27. elokuuta 2012

Miksi tarvitsemme vastustajiamme

Citizen Warrior: why we must reach out to people who are against us:

Kertoessasi ihmisille islamista - jopa ihan helposti tarkistettavia perusasioita - joudut riitaan heidän kanssaan. Oudointa siinä on se, että henkilö jonka kanssa joudut väittelyyn ei selvästikään tiedä mitään islamista.

Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Tarkoitan, että muiden asioiden kanssa näin ei tapahdu. Jos joku ei tiedä mitään vaikka siitä miten kanaa paistetaan ja sinä tiedät, aika usein kyseinen henkilö kuuntelee sinua kohteliaasti ja vielä kiittää uudesta tiedosta.

Miksi islamin kohdalla tulee aivan erilainen reaktio?

Siksi koska keskustelutoverisi on jo saanut varsin paljon "koulutusta" islamista valtamediasta. Valtamedian "uutisorganisaatiot" eivät ainoastaan esitä itseään puolueettomina, vaan niillä on myös yhtenäinen mielipide islamista. En tiedä onko islamilainen PR-kone niin tehokas, vai liitetäänkö  "anti-islamilaiset" konservatiiveihin ja suurin osa valtamedian edustajista on liberaaleja, vai mistä on kysymys. Joka tapauksessa henkilö, jolle puhut, on kuullut kaikkien auktoriteettien - NPR ja PBS ja NBC ja CBS ja ABC ja jopa kaksi viimeisintä presidenttiä - esittävän identtisen näkökannan. Sen, että islam opettaa rauhaa ja terroristit ovat vain kahjoja, jotka ovat virheellisesti johtaneet väkivaltansa ja politiikkansa islamista, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, ja sitäpaitsi: useimmat muslimit ovat rauhaarakastavaa väkeä ja he ovat vainottu vähemmistö eikä meidän pidä kritisoida heitä vaan päinvastoin meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta he tuntisivat olonsa tervetulleiksi maahamme näyttääksemme kuinka hyviä ihmisiä me olemme.

Kun saman viestin saa niin monesta eri lähteestä ja sinun kaltaistesi mielipiteitä esitetään vain lyhyissä uutisleikkeissä - juuri tarpeeksi pitkissä, jotta islamkriitikko saadaan esitettyä mielipuolena, mutta tarpeeksi pitkissä, että uutistoimittaja ehtii sanoa jotain vähättelevää - on selvä, että valtamedian mielipide on varmasti oikea.

Siksi hän väittää vastaan siihen mitä sanot islamista, vaikkei hän todellisuudessa tiedä siitä mitään.

Meidän täytyy kuitenkin puhua näille ihmisille. Meidän täytyy löytää heidät, vaikuttaa heihin ja vakuuttaa heidät. Tiedän että se on vaikea tehtävä. Se voi olla turhauttavaa. Mutta se on tehtävä. Jos sinä et tee sitä, ei sitä luultavasti tee kukaan muukaan tuntemillesi ihmisille. Ja silloin sen lisäksi, että kaikki nuo ihmiset eivät ole sinun puolellasi, he myös taistelevat tietämättään vihollisen joukoissa(ortodoksimuslimien puolella, jotka pyrkivät saavuttamaan islamin tärkeimmän päämäärän)

Kirjan 'True Enough' kirjoittaja osoittaa jotain hyvin kiinnostavaa taistelumme luonteesta: Entisaikaan oli vain harvoja medioita ja ne olivat hyvin samanlaisia. Pystyit näkemään asiat, joista olit eri mieltä. Ihmiset saattoivat olla vakuuttuneita mielipiteistään, mutta yleensä ei esiintynyt niin paljon täydellistä varmuutta "faktoista", jotka olivat täysin paikkansapitämättömiä. Ihmiset eivät väittele enää niin paljon mielipiteistä. He väittelevät faktoista. Heillä on täysin erilaiset ja vastakkaiset faktat. Niin kuin kirjailija sanoo, elämme post-faktuaalisessa yhteiskunnassa.

Media on jakaantunut valtavaan määrään yhä erikoistuneempia tiedon lähteitä. Ihmiset keskittyvät siihen mikä heitä kiinnostaa. He katselevat mitä heitä haluttaa. He altistuvat vain valikoidulle informaatiolla ja paljon vähemmän sellaiselle informaatiolle, joka on heidän ajatusmaailmansa vastaista. Ihmiset tekevät ystäviensä kanssa samoja asioita. He viettävät aikaa niiden kanssa, joiden mielipiteet ovat samanlaisia kuin heillä itsellään. He keskustelevat tärkeistä asioista useimmiten vain samanmielisten kanssa.

