5. heinäkuuta 2018

13 luentoa poliittisesta islamista: Islamin perusteet

 • Koraanissa on se mitä Muhammad väitti Allahin sanomaksi. Monia Vanhan Testamentin tarinoita on kerrottu uudelleen tukemaan islamin väitettä siitä, että Muhammad on viimeinen juutalaisista sekä muista profeetoista.
 • Koraani määrittelee kuka Allah on. Allahia tulee pelätä, ei rakastaa. Allah päättää kaiken mitä tapahtuu ja Hän vihaa vääräuskoisia.
 • Hadith-kokoelmat sisältävät Muhammadin sanat ja teot, jotka ovat esikuvana muslimeille. Sira kertoo hänen elämäntarinansa.
 • Islamissa on uskonnollinen puoli ja poliittinen puoli.

ISLAMIN TUNTEMINEN

On vain yksi tapa todella tuntea islam. Aloitetaan sillä mistä jokainen maailman muslimi on yhtä mieltä. Ollaksesi muslimi sinun täytyy lausua "Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammad on Hänen profeettansa." Tämä paljastaa islamin perustan. Koraanista löytyy ainoastaan Muhammadin jumalan, Allahin, sanoja. Mutta Koraani sanoo useammin kuin 70 kertaa, että kaikkien muslimien on jäljiteltävä Muhammadia kaikissa toimissaan. Mutta kuinka me tiedämme, mitä meidän pitäisi jäljitellä? Muhammadin sanat ja teot (s.o. sunna) on kirjattu ylös hyvin yksityiskohtaisesti.


ISLAMIN RAAMATTU - TRILOGIA

Islam voidaan määritellä kolmen asian avulla: Allahin sana, Koraani, sekä Muhammadin sanat ja teot. Muhammadin sanat ja teot, joita kutsutaan sanalla sunna, löytyvät kahdenlaisista tekstikokoelmista - Sira (Muhammadin elämäkerrat) ja Hadith (Muhammadin sanat ja teot). Hänen sanansa ja tekonsa katsotaan islamissa Allahin pyhittämäksi esikuvaksi koko ihmiskunnalle.

Hadith, tai perimätieto, on lyhyt kertomus siitä mitä Muhammad on sanonut tai tehnyt. Hadith tarkoittaa myös näistä kertomuksista laadittua tekstikokoelmaa (mikä voi olla hieman hämmentävää). Kaikkiaan haditheja on satojatuhansia, mutta joitakin niistä ei pidetä luotettavina. Tiedämme esimerkiksi Koraanista, että Muhammad ei tehnyt ihmetekoja. Monissa haditheissa kuitenkiin kerrotaan tällaisista ihmeistä. 

Kaikki muslimit hyväksyvät Bukharin ja Abu Muslimin kokoelmat "evankeliumikseen". Trilogia on siis:
 • Koraani
 • Sira, Ibn Ishaqin ja Al Tabarin Muhammadin elämäkerrat
 • Hadith, Bukharin ja Abu Muslimin perimätieto

Trilogia on islamin perusta. Kaikki Muhammadin elämäkerrat perustuvat Siraan ja Hadithiin. Islamilainen laki, sharia, perustuu Trilogiaan. Kaikki poliittisen islamin määräykset ja toimet perustuvat Trilogiaan.

Koraania verrataan virheellisesti Raamattuun. Koraani on vain 14% islamin pyhistä kirjoituksista eikä se sisällä edes riittävästi tietoa, miten olla muslimi. Muslimin raamattu on Koraani, Sira ja Hadith yhdessä. Koraania voidaan verrata Tooraan, Vanhan Testamentin viiteen ensimmäiseen kirjaan. Siraa voidaan verrata evankeliumeihin ja Hadithia Uuden Testamentin kirjeisiin.

Tekstin määrällä mitattuna islam on 86% Muhammadia ja 14% Allahia.


MIKÄ ON KORAANI

Islamin mukaan Koraani on täydellinen, ikuinen, yleispätevä ja lopullinen ainoan jumalan Allahin sana. Koraanissa ei ole pienintäkään virhettä. Se ilmoitettiin Muhammadille, joka on täydellinen esikuva kaikille ihmisille kaikkina aikoina, nyt ja ikuisesti.

