29. toukokuuta 2012

Koraani ja konteksti

Islamin kriitikot arvostelevat Koraania sen väkivaltaisista jakeista. Islamin puolustelijat ja muslimit puolestaan vetoavat siihen, ettei jakeita voi irrottaa asiayhteydestään - jos poimii yhden jakeen sieltä ja toisen täältä, voi todistaa mitä tahansa vaikka mistä pyhästä kirjasta. Tämä on tietysti totta ja on pelkästään reilua vaatia konteksti nähtäville, jos uskontoa ja sen pyhiä kirjoituksia syytetään vihapuheesta. Yritän vastata haasteeseen David Woodin suosiollisella avustuksella.

Otetaan esimerkiksi Koraanista jae 29 suurasta 9 (9:29):

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Tässä jakeessa siis käsketään taistelemaan Kirjoituksen saaneita vastaan (joka siis tarkoittaa juutalaisia ja kristittyjä), jotka eivät usko samoin kuin muslimit uskovat. Heitä vastaan käsketään taistella niin kauan kunnes he, juutalaiset ja kristityt, alistuvat muslimien vallan alle ja maksavat veroa heille.

Ensimmäinen vastaväite on, että vaikka tässä käsketään taistella vääräuskoisia vastaan, niin jae pitää ymmärtää siten, että taistelu on sallittua vain puolustautumiseen. Siis vain jos Kirjoituksen saaneet kristityt ja juutalaiset ensin hyökkäävät muslimeja vastaan. Katsotaanpa mitä Koraani (siis Jumala itse) on ilmoittanut Koraanista.

6:114:  Toivoisinko minä sitten erotuomariksi ketään muuta kuin Jumalaa; Hänhän teille on lähettänyt ylhäältä Pyhän Kirjoituksen sellaisena, että sen voi selittää. ...
11:1: Tämä on kirja, jonka säkeiden sisältö on vahvistettu, sillä ne on selittänyt Hän, joka on viisas, tietävä;
12:1: Nämä ovat selvän Kirjan säkeistöjä.
16:89: ...Olemmehan lähettänyt sinulle Kirjan selitykseksi kaikkinaisiin asioihin...
27:1: Nämä ovat Koraanin ja selvän kirjan säkeistöjä,
41:3: kirjoitus, jonka säkeet ovat selvät, arabialainen Koraani kansalle, jolla on tieto,
57:9: Hän lähettää selvät merkit palvelijalleen, jotta tämä voisi johtaa teitä pimeydestä valoon;...

Koraani on siis Jumalan ilmoittama, jonka sisältö on vahvistettu, jonka säkeet ovat selvät ja jonka merkit johtavat palvelijoitaan valoon. Se on siis kirjoitettu siten, että se on helppo ymmärtää eikä mikään viittaa siihen, että jakeet olisivat jotenkin tulkinnanvaraisia. Kun siis Koraani käskee taistelemaan vääräuskoisia vastaan sen takia koska nämä eivät tunnusta muslimien uskontoa, se tarkoittaa juuri sitä, eikä mitään muuta.

Mutta siirrytään seuraavaksi siihen kontekstiin.

Konteksteja on erilaisia. Historiallinen konteksti kertoo mitä tapahtui silloin, kun tämä jae ilmoitettiin profeetalle. Jae voi muuttaa merkitystään, kun tiedetään mitä oli tapahtunut ja miksi tällainen jae ilmoitettiin. Välitön kirjallinen konteksti ottaa huomioon lauseyhteyden. Tämän jakeen edellä ja jäljessä olevat jakeet saattavat muuttaa merkityksen. Sitten on vielä Koraanin laajuinen konteksti - onko tämä jae sopusoinnussa muiden Koraanin tekstien kanssa vai muuttaako Koraanin muu sanoma tämän jakeen merkitystä.

***

Historiallinen konteksti selviää 1300-luvulla eläneen muslimihistorioitsijan Ibn Kathirin teoksesta The Battles of the Prophet, pp 183-4:

Allah antoi käskyn uskovaisille, ettei uskottomia saa päästää pyhän moskeijan lähelle (Kaaba Mekassa). Quraishit (profeetan heimo) ajattelivat tämän pienentävän heidän tulojaan kaupankäynnistä. Siksi Allah korvasi heidän menetyksensä antamalla heille luvan taistella Kirjan kansoja vastaan, kunnes he kääntyisivät Islamiin tai maksaisivat veroa. Allah sanoi: "Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa. (Koraani 9:28-29)" Siksi Allahin lähettiläs päätti taistella roomalaisia vastaan käännyttääkseen heidät Islamiin.

Historiallinen konteksti on siis se, että Muhammadin seuraajien tulot pienenivät huomattavasti, kun vääräuskoiset eivät enää voineet tulla Mekan kaupunkiin. Mekka oli monijumalaisten pyhiinvaelluspaikka ja pyhiinvaeltajat olivat kaupunkilaisten tulonlähde. Nyt Jumala oli kieltänyt kaikilta vääräuskoisilta pääsyn kaupunkiin, joten kaupungin asukkaat olivat huolissaan elannostaan.

Muhammad sai Jumalalta ilmestyksen, joka käski muslimeita taistelemaan vääräuskoisia vastaan ja pakottamaan heidät maksamaan veroja, mikä kompensoi kaupankäynnin vähentymisestä aiheutuneet tappiot. Historiallisessa kontekstissa jae 9:29 on siis annettu tulonhankkimista varten. Muhammad päätti hankkia tuloja kiristämällä roomalaisilta veroja uhkaamalla sodalla. 

Tekivätkö roomalaiset jotain, että olisivat ansainneet tällaisen kohtelun? Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa,...  Kyseessä oli siis rahan hankinta sotimalla, jossa tekosyynä käytettiin sitä, että roomalaiset olivat vääräuskoisia.

