sanaakaan puhutakaan.

  VastaaPoista
 2. Nooh, kun mietitään mikä termin sanakirja merkitys on, niin kyllähän tuo tavallaan on rasistinen, koska puhutaan etnisen ryhmän ominaisuuksista.

  Mutta sen taakse ei pidä paeta sitä sisältöä. Tähän monet sortuu. Lue teksti, ajattele itse onko se noin vai ei. Tutki uutisia maailmalta.

  VastaaPoista
 3. Noihin kolmeen tiehen lisäisin kyllä aivan ehdottomana ja ensimmäisenä asiana pelottelun.
  Pelotteluun kuuluu suunniteltuina osian mm. teloitus- ja päänkatkomisfilmien levittäminen, kaikenlaiset uhkaus-videot, uhkaava esiintyminen julkisilla paikoilla, raivoaminen julkisilla paikoilla.
  Tästä ovat osana mm. Charkie Ebdo, erilaiset lentokoneiden räjäytykset, hyökkäykset baafreihin ym., ja tietenkin itsemurhapommit, raidskaamiset.
  Näillä saadaan aikaan pelko ihmisten sisälle. Pelko joka asuu sisällämme. Se ohjaa käytöstämme, valintojamme, tapojamme.
  Seuraus on se että vähitellen sopeudumme islamin vaatimuksiin. Naiset alkavat peittää enemmän ja enemmän ja kaikki muu tekstissä lueteltu.
  Islam etenee pienei askelin kunnes se on niin vahva että ottaa kerralla kaiken vallan yhteiskunnissa.

  VastaaPoista