Sana "Koraani" tarkoittaa "ääneen lausumista" ja se on jaettu lukuihin (suura). Muslimit sanovat, että Koraani oli Allahin oikeassa kädessä maailman alussa, ja se oli kirjoitettu smaragditauluihin taivaassa ja ilmoitettiin Muhammadille näyissä enkeli Gabrielin välityksellä.

Koraanissa on paljon toistoa. Mooseksen tarina kerrotaan 39 kertaa. Kirjan kokoaminen kesti kaksikymmentäkolme vuotta. Muhammadin kuollessa ei ollut Koraania siinä muodossa kuin me sen tänään tunnemme. Se oli kirjoitettu eri materiaaleille paperista lapaluihin. Suurimmaksi osaksi se oli vain painettu muistiin. Vasta Muhammadin kuoltua se yritettiin kirjoittaa muistiin. Nykyisen teoksen kokoaja on kolmas kalifi Uthman, joka antoi koota sen kirjaksi noin 60 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen. Alkuperäiset lähteet poltettiin sen jälkeen. Muslimit sanovat ettei Koraanista ole erilaisia versioita (mikä ei pidä kuitenkaan paikkaansa). 

Koraani oli ensimmäinen Arabiassa kirjoitettu kirja. Sitä ennen oli merkitty muistiin ainoastaan runoja ja kauppadokumentteja. Muhammad mainitsee "Kirjan kansat" moneen kertaan, millä viitataan juutalaisiin ja kristittyihin ja Raamattuun.

Mooses, Aadam, Nooa, Salomo, Daavid, Jeesus, Loot, Joosef ja Jaakob löytyvät Koraanista ja heitä kaikkia kutsutaan Allahin profeetoiksi. Tarinat näistä "profeetoista" ovat kovasti lyhennettyjä versioita ja varsin erilaisia kuin Raamatun kertomukset. Niiden ydinsanoma on, että on seurattava Allahin profeettoja ja tehtävä niin kuin he sanovat. Niinpä tulee toimia kuten Muhammad sanoo, sillä hän on profeetta. Muhammadin ainut todiste omasta profetiastaan oli sanoa, että juutalaisilla oli profeettoja ja että hän on heidän seuraajansa. Muhammad oli profeetta koska hän sanoi niin. Koraani väittää, että siitä löytyvät profeettojen todet kertomukset ja että juutalaisten ja kristittyjen kirjoitukset ovat vääriä.

Koraaneita voidaan ajatella olevan kaksi - varhainen Koraani on kirjoitettu Mekassa ja myöhempi Koraani Medinassa. Mekkalaisessa Koraanissa on monia juutalaisia kertomuksia ja se toistaa sanomaa, että Muhammad on profeetta ja kaikkien pitää totetella hänen käskyjään. Myöhempi Medinalainen Koraani on hyvin poliittinen ja se tuomitsee juutalaiset. Siinä on myös monia uskonnollisia ja lainopillisia määräyksiä. Koraanissa on noin 200 jaetta, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Tässä näkyy Koraanin dualistinen puoli. Islamissa samasta asiasta on aina kaksi keskenään ristiriitaista viestiä. Dualismiin kuuluu, että molemmat ristiriitaiset viestit pitävät paikkansa. Dualismi on avain islamin ymmärtämiseen ja sitä käsitellään myöhemmin lisää.


ALLAH JA KORAANI

Joskus käännöksissä käytetään sanaa Jumala Allahin sijasta. Jumalalla tarkoitetaan länsimaissa juutalaisten ja kristittyjen Jumalaa/Jehovaa/Jahvea. Sanojen merkitys määrittyy kuitenkin tekstien perusteella. Allah määritellään Koraanissa, mutta Jehova/Jahve määritellään Vanhassa Testamentissa. Tekstiensä perusteella juutalaiset, muslimit ja kristityt eivät palvele samaa jumalaa. Kuten punainen ja sininen ovat molemmat värejä, mutta sininen ei ole sama kuin punainen. Samoin Allah ja Jehova ovat jumalia, mutta ne eivät ole sama jumala. Allah ei ole Jahve.

Arabikristityt käyttävät myös sanaa Allah. Sana allah on johdettu sanasta ilah, jumala, ja määräisestä artikkelista al. Niinpä Allah tarkoittaa "The God". Arabikristityt tarkoittavat kuitenkin sanalla sitä, minkä he löytävät kristittyjen kirjoituksista. Islamin Allahin merkitys tulee Koraanista, mutta arabikristittyjen Allah on sama kuin Jehova.

