29. syyskuuta 2013

Vääräuskoisten erottaminen muslimeista

Bill Warner American Thinkerissä:

Kun al Shabaab jihadistijoukko Somaliasta hyökkäsi ostoskeskukseen Keniassa, he keräsivät ihmiset yhteen ja kysyivät ketkä heistä olivat muslimeja ja päästivät nämä sitten menemään. Tiedotusvälineiden mukaan he alkoivat sen jälkeen tappaa jäljelle jääneitä ei-muslimeja. Mutta "ei-muslimi" ei ollut se sana, jota terroristit olisivat käyttäneet. Ei, heidän on täytynyt kutsua heitä Kafireiksi. (Oikeastaan heidän on täytynyt kutsua heitä arabiankielen monikkomuodolla kuffar.)

Miksi al Shababin jäsenet tekivät näin? Miksi he käskivät muslimien lähteä ja kafirien jäädä heidän tapettavakseen? Aloitetaan sanasta "terroristi". Al Shababin jäsenet eivät ole terroristeja; he ovat jihadisteja tai mujahideeneja. Sillä nimellä he kutsuvat itseään.

Mitä väliä sillä sitten on, mitä nimeä he käyttävät? Sen merkitys on erittäin tärkeä. Täsmällinen ajattelu on mahdotonta epämääräisillä sanoilla ja kafir on paljon enemmän kuin ei-muslimi.

Sana "ei-muslimi" ei tarkoita mitään muuta kuin, ettei tämän uskonto ole islam.

Kafir taas on hyvinkin merkityksillä ladattu ilmaus. Kafir on se sana, jota Koraani käyttää ei-muslimeista. Yksi huomattavista Koraanin ominaisuuksista on, että yli puolet sen tekstistä käsittelee kafireja. Ajattele tätä hetki: suurin osa Koraanista ei kerro siitä, miten olla muslimi, vaan se käsittelee kafireja, vääräuskoisia.

Kafireja käsittelevät jakeet eivät ole pelkästään pahoja vaan kammottavia. Allah vihaa kafireja ja punoo juonia heidän päänsä menoksi. Julmimman rangaistuksen kafirit saavat Helvetissä, mutta kuka siitä välittäisi? Todellinen ongelma on se mitä kafireille on luvattu tässä maailmassa: kidutusta, vihaa, pilkkaa, raiskauksia, orjuuttamista, poliittista alistamista ja petosta.

Sama koskee "mujahideeneja" tai "jihadisteja" verrattuna "militantteihin" tai "terroristeihin". Sanat "militantti" tai "terroristi" eivät kerro mitään militantin tai terroristin motiiveista - ainoastaan siitä että nämä käyttävät väkivaltaa.

Huomaa, että sanat "ei-muslimi" ja "terroristi" eivät liity mitenkään toisiinsa, ne ovat irrallisia. Toinen ei ole seurausta toisesta. Mutta sanojen "kafir" ja "jihad" välillä on yhteys. Jihadia voidaan käydä ainoastaan kafireja vastaan. Jihad implikoi kafirin ja päinvastoin.

Jihad ja kafir ovat osa islamilaisen politiikan järjestelmää. Muhammed saarnasi islamia 13 vuotta ja sai 150 seuraajaa. Kun hän ryhtyi poliitikoksi ja jihadistiksi, hänestä tuli koko Arabian hallitsija ja jokainen arabi oli muslimi. Islam uskontona epäonnistui, mutta islam menestyi politiikassa ja jihadissa - sodassa vääräuskoisia kafireja - vastaan.

Islamin oppi löytyy Koraanista, Sunnasta (Muhammedin teot) ja sharia-laista, ja se jakaa koko ihmiskunnan kahteen leiriin - muslimeihin ja kafireihin. Mitään välimuotoa ei ole. Valitettavasti sekä kristittyjen että juutalaisten johtajat ovat levittäneet kuvitelmaa siitä, että ne kaikki ovat Kirjan kansoja ja uskonveljiä. Kun luet sen pienellä painetun tekstin (mitä kukaan heistä ei ole epäpätevyyttään tehnyt), huomaat että he ovat veljiä Abrahamin kautta, mutta heidän on oltava poliittisesti ja uskonnollisesti alempiarvoisia. Mutta tämä on vain pieni yksityiskohta.

Jos jihad, mujahideeni ja kafir ovat puhtaasti islamilaisia opinkappaleita, voimme nyt ymmärtää miksi media kieltäytyy käyttämästä oikeita muslimien käyttämiä sanoja - ne ovat liian kauheita ajatella. Meillä ei olekaan vain yksittäisiä terroritekoja, kuten West Gate kauppakeskus Kenian Nairobissa tai Bostonin maroton-isku; me olemmekin keskellä sivilisaatioiden sotaa historiallista vihollista vastaan - vihollista, joka on voitolla, koska me kieltäydymme täydellisesti käsittämästä totuutta.


Kenya terrorist attack
Kafirs in the Trilogy
Center for the Study of Political Islam


Kuvia Kenian pyhästä sodasta vääräuskoisia vastaan:


kenya_westgate_shootings_027

kenya_westgate_shootings - woman screaming for help
nairobi shopping mall hall of horrors 27.9.2013

Protection: A mother and her children lie on the floor as they attempt to hide while the gunmen armed with automatic weapons go on the rampage

The Westgate Shopping Center Shootings In Kenya 


Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

Aamen.
27. syyskuuta 2013

Ilmaisunvapaus on ihmisoikeus
"Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta."
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 19. artikla:

"Ilmaisunvapaus on perustava ihmisoikeus ja demokraattisen yhteiskunnan olennainen osa"
- ETYJ sitoumus, Budapest 1994 (myös: Wien 1989, Kööpenhamina 1990, Istanbul 1999)

"Ilmaisunvapaus sisältää erityisesti informaation ja ideat, jotka "loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät Valtiota tai jotain sen väestönosaa."
- Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 1997

"Euroopan parlamentti, [...] on tietoinen laeista, jotka kieltävät solvauksen, jumalanpilkan ja herjauksen, samoin lainsäädännöstä, joka kieltää "valtion maineen mustaamisen ulkomailla" [...] tarkoituksena vangita tai sensuroida journalisteja ja estää ilmaisun vapaus".
- Euroopan parlamentin kannanotto 13.6.2013

"EU:n tulisi [...] päättäväisesti vastustaa kaikkia yrityksiä kriminalisoida sananvapaus suhteessa uskonnollisiin kysymyksiin, kuten jumalanpilkkalakeihin.
- Euroopan parlamentin suositus Neuvostolle 13.6.2013

Rajoitukset ilmaisunvapaudelle:
- loukkaus muita ihmis- tai perusoikeuksia vastaan, kuten ihmisarvo tai fyysinen koskemattomuus
- jumalan, profeetan tai uskonnon "ihmisarvo" ei voi olla lailla suojeltava oikeus

Vallan kolmijako-oppi
- riippumaton tuomi-istuin tuomitsee
- se ei saa kuitenkaan sekaantua politiikkaan

"Rajoitukset [...] täytyy ymmärtää poikkeuksiksi siitä yleisestä säännöstä, että yksilön vapautta täytyy kunnioittaa"
- ETYJ sitoumuksien sääntökirja

"Jokaisella tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti siten, ettäivät ne ole ristiriidassa sharia-lain kanssa. Jokaisella tulee olla oikeus puolustaa sitä mikä on oikein, ja edistää sitä mikä on hyvää, ja varoittaa sellaisesta mikä on väärin ja pahaa islamilaisen sharia-lain mukaan. Informaatiota [...] ei saa ilmaista tai väärinkäyttää tavalla, joka saattaa loukata Profeettojen arvokkuutta tai pyhyyttä, [...] korruptoida tai haitata yhteisöä tai heikentää sen uskoa."

- Kairon ihmisoikeuksien julistus, artikla 22

...ja mihin olemmekaan päätyneet:

"Voidaan sanoa, että Muhammad otti vaimokseen kuusivuotiaan tytön ja harjoitti hänen kanssaan sukupuoliyhteyttä, kun tämä täytti yhdeksän. Tämän kutsuminen 'pedofiliaksi' on kuitenkin liian arvolatautunut lausunto."

- Oikeuden päätös, joulukuu 2011, Elisabeth Sabaditsch-Wolffin tapaus

http://www.stresemann-foundation.org/

http://english.savefreespeech.org/23. syyskuuta 2013

Kenian tappajat käyttivät muslimien rukousta tunnistaakseen muslimit vääräuskoisista

Daniel Greenfield Front Page Magazinessa:

Luultavasti se oli Shahada, joka on islamilainen uskonnollisen ylivallan julistus. Se on syynä vääräuskoisten murhiin ja juuri sitä rukousta jihadistit käskevät uhrejaan lausumaan.

Käsiaseilla ja kranaateilla aseistautuneiden terroristien uhrien joukossa oli useita lapsia. Jotkut heistä surmattiin, kun he eivät osanneet lausua muslimien uskontunnustusta, kun heitä osoitettiin aseella.

Yhdessä kuvassa on kuollut lapsi autossa käpertyneenä kuolleen äitinsä syliin. Toisessa kuvassa veristä naista tuotiin ostoskärryllä ulos ostoskeskuksesta.

Tämä ei ollut mielenosoitus. Tässä oli kyseessä vääräuskoisten tappamisesta. Siitä on todellisuudessa kysymys jokaisessa terrori-iskussa.

Ahmed kertoi, että hyökkääjät vapauttivat ne, jotka pystyivät osoittamaan osaavansa arabiaa.

"Näin kun jotkut ihmiset nousivat ja sanoivat jotakin arabiaksi, jolloin asemiehet päästivät heidät menemään.

Työtoverini sanoi olevansa muslimi ja hän lausui jotakin arabiaksi, jolloin he antoivat hänenkin mennä.

Näin kun monia lapsia ja vanhuksia ammuttiin päähän.

En voi ymmärtää, miksi kukaan ampuisi viisivuotiasta lasta."

Siksi koska lapsi oli vääräuskoinen. Samasta syystä natsit tappoivat viisivuotiaita lapsia. Islam on luonnostaan heimouskonto. Ulkopuoliset joko orjuutetaan tai tapetaan, jos he eivät alistu.

Toisuskoiset eivät ole ihmisiä. Niinpä muslimit tappavat heidät. Niin yksinkertaista se on. Shahada - muslimien uskontunnustus - jota muslimiterroristit epäilemättä käskivät lausumaan, kuuluu näin: "Ei ole muuta jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen profeettaansa."

Joko uskot sen tai he tappavat sinut.

Se on sivilisaatioiden törmäys tiivistettynä yhteen veriseen hetkeen.

* * * 

* * *