Sellaisella joka on eri mieltä sinun näkemyksestäsi islamista, on paljon selviä todisteita, että olet säälittävästi harhaanjohdettu, ja se on yksi tilanteen raivostuttavimmista puolista: vastustajan ylimielinen asenne. Olet lukenut kirjoja ja artikkeleita islamista, opiskellut, opetellut siitä kaiken, saatat olla islamin asiantuntija, ja sitten tulee joku joka ei tiedä juuri mitään siitä ja suhtautuu sinuun ylimielisesti! Vau. Se riittää pullistamaan otsasuonesi.

Mutta tämä on myös se syy, miksi meidän on tavoitettava henkilökohtaisesti nämä ihmiset ja vaikutettava heidän maailmankuvaansa, koska he eivät tule koskaan saamaan kunnollista tietoa islamista tavallisista informaatiolähteistään.

Meidän täytyy voittaa vihamme ja turhautumisemme ja saavuttaa nämä ihmiset. Se on ainoa toivomme. Tarvitsemme heidät puolellemme. Kun saat vaikka vain yhden ihmisen ymmärtämään islamin todellisen luonteen, saat kaksinkertaisen hyvän: lisäät yhden sotilaan meidän joukkoihimme ja poistat yhden vastapuolelta samalla kertaa.

Opiskele vastaukset vastaväitteisiin. Osallistu keskusteluun ja jatka yrittämistä. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

Ibn Matti seuranaan urhea aseenkantajansa matkalla taisteluun


20. elokuuta 2012

Robert Spencer: Oliko Muhammad olemassa?Tämä on Peter Hannafordin arvostelu kirjasta Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins.  [Oliko Muhammad olemassa? Tutkimus islamin hämärästä menneisyydestä]


Robert Spencerin retoriseen kysymykseen on kaksi vastausta: kyllä ja ei. Miljoonille muslimeille, jotka hyväksyvät uskontonsa vakiintuneen käsityksen se on 'kyllä'. Monet tämän kirjan lukeneet toisuskoiset päätyvät vastaukseen 'ei'.

Muslimien pyhien kirjoitusten, kaanonin, mukaan eräs Mekkalainen 40 vuotias Muhammad-niminen kauppias arabialaisesta Quraish-heimosta sai vieraakseen enkeli Gabrielin vuonna 610. Vaikka Quraishit olivat pakanoita ja palvelivat useita jumalia, Muhammad uskoi yhteen jumalaan. Enkelin vierailu tapahtui, kun hän oli rukoilemassa Mekan lähellä olevassa luolassa. Gabriel kertoi Muhammadille, että tästä tulisi Jumalan lähettiläs ja hän tulisi lausumaan Jumalan sanaa. Seuraavien kahden vuosikymmenen ajan hän tekikin niin aina kuolemaansa saakka vuonna 632.

Kaanonin mukaan Muhammadilla oli joukko seuraajia. Saatuaan tietää suunnitelmasta hänen surmaamisekseen Muhammad johti väkensä Mekasta Medinaan, mihin he asettuivat. Siihen asti Muhammadin saamat ilmestykset olivat käsitelleet pelastusta. Medinassa Jumalan viesti alkoi muuttua käsittämään yhteisön puolustusta ja lopulta se kehoitti käymään sotaa toisuskoisia vastaan.

Muhammad johti kasvavan seuraajajoukkonsa voittoisiin taisteluihin Quraishia ja muita pakanaheimoja vastaan ja alkoi yhdistää arabian heimoja. Hänen kuolemansa jälkeen muslimit aloittivat valloitukset joiden tuloksena syntyi arabivaltakunta, joka ulottui lännessä Iberian niemimaalle ja idässä lähes Intiaan asti.

Muhammad eli suullisessa perinteessä, missä ulkoaopetellut totuudet välittyivät sukupolvelta toiselle. Aikanaan hänen seuraajansa kokosivat hänen ilmoituksensa Koraaniin. Koraani ja kertomukset Muhammadin sanoista, hadithit, yhdessä niistä tehtyjen tulkintojen kanssa antoi seuraajille täydellisen elämänohjeiston. Usko Koraanin ja hadithien erehtymättömyyteen on perusta radikaalien jihadistien vaatimukselle, että maailman tulee alistua heidän näkemyksilleen.

Muhammadin seuraajat neuvoivat Muhammadin sanat muistavia kirjoittamaan ne muistiin. Oletettavasti kalifi Uthman kokosi ne lopulliseksi versioksi vuonna 653. Koraani on toiminut siitä lähtien muslimien oppaana.

Robert Spencer sanoo tästä kaikesta: "Mitä enemmän islamin alkuperää katsoo, sen vähemmän siitä näkee." Hän on omistautunut keskittyneeseen teoreettiseen salapoliisityöhön. Hänen kirjansa ei ole poleeminen. Se on vakava yritys selvittää tosiasiat. Muslimien kaanonin tosiasiat ovat, valitettavasti, kiistanalaisia.

Eräs Ibn Ishaq kirjoitti noin vuonna 760 - 128 vuotta Muhammadin oletetun kuoleman jälkeen - ensimmäisen profeetta Muhammadin elämäkerran. Mitään elämäkerrallisia kirjoituksia ei ole ollut ennen tätä ja kaikki myöhemmät elämäkerrat perustuvat tähän teokseen.

Spencerin etsinnän johtopäätös oli, että Koraani sellaisena kuin se on, sai lopullisen muotonsa paljon myöhemmin kuin 600-luvun puolessa välissä. Se oli kirjoitettu arabialaisilla aakkosilla, joita ei ollut vielä Muhammadin elinaikana. Niinpä muistinvaraiset osat kirjoitettiin muistiin vasta paljon myöhemmin ja olivat alttiina varteenotettaville tulkinnoille.

Koraania ei mainita arabien, kristittyjen eikä juutalaisten lähteissä ennen 700-luvun alkua.

Kansat, jotka joutuivat arabien valloittamiksi, eivät käytä varhaisissa kertomuksissaan sanoja islam, Muhammad tai Koraani. Jos nämä sanat olisivat olleet yleisessä käytössä voisi olettaa, että niistä olisi mainintoja. Sen sijaan kertomuksissa käytetään sanoja "ismaelilaiset", "saraseenit" ja "muhajirit" tai "haagarilaiset".

Jotkut nykyajan tutkijat ajattelevat islamin alkaneen juutalaisena liikkeenä, joka keskittyi Abrahamiin, hänen poikaansa Ismaeliin ja hänen jalkavaimoonsa Hagariin (siitä kolmansien osapuolien viittaukset arabaista 'ismaelilaisina' tai 'hagarilaisina').

Lisäksi useat Koraanin ja hadithien katkelmat viittaavat kristittyyn alkuperään ja Jeesukseen kunnioitettuna profeettana vaikkei islamin kaanonin mukaisena viimeisenä profeettana. Ainakin kaksi kalifia Muhammadin varhaisista seuraajista löivät rahoja, joissa on painettuna risti. Muawian (kalifi 661-680) aikana pystytetyssä rakennuksessa on kaiverrus, jossa on mukana risti.

Kirja on hyvin kirjoitettu ja etenee mukavasti huolimatta suuresta yksityiskohtien määrästä. Vaikka kristittyjen tutkijoiden tunnusmerkkinä on ollut itsetutkiskelu ja totuuden etsintä, tämä Robert Spencerin teos tuskin muuttaa muslimien mieltä. Muslimien kaanonin muuttumattomuus ja Koraanin ilmoituksen oletettu lopullisuus on sille esteenä.

 Alkuperäinen Peter Hannafordin kirja-arvostelu: 
 http://www.washingtontimes.com/news/2012/may/7/seeking-facts-of-elusive-canon/

Did Muhammad Exist? Amazon.comissa
Youcef Nadarkhani saa uusia syytteitä


Kristitty pastori Youcef Nadarkhani, joka istuu vankilassa islamin uskosta luopumisen takia Iranissa, joutuu uuteen oikeudenkäyntiin 27. elokuuta syytettynä rosvouksesta ja kiristyksestä. Nadarkhanille oli annettu tilaisuus katua ja palata islamiin, mutta hän on kieltäytynyt ja häntä odottaa sen takia kuolemantuomio jo ennestään.

Uusista rikoksista häntä alettiin syyttää vuosi sitten, mutta nimettömänä pysyvä lähde on kertonut Iranin ihmisoikeusjärjestölle, että syytteissä ei ole mitään perää. Olisiko  uudet syytteet nostettu vain sen takia, että saataisiin uusi tekosyy teloittaa Nadarkhani? Hänen tuomionsa on nostattunut voimakkaita kansainvälisiä vastalauseita, jonka takia hirttotuomiota ei ole pantu täytäntöön.

Youcef Nadarkhani, 33, on syntynyt muslimiperheeseen ja hän kääntyi kristinuskoon 19 vuotiaana. Ennen pidätystään hän johti 400 hengen kristittyä seurakuntaa Rashtin kaupungissa. Kuolemantuomio sai lainvoiman 23. elokuuta 2010. Kesäkuun 28. päivä vuonna 2011 Iranin korkein oikeus kumosi tuomion, mutta asetti ehdoksi Nadarkhanin katumisen - siis kääntymisen takaisin islamiin. Hän sai tilaisuudet katua syyskuun 25. ja 28. päivä, mutta kieltäytyi. Nadarkhani on vangittuna Rashtin vankilassa.

Lue lisää täältä.

Youcef Nadarkhani vankilassa

15. elokuuta 2012

Päivän sitaatti: Eric Allen Bell

Eric Allen Bell:

Mikä on minun mielipiteeni islamista? Katsotaanpa sen perustajaa: mies joka raiskasi yhdeksän vuotiaan tytön, omisti orjia; johtaja joka käski kiduttaa ihmisiä, määräsi avionrikkojat kivitettäviksi, lukemattomat vääräuskoiset teloitettaviksi; joka oli tappaja ja sodanlietsoja, joka levitti "rauhan uskontoa" miekalla; mies jolla oli hallusinaatioita ja kuuli ääniä jotka käskivät väkivaltaan; tyranni ja hullu murhaaja joka vastaa ehkä 100 000 Osama bin Ladenia. Ja tämä sadistinen hullu on islamissa "täydellinen ihminen". Tarvitseeko islamista sanoa tämän enempää?

Millainen dokumentistani tulee valmistuttuaan tässä ilmastossa, jossa ihmisiä tapetaan Koraanin polttamisen takia, jossa muslimeja loukkaavista pilakuvista seuraa mellakoita, pommi-iskuja ja murhia, jossa sellaista kirjailijaa kuin Salman Rushdieta kehotetaan olemaan osallistumasta maailman suurimmille kirjallisuusjuhlille, koska muslimit uhkaavat väkivallalla ja jopa Rushdien videoesiintyminen estetään; maailmassa jossa Theo van Goghia ammuttiin kymmeniä kertoja ja puukotettiin kirkkaassa päivänvalossa eurooppalaisella kadulla vain sen takia, että hän teki kymmenen minuuttisen elokuvan musliminaisten kaltoinkohtelusta; maailmassa jota islamilaiset militantit jatkuvasti terrorisoivat ja joiden hulluutta säestävät liberaalien bloggereiden armeija, jotka keksivät heille puolustuksia - jotka kertovat meille että 9/11 oli luultavasti meidän oma vikamme?

Eric Allen Bell

Lue koko artikkeli täältä: http://frontpagemag.com/2012/eric-allen-bell/the-high-price-of-telling-the-truth-about-islam/


-Ibn Matti
10. elokuuta 2012

Kahdeksan kysymystä islamista


Kuka on Muhammad?

Muhammad syntyi Mekassa 570 jKr Hashim-klaanin jäseneksi. Muhammad jäi orvoksi varhain ja hänet kasvattivat hänen isoisänsä ja myöhemmin setänsä. Hän saavutti menestystä kauppiaana sen jälkeen kun oli avioitunut rikkaan lesken Khadijan kanssa. Noin vuonna 610 hän koki ensimmäiset ilmestyksensä meditoidessaan luolassa. Hän sai ilmestyksiä kuolemaansa asti Medinassa vuonna 632. Elämänsä aikana Muhammad taisteli 27 taistelua, joista osallistui omakätisesti kahdeksaan, avioitui kahdentoista naisen kanssa ja omisti lukemattomia jalkavaimoja. Hän riemuitsi vastustajiensa teloituksista. Muhammad määräsi Banu Qurayzan kaikki 600 miestä teloitettavaksi ja otti naiset ja lapset orjiksi.

Muslimit pitävät Muhammadia "täydellisenä ihmisenä", joka elämä on kaikenikäisten miesten ja naisten esimerkki, jota muslimit seuraavat. Taistelut, murhat, lukuisat vaimot ja jalkavaimot - kaikki uskollisesti kirjattuna Koraaniin ja Haditheihin - ovat muslimien arvomaailmaa 2000-luvun alussa.


Mikä on Koraani?

Muslimit uskovat, että Koraani on Jumalan sana, joka annettiin Muhammadille enkeli Gabrielin välityksellä. Sen sanotaan olevat uskollinen kopio Taivaassa olevasta ikuisesta kirjasta ja se on jaettu 114 suuraan (eli lukuun). Huolimatta jumalallisesta alkuperästään, joidenkin vanhempien suurien sanotaan kumoavan aikaisemmat suurat. Uskotaan, että joissakin suurissa Saatana erehdytti Muhammadia tunnustamaan pakanallisia uskomuksia (saatannalliset säkeet).

Sunna, eli kertomukset Muhammadin sanoista, teoista ja näkemyksistä, antaa Koraanille kontekstin sekä lukuisia ohjeita päivittäiseen elämään. Nämä kertomukset koottiin muutamaksi kokoelmaksi, Haditheiksi, sellaisten kirjoittajien kuin Muslim ja al-Bukhari toimesta. Sira on hyväksytty Muhammadin elämäkerta. Yhdessä nämä tekstit muodostavat Islamin uskon perusteet.


Mikä on sharia-laki?

Koraani ja sunna yhdessä sekä niitä selittävät teokset (Tafsir) muodostavat sharia-lain. Se säätelee paljon muutakin kuin vain henkilökohtaisia uskonasioita. Sharia säätelee jokaista elämän ja kuoleman pienintäkin osa-aluetta. Sharia-lakiin kuuluvat politiikka, rahoituslaitokset, liike-elämä, sopimukset, perhe- ja muut sosiaaliset asiat. Se asettaa tiukkoja rajoituksia muiden uskontojen, kuten kristinuskon, harjoittamiselle. Sharia-laki perustuu 600-luvun arabialaisille arvoille eikä sitä ole lupa muuttaa tai tulkita uudelleen.

Länsimaisille demokratioille sharian merkitys on perustavaa laatua. Länsimaisilla poliittisilla instituutioilla ei ole paikkaa shariassa. Demokraattiset vaalit ja edustuksellinen hallinto korvataan teokraattisella hallituksella - sheikit ja imaamit julistavat fatwoja (uskonnollisia tuomioita) perustuen pelkästään uskonnollisiin teksteihin. Muslimit pyrkivät soveltamaan shariaa länsimaissa ensin perheoikeuteen. Maissa joissa on suuri muslimivähemmistö (Ranska, osa Skandinaviaa) on syntynyt autonomisia islamilaisia yhteisöjä, jonne poliisi tai muut viranomaiset eivät ole tervetulleita (väkivallan uhalla) ja shariaa sovelletaan yhteisön sisällä. ( katso Norjan yleisradion raportti Göteborgista: http://youtu.be/y-SowWl_Oyk)


Mitä tarkoittaa Jihad?

Jihadin merkitys ja tärkeys on kiistelty aihe myös islamin sisällä. Joillekin islamin puolustelijoille jihad on pyrkimystä sisäiseen pyhyyteen. Bin Ladenin oppisuunnassa jihad tarkoittaa sotaa toisuskoisia vastaan. Yleisemmin ja oikeammin jihad on taistelua Jumalan tiellä. Niinpä mikä tahansa toiminta, joka edistää islamin asiaa, esimerkiksi lähetystyö (da'wa) on jihadia. Ei ole kuitenkaan mitään epäilystä siitä, että jihadin päätarkoitus on aina ollut aseellinen sodankäynti (qital) islamin puolustamiseksi tai edistämiseksi.


Onko islam rauhan uskonto?

Sana islam tarkoittaa alistumista Jumalan tahtoon. Islam jakaa maailman kahteen alueeseen: dar al-Islam eli sananmukaisesti 'alistumisen alue' on muslimien hallinnassa oleva alue. Dar al-Harb, sodan alue on se alue, jossa muslimit ovat vähemmistönä. Muslimeille rauha saavutetaan, kun koko maailma on dar al-Islam, islamin alue. Siihen saakka he ovat sodassa dar al-Harbia vastaan.


Ovatko kaikki muslimit terroristeja?

Eivät tietenkään. Meidän huolemme islamista perustuu sen aggressiiviseen politiikkaan ja sosiaalisiin päämääriin. Länsimaissa asuu paljon vastuullisia muslimeja. Toisaalta, mielipidetiedustelut Lontoon terrori-iskujen jälkeen paljastavat, että muslimeissa on hälyttävän kokoinen vähemmistö niitä, jotka avoimesti tukevat terroristeja ja heidän ajatuksiaan. Haastatelluista lähes 10% piti terrorismia joissain tilanteissa oikeutettuna. Monet muut tukivat terroristien päämääriä vaikkeivat tukeneetkaan heidän menetelmiään.


Pitäisikö islamista olla huolissaan?

Lyhyt vastaus on 'kyllä'. Jyrkkä jako muslimeihin ja vääräuskoisiin, avoimet uhkaukset väkivallasta toisuskoisia ja uskonluopioita vastaan, Allahin salatusta luonteesta johdettu fatalismi ja mahdottomuus muuttaa tai tulkita uudelleen pyhiä tekstejä ovat uhka jokaiselle modernille sekulaarille yhteiskunnalle.


Mitä voin tehdä?

Ota selvää asioista. Lue, mitä muslimit sanovat. Aktivoidu. Puolusta läntisiä arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, sanan- ja omantunnonvapautta. Kirjoita edustajillesi Eduskunnassa, Europarlamentissa ja kunnassasi. Osallistu julkiseen keskusteluun islamista ja esitä vaikeita kysymyksiä. Lue länsimaisia tutkimukseen perustuvaa kirjallisuutta islamista. Hyvä kirja on esimerkiksi "Totuus Muhammadista", Robert Spencer, Regnery Publishing, 2006. Spencer ylläpitää myös nettisivustoa http://www.jihadwatch.org.

----

Tämä on suomennos tästä lehtisestä: http://www.islammonitor.org/uploads/docs/aimbrochure.pdf

-Ibn MattiTietoa islamista:
http://sitatoiminta.wordpress.com/lyhyesti-islamista/
http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/


Dokumenttielokuva islamista:
Joitakin englanninkielisiä islam-kriittisiä sivustoja:

http://www.jihadwatch.org/
http://www.thereligionofpeace.com/
http://www.citizenwarrior.com/
http://www.inquiryintoislam.com/
http://www.politicalislam.com/
6. elokuuta 2012

Shafilean murhaajat tuomittu elinkautisiinMail.com, 3.8.2012


Tuomari Roderick Evans tuomitsi Iftikharin (52) ja Fazana Ahmedin (49) elinkautisiin tyttärensä Shafilean murhasta vuonna 2003. Pariskunta joutuu istumaan vähintään 25 vuotta.