Niinpä Allah on ainoa hyväksyttävät termi Koraanin Ainoasta Jumalasta.


KORAANI JA RAKKAUS

Koraanissa on 300 viittausta Allahiin ja pelkoon, mutta vain 49 viittausta rakkauteen. Näistä 39 on negatiivisia kuten 14 mainintaa rahan, vallan, muiden jumalien ja arvostuksen rakastamiseen. Kolme säettä käskee ihmiskuntaa rakastamaan Allahia ja kaksi jaetta kertoo kuinka Allah rakastaa uskovaisia. 25 säettä mainitsee, että Allah ei rakasta vääräuskoisia.

Jäljelle jää viisi säettä rakkaudesta. Kolmessa niistä kehotetaan rakastamaan sukulaisiaan tai muslimiveljiään. Yksi säe kehottaa muslimia antamaan rakkaudesta Allahiin. Viimeinen rakkauden käsky kehottaa antamaan rakastamansa asia hyväntekeväisyyteen, mutta tämäkin on dualismin saastuttamaa, sillä muslimien hyväntekeväisyys menee ainoastaan toisten muslimien hyväksi.

Koraanissa ei ole yhtäkään säettä myötätunnosta tai rakkaudesta vääräuskoisia kafireja kohtaan, mutta 14 jaetta opettaa, että muslimin ei pidä olla kafirin ystävä.

Helvetti mainitaan Koraanissa 146 kertaa, mutta vain yhdeksän kertaa se mainitaan moraalisten epäonnistumisten takia - ahneuden, hyväntekeväisyyden laiminlyönnin, tai maallisen menestyksen rakastamisen takia. Muut 137 mainintaa Helvetistä liittyvät ikuiseen kidutukseen sen vuoksi, ettei ollut samaa mieltä Muhammadin kanssa. Näin 94% maininnoista viittaavat Helvettiin poliittisena vankilana toisinajattelijoille ja vääräuskoisille.


HADITH

Hadith on yksittäinen kertomus Muhammadista. Hadith-kokoelmaa nimitetään myös sanalla Hadith. Kokoelmista kuusi nauttii muslimien arvostusta. Kokoelmia on muitakin, mutta niitä ei pidetä samalla tavoin luotettavina. Jos lainaat hadithia, joka on muslimille epämieluisa, hän voi sanoa: "Jotkut noista haditheista eivät ole niin luotettavia." Tässä kirjoituksessa mainitut hadithit ovat vain kaikkein luotettavimmista lähteistä. Tärkeimmän Hadith-kokoelman on laatinut Bukhari. Hän merkitsi muistiin noin 6800 perimätietoa. Viittamme yleensä häneen, mutta myös Abu Muslimiin ja Abu Dawudiin.  

Hadith on yleensä vain yhden kappaleen mittainen lyhyt tarina Muhammadin jostain teosta, lyhyt tarina tai hänen käymänsä keskustelu. Teko voi olla jotain niin yksinkertaista kuin Muhammad juomassa lasin vettä tai solmimassa kenkänsä.

Hadith on Muhammadin sunna (esimerkillinen puhe tai teko), hänen julistuksensa. Sanat ja teot, joita tulee seurata on sunna - tarina, josta sunna on peräisin, on hadith.

Kaikki hadithit kirjoitettiin noin 200 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen. Niitä on tuhansia ja ne muodostavat islamin tärkeimmät pyhät kirjoitukset. Haditheilla on paljon suurempi merkitys muslimin elämässä kuin Koraanilla.


OIKEAAN JOHDETUT KALIFIT

Muhammadin sunnaan on yksi poikkeus. Muhammadin neljä lähintä miestä - Abu Bakr, Ali, Umar ja Uthman - joista tuli jokaisesta vuorollaan kalifi (islamilainen maallinen ja uskonnollinen hallitsija) Muhammadin kuoleman jälkeen. Myös heidän sanansa ja tekonsa ovat sunna, heidänkin sanansa ja tekonsa ovat täydellinen esimerkki kaikille muslimeille. Heitä voitaisiin verrata auktoriteetissa kristinuskon apostoleihin.


SIRA

Aikaisemmin kerrottu Muhammadin elämäntarina on otettu Sirasta, Muhammadin elämäkerroista. Hadith ja Sira yhdessä ovat sunna. Sira tarkoittaa elämäkertaa. Tärkein elämäkerta on Ibn Ishaqin Sira Rasul Allah (Jumalan lähettilään elämäkerta)[Suomennettu nimellä Profeetta Muhammadin elämäkerta, Basam Books, 1999. suom. huom.] Se on Muhammadin täydellinen elämäkerta ja yksi islamin pyhistä teksteistä.


USKONNOLLINEN JA POLIITTINEN ISLAM

Islam on sivilisaatio, jolla on oma poliittinen järjestelmänsä, kulttuurinsa ja uskontonsa. Islamin uskonnollinen puoli käsittelee sitä miten muslimi pääsee Paratiisiin ja välttää Helvetin. Poliittinen islam määrää miten muslimeja hallitaan ja miten toisuskoisia kohdellaan. Islamin sisäinen politikointi ei ole tämän kirjoituksen aiheena.

Islamin viisi peruspilaria ovat:
 1. Hyväntekeväisyys toisten muslimien auttamiseksi
 2. Allahin rukoilu
 3. Ramadan-kuukauden aikainen paasto
 4. Pyhiinvaellus Mekkaan
 5. Muhammadin julistaminen ainoan jumalan, Allahin, profeetaksi.

Islamin uskonnollinen puoli on tärkeä muslimeille, mutta poliittinen puoli koskettaa myös jokaista toisuskoista.

Islamissa on täydellinen lakijärjestelmä, sharia. Islamin laki- ja poliittisen järjestelmän perusta on asetettu näissä kolmessa tekstikokoelmassa: Koraani, Sira ja Hadith - islamin Trilogia. Jokainen  Trilogian osa on sekä uskonnollinen että poliittinen. Enemmän kuin puolet Koraanista käsittelee toisuskoisia. Noin kolme neljännestä Sirasta on poliittista. Hadith on täynnä poliittisia lausuntoja ja esimerkkejä. Islam on valmis poliittinen järjestelmä. Islamin perustava ajatus on, että sen politiikka on pyhää, täydellistä, ikuista ja yleispätevää. Kaikki muut poliittiset järjestelmät ovat ihmisen keksintöä ja ne täytyy korvata islamin lailla.

Islamin menestys perustuu pääasiassa sen politiikkaan. Muhammad oli profeetan uransa ensimmäiset kolmetoista vuotta hengellinen johtaja ja hän käännytti omaan uskontoonsa noin 150 henkeä. Kun hänestä tuli poliittinen johtaja ja sotapäällikkö, islam räjähti kasvuun ja Muhammadista tuli koko Arabian kuningas kymmenessä vuodessa.

Trilogia määrittelee islamin. Kafirin, vääräuskoisen, tulee alistua islamille. Tämä on poliittinen julistus, sillä islamin luonteeseen kuuluu hallita julkista elämää - lakia, tapoja, taiteita, mediaa ja kouluja. Islamin voima on sen poliittisessa puolessa, ei suinkaan uskonnossa.

Trilogia on hyvin poliittinen. Puolet Koraanista käsittelee sitä miten vääräuskoisia tulee kohdella. 75% Sirasta käsittelee politiikkaa ja jihadia. Noin neljännes haditheista puhuu jihadista ja siitä mitä kafireille tulee tehdä. Islam on siis sekä poliittinen että uskonnollinen järjestelmä.

Yksi tapa selvittää islamin poliittisuus on laskea sen pyhien tekstien sanat, jotka käsittelevät vääräuskoisia ja politiikka:
 • Koraani 61%
 • Sira 75%
 • Hadith 20%

Se miten islam kohtelee muita uskontoja, on politiikkaa. Hyvä vertaus on ajatella islamia kommunismina, jolla on oma jumala. Islamin uskontoon kuuluu sen todellinen vahvuus - politiikka.


KAFIR

Suuri osa Koraanista käsittelee ei-muslimeja. Siinä on erityisiä nimityksiä kaikille niille erilaisille ihmisille, jotka eivät usko Muhammadiin. Yksi näistä nimityksistä on kafir. Sana voidaan kääntää uskottomaksi, mutta se on väärin.

Yksi pahimmista ei-muslimien virheistä on heidän islamista käyttämänsä kieli. Sanat, joita ei-muslimit käyttävät, eivät osoita islamin doktriinin tuntemusta. Otetaan esimerkiksi sana uskoton. Uskoton on loogisesti oikein, mutta se ei kuvaa tilannetta riittävästi. Uskoton on neutraali termi. Kafir on hyvin negatiivinen sana, jolla ei ole vastinetta englannin kielessä. 