***

Entäs välitön kirjallinen konteksti, lauseyhteys? Tarina alkaa jakeesta 9:28 ja päättyy jakeeseen 9:33. 

9:28. Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas.

Monijumaiset ovat saastaisia, joten heitä ei saa päästää enää Pyhän Moskeijan lähelle. Profeetan heimo pelkää köyhtyvänsä, joten Jumala vakuuttaa, että hän kyllä huolehtii heistä vaikka kauppatulot tämän kiellon vuoksi vähenevätkin. Miten Jumala aikoo korvata tulonmenetykset selviää seuraavasta jakeesta:

9:29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Taistelkaa Kirjoituksen saaneita, siis juutalaisia ja kristittyjä, vastaan kunnes he joko kääntyvät oikeaan uskoon (jolloin he maksavat zakatia, muslimien veroa) tai alistuvat dhimmeiksi (ja maksavat jizya-veroa). Tuloja tulee joka tapauksessa!

Seuraavaksi juutalaisia ja kristittyjä moititaan väärästä opista, joka oikeuttaa heidän alistamisensa:

9:30. Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

9:31. Paitsi Jumalaa ovat he ottaneet herroikseen kirjanoppineensa ja munkkinsa, samaten Messiaan, Marian pojan, vaikka heidän tuli palvella vain yhtä ainoata Jumalaa. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Ylistettäköön Häntä ja olkoon Hän kaukana siitä, minkä he asettavat hänen rinnalleen!

Jumala ei hellitä ennen kuin vääräuskoiset on alistettu:

9:32. Mielellään he puhaltaisivat sammuksiin Jumalan valon, mutta Jumala ei hellitä ennenkuin on saattanut valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat närkästyisivätkin.

Jumala hävittää kaikki muut uskonnot, kunnes vain Islam on jäljellä:

9:33. Juuri Hän on lähettänyt sanansa julistajan ja tämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon, asettaakseen sen jok'ainoan muun uskonnon yli, vaikka se Jumalattomia närkästyttää.

Muuttaako lauseyhteys jakeen 9:29 rauhanomaiseksi? Ei. Lauseyhteys tekee selväksi, että vääräuskoisia vastaan on taisteltava kunnes kaikki muut uskonnot on alistettu. Huomatkaa, että tässä ei sanallakaan mainita, että vääräuskoiset olisivat mitenkään loukanneet muslimeita tai hyökänneet heitä vastaan. Se, että he eivät usko muslimien tavalla, riittää siihen että heitä tapetaan, ryöstetään ja alistetaan. Melko suvaitsematonta.

Ibn Kathir Koraanin selitysteoksessaan:

(Koraani 9:30) Taistelu juutalaisia ja kristittyjä vastaan on luvallista, koska he ovat kuvainpalvojia ja uskottomia. Allah rohkaisee uskovaisia taistelemaan polyteistejä sekä  uskottomia juutalaisia ja kristittyjä vastaan, jotka ovat kertoneet hirveitä valheita Allahia vastaan. Juutalaiset väittivät että Esra olisi Allahin poika ... Samoin kristittyjen samanlainen valhe Jeesuksesta...

***

Entä sitten Koraanin muu sanoma? Jos lukisimme koko Koraanin, niin varmasti se asettaisi jakeen 9:29 erilaiseen valoon ja todistaisi islamin olevan rauhan uskonto?

Koraanissa on myös rauhanomaisia jakeita, joissa kannatetaan uskonnonvapautta ja kielletään tappaminen. Muuttuuko jakeen 9:29 merkitys kun otetaan huomioon koko Koraanin sanoma? 

Jo Muhammadin aikana huomattiin, että osa Jumalan ilmoituksista oli ristiriidassa keskenään, ensin annettaan lupa uskoa mihin haluaa, mutta sitten määrätäänkin taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Kummat jakeet muslimin tulee ottaa huomioon? Väkivaltaiset vai rauhanomaiset?

Koraanissa on jae 2:106, jonka Jumala ilmoitti profeetalle juuri ristiriitaisuuksien ratkaisua varten:

Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestamme tai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisen tilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?

Jos siis aikaisemmin on ilmoitettu X ja myöhemmin on ilmoitettu Y, niin silloin myöhempi ilmoitus Y on voimassa. Muslimin tulee noudattaa sitä määräystä, joka on annettu ajallisesti myöhemmin.

Koraania ei valitettavasti ole järjestetty aikajärjestykseen (vaan pituusjärjestykseen), joten meidän on turvauduttava haditheihin, joista selviää suurien aikajärjestys:

Sahih al-Bukhari 4364: Viimeinen täydellinen suura joka ilmoitettiin (profeetalle) oli Bara'a...

Al-Bara'a on yksi suuran 9 nimistä.

Koska suura 9 on ilmoitettu viimeisenä, sen jakeet kumoavat kaikki jakeet, jotka ovat niiden kanssa ristiriidassa. Suura 9 on profeetta Muhammadin lopullinen käsky muslimeille. Rauhanomaiset jakeet, jotka ovat ristiriidassa jakeen 9:29 kanssa on kumottu. 

***

Onko siis olemassa konteksti, joka muuttaisi jakeen 9:29 rauhanomaiseksi? Ei ole. Miksi sitten länsimaiset muslimit ja islamin puolustelijat väittävät islamia rauhan uskonnoksi? He ovat joko aidosti tietämättömiä islamin opetuksista tai sitten he harjoittavat taqiyyaa - valehtelua islamin suojelemiseksi.


David Woodin esityksen pohjalta,

-Ibn Matti

*****

Robert Spencer 

David Wood

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti