26. huhtikuuta 2016

Israelin lapset

Olemme saavuttamassa puolivälin matkassamme läpi Koraanin. Suuria on 114, mutta koska ne on järjestetty (osapuilleen) pituusjärjestykseen pisimmästä (suura 2) lyhimpään, ovat suurat 19 ja 20 kirjan puolivälissä.

Jos lukija on seurannut tätä blogia, hän on huomannut etten tarjoa omia käsityksiäni eri tekstikohtien merkityksestä, vaan esitän miten valtavirran ortodoksisen uskontulkinnan muslimikommentaattorit ovat niitä selittäneet ja ymmärtäneet. Tällä tavoin se lisää ymmärrystä jihadistien ajatusmaailmasta, noiden, jotka ovat vannoneet tuhoavansa Lännen. Länsimaiset poliitikot eivät juuri ole lukeneet Koraania ja vielä vähemmän ymmärtäneet sitä, mikä on epäviisasta tilanteessa, jossa jihadistit säännöllisesti tukeutuvat siihen selittäessään tekojensa vaikuttimia ja värvätessään uusia jäseniä muslimiyhteisöistä.

Joka tapauksessa tässä tulee suura 17, jakeet 2-111:

Muhammed oli erityisen ylpeä suurasta 17, joka tunnetaan nimillä "Yöllinen matka" tai "Israelin lapset". Hän sanoi suurista 17, 18 ja 19: "Ne ovat aikaisimpia ja kauneimpia suuria ja ne ovat minun aarteeni." Hänen lempivaimonsa Aisha mukaan hän "tapasi lausua Bani Isra'ilia [suura 17] ja Az-Zumaria [suura 39] joka ilta."

Salaperäiseen yölliseen matkaan viittavan ensimmäisen jakeen jälkeen suura jatkuu juutalaisten varoittamisella (jakeet 2-8). Allah on varoittanut heitä jo aiemmin sanoen "te teette maan päällä pahaa toistamiseen ja tulette peräti pöyhkeiksi" (jae 4). Ibn Kathir selittää: "Allah kertoo meille, että hän on Israelin lasten kirjoituksissa jo antanut lausunnon - kirjoitukset tarkoittavat Kirjaa, jonka hän ilmoitti heille - että he eivät tekisi toistamiseen pahaa maan päällä ja tulisi tyranneiksi ja äärimmäisen ylimielisiksi tarkoittaen etteivät he tulisi ihmisten häpeämättömiksi sortajiksi." "Pahan tekeminen maan päällä", fasaad fi al-ardh, on rikos josta rangaistaan jakeen 5:33 mukaan ristiinnaulitsemisella tai amputoimalla käsi ja jalka vastakkaisilta puolilta.

Keitä olivat urhoolliset palvelijat, jotka "samosivat voitollisesti halki asutustenne"? Ibn Kathir ei luota juutalaisiin lähteisiin, eikä nähtävästi myöskään juutalaisten kirjoituksiin: "jotkut niistä ovat tekaistuja heidän harhaopeistaan, ja toiset voivat olla tosia, mutta me emme tarvitse niitä, ylistys Allahille. Mitä Allah on kirjoittanut Kirjassaan (Koraani), on riittävää emmekä me tarvitse kirjoja, jotka ovat tulleet ennen sitä. Ei Allah eikä Hänen Lähettiläänsä vaatineet meitä viittaamaan niihin." Juutalaisten tottelemattomuudesta Allahia kohtaan oli "nöyryytys ja alistaminen sopiva rangaistus".

Jakeet 9-21 toistavat uhkauksen tuomiosta. Kukaan ei joudu kantamaan toisen kuormaa (jae 15) - vaikka 29:13 sanoo, että uskottomat "saavat varmasti kantaa oman kuormansa ja sen lisäksi vielä muita kuormia". Allah lähettää aina lähettiläitään tottelemattomille kansoille ennen kuin hän tuhoaa ne (jae 16), ja varoittaa muslimeja, että se joka havittelee tämän maailman katoavaisia asioita kyllä saa ne, mutta joutuu lopulta helvettiin (jae 18).

Jakeet 22-39 muotoilevat moraalikoodin, joka kuuluu "niihin viisaisiin sanoihin, joita Herrasi on sinulle ilmoittanut" (jae 39). Muslimien tulee:

1. palvella yksin Allahia (jae 22)
2. olla hyviä vanhemmilleen (jae 23)
3. olla oikeudenmukainen sukulaisille, tarvitseville ja vaeltajille, ja välttää tuhlailua (jae 26)
4. olla tappamatta lapsiaan köyhyyden pelossa (jae 31)
5. olla harjoittamatta haureutta (jae 32)
6. olla tappamatta ilman syytä "paitsi oikeuden nimessä" ja verikostoksi (jae 33, kts. myös 2:178)
7. olla varastamatta orpojen omaisuutta (jae 34)
8. "mitata täydellä mitalla, kun mittaatte, ja punnita oikeilla punnuksilla" (jae 35)
9. olla noudattamatta sellaista "mistä teillä ei ole tietoa" (jae 36)
10. olla kulkematta "maan päällä kerskaillen" (jae 37)

Jakeet 40-71 tuomitsevat jälleen kerran uskottamat heidän uppiniskaisuudestaan. Uskottomat puhuvat "törkeitä sanoja" väittäessään, että Allahilla on tyttäriä, vaikka heillä itsellään on poikia (jae 40). Koraani paljastaa totuuden, mutta se vain lisää heidän vastustustaan (jae 41). Koko luomakuntaa julistaa Allahin kunniaa (jae 44). Allah estää epäuskoisia ymmärtämästä Koraania (jae 46) ja he syyttävät Muhammedia noituudesta (jae 47). He kieltävät, että Allah voi herättää kuolleista (jakeet 49-52, kts. 98-99), vaikka heidän epäjumalillaan ei ole mitään voimia (jakeet 56, 67). Kaikki kansat tuhotaan lopulta tai ainakin heitä rangaistaan (jae 58), mutta Allah ei lähetä ihmettä Muhammedin sanoman todistukseksi, sillä muinaiset kansat jo hylkäsivät ne (jae 59). Jakeissa 61-65 kerrotaan uudelleen Saatanasta, joka kieltäytyi kumartamasta Aadamia - katso keskustelu jakeesta 7:11-25. Uskottomia kehotetaan varomaan, ettei Allah lähetä heille luonnonkatastrofia (jakeet 68-69).

Uskottomat yrittävät jopa houkutella Muhammedin pois totuudesta (jakeet 72-77). Näiden houkutusten luonteesta on erilaisia näkemyksiä. Ruhul Ma'ani sanoo, että pakanalliset quraishit pyysivät Muhammedia korvaamaan Allahin rangaistusta julistavat jakeet armollisilla jakeilla, ja päinvastoin - mikä olisi kasvattanut armollisten jakeiden määrän suuremmaksi. Mutta Allah varjeli Muhammedia heidän juoniltaan.

Jakeet 78-100 kertaa monia samoja teemoja palaten usein Koraanin ihmeisiin. Koraani on "on parannukseksi ja armoksi uskovaisille" ja "vain edistää väärämielisten häviötä" (jae 82). Kaikki "ihmiset ja dzinnit yhdessä" eivät pystyisi luomaan mitään sen kaltaista (jae 88). Silti ihmiset ovat epäuskoisia (jae 89) ja vaativat ihmettä, mitä ei heille anneta (jakeet 90-96). Se, jonka Allah johtaa harhaan, ei löydä toista opastajaa (jae 97).

Jakeet 101-111 alkavat kertomuksella Mooseksesta ja Faraosta sanoen, että Moosekselle annettiin "yhdeksän selvää merkkiä", mutta Farao on jääräpäinen ja evää Mooseksen vaatimukset sanoilla, jotka muistuttavat quraishien Muhammedin torjuntaa jakeessa 47 (jae 101). Allah antaa Israelin lapsille maata (jae 104) - se on Jordania ja Palestiina Tanwar al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbasin mukaan. Monet merkittävät "maltilliset" muslimit on saaneet tästä paljon irti kertoen juutalaisille tahoille, että Koraani takaa Israelin juutalaisille, mutta he jättävät kertomatta, että Koraani myös sanoo juutalaisten olevan kirottuja, koska he ovat torjuneet Muhammedin (2:89) ja että muslimit ovat Abrahamin todellisia lapsia (3:67-68) ja siten tämän lupauksen oikeita perillisiä.

Suura päättyy vielä uusilla ylistyksillä Koraanille, joka on ilmoittanut totuuden ja jonka uskovaiset ottavat nöyrinä vastaan (jakeet 105-109). Sen jälkeen Allah antaa Muhammedille ohjeistuksen sanoa "Rukoilkaa Häntä Jumalana tai rukoilkaa Häntä armahtajana; millä nimellä Häntä rukoillettekin, niin totta on, että kaikki hyvät nimet kuuluvat Hänelle". Näköjään mekkalaiset ajattelivat Al-Rahmanin, keskimmäisen termin islamilaisessa lausahduksessa Bismillah Al-Rahman Al-Ramin, "Allahin, Armeliaan Armahtajan, nimeen", olevan Allahista erillisen jumaluuden ja Muhammedin tulee kertoa heille, että ne ovat vain eri sanoja samalle oliolle. Ibn Kathirin mukaan "eräs kuvainpalvoja kuuli Profeetan kumartuessaan sanovan:'Oi Armeliain, oi Armahtavin'. Kuvainpalvoja sanoi, että hän väittää rukoilevansa Yhtä, mutta hänhän rukoilee kahta!" Silloin Allah ilmoitti tämän Ayan [jae tai tunnusmerkki]." Useat historioitsijat ovat huomauttaneet, että Al-Rahman oli arabialaisen esi-islamilaisen pakanajumalan nimi ja sitä käyttivät usein myös juutalaiset ja kristityt, ehdottaen, että Muhammed koetti tuoda yhteen useita jumaluuksia yhdistääkseen Arabian kansat islamin alle. Tästä on Koraanissakin vihje, kun uskottomat huudahtavat: "Eikö hän pyri vähentämään jumalia yhdeksi ainoaksi? Kummallista hän toimittelee todellakin" (38:5).


Seuraavaksi suura 18, "Luola" - yksi Koraanin oudoimmista ja vaikuttavimmista suurista.


Israelin heimot 1200-1020 eKr. (kuva: http://www.linnunrata.org/israel/)
Raamattu: Kanaaninmaan jako Joosuan kirjassaBlogging the Qur’an: Sura 17, “The Night Journey,” verses 2-111

Israelin lasten suura25. huhtikuuta 2016

Muslimiveljeskunnan Projekti

Alla oleva kirjoitus on Muslimiveljeskunnan vuoden 1982 manifesti, "Projekti", jonka on kirjoittanut Sa'id Ramadan, Muslimiveljeskunnan perustajan Hassan al-Bannan vävy.

Projekti jaettiin Muslimiveljeskunnan jäsenille ympäri maailman ja heitä käskettiin pitämään sen sisältö tiukasti salassa ulkopuolisilta. Salailu onnistui vuoden 2001 marraskuuhun asti, jolloin kopio Projektista joutui poliisin haltuun erään Muslimiveljeskunnan rahoittajan pidätyksessä Sveitsissä.

Projekti hahmottelee 25 strategiaa, mukaanlukien taqqiya-harhautuksen käytön, joilla länsimaat solutetaan ja lopulta saatetaan islamin, "Rauhan uskonnon", alaisuuteen;

1. Verkostoituminen ja koordinoidut toimet samanmielisten islamististen organisaatioiden kanssa;

2. Vältetään avointa liittoutumista tunnettujen terroristiorganisaatioiden ja terroristien kanssa, jotta säilytetään "maltillinen" julkisuuskuva;

3. Solutetaan ja otetaan hallintaan olemassa olevia muslimiorganisaatioita, jotta ne saadaan toimimaan Muslimiveljeskunnan tavoitteiden mukaisesti;

4. Käytetään petosta naamioimaan islamistisien toimien päämäärät, kunhan se ei ole ristiriidassa sharia-lain kanssa.

5. Vältetään sosiaalisia konflikteja länsimaalaisten kanssa paikallisesti, maan sisäisesti ja globaalisti, sillä se voi heikentää pitkällä tähtäimellä islamistien kannattajakuntaa Lännessä, mukaan lukien virkamiehet ja työläiset.

6. Johdetaan tiedustelua, tietojen keräämistä ja luodaan valmiuksia tiedonhankintaan ja -varastointiin;

7. Toteutaan lännen medioiden tarkkailujärjestelmä, jotta muslimeja voidaan varoittaa kansainvälisesti heitä vastaan suunnatuista juonista.

8. Kehitetään islamistien intellektuaalista yhteisöä, mukaan lukien ajatushautomot ja edunvalvontaryhmät, ja "akateemisten" tutkimusten julkaisua, jotta islamistien asema legimitoidaan, ja laaditaan islamististen liikkeiden historia;

9. Laaditaan kattava satavuotissuunnitelma siitä, miten islamistinen ideologia levitetään koko maailmaan;

10. Sovitetaan yhteen kansainväliset tavoitteet ja paikalliset olosuhteet;

11. Rakennetaan kattavat sosiaaliset verkostot kouluihin, sairaaloihin ja islamin ihanteita ajaviin hyväntekeväisyysjärjestöihin siten, että yhteys muslimiliikkeeseen säilyy jatkuvana Lännessä;

12. Ideologiaan sitoutuneiden muslimien toimiminen demokraattisesti valituissa instituutioissa kaikilla tasoilla länsimaissa, mukaan lukien valtionhallinto, kansalaisjärjestöt, yksityiset organisaatiot ja ammattiyhdistykset;

13. Käytetään hyväksi olemassaolevia läntisiä instituutioita, kunnes ne voidaan käännyttää ja asettaa islamin palvelukseen;

14. Hahmotellaan islamilaisia perustuslakeja, lakeja ja käytäntöjä valmiiksi odottamaan täytäntöön panoa;

15. Vältetään konflikteja islamististen liikkeiden välillä kaikilla tasoilla, ja kehitetään prosesseja konfliktien ratkaisuun;

16. Luodaan liittosuhteet sellaisiin Lännen "edistyksellisiin" järjestöihin, joilla on samanlaisia tavoitteita;

17. Luodaan riippumattomat "turvallisuusjoukot" suojelemaan muslimeja Lännessä;

18. Lietsotaan väkivaltaa ja edistetään Lännessä asuvien muslimien "Jihadistista mielenlaatua";

19. Tuetaan jihadistisia liikkeitä ympäri muslimimaailman saarnaamalla, propagandalla, henkilöstöllä, rahoituksella sekä teknisellä ja operatiivisella tuella;

20. Tehdään Palestiinan tilanteesta globaali kiistakysymys muslimeille;

21. Otetaan Palestiinan täydellinen vapauttaminen Israelista ja Islamilaisen valtion luominen globaalin islamin ylivallan kulmakiviksi;

22. Lietsotaan muslimien vihaa juutalaisia vastaan jatkuvalla kampanjoinnilla ja torjutaan kaikki sovintoyritykset ja yhteiselo heidän kanssaan;

23. Luodaan aktiivisesti jihadistisia terroristisoluja Palestiinaan;

24. Yhdistetään Palestiinan terroritoiminta globaaliin terrorismiin;

25. Kerätään riittävät varat, jotta voidaan tukea ja kasvattaa jihadia ympäri maailman;

Lähde: http://www.billionbibles.org/sharia/muslim-brotherhood-project.htmlDisclose.tv - "THE PROJECT", The Muslim Brotherhood "Project" (FULL DOCUMENTARY by Glenn Beck)

24. huhtikuuta 2016

Muhammedin yöllinen vierailu Jerusalemiin ja seitsemään taivaaseen


Muhammedin kuuluisa yöllinen matka (Isra ja Miraj) on perusta Jerusalemin asemalle islamin pyhänä kaupunkina. Koraani mainitsee tapahtuman ainoastaan 17. suuran ensimmäisessä jakeessa, jossa kerrotaan Allahin vieneen Muhammedin Mekan "pyhitetystä moskeijasta" "kaukaiseen (al-aqsa) [moskeijaan]". Siihen aikaan Jerusalemissa ei ollut moskeijaa, joten "kaukaisin" moskeija ei luultavasti ollut se, joka nykyään kantaa sen nimeä, mutta islamin perimätieto on varma siitä, että kyseinen moskeija sijaitsee Jerusalemissa.

Muhammedin näky tästä matkasta oli yhtä dramaattinen kuin hänen ensimmäinen tapaamisensa Gabrielin kanssa. Ibn Ishaqin mukaan Muhammed kertoi näystään eräälle muslimille aloittaen "kun makasin Al-Hatimissa tai Al-Hijrassa" - se on paikka Mekassa vastapäätä Kaabaa, jota pidetään islamin perimätiedossa Hagarin ja Ismaelin hautapaikkana - kun "Gabriel tuli ja kosketti minua jalallaan". Pian sen jälkeen "joku tuli ja leikkasi minut auki tästä tähän" - osoittaen kaulasta häpyyn. Muhammed jatkaa, että tämän tehnyt "otti sitten sydämeni ulos. Kultainen tarjotin täynnä Uskoa tuotiin minulle ja sydämeni pestiin siinä ja se täyttyi (uskolla) ja palautettiin paikalleen. Sitten minulle tuotiin valkoinen eläin, joka oli pienempi kuin muuli, mutta suurempi kuin aasi". Tämä oli Buraq, jonka Muhammed vielä kuvaili olevan "valkoinen ja pitkä eläin, suurempi kuin aasi, mutta pienempi kuin muuli, ja joka astuu kaviollaan yhtä pitkälle kuin silmä kantaa." Hän sanoi vielä sen olevan "puoliksi muuli, puoliksi aasi, jolla on siivet sivuillaan ja joilla se liikutti jalkojaan".

"Kun olin nousemassa sen selkään", kertoo Ibn Ishaq Muhammedin sanoneen, "se pillastui. Gabriel pani kätensä sen harjalle ja sanoi: 'eikö sinua, Buraq, hävetä käyttäytyä tuolla tavalla? Jumalan nimeen, kukaan näin kunnianarvoisa Jumalan edessä ei ole koskaan ratsastanut sinulla'. Eläin oli niin häpeissään, että se alkoi hikoilla ja seisoi aivan hiljaa niin, että saatoin nousta sen selkään."

He matkasivat Temppelivuorelle ja sieltä taivaisiin. Hadithin mukaan Muhammed selitti: "Se kantoi minua ja Gabriel oli kanssani kunnes saavuimme lähimpään taivaaseen. Kun hän pyysi avaamaan portin, kuului kysymys:'Kuka siellä?' Gabriel vastasi:'Gabriel'. Sitten kysyttiin: 'Kuka on seurassasi?' Gabriel vastasi: 'Muhammed'. Sitten kysyttiin: 'Onko Muhammed kutsuttu?' Gabriel vastasi myöntävästi. Silloin kuului: 'Hän on tervetullut. Miten mieluisa vieras hän onkaan!'"

Muhammed astui ensimmäiseen taivaaseen, missä hän tapasi Aadamin. Gabriel kannusti Muhammedia: "Tämä on sinun isäsi, Aadam; tervehdi häntä." Islamin profeetta tervehti häntä asianmukaisesti ja tämä vastasi: "Olet tervetullut, oi hurskas poikani ja hurskas profeetta." Sitten Gabriel vei Muhammedin toiseen taivaaseen, missä edellisen portin tapahtumat toistuivat ja sisään päästyään Johannes Kastaja ja Jeesus tervehtivät häntä: "Olet tervetullut, oi hurskas veli ja hurskas profeetta." Kolmannessa taivaassa Joosef tervehtii häntä samoilla sanoilla ja Muhammed jatkaa Gabrielin kanssa muihin taivaisiin ja toiset profeetat tervehtivät häntä.

Kuudennessa taivaassa hän tapaa Mooseksen antaen aiheen juutalaisten moittimiseen. "Kun lähdin hänen luotaan", Muhammed sanoi, "hän itki. Joku kysyi häneltä:'Miksi itket?' Mooses vastasi: 'Itken sitä, että jälkeeni on lähetetty nuori mies (profeetta Muhammed), jonka seuraajia pääsee Paratiisiin paljon enemmän kuin minun seuraajiani.'"

Seitsemännessä taivaassa Muhammed tapaa Aabrahamin, näkee vielä uusia näkyjä ja saa käskyn, että muslimien tulee rukoilla viisikymmentä kertaa päivässä. Palatessaan Muhammed kuitenkin tapaa Mooseksen, joka kysyy häneltä: "Mitä sinun käskettiin tehdä?"

Muhammed vastaa: "Minun käskettiin rukoilla viisikymmentä kertaa päivässä."

Mooses antaa hänelle neuvon: "Seuraajasi eivät jaksa rukoilla viittäkymmentä kertaa päivässä, ja Allahin nimeen, minä olen koetellut ihmisiä ennen sinua, ja olen tehnyt parhaani Israelin heimon kanssa (turhaan). Mene takaisin Herrasi luo ja pyydä helpottamaan seuraajiesi taakkaa."

Niinpä Muhammed palaa Allahin luo ja saa päivittäiset rukoukset tingittyä neljäänkymmeneen, mutta Mooses on edelleen sitä mieltä, että se on liikaa. Muhammed kulkee Allahin ja Mooseksen väliä, kunnes muslimien rukousten määrä on enää viisi. Mooses epäilee edelleen, että Muhammedin seuraajat eivät pysty tähän haasteeseen: "Seuraajasi eivät pysty viiteen päivittäiseen rukoukseen, ja minulla on kokemusta ennen sinua olevista ihmisistä, ja olen todella yrittänyt parhaanin Israelin heimon kanssa, mene siis takaisin Herrasi luo ja pyydä helpotusta seuraajiesi taakkaan."

Mutta tällä kertaa Muhammed ei mene takaisin. "Olen pyytänyt Herraltani jo niin paljon, että minua hävettää, mutta olen tyytyväinen tähän ja alistun Allahin käskyyn."

Islamin profeetta myös kuvaili muita profeettoja seuraajilleen: "Al-Isran yönä (yömatka taivaisiin) näin (profeetta) Musan (Mooses), joka oli laiha ja hänellä oli ohut tukka, näyttäen aivan Shanu'a-heimon miehiltä; ja näin Isan (Jeesus), joka oli keskipituinen ja rusottavat kasvot aivan kuin hän olisi tullut kylvystä. Profeetta Ibrahim (Aabraham) muistutti minua enemmän kuin kukaan hänen jälkeläisistään. Sitten minulle annettiin kaksi kuppia, joista toisessa oli maitoa ja toisessa viiniä. Gabriel sanoi: 'juo kummasta haluat'. Otin maidon ja join sen. Gabriel sanoi: 'Olet hyväksynyt sen mikä on luonnollista, (Oikean Uskonnon, Islamin) ja jos olisit valinnut viinin, olisivat seuraajasi menneet harhaan."

Kuultuaan tarinoita Yöllisestä Matkasta pakanalliset quraishit pilkkasivat: "Jumalan nimeen, tämä on sulaa hulluutta! Karavaanilta kestää kuukausi kulkea Syyriaan ja kuukausi paluuseen ja Muhammedko voi tehdä matkan yhdessä yössä?" Hänet haastoivat myös jotkut Jerusalemissa käyneet, jolloin Muhammed esitti vielä yhden ihmeen liittyen yölliseen matkaan: "Kun quraishit eivät uskoneet minua [kertomustani Al-Israsta (yömatkasta), menin Al-Hijraan (Kallio) ja Allah näytti minulle Jerusalemin ja aloin kuvailla sitä heille samalla kun katselin sitä."

Ilmeisesti hänen kuvauksensa ei ollut vakuuttava: jotkut muslimit hylkäsivät uskonsa ja haastoivat Muhammedin uskollisimman seuraajan, Abu Bakrin, tekemään samoin. Ibn Ishaqin mukaan Abu Bakr oli ylimielinen: "Jos hän sanoo niin, se on totta. Ja mitä ihmeellistä siinä muka on? Hän kertoo minulle, että Jumalan ilmoitukset tulevat hänelle päivän tai yön hetkinä, ja se on paljon ihmeellisempää kuin mitä te ihmettelette!"

Myöhemmin Muhammed tuntuu perääntyneen siinä, että tämä olisi ollut ruumillinen matka. Hänen vaimonsa Aisha selittää: "Lähettilään ruumis pysyi paikoillaan, mutta Jumala siirsi yöllä hänen henkensä."Muhammed nousee taivaisiin, Persialainen miniatyyri (wikipedia)
Blogging the Qur’an: Sura 17, “The Night Journey,” verse 1

Suura 17, Israelin lapset22. huhtikuuta 2016

Bören Koraani

Georg Pimenoffin suomentama Koraani ilmestyi vuonna 1942 turkkilaissyntyisen tamperelaisen kauppiaan Zinetullah Ahsen Bören kustantamana. Ajatuksen teoksen kääntämisestä esitti ensimmäisenä liikemies Rafael Haarla jo vuonna 1931. Ahsen Böre valitsi kääntäjäksi ystävänsä Pimenoffin, joka oli aikaisemmin suomentanut myös hänen kustantamansa englantilaisen lordi Headleyn kirjan Heräämiseni islamiin. Pimenoff aloitti työn lopulta vuonna 1936, mutta arabiaa taitamattomana hän joutui tekemään käännöksen Koraanin englanninkielisestä laitoksesta. Koska Pimenoff oli kristitty, ei Ahsen Böre uskaltanut lisätä teokseen hänen nimeään, vaan se julkaistiin anonyymin suomentajan käännöksenä. (lähde: wikipedia)

Tämän jälkeen käännökset ovat tapahtuneet suoraan arabian kielestä. Vuonna 1957 suomennoksen tekivät Jussi Aro, Armas Salonen ja Knut Tallqvist. Tuorein käännös on vuodelta 1995, jonka teki Jaakko Hämeen-Anttila. (lähde: wikipedia)

Pimenoffin käännös perustuu brittiläisen kirjailijan ja muslimikäännynnäisen Marmaduke Pickthallin englanniksi kääntämään Koraaniin, joka löytyy täältä

Tässä blogissa olen käyttänyt juuri Bören kustantamaa Koraanin käännöstä, joka löytyy Islamoppaan sivuilta (tosin hieman riisuttuna). 

Bören Koraani (nimenomaan painettuna kirjana) on muihin Koraanin suomennoksiin verrattuna mielestäni parempi muutaman seikan takia. Johdantoluku sivuilla 7-28 kertoo tiivistetysti Muhammedin elämäkerran ja selittää Koraanin rakennetta kuten lukujen järjestystä. Lisäksi jokainen luku (suura) on jaettu alilukuihin joilla on kuvaavat otsikot, jolloin on helppo löytää etsimänsä kohta, vaikkei muistaisi täsmällistä jaetta. Esimerkiksi pahamaineinen vaimonhakkausjae löytyy Naisten suurasta väliotsikon "Epäsovusta miehen ja vaimon kesken" alta (4:34). 

Jokaisen luvun alussa on kerrottu jotain kyseisestä suurasta, esimerkiksi milloin se on ilmoitettu (onko se mekkalainen vai medinalainen) ja mihin Muhammedin elämän tapahtumaan se liittyy. Nämä selitykset löytyvät myös Islamoppaan Koraanista. Myöhemmistä suomennoksissa selityksiä ei ole ja kontekstin puuttuminen tekee Koraanista asiaa tuntemattomalle lähes mahdottoman ymmärtää. Hämeen-Anttila on tosin julkaissut erilliset Koraanin selitysteoksen ja Muhammadin elämäkerran, mutta satunnainen Koraanin lukija tuskin huomaa niitä hankkia.

