22. huhtikuuta 2019

Kolme asiaa islamista 1: Al Wala, Al Bara


Al wala al bara (arabiaksi الولاء والبراء) on islamin oppi, sanamukaisesti "uskollisuus ja kieltäminen", joka tarkoittaa rakastamista ja vihaamista Allahin puolesta (wikipedia).

Muslimin on rakastettava sitä mitä Allah rakastaa, ja vihattava sitä mitä Allah vihaa. Mistä me sitten tiedämme, mitä Allah vihaa tai rakastaa? 

Koraani on islamin mukaan suorasanaista Allahin puhetta, jonka enkeli Gabriel ilmoitti profeetta Muhammadille ilmestyksissä hänen profeetallisen uransa aikana. Koraani koottiin kirjaksi vasta kalifi Uthmanin hallituskaudella noin vuonna 650 (Profeetta oli kuollut 632), kun Koraanista (se oli olemassa ainoastaan erillisinä muistiin merkittyinä katkelmina tai suullisena perinteenä) alkoi ilmestyä toisistaan poikkeavia versioita. Joka tapauksessa Koraanin katsotaan olevan itsensä Allahin suoraa puhetta ja siitä voidaan löytää Allahin tahto, se mitä Hän rakastaa ja vihaa.

Allah rakastaa sitä, joka toteuttaa hänen tahtonsa, ja joka seuraa Hänen viimeisen profeettansa, täydellisen ihmisen, Muhammadin esimerkkiä. Muhammadin esimerkki ei löydy Koraanista, koska Koraani on Allahin pitämiä saarnoja, jotka muslimit ovat liittäneet Muhammadin elämään perimätiedon perusteella. Muhammadin esimerkki, hänen sanansa ja tekonsa on sen sijaan tallennettu Hadith-kirjallisuuteen sekä hänen elämäkertoihinsa (Sira). 

Haditheihin voi tutustua internetissä esimerkiksi tältä sivustolta https://sunnah.com/ 

Ibn Hishamin Sirat Rasul Allah on vanhin säilynyt Muhammadin elämäkerta, ja sen on kääntänyt suomeksi Jaakko Hämeen-Anttila nimellä Profeetta Muhammadin elämäkerta, joka löytyy kirjakaupoista ja kirjastoista.

Koraanin tulkintaa tekee ns. Tafsir-kirjallisuus, joista kuuluisimpia on Al Tabarin ja Ibn Kathirin teokset. Ne ovat moniosaisia teoksia, jotka voi halutessaan tilata vaikkapa Amazon.comista (Ibn Kathir ja Al Tabari). Al Jalalaynin Tafsir voisi kuitenkin suppeampana sopia paremmin satunnaisen Koraanintutkijan lukemistoon (https://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf).

Tästä kaikesta voi tulla ensi kuulemalta sellainen olo, ettei Allahin tahtoa ole aivan helppoa saada selville. Internetistä löytyykin monia kysymyspalstoja, jonne uskovainen muslimi voi lähettää kysymyksiä uskonoppineille, jotka voivat islamin kirjallisuuteen perehtyneinä tehdä tulkintoja erinäisistä muslimeja kiinnostavista asioista. He pyrkivät Koraanin, Hadithien ja Tafsir kirjallisuuden perusteella laatimaan fatwan, uskonnollisen lausunnon, asioista, joista ei suoraan löydy vastinetta tuhat vuotta vanhoista kirjoituksista. Näin muslimi voi välttää tekemästä sitä mitä Allah vihaa.

Seuraavassa islamqa.info sivustolle lähetetyssä kysymyksessä opiskelija varmistaa uskonoppineelta, voisiko hän opiskella geeniteknologiaa; onko se Allahin silmissä hyvää vai pahaa.


Kysymys:
Olen luonnontieteiden opiskelija ja haluan valita erikoistumisalan, joka ei ole islamin vastainen. Mitä ajattelette geeniteknologiasta? Onko minulle luvallista erikoistua siihen?
Vastaus:
Ylistys Allahille. 
[...pitkä ja monipolvinen selvitys eri aspekteista, viittauksia toisiin kysymyksiin samasta aiheesta, toisten oppineiden ajatusten esittelyä, Koraanin jakeen lainaus (39:2) ...]
Islam ei estä ihmisen mieltä harjoittamasta hyödyllistä tieteellistä tutkimusta, mutta tuloksia ei saa panna käytäntöön ennen kuin on tutkittu asiaa islamin ohjeiden kannalta. Mikä hyvänsä on sopusoinnussa sharian kanssa, on sallittua, ja mikä tahansa on sitä vastaan, on kiellettyä. Genetiikka eri aspekteineen - kuten kaikki tiedon lisääminen - on sellaista, jota islam rohkaisee ja muslimitiedemiesten tulisi olla sen eturintamassa.
Ja Allah tietää parhaiten.

Mikä hyvänsä on sopusoinnussa sharian kanssa, on sallittua, ja mikä tahansa on sitä vastaan, on kiellettyä. Allahin edessä sharia on se joka määrää, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mitä Allah rakastaa ja mitä Allah vihaa.

Sharia tarkoittaa kaikkea sitä mitä Allah määrää Koraanissaan ja mitä Muhammad, täydellinen ihminen, on sanonut ja tehnyt kuten hadith-kirjallisuudessa on kerrottu. Sharia-lain mukainen toiminta on Allahille mieluista ja sen vastaisia tekoja Allah vihaa. Sharia-laki kertoo mitä Allah rakastaa ja mitä hän vihaa. Al wala al bara.

 ---