7. toukokuuta 2012

Bill Warnerin ajatuksia KoraanistaTämä on käännös Bill Warnerin kirjan "A Two-Hour Koran" luvusta "Comments".KORAANIN TARINA

Kun Mohammedin elämä yhdistetään Koraaniin, se muuttuu erilaiseksi. Se alkaa rukouksilla ja Luojan ylistyksellä ja loppuu poliittiseen voittoon kaikista vihollisista, silloin ja nykyään.

Mekkalainen koraani on pääasiassa uskonnollinen ja sen sanoma on: totelkaa Allahin profeettoja. Totelkaa Mohammedia tai palakaa Helvetin tulessa. Medinan Koraani muuttaa sanomaa: totelkaa Mohammedia tai kohdatkaa hävitys tässä elämässä, jihadin kautta. Kafirien vahingoittaminen on politiikan täytäntöönpanoa. Tämä on poliittinen sanoma.

Ristiriitaisuudet kuuluvat Koraaniin olennaisena osana. Mitä on sanottu aikaisemmin, voidaan kiistää myöhemmin.

Koraanissa on paljon jäljittelyä. Tuomiopäivä, Paratiisi, Helvetti, Mooses, Nooa ja muut kristinuskosta ja juutalaisuudesta tutut asiat pistävät silmään. Zarahustralaisuudesta on käytetty kielikuvia ja käsitteitä. Omalaatuisia kristillisiä ja juutalaisia lahkoja on löydetty kadonneiden harhaoppisten arabikirkkojen ja juutalaisten kommentaareista. Vanhoja arabialaisia tarinoita on käytetty selittämään, miksi Arabiassa on hylättyjä kaupunkeja. Ainut uusi ajatus Koraanissa on, että Mohammed on Allahin profeetta, maailman tulee jäljitellä häntä ja, jos et tee niin sinua voidaan vahingoittaa. Koraanin horisontti ei ylety kauemmaksi kuin Mohammedin omaan maailmaan. Se väittää olevansa yleismaailmallinen kirjoitus, mutta se on hyvin paikallinen.


LOGIIKKA

Koraanissa on oma looginen järjestelmänsä. Ilmestykset määrittävät totuuden. Mikään tosiasia tai perustelu ei voi kumota Koraania. Looginen suostuttelu perustuu toistoon ja vakuutteluun. Toinen osa suostuttelua ovat henkilökohtaiset hyökkäykset niitä vastaan, jotka vastustavat islamia. Koraani puolustaa perusteluitaan uhkailemalla tiettyjä ihmisiä ja ryhmiä. Väkivaltaa voidaan käyttää loogisena ja poliittisena perusteluna, jos suostuttelu epäonnistuu.

Toinen näkökulma Koraanin logiikassa on nimittelyn ja henkilökohtaisten loukkausten käyttö totuuden levittämisessä. Koraani, sen runollinen kieli ja toistuvat uhkaukset fyysisestä väkivallasta perustaa logiikkansa tunteisiin.

Vaikka älyllinen totuus voi olla ristiriidassa [Koraanin totuuden kanssa], ristiriitaa ei tarvitse ratkaista.  Koraanissa ristiriita ei osoita perustelua vääräksi. Se mikä näyttää loogiselta ristiriidalta onkin kaksijakoinen väite, jolla on kaksi vastausta, jotka kummatkin ovat tosia riippuen tilanteesta. Tämä on kaksijakoista logiikkaa.

KAKSIJAKOISUUS

Koraanissa toistuvasti esiintyvä teema on jako niihin, jotka uskovat Mohammediin ja niihin, jotka eivät usko. Tämä pyhä jako määrittää kaksijakoisuuden; Kafirit ovat ali-ihmisiä ja heihin sovelletaan erilaista moraalikoodia. Kaksijakoinen erottelu ilmenee politiikassa, kulttuurissa ja uskonnossa. Kaksijakoisuus määritellään Mekkaisen ja Medinalaisen Koraanin erilaisilla suhtautumistavoilla kafireihin.

Toiset Koraanin jakeet ovat ristiriidassa keskenään, mutta teksti tarjoaa itsessään keinon ratkaista ristiriidat. Myöhemmät jakeet kumoavat aikaisemmat. Kuitenkin, koska koko Koraani tulee Allahilta, kaikki jakeet ovat totta eikä mikään jae itsessään ole valhetta. Käytännössä molemmat jakeet voivat olla yhtä aikaa totta - se on loogista kaksijakoisuutta.