Johdannon Muhammedin lyhyen elämäkerran, lukujen alussa olevien selityksien, tekstiä jäsentävien väliotsikoiden ja selkeän kirjoitusasun vuoksi valitsisin itse Bören Koraanin, jos aikoisin tutustua islamin pyhään kirjaan. Se löytynee monista kirjastoista ja myös antikvariaateista.


Zinetullah Ahsen Böre


Mikko Suikkanen, Yksityinen Susi, Zinetullah Asen Bören (1886-1945) eletty ja koettu elämä,

Koraanin suomennokset (wikipedia):

Georg Pimenoff (wikipedia)

Pickthallin Koraani

Bören Koraani Islamoppaan sivuilla:


14. huhtikuuta 2016

Käymäläsäännökset shafi'i koulukunnan mukaan

"Reliance of the Traveller" (matkailijan turva) on sunnimuslimien shafi'i-koulukunnan sharia-lakia tulkitseva juridiikan käsikirja. Sen on kirjoittanut 1300-luvun islamoppinut Ahmad ibn Naqib al-Misri ja englanniksi kääntänyt amerikkalainen islam-oppinut Nuh Ha Mim Keller. Egyptiläinen Al-Azharin yliopisto on sertifionut englanninkielisen käännöksen.

Shafi'i koulukunnan oppeja noudatetaan Itä-Afrikassa (Djibouti, Somalia, Etiopia, Eritrea, Egypti, ja "swahili rannikko" Afrikan itärannikolla), Lähi-idässä (Jemen, kurdialueet, Israel, Libanon, osia Jordaniasta, Palestiina ja Saudi-Arabia), osissa Azerbaidzania ja Aasiassa (Indonesia, Malesia, Malediivit, Sri Lanka, Intian länsirannikko, Singapore, Myanmar, Thaimaa, Brunei ja Filippiinien eteläsaaret).Sharia säätelee yksityiskohtaisesti kaikkia elämän alueita ja myös käymälässä käyntiin on islamin laissa muslimeja velvoittavia määräyksiä. Käymäläsäännöksiä on noin neljä sivua (Reliance of the Traveller, ss. 75-79).

e9.0 Käymälässä asioiminen

e9.1 Käymälässä asioidessa suositellaan:
(1) pukea jotain jalkoihin, ellei ole hyvää syytä tehdä toisin (esim. ei omista jalkineita)
(2) peittää pää (vaikkapa vain nenäliinalla tai muulla sellaisella)
(3) laittaa syrjään kaikki sellainen, jossa mainitaan Allahin, Korkeimman, nimi, Hänen lähettiläänsä (Allah siunatkoon häntä ja antakoon hänelle rauhan) tai kenen tahansa kunnioitetun nimi (esim. profeetat tai enkelit). Mikäli kädessä on sormus (jossa on kaiverrettuna kunnioitettu nimi), se tulee peittää kädellä;
(4) otetaan valmiiksi kivet (tai muu sopiva materiaali) lian puhdistamiseksi (vesi on kuitenkin yksinään riittävä)
(5) ennen käymälään astumista sanotaan:
"Allahin nimeen. Oi Allah, turvaudun sinun suojelukseesi sekä mies- että naispuolisia demoneja vastaan",
ja käymälästä poistuttaessa:
"[Oi Herra], Sinun anteeksiantosi. Ylistetty olkoon Allah joka vapautti minut kivusta ja antoi minulle terveyden.";
(6) astumista sisään vasen jalka edellä ja poistumista oikea jalka edellä (tätä suositellaan, samoin kuin ylläolevia kohtia (5) ja (3) paitsi sisätiloissa myös ulkona);
(7) välttää vaatetuksen nostamista ennen kuin kyykistytään maahan (jotta peitettäisiin alastomuus niin kauan kuin mahdollista) ja laskea se alas ennen ylös nousemista;
(8) painon asettamista vasemman jalan varaan kun ollaan kyykistyneinä;
(9) vältetään viipymistä pitkiä aikoja;
(10) ei puhuta;
(11) kun lopetellaan virtsaamista, miehen tulee puristaa penistä kädellä juuresta päähän (tätä suositellaan, koska siellä on virtsaputki, ja naisia suositellaan puristamaan etupäätä peukalon ja etusormen väliin) (jottei virtsaa karkaisi myöhemmin ja näin puhdistautuminen mitätöityisi) vetäen kevyesti kolme kertaa (tätä suositellaan jos virtsan tulo on loppunut, mutta jos tuntuu siltä, että se ei ole loppunut, niin tämä on pakollista);
(12) ettei virtsata seisaaltaan (se on loukkaavaa) ellei ole hyvää syytä (kuten että seisaaltaan on pienempi vaara pirskottaa virtsaa vaatteilleen kuin istuen, tai jos istuminen on vaikeaa);
(13) ettei puhdisteta itseään vedellä samassa paikassa missä oltiin tarpeilla, jos on on vaarana roiskuttaa, kuitenkaan käymälässä ei tarvitse siirtyä toiseen paikkaan;
(14) mennä pois toisten luota näkymättömiin, jos ollaan ulkona;
(15) ettei virtsata koloihin, koville pinnoille, jos on tuulista, vesireiteille, eikä sellaisissa paikoissa jonne ihmiset kokoontuvat keskustelemaan, poluille, hedelmäpuiden alle, lähellä hautapaikkoja, seisovaan veteen tai vähempään kuin 216 litraan juoksevaa vettä;
(16) ettei tehdä tarpeita siten, että aurinko, kuu,tai pyhä paikka Jerusalemissa on edessä tai selän takana;

e9.2 On laitonta virtsata mihinkään syötävän, luiden, kunnioitusta vaativan tai haudan päälle, tai moskeijassa edes astiaan;

e.9.3 On laitonta virtsata tai ulostaa kohti tai kääntäen selkänsä  rukoussuuntaan, kun ollaan ulkona eikä välissä ole näkösuojaa, se on kuitenkin luvallista ulkona ja sisällä, jos näköeste on vähintään 32 cm korkea tai yhtä syvässä kuopassa. Ellei tällaista estettä ole lähistöllä, se on kiellettyä, paitsi käymälässä, missä seinät ovat kauempana kuin suurin sallittu etäisyys ja matalammat kuin pienin sallittu korkeus, silloin tarpeiden tekeminen kohti tai poispäin rukoussuunnasta on sallittua, mutta loukkaavaa;

e9.4 On pakollista puhdistaa itsensä kaikesta epäpuhtaasta aineesta, joka tulee joko edestä tai takaa, ei kuitenkaan suolikaasuista, kuivista madoista tai kivistä, tai kuivasta ulosteesta;

e.9.5 Kivet ovat riittäviä itsensä puhdistamiseen, vaikka on parempi pestä lisäksi vedellä. Kiven korvikkeeksi kelpaa mikä tahansa, joka on kiinteä, puhdas, liasta puhdistettu, mikä ei ei ole kunnioitusta vaativa, eikä syötävää (nämä ovat viisi vaatimusta kivien (tai muiden) käyttöön) kelpaa lian puhdistamiseen ilman, että tarvitsee käyttää lisäksi vettä),

On kuitenkin pakollista puhdistaa itsensä vedellä, jos:
(1) on käyttänyt puhdistukseen jotain muuta nestettä kuin vettä, tai jotain epäpuhdasta;
(2) mikäli on liannut itsensä jostain muusta lähteestä tulleella lialla;
(3) jäte on siirtynyt jonnekin muualle kuin mistä se tuli ulos (mennen johonkin toiseen ruumiinosaan) tai on kuivunut;
(4) tai jos ulosteet ovat levinneet pakaroiden sisäosan (se osa pakaroista, joka sulkeutuu seistessä) ulkopuolelle, tai virtsa on levinnyt peniksen kärjen ulkopuolelle, mutta jos näin ei ole käynyt, ovat kivet riittäviä.

On pakollista (kun puhdistaa itsensä pelkästään kuivalla aineella) sekä poistaa lika että pyyhkiä kolme kertaa, myös silloin kun puhdistukseen riittäisi yksi kerta, tehden sen joko kolmella kivellä tai saman kiven kolmella eri reunalla. Mikäli kolme kertaa ei riitä puhdistamiseen, on pakollista toistaa pyyhkimistä kunnes se tulee puhtaaksi (sillä tämä on puhdistamisen tarkoitus. Nawawi sanoo al-Majmu'ssa, että itsensä puhdistaminen (kuivalla esineellä) tarkoittaa lian poistamista siten, ettei jää jäljelle kuin jälki, jota ei voi poistaa kuin vedellä) (ja kun näin on tehty, kaikki jäljelle jäänyt lika, jota ei voida poistaa kuin vedellä, on sallittua). On suositeltavaa käyttää paritonta määrää kiviä. On pyyhittävä edestä taakse oikealla puolella ensimmäisellä kivellä, samalla tavoin toisella kivellä vasemmalla puolella, ja peräaukko kolmannella. Jokaisen pyyhkäisyn tulee alkaa kohdasta, missä iholla ei ole likaa. On loukkaavaa käyttää oikeaa kättä lian puhdistamiseen.

e.9.6 On parempi poistaa lika ennen peseytymistä, mutta vaikka sitä ei tekisikään ensin, on puhdistautuminen silti voimassa (olettaen, että puhdistautuessa käden sisäpuoli ei kosketa intiimejä paikkoja edessä tai takana).

Jos jättää lian puhdistamisen kuivaan puhdistautumiseen (tayammum, e12), kuiva puhdistautuminen ei ole pätevä (sillä lika pitää olla pois ennen sitä).


Tayammum:

Koraani 4:43 Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaan ollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte, älkääkä tahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet, paitsi jos olette matkoilla. Jos olette sairaita tai matkalla tai tulette käymälästä tai olette olleet yhteydessä naisten kanssa eikä teillä ole vettä saatavissa, niin ottakaa hienoa, puhdasta hiekkaa ja hangatkaa kasvonne ja kätenne sillä. Jumala on lempeä ja armahtava.


Mufti Menk kertoo alla olevalla videolla tarinan kuivan puhdistautumisen (tayammum) historiasta: 

Sheikki Gilles Sadek kertoo miten muslimin kuuluu puhdistautua virtsaamisen ja ulostamisen jälkeen.

Mehiläinen

Suura 16, "Mehiläinen", jatkaa myöhäisen Mekan kauden suurien sarjaa, joka alkoi suurasta 10. Sen otsikko tulee jakeesta 68, jossa kerrotaan, että Allah on opettanut mehiläisen tekemään, mitä mehiläiset tekevät.

Allah aloittaa korostamalla, että hän on luonut kaiken ja antaa ihmisille kaiken heidän tarvitsemansa, ja että kaikki luodut todistavat hänestä (jakeet 1-19). Ibn Kathir sanoo, että ne jotka "kulkevat harhaan" "oikealta tieltä" (jae 9) ovat "erilaisia mielipiteitä ja oikkuja, kuten juutalaisuus, kristinusko ja zarathustralaisuus." Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas on samaa mieltä ja sanoo: "se on Allah, joka opastaa yksijumalaisuuteen, ja jotkut uskonnot ovat kieroutuneita ja väärämielisiä kuten juutalaisuus, kristinusko ja zarathustralaisuus. Ja jos Allah olisi tahtonut, Hän olisi johdattanut kaikki Hänen uskontoonsa." Tässä näkyy jälleen kerran, että usko ja epäusko ovat Allahin kädessä, eivät yksilön hallinnassa. Voidaankin kysyä, miksi Allah polttaa heitä helvetin tulessa, vaikka hän on itse päättänyt heidät sinne heittää ilman heidän omaa syytään? Allah yksin tietää.

Huolimatta siitä, että hän itse teki heistä sellaisia, Allah jatkaa korostamalla uskottomien väärämielisyyttä ja heitä uhkaavaa tuomiota (jakeet 20-42). Ne joita he palvovat ovat itsekin vain luotuja (jae 20), ja he pilkkaavat Muhammedin ilmestyksiä "menneiden polvien tarinoina" (jae 24). He siis väittävät, että Muhammed ei saanut kansalleen ilmoittamaansa Allahin sanaa Gabrielilta, vaan ainoastaan kertoi vanhoja tarinoita: "he sanovat", selittää Tafsir al-Jalalayn, että nämä ilmestykset ovat "muinaisia satuja ja valheita, joita kerrotaan ihmisten johtamiseksi harhaan." Tuomiopäivänä nämä ihmiset joutuvat omien syntiensä lisäksi kantamaan "osan niidenkin kuormasta, jotka tietämättömyydessään heidän johtaminaan joutuivat kadotukseen" (jae 25). Heidät tuomitaan helvettiin (jae 29), mutta oikeamieliset pääsevät nauttimaan Paratiisin puutarhoista (jae 32).

Uskottomat, tai ainakin jotkut heistä, tietävät, että tämä on väistämätöntä: he tulevat esittämään valituksen, että "Jos Jumala olisi tahtonut, me emme olisi palvelleet ketään muuta kuin" Allahia (jae 35) - ymmärrettävä valituksen aihe siinä mielessä, että Koraani toistuvasti ilmoittaa, että Allah johtaa ihmisiä harhaan, ja että halutessaan hän olisi voinut tehdä kaikista uskovia (katso 10:99-100). Mutta tässä heidän verukkeensa torjutaan, sillä Allah on lähettänyt lähettiläitään kaikille ihmisille ja he ovat käskeneet palvella ainoastaan Allahia (jae 36).

Ibn Kathir pyrkii lieventämään sen ajatuksen julmuutta, että jos Allah olisi halunnut, kaikki ihmiset olisivat uskovia, selittämällä, että Allah ei oikeastaan halua kenenkään olevan epäuskossa ja lähettää heille lähettiläitä, jotta he eivät olisi uskottomia, mutta antaa heidän halutessaan valita toisin: "Allahin tahto on selvä, eivätkä he voi käyttää sitä tekosyynä, koska Hän on kieltänyt heitä Lähettiläidensä kautta, mutta hänen universaali tahtonsa (kun hän antaa asioiden tapahtua, vaikka ne eivät Häntä miellytä) Hän antaa heidän tehdä kuten heidän oli määrä tehdä. Niinpä he eivät voi käyttää sitä verukkeena. Allah loi Helvetin ja sen asukkaat Shayatin (paholaiset) ja epäuskoiset, mutta Hän ei halua palvelijoidensa olevan epäuskoisia." Allah ei opasta heitä, jotka "kulkevat kadotukseen" (jae 37) - joka tarkoittaa Ibn Kathirin mukaan, että "heidät hän on johtanut harhaan, ja kuka muu voi heitä opastaa kuin Allah? Ei kukaan." Sillä Allah toteuttaa kaikki aikomuksensa (jae 40) eikä "mikään", sanoo Ibn Kathir, "voi Häntä estää tai Häntä vastustaa."

Mutta jos asia on näin, Ibn Kathirin lievennysyritys epäonnistuu: Allah tuomitsee jotkut ihmiset ikuiseen kidutukseen helvetissä heidän epäuskonsa tähden, mutta he eivät usko, koska Allah on niin tahtonut.

Sillä välin ne "jotka Jumalan asian vuoksi ovat jättäneet kotinsa vääryyttä kärsittyään" (jae 41) - tarkoittaa niitä, jotka jättävät kotimaansa viedäkseen islamin uuteen maahan kuten näemme tänään Amerikassa ja Euroopassa. Ensimmäiset näistä olivat Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbasin mukaan muslimeja, jotka pakenivat Mekasta Muhammedin kanssa ja asettuivat Medinaan; Ibn Kathirin mukaan he ovat sen sijaan niitä muslimeja, jotka pakenivat aikaisemmin Abyssiniaan Quraish-heimon vainoa.

Seuraavaksi Allah toistaa tuttuja teemoja: Allah tuomitsee ne, jotka juonittelevat muslimeja vastaan (jakeet 45-47; 84-89); luomakunta todistaa hänestä (jakeet 48-50; 64-69; 79-82); Allah on ainoa jumala (jae 51); Saatana on niiden liittolainen, jotka torjuivat Allahin lähettiläät (jae 63); Muhammedin tehtävä on ainoastaan varoittaa ihmisiä uhkaavasta tuomiosta (jae 82). Monijumalaiset jopa rohkenevat sanoa, että Allahilla on tyttäriä, vaikka heillä itsellään on poikia (jae 57). Tafsir al-Jalalayn selittää, että "Hänellä he sanovat olevan tyttäriä, joita he eivät itse haluaisi, vaikka Hän on ylhäinen ilman jälkeläisiä, ja heillä on poikia, joita he itse haluavat, niin että heillä on parhaiten." Allah julistaa kaikkivaltiuttaan jakeessa 93, jota Tafsir al-Jalalayn ylistää: "Jos Jumala olisi tahtonut, Hän olisi tehnyt teistä yhden kansan, jolla on yksi ainut uskonto, mutta hän johtaa harhaan, jotka tahtoo ja opastaa niitä joita tahtoo, ja sinulta kysytään varmasti Ylönousemuksen Päivänä nuhtelevia kysymyksiä, siitä mitä olet tehnyt, niin että sinua voidaan siitä rangaista."

Tämän jälkeen Allah puolustaa Muhammedia ja Koraania uskottomien syytöksiltä ja kehottaa kaikkia ihmisiä vastaanottamaan Muhammedin sanoma, joka oli myös Aabrahamin sanoma (jae 123) ja palvelemaan ainoastaan Allahia (jakeet 97-128). Allah vaikeroi, että joka kerta kun hän kumoaa ilmoittamansa jakeen ja korvaa sen toisella, uskottomat syyttävät Muhammedia, että hän on keksinyt sen omasta päästään (jae 101). Mutta todellisuudessa Muhammedin ilmestykset tulevat Pyhältä Hengeltä (jae 102) - tarkoittaen Gabrielia. Uskottomat väittävät, että Muhammed on oppinut Koraanin sisällön eräältä mieheltä ja esittää niitä nyt pyhinä ilmestyksinä, mutta kyseinen mies on ulkomaalainen ja Koraani on selvää arabiaa (jae 103). Ibn Kathir myöntää, että "ehkä Allahin lähettiläs tapasi istua miehen kanssa silloin tällöin ja puhua hieman hänen kanssaan, mutta hän oli ulkomaalainen, joka ei osannut paljoa arabiaa, ainoastaan joitakin yksinkertaisia lauseita, niin että hän osasi vastata kysymyksiin."

Kuka oli tämä salaperäinen ulkomaalainen, jonka merkitystä Koraani niin kovasti yrittää vähätellä? Jotkut ovat ehdottaneet, että hän oli Muhammedin vaimon setä Waraqa, joka ensimmäisenä tunnisti hänet profeetaksi, ja joka islamin perimätiedon mukaan tapasi "kirjoittaa hebrealaista Evankeliumia arabiaksi niin paljon kuin Allah tahtoi hänen kirjoittavan". Hän oli saattanut olla myös eräs Muhammedin ensimmäisistä kumppaneista, Salman Persialainen; arabialainen sana jota tässä käytetään on Ajami, joka tarkoittaa paitsi "ulkomaalaista" myös persialaista.

Sitten jakeessa 106, poiketen kristillisestä marttyyriuden käsitteestä, Allah sallii muslimien kieltää uskonsa, kun he ovat siihen "pakotettuja", kunhan heidän "sydämensä pysyvät uskossa". Ibn Kathir selittää: "Tässä tehdään poikkeus tapauksessa, jolloin joku lausuu epäuskon sanoja tai sanoo olevansa samaa mieltä mushrikin [uskottoman] kanssa, koska hänet on pakotettu sanomaan niin väkivallan uhan alla, mutta hänen sydämensä kieltäytyy hyväksymästä sanoja, jolloin hän todellisuudessa on sovinnossa uskossaan Allahiin ja Hänen lähettilääseensä." Tämä on toinen perusta islamin uskonnollisen petoksen periaatteelle, jota käsittelimme jakeen 3:28 selityksessä.

Suura päättyy lyhyeen keskusteluun ruokasäännöksistä ja Muhammedille annettuun ohjeeseen kutsua ihmisiä: "Herrasi tielle viisaudella ja sopivilla kehoituksilla ja kumoa heidän puheensa parhain keinoin" (jae 125). Tämä kuulostaa hurmaavalta, mutta hadithissa hän käskee muslimeja seuraamaan "kutsun" vaikutusta. Jos siitä kieltäydytään, muslimeja käsketään kutsumaan toisuskoisia liittymään islamin yhteisöön dhimmeinä, toisen luokan kansalaisina; tai jos siitäkin kieltäydytään, käymään sotaan heitä vastaan: "Taistelkaa niitä vastaan, jotka eivät usko Allahiin. Käykää Pyhään Sotaan... Kun tapaatte vihollisenne, jotka ovat monijumalaisia, kutsukaa heitä kolme kertaa. Jos he vastaavat kutsuun millä tahansa kerralla, hyväksykää se älkääkä vahingoittako heitä mitenkään. Kutsukaa heitä islamiin; jos he vastaavat kutsuun, hyväksykää se älkääkä taistelko heitä vastaan... Jos he kieltäytyvät kääntymästä islamiin, vaatikaa heiltä jizya. Jos he suostuvat maksamaan, hyväksykää se heiltä ja antakaa heidän olla rauhassa. Jos he kieltäytyvät maksamasta veroa, turvatkaa Allahiin ja taistelkaa heitä vastaan" (Sahih Muslim 4292).

Ja Herrasi antaa käskynsä myös mehiläiselle, sanoen: »Valmista itsellesi pesiä vuoriin ja puihin ja siihen, minkä ihmiset rakentavat. Syö sitten kaikkia hedelmiä ja liiku Herrasi osoittamilla teillä.» Mehiläinen erittää väriltään vaihtelevaa juomaa, joka on lääkettä ihmisille. Totisesti, tässä on merkki niille, jotka ajattelevat. (Mehiläisen suura, jakeet 68-69)

Kuva: A.Erben - Fotografiert, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27849886

10. huhtikuuta 2016

Välähdyksiä Muhammedin elämästä IV: Safiya, Jumalan lähettilään vaimo

Khaibarin valloituksen jälkeen Muhammed otti vaimokseen Safiyan, juutalaisen Kinanan vaimon. Kertomus löytyy kirjasta Profeetta Muhammadin elämäkerta sivuilta 361-362 sekä 365. 

Safiya, Jumalan lähettilään vaimo

Kun Jumalan lähettiläs oli valloittanut Qamusin, Abul-Huqaiqin suvun linnoituksen, hänelle tuotiin Huyai ibn Akhtabin tytär, Safiya, erään toisen naisen kanssa.

Bilal toi heidät ja kuljetti heidät kaatuneitten juutalaisten ohi. Safiyan seurassa oleva nainen alkoi huutaa, raapia kasvojaan ja heittää tomua päänsä päälle. Jumalan lähettiläs näki tämän ja sanoi: "Viekää tuo paholainen pois luotani!" Safiyan hän käski panna seisomaan taaksensa ja heitti vaatteensa hänen ylleen, jotta muslimit tietäisivät hänen valinneen Safiyan itselleen.

Kerrotaan, että kun Jumalan lähettiläs näki, mitä toiselle juutalaisnaiselle tapahtui, hän moitti Bilalia: "Oletko sinä täysin sydämetön, Bilal, kun kuljetat naiset kaatuneiden sukulaistensa ohitse?"

Kun Safiya oli naitettu Kinana ibn ar-Rabi' ibn Abil-Huqaiqille, hän oli nähnyt unessa kuun putoavan syliinsä. Kun hän kertoi unen miehelleen, tämä sanoi: "Tuo tarkoittaa, että sinä haluat Hijazin kuningasta, Muhammadia!" Sitten hän löi vaimoltaan silmän mustaksi. Kun Safiya tuotiin Jumalan lähettilään luo, mustelma ei ollut vielä ehtinyt parantua, ja kun Jumalan lähettiläs kysyi siitä, Safiya kertoi hänelle tämän tarinan.

Khaibarin aarrekätkö

Jumalan lähettilään luo tuotiin myös Kinana ibn ar-Rabi', jonka hallussa Nadir-heimon aarteet olivat. Jumalan lähettiläs kysyi häneltä aarteista, mutta hän kielsi tietävänsä, missä ne olivat.

Eräs toinen juutalainen saapui Jumalan lähettilään luo ja sanoi: "Minä näin Kinanan kiertelevän tämän raunion ympärillä joka aamu." Jumalan lähettiläs kysyi Kinanalta: "Mitä arvelet? Jos löydämme aarteen sinulta, surmaanko minä sinut?" "Kyllä", vastasi Kinana.

Jumalan lähettiläs käski kaivaa raunioita, ja osa aarteesta löytyikin sieltä. Hän kysyi Kinanalta, missä loput olivat, mutta Kinana kieltäytyi näyttämästä niiden paikkaa hänelle. Jumalan lähettiläs käski az-Zubair ibn al-Awwamia: "Rankaise häntä, kunnes saat hänestä kaiken irti!"

Az-Zubair iski hänen rinnastaan tulta tulikivillä, kunnes hän oli kuolla. Lopulta Jumalan lähettiläs antoi Kinanan Muhammad ibn Maslamalle, joka surmasi hänet kostoksi veljestään Mahmudista.

[...]

Aby Ayyub varjelee Jumalan lähettilästä

Kun Jumalan lähettiläs otti Safiyan puolisokseen Khaibarissa tai matkalla kohti Wadi l-quraa, hän vietti yön hänen kanssaan teltassa. Abu Ayyub kiersi teltan ympärillä koko yön miekkaan vyöttäytyneenä ja Jumalan lähettilästä vartioiden.

Aamulla Jumalan lähettiläs näki Abu Ayyubin paikallaan ja kysyi: "Mikä hätänä, Abu Ayyub?" Abu Ayyub vastasi: "Jumalan lähettiläs, minä pelkäsin tätä naista puolestasi, sillä sinä olet surmannut hänen isänsä, puolisonsa ja kansansa ja hän oli vielä äsken juutalainen. Minä pelkäsin puolestasi."

Kerrotaan, että Jumalan lähettiläs sanoi: "Jumala, varjele Abu Ayyubia niin kuin hän varjeli minua tänä yönä!"Jumalan lähettiläs ja Safiya, kuvitusta F.W. Burleighin kirjassa It's All about Muhammad: A Biography of the World's Most Notorious Prophet


Katso myös: Muhammedin hyökkäys Khaibariin
9. huhtikuuta 2016

Rock City eli Kallion suura

Suuran 15 otsikko on Al-Hijr, joka on englanniksi käännetty "The Valley of Stone" (Kiven laakso), "Stoneland" (Kivimaa), "Rock City" (Kalliokaupunki), "Rocky Tract" (Kivinen seutu), jne. Monet käännökset eivät käännä sitä ollenkaan, koska se on paikan nimi, johon viitataan jakeessa 80 - Al-Hijr [Hämeen-Anttilan käännöksessä "Hizdr", suom. huom.] oli jälleen yksi paikkakunta, joka hylkäsi Allahin lähettiläät ja tuhottiin. Tämäkin on myöhäinen Mekan kauden suura, joka ilmoitettiin, kun muslimien ja Mekan quraishien välillä oli suuria jännitteitä - ja jolloin Muhammed tunsi itsensä lannistuneeksi, niinpä Allah yrittää hieman piristää häntä.

