27. syyskuuta 2013

Ilmaisunvapaus on ihmisoikeus
"Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta."
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 19. artikla:

"Ilmaisunvapaus on perustava ihmisoikeus ja demokraattisen yhteiskunnan olennainen osa"
- ETYJ sitoumus, Budapest 1994 (myös: Wien 1989, Kööpenhamina 1990, Istanbul 1999)

"Ilmaisunvapaus sisältää erityisesti informaation ja ideat, jotka "loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät Valtiota tai jotain sen väestönosaa."
- Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 1997

"Euroopan parlamentti, [...] on tietoinen laeista, jotka kieltävät solvauksen, jumalanpilkan ja herjauksen, samoin lainsäädännöstä, joka kieltää "valtion maineen mustaamisen ulkomailla" [...] tarkoituksena vangita tai sensuroida journalisteja ja estää ilmaisun vapaus".
- Euroopan parlamentin kannanotto 13.6.2013

"EU:n tulisi [...] päättäväisesti vastustaa kaikkia yrityksiä kriminalisoida sananvapaus suhteessa uskonnollisiin kysymyksiin, kuten jumalanpilkkalakeihin.
- Euroopan parlamentin suositus Neuvostolle 13.6.2013

Rajoitukset ilmaisunvapaudelle:
- loukkaus muita ihmis- tai perusoikeuksia vastaan, kuten ihmisarvo tai fyysinen koskemattomuus
- jumalan, profeetan tai uskonnon "ihmisarvo" ei voi olla lailla suojeltava oikeus

Vallan kolmijako-oppi
- riippumaton tuomi-istuin tuomitsee
- se ei saa kuitenkaan sekaantua politiikkaan

"Rajoitukset [...] täytyy ymmärtää poikkeuksiksi siitä yleisestä säännöstä, että yksilön vapautta täytyy kunnioittaa"
- ETYJ sitoumuksien sääntökirja

"Jokaisella tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti siten, ettäivät ne ole ristiriidassa sharia-lain kanssa. Jokaisella tulee olla oikeus puolustaa sitä mikä on oikein, ja edistää sitä mikä on hyvää, ja varoittaa sellaisesta mikä on väärin ja pahaa islamilaisen sharia-lain mukaan. Informaatiota [...] ei saa ilmaista tai väärinkäyttää tavalla, joka saattaa loukata Profeettojen arvokkuutta tai pyhyyttä, [...] korruptoida tai haitata yhteisöä tai heikentää sen uskoa."

- Kairon ihmisoikeuksien julistus, artikla 22

...ja mihin olemmekaan päätyneet:

"Voidaan sanoa, että Muhammad otti vaimokseen kuusivuotiaan tytön ja harjoitti hänen kanssaan sukupuoliyhteyttä, kun tämä täytti yhdeksän. Tämän kutsuminen 'pedofiliaksi' on kuitenkin liian arvolatautunut lausunto."

- Oikeuden päätös, joulukuu 2011, Elisabeth Sabaditsch-Wolffin tapaus

http://www.stresemann-foundation.org/

http://english.savefreespeech.org/Ei kommentteja:

Lähetä kommentti