20. tammikuuta 2018

Sharialakia toisuskoisille: Kafir

Olemme nyt tarkastelleet shariaa yleisesti ja naisen asiaa siinä erityisesti. Seuraavaksi käsittelemme uutta aihetta - toisuskoista eli uskotonta. Sharia-lain käännöksessä voidaan käyttää sanaa "uskoton"  tai "ei-muslimi", mutta arabiankielinen termi on "kafir". Sana "kafir" tarkoittaa kuitenkin enemmän kuin vain toisuskoista. Sanan alkuperäinen merkitys on piilottaja - se joka piilottaa islamin totuuden.

Koraanin mukaan kafiria saa pettää, häntä vastaan saa juonitella, häntä saa vihata, orjuttaa, pilkata, kiduttaa ja pahempaakin. Sana voidaan kääntää "toisuskoiseksi" tai "uskottomaksi", mutta se on huono käännös. Sana "toisuskoinen" on loogisesti ja tunteen tasolla neutraali, mutta kafir on loukkaava, ennakkoluuloinen ja vastenmielinen sana millä tahansa kielellä.

Kafirilla on monia uskonnollisia nimityksiä: monijumalainen, kuvainpalvoja, Kirjan kansat (kristityt ja juutalaiset), buddhalainen, ateisti, agnostikko ja pakana. Kafir kattaa nämä kaikki, sillä uskonnosta riippumatta häntä kohdellaan samoin. Se mitä Muhammad sanoi monijumalaisista ja käski heille tehdä, voidaan tehdä myös muille kafireille.

Islam suuntaa kafireihin suunnattomasti energiaa. Suurin osa Koraanista on omistettu kafireille (64%) ja Sira käsittelee lähes yksinomaan Muhammadin taistelua heitä vastaan (81%). Haditheista (perimätieto) 32% käsittelee kafireja (1). Koko Trilogiasta 60% on omistettu kafireille.

Sharia ei käsittelee läheskään näin paljon kafireita, sillä sharia-laki koskee pääasiassa vain muslimeja. Lisäksi kafireillä on niin vähän oikeuksia, ettei niissä ole paljoa käsittelemistä.

Islamin uskonnollinen puoli käsittelee sitä, mitä muslimien tulee tehdä päästäkseen Paratiisiin ja välttääkseen Helvetin. Se mitä Muhammad teki kafireille ei ollut uskonnollista vaan poliittista. Poliittinen islam käsittelee uskonnon sijaan sitä, miten kafireiden kanssa tulee menetellä. Me toisuskoiset emme ole kiinnostuneita siitä miten muslimit palvovat jumalaansa, mutta meitä kiinnostaa se, mitä he puhuvat meistä ja miten he haluavat kohdella meitä. Poliittisen islamin tulisi kiinnostaa jokaista kafiria.

Seuraavaksi kaksi sharian viittausta kafireihin:
w59.2 [...] Ja tämä kirkastaa Koraanin säkeitä ja haditheja vihasta ja rakkaudesta Allahin puolesta, al walaa wa al baraa, olla peräänantamaton kafireille, olla heille kova ja inhota heitä, samalla hyväksyen Allahin, Korkeimman, määräämä kohtalo, sillä se on Allahin, Kaikkivaltiaan Majesteetin tahto.

Viha Allahin nimessä ja rakkaus Allahin nimessä on al walaa wa al baraa, mikä on islamin etiikan ja sharian perusperiaate. Muslimin tulee vihata sitä, mitä Allah vihaa, ja rakastaa sitä, mitä Allah rakastaa. Allah vihaa kafiria, joten musliminkin on tehtävä samoin.
40:35 Niitä [kafirit], jotka kiistelevät Jumalan ilmoituksista [Koraanin säkeet] saamatta Häneltä siihen valtaa, kohtaa ankarana Jumalan ja uskovien [muslimien] viha. Näin sinetöi Jumala jokaisen pöyhkeän ja ylenkatseisen sydämen.
h8.24 Ei ole luvallista antaa zakat [almut, islamilainen hyväntekeväisyys] kafirille, tai sellaiselle, jonka elättäminen on pakollista, kuten vaimo tai perheenjäsen.

Seuraavaksi otteita Koraanista:

Kafireita saa pilkata
83:34 ja sinä päivänä saavat ne, jotka uskoivat, nauraa epäuskoisille ja katsella ylhäisiltä lepokorokkeilta ympärilleen. Mutta epäuskoiset saavat totisesti tekojensa palkan.
 Kafirien kaulat tulee katkaista
47:4 Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin nujertakaa heiltä niskat [tämä viittaa kaulojen katkaisuun, suom. huom.], niin että voitatte heidät! Sitten ottakaa heidät vangiksi ...
Kafireja vastaan saa juonitella
86:15 Totisesti heillä on juonensa, mutta Minulla [Allah] myös on suunnitelmani. Anna siis aikaa uskottomille [kafirit]; myönnä heille aikaa hetkiseksi!
Kafireja saa terrorisoida
8:12 Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien [kafirien] sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.»
Muslimin ei tule olla kafirin ystävä
3:28 Uskovaiset [muslimit] älkööt ottako uskottomia [kafireja] ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitään pelättävää heidän puoleltaan. Jumala kehoittaa teitä pelkäämään vain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte.
Kafirit ovat pahoja
23:97 Sano myös: »Herra. Sinusta etsin turvapaikkaa pahojen henkien [kafirien]viettelyksiä vastaan. Sinusta etsin suojaa, oi Herra, etteivät he minua saavuttaisi.»
Kafirit ovat hylkiöitä
37:18 Sano: Aivan niin, ja hylkiöiksi silloin joudutte [kafirit]
Allah kiroaa kafirit
33:60 [...] Me totisesti annamme sinulle vallan heidän [kafirit] suhteensa, niin etteivät he kauankaan saa olla naapureinasi kaupungissa; sellaiset joutuvat maanpakoon, ja missä ikinä heidät tavataan, heidät pidätetään ja armotta tapetaan.


KAFIRIT JA KIRJAN KANSAT

Muslimit sanovat kristityille ja juutalaisille, että nämä ovat erityisessä asemassa. He ovat "Kirjan kansoja" ja siten veljiä abrahamilaisessa uskossa. Mutta islamin mukaan olet kristitty vain silloin, kun uskot, että Kristus oli Allahin profeetta, Kolmiyhteyttä ei ole, Jeesusta ei ristiinnaulittu eikä hän noussut kuolleista ja Hän palaa ja saattaa sharia-lain voimaan. Ollaksesi todellinen juutalainen sinun tulee uskoa, että Muhammad oli juutalaisten viimeinen profeetta. Koraani sanoo:
5:77 Sano: »Oi, Pyhän kirjan johdattamat! Älkää menkö uskonnossanne säädyttömiin liiallisuuksiin älkääkä seuratko niiden alhaisia viettejä, jotka muinoin harhaantuivat ja eksyttivät monta sekä joutuivat pois oikealta tieltä.»
Islamin doktriini on kaksijakoinen, kaikella on vastakkainen puoli. Seuraavana on viimeinen säe koskien Kirjan kansoja (myöhemmät säkeet abrogoivat eli korvaavat aikaisemmin ilmoitetut). Tämä on Allahin lopullinen sana. Se käskee muslimeja käymään sotaan Kirjan kansoja vastaan, niitä, jotka eivät usko ainoaan oikeaan uskontoon, islamiin.
9:29 Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Lause "eivät pyhitä sitä, minkä..." tarkoittaa, etteivät he noudata sharia-lakia; "kunnes he ... tunnustavat alistuvansa" tarkoittaa alistumista sharia-lain alaisuuteen. Kristityt ja juutalaiset, jotka eivät tunnusta Muhammadia viimeiseksi profeetaksi ovat kafireja.

Muslimit rukoilevat viisi kertaa päivässä ja rukous sisältää aina tämän Koraanin säkeen:
1:6-7 Ohjaa meidät oikeata tietä, niiden tietä, joiden osana on Sinun mielisuosiosi, ei niiden tietä, jotka ovat Sinun vihasi alaisia [juutalaiset], eikä niiden,jotka harhaan eksyvät. [kristityt]
Trilogia käytää paljon aikaa juutalaisiin. Mekassa heitä käsitellään yleensä myönteisesti. Medinassa juutalaisista tulee kuitenkin islamin vihollisia, sillä he eivät tunnustaneet Muhammadia viimeiseksi profeetaksi. Alla on tilastodataa Trilogian teksteistä ja juutalaisista (1). Huomatkaa, että Trilogia sisältää enemmän juutalaisvihaa kuin Hitlerin Taisteluni [Mein Kampf].


Koska arabiankielinen sana toisuskoiselle on kafir - sana, jota käytetään Koraanissa ja shariassa - käytetään sitä tässä esityksessäkin.

Hyvin yksinkertaista: jos et usko Muhammadiin ja hänen Koraaniinsa, olet kafir.
Tämä blogikirjoitus on suomennos Bill Warnerin kirjasta Sharia Law for the Non-muslim.

----


Iltalehti kertoo, että kafferikiitäjän nimi on vaihdettu häätökiitäjäksi, koska "kafferi" on rasistinen nimitys afrikan bantukansoista. Mikäs siinä, muutetaan pois, jos nimi jotakuta loukkaa, vaikka meillä Suomessa on sellainen sananlasku, että "ei nimi lintua pahenna ellei lintu nimeä".

Mistä tämä "kafferi" sitten tulee? Kuka tällaisen hävyttömän nimen on näille linnuille antanut, etteivät vaan jotkut valkoihoiset rasistikolonialistit?

Asiaan tarkemmin perehdyttyäni sain selville, että kafferi ei alun perin liity bantuihin eikä heidän ihon väriinsä tai rotuunsa millään tavalla. Kafferi tulee arabiankielisestä sanasta "kafir" (monikossa kuffar), joka tarkoittaa vääräuskoista. Arabit kutsuvat vääräuskoisia kansoja kaffereiksi. Me kaikki vääräuskoiset olemme kaffereita. Je suis kaffer.


Kafferipuhveli


Kafferiluhtakana

Kafferilimetti

Kafferikuvat otettu wikipediasta. Vielä on nimikomiteoilla työsarkaa...