Allah aloittaa luonteenomaisella tavallaan, tuomitsemalla uskottomien uppiniskaisuuden. Koraani on "selvä" (jae 1) ja ne jotka torjuvat islamin toivovat vielä jonain päivänä, että olisivat kääntyneet muslimeiksi (jae 2). Ibn Abbasin, Anas bin Malikin ja Abu Musan mukaan tämä jae viittaa uskottomien pilkkaan syntisiä muslimeja kohtaan helvetissä. Kun kuvainpalvojat sanovat muslimeille, että "se mitä palvoitte maan päällä, ei auttanut teitä", Allah vihastuu ja ottaa syntiset muslimit pois helvetistä - ja sitten uskottomat, jotka jäivät helvettiin, toivovat että olisivat kääntyneet islamiin. Sillä välin Muhammedin tulee antaa uskottomien nauttia elämästä (jae 3) tietäen, ettei kukaan voi paeta Allahin säätämää tuomiota (jakeet 4-5). Tämä suura tuntuu sanovan, että rangaistus lankeaa Tuomipäivänä, mutta myöhemmin Muhammedin profeetan uralla, kuten olemme nähneet suurassa 9 ja muualla, Muhammed alkaa nähdä itsensä ja muslimit Allahin uskottomia kohtaan tunteman vihan välikappaleina, mukaan lukien juutalaiset ja kristityt (katso 9:14-15: "Taistelkaa heitä vastaan, Jumala rankaisee heitä teidän kädellänne...").

Uskottomat pilkkaavat Muhammedia kutsuen häntä hulluksi (jae 6) ja pyytävän häneltä ihmettä - että hän toisi heidän luokseen enkeleitä (jae 7). Mutta Allah ei lähetä enkeleitä maan päälle ilman hyvää syytä, ja jos lähettäisi, he tulisivat rankaisemaan uskottomia (jae 8). Allah suojelee Koraania (jae 9) Tafsir al-Jalalayn mukaan "muuttamiselta, vääristelyltä, lisäyksiltä ja poistoilta". Tämän vuoksi erilaisten Koraanin tekstien mahdollisuus on niin vaarallista muslimien näkökulmasta - aidot erilaiset Koraanin versiot olisivat Allahin tässä jakeessa antaman lupauksen vastaisia.

Ibn Kathir selittää jakeita 11-13: "Lohduttaessaan Lähettilästään epäuskoisen Quraishin torjunnasta Allah sanoo, että Hän on lähettänyt Lähettiläitä myös ennen häntä aikaisemmille kansakunnille ja kaikki Lähettiläät tulivat torjutuiksi ja pilkatuiksi. Sitten Hän kertoo hänelle, että Hän antaa epäuskon tulla noiden syntisten sydämiin, noiden jotka ovat liian itsepäisiä ja ylimielisiä seuratakseen Hänen opastustaan." Jälleen epäusko on Allahin tahdon varassa, jota ei voi torjua eikä syrjäyttää. Mutta uskottomat eivät hyväksy islamia vaikka he näkisivät ihmeellisiä näkyjä (jakeet 14-15).

Seuraavaksi Allah puhuu voimallisesta universumin luomistyöstään (jakeet 16-27). Hän muistuttaa monista luomisistaan huipentaen puheensa tähän vangitsevaan lauseeseen: "Ja totisesti, Me itse annamme elämän ja Me annamme kuoleman, ja Me itse olemme kaiken perilliset" (jae 23) - tarkoittaen olevansa se, joka säilyy, kun kaikki muu häviää. Allah suojelee ihmiskuntaa "jokaista karkoitettua pahaahenkeä vastaan" (jae 17), paitsi sitä, joka "haluaa kuunnella (sanaa) salakähmäisesti, sitä seuraa tulinen liekki" (jae 18). Tätä selitetään enemmän suuran 37 jakeissa 7-10, missä opimme, että kapinalliset henget pyrkivät kuuntelemaan "seurakunnan rukoilemista", mutta eivät pysty, sillä heitä valaisee "kirkas leimahdus". Allah loi ihmiset "savesta, mustasta, haisevasta liejusta" (jae 26) ja jinnit "palavasta tulesta" (jae 27).

Sitten Jumala kertoo uudelleen Aadamin luomisesta (jakeet 28-42) saman suuntaisesti kuin jakeissa 2:30-39 ja 7:11-25. Saatana kieltäytyy kumartamasta Aadamia (jae 31), josta syystä hänet karkoitetaan Paratiisista (jae 34), mutta hänelle annetaan lisäaikaa (jae 37) ja hän vannoo johtavansa ihmisiä harhaan (jae 39) - paitsi Allahin palvelijoita (jae 40) vaikka Allah ilmoittaa Saatanalle yhdestä poikkeuksesta: "Totisesti, palvelijoihini sinulla ei ole mitään valtaa, lukuunottamatta sellaisia, jotka oikealta tieltä harhaantuneina seuraavat sinua" (jae 42). Tafsir al-Jalalayn selittää, että jakeessa mainitut kaksi ryhmää ovat yksinkertaisesti uskovat ja uskottomat: "toisin sanoen vilpittömiin palvelijoihini eli uskovaisiin sinulla ei ole lupaa eikä valtaa, paitsi niihin uppiniskaisiin, jotka seuraavat sinua eli uskottomiin".

Sen jälkeen Allah palaa jälleen yhteen suosikkiteemoistaan: helvetin kärsimyksiin ja Paratiisin iloihin (jakeet 43-50). Helvetissä on seitsemän porttia (jae 44). Ruhul Ma'anin mukaan juutalaisilla, kristityillä, monijumalaisilla, teeskentelijöillä ja muilla on omat porttinsa. Jakeissa 51-77 Allah kertoo Aabrahamin, Lootin ja nimeltä mainitsemattoman Sodoman ja Gomorran tarinan - suunnilleen kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 17-19. Kuten muissakin Koraanin raamatullisissa tarinoissa, tämäkin on virtaviivaistettu ja riisuttu sivujuonteista, jotta voidaan keskittyä erityisesti yhteen pääteemaan: totuuden hylkäämiseen ja siitä seuraavaan epäuskoisten rangaistukseen. Aabrahamin vieraat, Allahin lähettiläät (jae 57) kertovat, että hänestä tulee isä hänen korkeasta iästään huolimatta (jakeet 53-55) ja että he ovat tulleet pelastamaan Lootin ja hänen perheensä lukuunottamatta hänen vaimoaan (jae 60), kun he rankaisevat pahantekijöitä. Nuo pahantekijät tulevat etsimään nuoria miehiä (jae 67) - eli lähettiläitä - mutta Loot anoo heitä ottamaan tyttärensä heidän sijaansa (jae 71). Kaupunki tuhotaan (jae 74). Allah kertoo samanlaiset tuhoamistarinat "metsän asukkaista" (jae 78) ja "kallioilla asuvista" (jae 80).

Lopulta jakeissa 85-99 Allah lohduttaa Muhammedia siitä torjunnasta ja pilkasta, minkä hän on saanut osakseen uskottomilta. Hän on osoittanut suurta suosiota Muhammedille ja muslimeille antaen heille "seitsemän säkeistöä useasti luettavaksi" - se on ensimmäinen suura, Fatiha, islamin useimmin toistettu rukous - sekä Koraanin. Heidän ei tule kadehtia sitä, mitä Allah on antanut muille ihmisille eikä murehtia uskottomien vuoksi (jae 88) - muslimien tulee Ibn Kathirin mukaan "olla tyytyväisiä Suureen Koraaniin, jonka Allah on antanut teille eikä haikailla ylellisyyksiä eikä ohimeneviä nautintoja, mitä heillä on." Ne jotka "repivät Koraanin palasiksi" (jae 91) ovat Ibn Abbasin mukaan "Kirjan Kansat, jotka jakoivat Kirjan osiin uskoen osan siitä ja hyläten osan." Toiset sanovat kuitenkin, että nämä olivat quraishit, jotka väittäessään, että Muhammed on hullu tai riivattu, repivät Koraanin palasiksi. Ibn Ishaqin mukaan quraishit pitivät kokouksen, jossa he miettivät, kuka Muhammed todella oli pohtien mahdollisuuksia, että hän olisi ennustaja tai runoilija tai noita päätyen viimemainittuun ja aiheuttaen jakeen 94 ilmestyksen, kunnes "kuolema luoksesi saapuu" (jae 99).Alkuperäinen kirjoitus: Blogging the Qur’an: Sura 15, “Rock City”

Kallion suura: http://www.islamopas.com/koraani/015.htm7. huhtikuuta 2016

Maahanmuutto ja sharia

Bill Warner: Migration and Sharia


Olemme sellaisessa historian vaiheessa, jossa islamilaisista maista muuttaa joukoittain ihmisiä kafirien maille, Eurooppaan ja Amerikkaan. Mitä tulee tapahtumaan? Mitä tämä tarkoittaa? Se mitä tulee tapahtumaan on vuosisatainen taistelu Euroopan ja Amerikan islamisoimiseksi mikäli islam aikoo toteuttaa päämääränsä.