Koraani määrittelee kafirin ja sanoo, että Allah vihaa ja halveksii kafiria. Kafiria voidaan pilkata, kiduttaa, rangaista, tappaa, mestata, harhauttaa ja hänet voidaan tuhota.. Häntä vastaan voidaan juonitella, häntä voidaan terrorisoida, pettää, satuttaa, pettää, loukata, alistaa, nöyryyttää ja häntä vastaan voidaan sotia.

Kafir on tietämätön, sokea, ylimielinen, paha, valehtelija, häpeällinen, Saatanan ystävä, tuomittu, pilkattu, inhottu, likainen ja kirottu. Näin sanoo Koraani.

Muslimi ei voi olla kafirin ystävä. Koko Trilogiassa ei ole yhtäkään neutraalia mainintaa kafirista. Jokainen lause, jossa kafir esiintyy, on negatiivinen, vihamielinen, ennakkoluuloinen ja vihantäyteinen.

Kafir on ainutlaatuinen sana. Kafir on pyhä, absoluuttinen, täydellinen, lopullinen ja universaali Allahin totuus ei-muslimeista. Kafir on tarkka käännös - uskoton on teeskentelevä ilmaus, joka jättää huomiotta islamin doktriinin.

Kristityt ja juutalaiset ovat kafireja, mutta myös vääräuskoisia. Kristityt ja juutalaiset ovat vääräuskoisia, sillä he eivät ole "uskollisia" Allahin "totuudelle", Koraanille.

Ei-muslimina sinun tulisi aina käyttää sanaa kafir. Se osoittaa, että ymmärrät islamia.


KYSYMYKSIÄ

Jotkut sanovat, että Koraani on islamin raamattu. Mikä oikeastaan on islamin raamattu ja miksi?

Mitkä ovat kaksi Koraania?

Miksi on tärkeää käyttää termiä kafir?

Jotkut pastorit ja rabbit sanovat, että muslimit palvovat samaa jumalaa kuin hekin. Mitä mieltä sinä olet?

Mikä on uskonnollisen ja poliittisen islamin ero?

Minkälainen on Allahin ja muslimin suhde?

Mitkä ovat islamin viisi peruspilaria?

Mitä se tarkoittaa, kun käytät itsestäsi sanaa kafir?
3. heinäkuuta 2018

Puhdistautuminen

Sunan Abi Dawud on yksi sunnimuslimien kuudesta arvovaltaisimmasta hadith-kokoelmasta. Siihen on kerätty Muhammadin tekoja ja sanomisia, joista muslimit nykyäänkin ammentavat uskontoonsa. Muhammad on islamissa al-Insan al-Kamil - täydellinen mies. Hänen kaikki tekonsa ovat esimerkkinä kaikille muslimeille, hän ei milloinkaan tehnyt mitään Jumalalle epämieluisaa, vaan hänen tekojensa seuraaminen johtaa lähemmäksi Paratiisia.

Minkälaisia nämä kertomukset Muhammadin teoista sitten ovat? Internetistä löytyvät kaikki hadith-kokoelmat kätevästi englannin kielellä ja blogi-isäntänne ajatteli nyt hieman suomentaa parhaita paloja näistä muslimien pyhistä teksteistä.

Voisi ajatella, että arvostettu hadith-kokoelma alkaisi jollakin mahtipontisella, pyhälle miehelle sopivalla teolla, tai puheella, joka ylentäisi lukijan sydämen Jumalan puoleen. Kuten Ensimmäisen Mooseksen kirjan alku:
Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

Tai kuten Johanneksen evankeliumin arvoituksellinen aloitus:
 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Tai ehkäpä kokoelman voisi aloittaa jollain tämän kaltaisella:
Minä, Sinuhe, Senmutin ja hänen vaimonsa Kipan poika, kirjoitan tämän. En ylistääkseni Kemin maan jumalia, sillä jumaliin olen kyllästynyt. En faraoita, sillä heidän tekoihinsa olen kyllästynyt. Vaan itseni tähden minä tämän kirjoitan. En mairitellakseni jumalia, en mairitellakseni kuninkaita, en pelosta enkä tulevaisuuden toivosta. Sillä elämäni aikana olen niin paljon kokenut ja menettänyt, ettei turha pelko minua vaivaa, ja kuolemattomuuden toivoon olen kyllästynyt, niin kuin olen kyllästynyt jumaliin ja kuninkaihin. Vaan itseni tähden minä tämän kirjoitan ja siinä luulen eroavani kaikista kirjoittajista niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa.