"Hän oli kahden kulttuurin puristuksessa - kulttuurin ja elämäntavan jonka hän näki ympärillään ja jota hän halusi noudattaa, ja kulttuurin ja elämäntavan jonka te halusitte hänelle pakottaa", sanoi tuomari Evans julistaessaan tuomiota Chester Crownin tuomioistuimessa Luoteis-Englannissa.

Britanniassa on viimeisen kymmenen vuoden aikana surmattu enemmän kuin 25 naista niin sanotuissa 'kunniamurhissa'. Vanhemmat ovat hyökänneet lastensa kimppuun, kun nämä ovat heidän mielestään aiheuttaneet perheelleen häpeää olemalla liian länsimaisia tai kieltäytymällä järjestetystä avioliitosta.

Shafilea oli vain kymmenen vuotias kun hän alkoi kapinoida vanhempiensa tiukkoja sääntöjä vastaan, sanoo syyttäjä Androw Edis. Nuori tyttö piilotteli meikkejä, tekokynsiä ja länsimaisia vaatteita koulussa ja vaihtoi konservatiiviset vaatteet takaisin ennen kuin hänen vanhempansa hakivat hänet.

Hänen elämänsä viimeinen vuosi oli kuitenkin kaikkein traumaattisin. Toukokuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä kuultiin Shafilean pikkusiskoa Aleshaa, joka sanoi nähneensä murhan ollessaan 12-vuotias.

"Shafilealla oli ollut riitä pukeutumisesta vanhempiensa kanssa, jotka olivat tunkeneet muovipussin tytön suuhun ja pidelleet käsin hänen suutaan ja nenäänsä, kunnes hän oli kuollut", Alesha todisti.

...

Shafilean jäännökset löydettiin sen jälkeen poliisi oli asentanut mikrofonit perheen kotiin. Syyte päästiin nostamaan vasta nyt, kun Alesha suostui todistamaan vanhempiaan vastaan.

Viime vuonna Britannian hallituksen pakkoavioliittoyksikkö tutki yli 1400 pakkoavioliittotapausta, joista suurin osa on tapahtunut muslimiyhteisöissä. Britanniassa on yli 1,8 miljoonaa muslimia, joista suurimmalla osalla juuret Pakistanissa.

Alkuperäinen artikkeli

------------------------------

No, tulipahan ainakin perheen kunnia pelastetuksi...

-Ibn Matti
3. elokuuta 2012

Miksi muslimien on vihattava juutalaisia


Nonie Darwish:

Jokin aika sitten Pakistanin uskonnollinen johtaja Pirzada Muhammad Raza Saqib Mustafai sanoi: 'Sitten kun juutalaiset on hävitetty...rauhan aurinko alkaa nousta koko maailmaan'. Samaa saarnaa eivät toista vain uskonoppineet vaan myös poliitikot Iranissa, Saudi-Arabiassa, Egyptissä, jne. Se ei ole vain Ahmedinijadin ajatus, vaan koko islamilaisen teologian perusta, että rauha tulee maailmaan vasta kun juutalaiset on hävitetty maan päältä. Kuitenkin vain harvat länsimaiset toimittajat ovat huolestuneita tällaisesta retoriikasta tai välittävät tuoda julkisuuteen tämän islamin kauhean pimeän puolen, joka on pakkomielteinen juutalaisviha.

En usko että tarvitsee olla käyttäytymistieteen tai ryhmäajattelun asiantuntija ymmärtääkseen islamilaisen juutalaisvihan patologian. Meidän kaikkien on aika paljastaa juutalaisiin kohdistuva vihamielisyys. Olemme sen velkaa ihmisyydelle ja totuudelle.

Uskova muslimi ei ymmärrä että sellainen viha on epäsopivaa ja epäpyhää maailmanuskonnolle ja että islamin uskottavuus murenee tämän vihan takia. Muslimin ei ole luvallista tutkiskella itseään tai kyseenalaistaa tätä vihaa. Muslimit puolustelevat juutalaisvihaa väittämällä, että juutalaiset pettivät Muhammadin ja näin ansaitsevat tällaisen kohtelun. Silloin kun itse olin vielä muslimi, uskoin että tämä yksipuolinen islamin kertoma tarina oli riittävä perustelu oikeuttamaan islamilaisten johtajien murhat, terrorin, valheet ja propagandan juutalaisia vastaan. Tavalliselle muslimille jatkuva juutalaisten kiroaminen moskeijoissa tuntuu normaalilta ja jopa pyhältä!