Meillä on tässä kaksi täysin erilaista sivilisaatiota. Näemme näiden sivilisaatioiden eron kafirin käsitteessä. Kafir on täysin islamin ulkopuolella, hän on uskoton, vääräuskoinen ja kaikki kafirissa on pahaa. Katsotaanpa mitä islamin etiikka sanoo kafirin kohtelusta:

Koraanin jakeessa 48:29 sanotaan: "Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille [kafireille], mutta laupiaita toisiaan kohtaan." Tämä periaate on nimeltään "al wala wal bara", joka on joidenkin islaminoppineiden mielestä islamin toiseksi tärkein opetus. Se tarkoittaa, että muslimien tulee rakastaa sitä, mitä Allah rakastaa, se on islamia ja muslimeja, ja vihata ja halveksia sitä, mitä Allah vihaa ja halveksii, se on kafireita.

Meillä on tässä dualistinen eettinen järjestelmä, jossa muslimeja kohdellaan yhdellä tavalla ja kafireja toisella tavalla. Tämä erilainen eettinen järjestelmä erottaa sivilisaatiot toisistaan.

Sharia on ylin politiikkaa ohjaava sääntö islamissa. Amerikassa meillä on perustuslaki, mutta meidän lakijärjestelmäämme kutsutaan "jahiliyaksi", joka tarkoittaa tietämättömyyttä, eli siinä ei muslimia, islamia eikä Allahia ja siksi se täytyy tuhota ja purkaa. Tämä ei tapahdu yhdessä yössä, se on vähittäinen prosessi.

Sharia käsittelee kafireita ainoastaan alistamalla heidät. Kafir on alempiarvoinen kuin muslimi. Kafirin tulee olla "dhimmi", kolmannen luokan kansalainen. Kun islamilainen sivilisaatio tunkeutuu toisen sivilisaation alueelle islamilaiset maahanmuuttajat islamisoivat maan. Alamme jo nähdä merkkejä siitä. Euroopassa pakolaiset vaativat, että shariaa noudatetaan ja miespuolinen lääkäri ei hoida naispotilasta, ja toisin päin: naissairaanhoitaja ei voi hoitaa miestä. Tämä on sharian käytäntö, tämä on alistamista ja tässä on kyseessä sivilisaatiosta, joka pyrkii hallitsemaan toista sivilisaatiota. Tämänkään ei tarvitse tapahtua yhdessä yössä.

Islam valloitti Anatolian, jota me nykyään kutsumme Turkiksi, vuonna 1453, mutta vei vuosisatoja ennen kuin sharia oli voimassa koko Turkissa. Se on hidas prosessi, mutta se toimii aina. Muistakaa että Lähi-itä oli alunperin kristitty. Mitä tapahtui? Sharia otettiin käyttöön, kristityistä tuli dhimmejä ja lopulta heidät eliminoitiin vuosisatojen saatossa.

Voit sanoa nyt, että "tuohan on naurettavaa!". Tunnen töistä joitakin mukavia muslimeja eivätkä he yritä muuttaa mitään. He yrittävät vain elää elämäänsä. Muista, että tarvitaan vain muutamia johtajia, ei jokaisen amerikkalaisen muslimin tarvitse olla sharian kannattajia, he eivät ehkä edes tiedä mitä sharia tarkoittaa. Mutta imaami tietää. Ja Muslimiveljeskunnan johtajat tietävät. Ja he ovat niitä, jotka keskustelevat mediassa ja vaikuttavat politiikkaan.

Mitä sitten tapahtuu, kun islam muuttaa toiseen sivilisaatioon? Tuo sivilisaatio saa nauttia sharian implementoinnin pitkästä ja kuluttavasta prosessista. Lopulta kafirien kansakunta kärsii tappion. Tämä on historian opetus. Pohjois-Afrikka, Egypti - ne olivat kristittyjä maita, mutta eivät enää. Siellä on joitakin kristittyjä jäljellä, mutta heidätkin eliminoidaan lopulta. Tämä on sivilisaatioiden välinen konflikti.

Ongelmana on se, että islam haluaa voittaa, mutta me haluamme vain tasapelin. Tiedäthän miten sama toimii urheilussa? Aivan. Ja tässä käy samalla tavalla. Meidän tulee päättää haluta voittaa ja olla vallassa, jotta voittaisimme. Muuten meidät tuhotaan. Ja meistä tulee dhimmejä. Näin islam on toiminut koko 1400-vuotisen historiansa ajan.


6. huhtikuuta 2016

Ex-muslimi: Moskeijat "tikittäviä aikapommeja"

Chistian Today: '2,800 ticking time bombs': Mosques in U.S. offer terrorists 'short cut to salvation,' expert says

'2800 tikittävää aikapommia': USA:n moskeijat tarjoavat terroristeille 'oikotien pelastukseen', sanoo asiantuntija

Asiantuntijoiden mukaan 2800 Yhdysvaltain moskeijaa ovat islamilaisen terrorismin "tikittäviä aikapommeja".

Kaikissa USA:n osavaltioissa on ainakin yksi moskeija Kalifornian ja New Yorkin johtaessa tilastoa yli 500:lla moskeijallaan ja Texasin seuratessa yli 300:lla, raportoi WND.

Raportin mukaan terrorismi lisääntyy moskeijoiden lukumäärän kasvaessa.

Ongelma on moskeijoissa, sanovat asiantuntijat.

Tohtori Mark Christianin, Global Faith Instituten perustajan mukaan noin 80 prosenttia USA:n moskeijoista on muslimiveljeskunnan valvonnassa. Muslimiveljeskunnan tavoitteena on saattaa sharia-laki voimaan kaikissa maissa.

"Amerikassa avataan uusi moskeija joka viikko", sanoo Christian, entinen muslimi, joka on kääntynyt kristinuskoon.

Nebraskassa fatwan uhan alla elävä Christian selittää, että FBI ja muut USA:n tiedustelupalvelut eivät ymmärrä islamilaisen väkivallan syitä.

Hän sanoo niiden tutkineen vuosia yhteyksiä muslimien ja al-Qaidan sekä Islamilaisen Valtion välillä, vaikka heidän olisi pitänyt tutkia moskeijoita ja opiskella Koraania ja haditheja.

Christian sanoo, että suurimmassa osassa muslimimaailmaa opetetaan hengellistä pelastusta.

"Ongelma on siinä, että agentit menevät kyllä moskeijaan, mutta he etsivät väärää asiaa", hän sanoo. "He yrittävät tarkkailla moskeijoita (siis ennen Obamaa, kun se oli sallittua) löytääkseen likaa, mutta he löytävätkin ihmisiä jotka etsivät hengellistä pelastusta, mitä me kaikki pidämme aivan kunniallisena asiana, mutta heiltä jää tikittävä pommi huomaamatta."

Hän sanoo, että on tärkeää huomata, miten pelastus saavutetaan muslimin kannalta.

Christianin mukaan yhdistävä tekijä 9/11 kaappareille, Bostonin pommittajilla,  Chattanoogan ampujalla, Charlie Hebdo-lehden, Pariisin ja Brysselin hyökkääjillä on se, että he olivat nuoria miehiä, joiden elämäntyyli ei ollut uskonnollinen.

He eivät noudattaneet islamin viittä pilaria, mikä on jokaisen kunnon muslimin velvollisuus.

Hän sanoo, että he ovat muslimeja, jotka ovat langenneita ja syntisiä, ja etsivät ulospääsyä.

Christian sanoo, että moskeija tarjoaa tärkeän tien "synnistä pelastukseen" muslimeille ja heidän imaaminsa antaa kaksi vaihtoehtoa.

Hän sanoo, että Brysselin lentokentän itsemurhapommittajien kasvonilmeet antavat vihjeen heidän motivaatiostaan.

"Se luottamus, joka huokuu noista miehistä heidän kävellessään tyynesti kohti kuolemaansa, osoittaa että he eivät yritä tehdä ISIS:n johtajaa ylpeäksi yhtään enempää kuin 9/11 terroristit yrittivät tehdä Osama bin Ladenia ylpeäksi lentäessään päin rakennuksia", hän sanoo, "He tekevät sen miellyttääkseen Allahia ja saavuttaakseen pelastuksen."

Hän sanoo, että moskeijat ovat keskeinen osa terrorismia, joka yhditää synnintekijät ja terroristin.

"Hän kävelee sisään syntisenä, joka on jättänyt noudattamatta uskonnollisia velvollisuuksiaan ja hänelle kerrotaan mitä on tarpeen tehdä", hän sanoo, "Imaami ei kerro hänelle, että hänen pitää räjäyttää itsensä, hän vain kertoo hänelle Muhammedin elämästä ja että siinä on esimerkki, jota hänen tulee noudattaa."

Christian sanoo, että muslimit, jotka ovat epäonnistuneet vuosikausia uskontonsa harjoittamisessa, saavat imaamilta ohjeet korvata menetys rukoilemalla joka päivä ja antaa rahaa köyhille.

"Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena on joutuminen helvettiin", hän sanoo ja lisää noiden muslimien etsivän oikotietä pelastukseen.

"He eivät halua tehdä pitkäjänteistä ja kovaa työtä. Vaihtoehtoina on vuodattaa omaa vertaan islamin puolesta, tai koko loppuelämän kestävä kova työ muslimin velvollisuuksien täyttämisessä ilman taetta lopullisesta pelastumisesta", sanoo Christian.


Tietoa Mark Christianista: http://globalfaithinstitute.org/about-global-faith-institute/dr-mark-christian/

Mark Christianin artikkeli Washington Timesissä: A Muslim view of radical Islam