20. elokuuta 2012

Robert Spencer: Oliko Muhammad olemassa?Tämä on Peter Hannafordin arvostelu kirjasta Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins.  [Oliko Muhammad olemassa? Tutkimus islamin hämärästä menneisyydestä]


Robert Spencerin retoriseen kysymykseen on kaksi vastausta: kyllä ja ei. Miljoonille muslimeille, jotka hyväksyvät uskontonsa vakiintuneen käsityksen se on 'kyllä'. Monet tämän kirjan lukeneet toisuskoiset päätyvät vastaukseen 'ei'.

Muslimien pyhien kirjoitusten, kaanonin, mukaan eräs Mekkalainen 40 vuotias Muhammad-niminen kauppias arabialaisesta Quraish-heimosta sai vieraakseen enkeli Gabrielin vuonna 610. Vaikka Quraishit olivat pakanoita ja palvelivat useita jumalia, Muhammad uskoi yhteen jumalaan. Enkelin vierailu tapahtui, kun hän oli rukoilemassa Mekan lähellä olevassa luolassa. Gabriel kertoi Muhammadille, että tästä tulisi Jumalan lähettiläs ja hän tulisi lausumaan Jumalan sanaa. Seuraavien kahden vuosikymmenen ajan hän tekikin niin aina kuolemaansa saakka vuonna 632.

Kaanonin mukaan Muhammadilla oli joukko seuraajia. Saatuaan tietää suunnitelmasta hänen surmaamisekseen Muhammad johti väkensä Mekasta Medinaan, mihin he asettuivat. Siihen asti Muhammadin saamat ilmestykset olivat käsitelleet pelastusta. Medinassa Jumalan viesti alkoi muuttua käsittämään yhteisön puolustusta ja lopulta se kehoitti käymään sotaa toisuskoisia vastaan.

Muhammad johti kasvavan seuraajajoukkonsa voittoisiin taisteluihin Quraishia ja muita pakanaheimoja vastaan ja alkoi yhdistää arabian heimoja. Hänen kuolemansa jälkeen muslimit aloittivat valloitukset joiden tuloksena syntyi arabivaltakunta, joka ulottui lännessä Iberian niemimaalle ja idässä lähes Intiaan asti.

Muhammad eli suullisessa perinteessä, missä ulkoaopetellut totuudet välittyivät sukupolvelta toiselle. Aikanaan hänen seuraajansa kokosivat hänen ilmoituksensa Koraaniin. Koraani ja kertomukset Muhammadin sanoista, hadithit, yhdessä niistä tehtyjen tulkintojen kanssa antoi seuraajille täydellisen elämänohjeiston. Usko Koraanin ja hadithien erehtymättömyyteen on perusta radikaalien jihadistien vaatimukselle, että maailman tulee alistua heidän näkemyksilleen.

Muhammadin seuraajat neuvoivat Muhammadin sanat muistavia kirjoittamaan ne muistiin. Oletettavasti kalifi Uthman kokosi ne lopulliseksi versioksi vuonna 653. Koraani on toiminut siitä lähtien muslimien oppaana.

Robert Spencer sanoo tästä kaikesta: "Mitä enemmän islamin alkuperää katsoo, sen vähemmän siitä näkee." Hän on omistautunut keskittyneeseen teoreettiseen salapoliisityöhön. Hänen kirjansa ei ole poleeminen. Se on vakava yritys selvittää tosiasiat. Muslimien kaanonin tosiasiat ovat, valitettavasti, kiistanalaisia.

Eräs Ibn Ishaq kirjoitti noin vuonna 760 - 128 vuotta Muhammadin oletetun kuoleman jälkeen - ensimmäisen profeetta Muhammadin elämäkerran. Mitään elämäkerrallisia kirjoituksia ei ole ollut ennen tätä ja kaikki myöhemmät elämäkerrat perustuvat tähän teokseen.

Spencerin etsinnän johtopäätös oli, että Koraani sellaisena kuin se on, sai lopullisen muotonsa paljon myöhemmin kuin 600-luvun puolessa välissä. Se oli kirjoitettu arabialaisilla aakkosilla, joita ei ollut vielä Muhammadin elinaikana. Niinpä muistinvaraiset osat kirjoitettiin muistiin vasta paljon myöhemmin ja olivat alttiina varteenotettaville tulkinnoille.

Koraania ei mainita arabien, kristittyjen eikä juutalaisten lähteissä ennen 700-luvun alkua.

Kansat, jotka joutuivat arabien valloittamiksi, eivät käytä varhaisissa kertomuksissaan sanoja islam, Muhammad tai Koraani. Jos nämä sanat olisivat olleet yleisessä käytössä voisi olettaa, että niistä olisi mainintoja. Sen sijaan kertomuksissa käytetään sanoja "ismaelilaiset", "saraseenit" ja "muhajirit" tai "haagarilaiset".

Jotkut nykyajan tutkijat ajattelevat islamin alkaneen juutalaisena liikkeenä, joka keskittyi Abrahamiin, hänen poikaansa Ismaeliin ja hänen jalkavaimoonsa Hagariin (siitä kolmansien osapuolien viittaukset arabaista 'ismaelilaisina' tai 'hagarilaisina').

Lisäksi useat Koraanin ja hadithien katkelmat viittaavat kristittyyn alkuperään ja Jeesukseen kunnioitettuna profeettana vaikkei islamin kaanonin mukaisena viimeisenä profeettana. Ainakin kaksi kalifia Muhammadin varhaisista seuraajista löivät rahoja, joissa on painettuna risti. Muawian (kalifi 661-680) aikana pystytetyssä rakennuksessa on kaiverrus, jossa on mukana risti.

Kirja on hyvin kirjoitettu ja etenee mukavasti huolimatta suuresta yksityiskohtien määrästä. Vaikka kristittyjen tutkijoiden tunnusmerkkinä on ollut itsetutkiskelu ja totuuden etsintä, tämä Robert Spencerin teos tuskin muuttaa muslimien mieltä. Muslimien kaanonin muuttumattomuus ja Koraanin ilmoituksen oletettu lopullisuus on sille esteenä.

 Alkuperäinen Peter Hannafordin kirja-arvostelu: 
 http://www.washingtontimes.com/news/2012/may/7/seeking-facts-of-elusive-canon/

Did Muhammad Exist? Amazon.comissa
2 kommenttia:

  1. Spencer ei ole ainoa, joka on tullut vastaavanlaisiin tuloksiin. Myös englantilainen tutkija tri Tom Holland on kirjoittanut vakavasti otettavan teoksen The Untold Story, jossa hän paljastaa islamiin liittyviä myyttejä.

    Islamin perustukset horjuvat.

    VastaaPoista
  2. Robert Spencer ei ole ainoa joka epäilee Muhammedin olemassaoloa. Monet tutkijat ovat päätyneet samaan. Islamin perustukset horjuvat.

    VastaaPoista