Kun olin tehnyt paljon ajatustyötä, analyysiä, tutkimusta ja kirjoittamista, ymmärsin että juutalaisviha on olennainen perusta islamilaisessa uskonopissa ja muslimit eivät tunnu pääsevän siitä mitenkään eroon. Islam pelkää juutalaisia ja islamin vihollinen numero yksi ovat juutalaiset - tämä on totuus, jota täytyy suojella hinnalla millä hyvänsä. Sillä ei ole väliä kuinka monta muslimimiestä, -naista tai -lasta kuolee, kun islamin mainetta suojellaan. Tärkein muslimien velvollisuus on suojella islamin ja Muhammadin mainetta. Mutta miksi uskonto aiheuttaa tällaista kärsimystä seuraajilleen? Syy on tämä:

Kun Muhammad aloitteli missiotaan levittää islamia, hänen tavoitteenaan oli luoda aidosti arabialainen uskonto, jonka luojana oli arabialainen profeetta, jonka arvot ja kulttuuri olivat arabialaisia. Saadakseen uskottavuutta hän liitti sen kahteen abrahamilaiseen uskontoon, juutalaisuuteen ja kristinuskoon. Hän odotti arabiassa olevien juutalaisten heimojen julistavan hänet Messiaaksi tuoden hänelle legimiteetin arabien keskuudessa ja erityisesti oman mekkalaisen heimonsa, Quraishin, keskuudessa. Koska hänen oma heimonsa torjui hänet ja pilkkasi häntä, Muhammad etsi hyväksyntää juutalaisilta, joita hän kutsui Kirjan kansaksi. Mutta juutalaisten käännyttäminen oli se osa käsikirjoitusta, josta Muhammadin oli selviydyttävä, jotta Mekkalaiset huomaisivat olleensa väärässä torjuessaan hänet.

Tämä oli yksi niistä syistä miksi Muhammad päätti muuttaa Medinaan, kaupunkiin jossa asui pääasiassa juutalaisia ja joitakin köyhiä arabeja. Juutalaiset sallivat Muhammadin asettua kaupunkiin. Alussa mekkalainen Koraani oli täynnä myönnytyksiä juutalaisille, jotka olivat saaneet "johdatuksen ja valkeuden" (5:44) ja jotka "oli asetettu muiden kansojen edelle" (45:16). Mutta kun juutalaiset torjuivat lepyttelyn ja kieltäytyivät kääntymästä islamiin, Muhammad raivostui. Koraanin sanoma muuttui rakkaudesta uhkailuihin ja lopulta puhtaaksi vihaksi, kirouksiksi ja käskyiksi tappaa juutalaiset. Juutalaisten torjunta aiheutti Muhammadille sietämättömän pakkomielteen.

Juutalaiset eivät ainoastaan torjuneet häntä, vaan hän myös kadehti syvästi heidän vaurauttaan. Arabian juutalaiset heimot ansaitsivat elantonsa laillisilla ja menestyvillä liiketoimilla, mutta Muhammad ansaitsi elantonsa ja vaurautensa sodankäynnillä hyökäten arabiheimoja - joskus myös omaa heimoaan - vastaan ottaen heidän omaisuutensa ja ryöstelemällä karavaaneja. Se ei näyttänyt hyvältä miehelle, joka väitti olevansa Jumalan profeetta. Pelkkä juutalaisten olemassaolo sai Muhammadin näytttämään huonolta ja se johti Muhammadin tekemään sanoinkuvaamattoman teurastuksen. 600-900 miestä mestattiin yhdestä heimosta ja naiset ja lapset otettiin orjiksi.  Muhammad sai valita ensin kauneimmat naiset seksiorjikseen. Kaikki nämä tunteettomat juutalaisten surmaamiset on tarkasti dokumentoitu islamilaisiin kirjoituksiin Muhammadin elämästä - ei suinkaan häpeällisinä asioina, vaan oikeutettuina tekoina pahoja ihmisiä vastaan.

Muhammad ei päässyt yli kokemastaan vihasta, nöyryytyksestä ja torjutuksi tulemisesta 'Kirjan kansan' taholta ja hautoi synkkää piinaansa ja pakkomiellettään siitä, että juutalaisia oli vielä elossa. Kuolinvuoteellaan hän antoi muslimeille tehtäväksi tappaa juutalaisia missä hyvänsä he heitä löytävät, mistä tuli "pyhä käsky", jota muslimit eivät voi hylätä. Muslimit jotka kirjoittivat sharia-lakia, ymmärsivät että Muhammad oli äärimmäisen herkkä arvostelulle ja siksi Muhammadin arvostelusta tuli islamin pahin rikos, jota ei anneta anteeksi vaikka arvostelija katuisi tekoaan. Muhammadin sanoma kuolinvuoteellaan seuraajilleen ei ollut levittää pyhyyttä, rauhaa, hyvyyttä ja kohdella lähimmäistään kuten itseään, vaan jatkaa juutalaisten tappamista ja kansanmurhaa.

Näin tappamisesta tuli pyhä toimitus, jolla osoitettiin tottelevaisuutta Muhammadille ja itselleen Allahille. Muhammad kuvaili itsensä juutalaisten uhriksi, ja muslimien täytyy kostaa hänen puolestaan tuomiopäivään asti. Kaikesta arabien rahasta ja vallasta huolimatta muslimit edelleen tekeytyvät uhreiksi. Shariaan on myös kirjattu laiksi, että jokaisen muslimin tulee puolustaa Muhammadin kunniaa ja islamia verellään ja se sallii monien muiden käskyjen rikkomisen, jos se on tarpeen islamin ja Muhammadin puolustamiseksi. Näin muslimit kantavat suurta taakkaa, pyhää taakkaa, puolustaakseen Muhammadia verellään ja heidän on silloin luvallista tappaa, valehdella, pettää, panetella jne.

Muhammadin on täytynyt tuntea syvää ja äärimmäistä häpeää siitä, mitä hän oli tehnyt juutalaisille ja siksi oli löydettävä erittäin hyvä syy, jolla kansanmurha voitaisiin perustella. Käskemällä muslimeja jatkamaan kansanmurhaa puolestaan jopa kuolemansa jälkeen, hän laajensi häpeän koskemaan kaikkia muslimeja ja islamia itseäänkin. Kaikki muslimit komennettiin seuraamaan Muhammadin esimerkkiä ja jahtaamaan juutalaisia mihin hyvänsä he menivätkään. Sata vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen arabit valloittivat Jerusalemin ja rakensivat al-Aqsa-moskeijan juutalaisten temppelin raunioille, juutalaisten pyhimpään paikkaan. Muslimit ajattelivat hävittävänsä juutalaisten muistonkin.

Muhammadin tekemästä Arabien juutalaisten kansanmurhasta tuli synkkä häpeäpilkku islamin historiassa ja se aiheuttaa muslimeissa tänäkin päivänä häpeää, kateutta ja vihaa. Muhammadin ja muslimien silmissä pelkkä juutalaisten olemassaolo, puhumattakaan juutalaisvaltiosta, halventaa islamia ja saa Muhammadin näyttämään enemmänkin massamurhaajalta kuin profeetalta. Jos muslimit tekisivät rauhan juutalaisten kanssa ja myöntäisivät heidän olevan ihmisiä, jotka ansaitsevat samat oikeudet kuin ketä tahansa muukin, sillä olisi tuhoava vaikutus siihen miten muslimit kokevat uskontonsa, historiansa ja profeettansa teot.

Islamilla on paha eksintentiaalinen ongelma. Haluamattaan juutalaiset joutuivat keskelle islamin dilemmaa. Islamin on oikeutettava kansanmurha juutalaisia vastaan. Muhammadilla ja muslimeilla on kaksi vaihtoehtoa: joko juutalaiset ovat pahoja ali-ihmisiä, apinoita, sikoja ja Allahin vihollisia, tai Muhammad oli kansanmurhan toimeenpannut sotaherra eikä hän sovi Jumalan profeetaksi - valinta joka tietäisi islamin loppua.

Silloin ja tänään Muhammad ja muslimit valitsivat ensimmäisen maailmankuvan ja määräsivät vihjauksenkin toisesta maailmankuvasta ankarasti rangaistavaksi. Juutalaisten on pysyttävä ikuisesti islamin pahoina vihollisina, muutoin islam menettää oikeutuksensa. Kolmatta vaihtoehtoa estää islamin ytimen romahtaminen ei ole; joko Muhammad oli paha tai juutalaiset olivat pahoja. Jokainen yritys antaa anteeksi, antaa ihmisarvo juutalaisille tai elää rauhassa heidän kanssaan katsotaan petokseksi islamia vastaan. Kuinka muslimit voisivat antaa juutalaisille anteeksi ja sen jälkeen mennä moskeijaan lukemaan profeettansa sanoja, jotka käskevät heitä tappamaan juutalaisia missä hyvänsä heitä tapaavatkaan? Se ei onnistu, jos haluaa pysyä muslimina.

Tämä on se syy, miksi islamin vihollinen numero yksi on ja tulee olemaan totuus. Jos totuus paljastaa islamin oikeudettoman juutalaisvihan, muslimeille jää vain uskonnon tyhjä kuori, uskonnon jonka profeetta oli murhaaja, varas ja sotaherra; ilman juutalaisvihaa islam tuhoutuisi.

---

Alkuperäinen artikkeli: 

Nonie Darvishin kirja The Devil We Don't Know amazonissa: -Ibn Matti


Uskonoppinut Muhammad Hussein Yaqoub, Al-Rahma TV, Egypti, 17.1.2009
Lue Muhammadin elämästä lisää täältä:
http://ibnmatti.blogspot.fi/2012/06/kiusallisia-faktoja-osa-2.html