Mutta ei. Ensimmäinen luku kylläkin on otsikoitu puhdistautumiseksi, mutta otsikko lupaa liikaa.

Sunan Abi Dawud alkaa siitä, kun Muhammad käy paskalla.
Kun Profeetta meni ulos paskalle, hän meni syrjäiseen paikkaan.

Epäuskoiset voivat tarkistaa asian täältä: https://sunnah.com/abudawud/1


Toinen kappale käsittelee sitä, miten Profeetta kävi kusella:
... Eräänä päivänä olin Jumalan lähettilään seurassa. Hän halusi mennä kuselle. Sitten hän tuli muurin juurelle, missä oli pehmeää maata, ja kusi siihen. Sitten Profeetta sanoi: Jos kuka tahansa teistä haluaa kusta, hänen tulee etsiä tällainen samanlainen paikka kusemiseen.

Kolmas kappale kertoo mitä tulee sanoa, kun tulee paikkaan, missä aikoo tehdä tarpeensa.
 Kun Jumalan lähettiläs (sal Allahu alayhi wa sallam) meni paskalle, hän tapasi sanoa: "Oi Allah, Sinusta etsin turvaa." .... toinen versio samasta tarinasta kertoo Profeetan sanoneen "Etsin Allahin turvaa sekä mies- että naispuolisilta paholaisilta".

Neljännessä kappaleessa kerrotaan, että ei ole soveliasta olla kasvot Mekkaan päin, kun vääntää paskaa:
Jumalan lähettiläs (sal Allahu alayhi wa sallam) sanoi: Olen kuin isä teille. Kun joku teistä menee paskalle, hänen ei sovi katsoa Mekkaan päin tai kääntää sille selkäänsä. Persettä ei saa pyyhkiä oikealla kädellä. Hän (Profeetta, sal Allahu alayhi wa sallam) käski muslimien myös käyttää kolmea kiveä pyyhkimiseen ja kielsi heitä käyttämästä lantaa tai luuta.

Viidennessä kappaleessa kerrotaan kuitenkin ettei Muhammad aina noudattanut omia sääntöjään:
Nousin talon katolle ja näin Jumalan lähettilään (sal Allahu alayhi wa sallam) istumassa paskalla kahden kiven päällä kasvot kohti Jerusalemia.
Jumalan lähettiläs kielsi meitä kusemasta rukoussuuntaan päin. Kuitenkin näin hänet kusemassa Mekkaan päin vuosi ennen kuolemaansa.

Kuudes kappale kertoo miten tulee riisuutua paskalle mennessä:
Kun Profeetta meni paskalle, hän ei nostanut vaatettaan ennen kuin oli kyykistynyt maahan.

Seitsemäs kappale: Vessassa ei sovi lörpötellä
Kuulin Jumalan lähettilään sanovan: Kun kaksi henkilöä menee yhdessä paskalle perseet paljaana ja puhelevat keskenään, Allah, Suuri ja Mahtava, tulee vihaiseksi.

Kahdeksas kappale käsittelee tervehtimistä kusemisen aikana:
Eräs mies tervehti Profeettaa (sal Allahu alayhi wa sallam) tämän ollessa kusella. Profeetta (sal Allahu alayhi wa sallam) ei vastannut tervehdykseen. 

Yhdeksännessä kappaleessa pohditaan onko sopivaa ajatella Allahia, Korkeinta, kun ei ole puhdas (esimerkiksi paskalla ollessa, suom. huom.).
Aisha kertoo: Jumalan lähettiläs (sal Allahu alayhi wa sallam) tapasi ajatella Allahia, Suurta ja Mahtavaa, kaikkina hetkinä.

Ensimmäinen luku jatkuu peräti 145 kappaleen verran. Viimeisessä kappaleessa kerrotaan Profeetan sylkäisseen vaatteeseensa ja hanganneen sitä kädellä. Vaatteiden puhdistaminen syljellä on siis sunna, Profeetan esimerkin mukaista. Ettäs tiedätte.

Sunan Abi Dawud: https://sunnah.com/abudawud