ETIIKKA

Koraanissa ei ole Kultaista sääntöä. Kultaista sääntöä ei voi olla, koska Koraanin eettinen järjestelmä on kaksijakoinen. Se miten henkilöä kohdellaan, riippuu siitä onko hän uskovainen vai kafir. Uskovaisten kesken noudatetaan omaa etiikkaansa ja kafireille omaansa. Valehtelu, vääryys ja väkivalta ovat hyväksyttäviä sellaisia kafireja vastaan, jotka vastustavat Koraanin logiikkaa. Uskovaisia tulee kohdella kuten sisaria ja veljiä. Hyvyys on sitä, mikä hyödyttää islamia. Pahuutta on kaikki se, mikä vastustaa islamia.


POLITIIKKA

Koraanin tarina huipentuu poliittisen islamin ylivaltaan. Koraani opettaa, että islam on täydellinen poliittinen järjestelmä ja se on tuleva hallitsemaan koko maailmaa. Kaikkien maailman hallitusten ja konstituutioiden tulee alistua poliittiselle islamille. Jos kafirien poliittinen järjestelmä ei alistu, silloin voidaan käyttää väkivaltaa, jihadia. Jihad on aina puolustavaa, koska kieltäytyminen alistumasta islamille on hyökkäys Allahia vastaan. Kaikkien muslimien on tuettava jihadin poliittista ohjelmaa. Tämä voi tapahtua eri tavoilla - taistelemalla, käännyttämällä tai rahoittamalla jihadia.

Islamin kaksijakoisen lainopin, sharian, perusta löytyy Koraanista.


KORAANIN TILASTOJA

Yksi tapa mitata jonkin asian tärkeyttä on selvittää miten paljon resursseja sille on annettu. Laskemalla aiheeseen käytettyjen sanojen lukumäärä, voidaan mitata aiheen tärkeyttä.

Koraani omistaa 64% tekstistä kafireille. Tämä osa islamia käsittelee "ulkopuolisia", kafireita. Se on määritelty poliittiseksi islamiksi. Koska niin suuri osa Koraanista käsittelee kafireita, tilastollinen johtopäätös on, että islam on ensisijassa poliittinen järjestelmä, ei uskonnollinen järjestelmä. Mekkalaisen Koraanin väkivalta on loukkauksia ja kuolemanjälkeinen kidutus Helvetissä. Medinalaisessa Koraanissa siirrytään käyttämään miekkaa.

Mohammed saarnasi islamia 13 vuotta Mekassa ja sai 150 seuraajaa. Hän oli pakotettu muuttamaan Medinaan, missä hänestä tuli poliitikko ja sotilas. Viimeisten yhdeksän elinvuotensa aikana hän osallistui väkivaltaisuuksiin joka kuudes viikko. Hänen kuollessaan jokainen arabi hänen alueellaan oli muslimi. Mohammed menestyi politiikassa, muttei uskonnossa. Käyttämällä tietoja Sirasta (profeetan elämänkerta) ja historiasta voimme piirtää kuvaajan islamin kasvusta.
Kuvaajassa näkyy kaksi erillistä kasvuprosessia - uskonnollinen ja poliittinen. Uskonnon opettaminen kasvatti muslimien määrää noin 12:lla vuodessa. Politiikka ja jihad lisäsi muslimeja noin 10.000 vuodessa, mikä on valtava kasvu. Jos Mohammed olisi jatkanut saarnaajana, voimme arvioida, että hänellä olisi ollut kuollessaan alle 300 seuraajaa.

Mekkalainen Koraani sisältää vain vähän kielteisiä jakeita juutalaisista, mutta
medinalainen Koraani on säälimätön juutalaisia kohtaan. Medinan Koraanissa on
enemmän juutalaisvihaa kuin Hitlerin Mein Kampfissa.
Myös Koraanin suhtautuminen naisiin on kiinnostavaa. Seuraava kuvaaja on kerätty niista jakeista, joissa on joku maininta naisista.

Ne on järjestetty statuksen mukaan neutraaliin, alhaiseen, korkeaan ja tasa-arvoiseen statukseen. Neutraaleja jakeita ei ole otettu tässä huomioon. Korkea status on annettu äideille. Tasa-arvoinen status naisille ja miehille annetaan Tuomiopäivänä, kun heidät tuomitaan tekojensa mukaan. Nainen tuomitaan kuitenkin sen mukaan, miten tottelevainen hän on ollut miestään kohtaan ja kuinka kiitollinen hän on miehelleen ollut.


Katso lisää:  http://www.politicalislam.com-Ibn Matti


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti