3. maaliskuuta 2012

YK:n ihmisoikeuksien julistus ja islam

Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus määrittää kaikkien ihmisten perusoikeudet. Sen johdannossa selitetään miksi tällainen julistus on tehty:"Kun ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa,

kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta,

kun on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan,

kun on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,

kun Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja parempien elämisen ehtojen aikaansaamista vapaammissa oloissa,

kun jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään, yhteistoiminnassa Yhdistyneet Kansakunnat-järjestön kanssa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, ja,
kun yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydelliselle toteuttamiselle,

Niin sen vuoksi

YLEISKOKOUS
antaa TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLISEN JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa."


Sen jälkeen seuraa 30 artiklaa, joissa määritellään ihmisoikeudet. Muslimeille nämä artiklat eivät kelpaa, koska ne ovat ristiriidassa islamin kanssa. He ovatkin antaneet oman julistuksensa, jossa he määrittävät ihmisoikeudet siten että ne sopivat myös muslimeille.

Miksi sitten YK:n julistus ei kelpaa muslimeille? Katsotaanpa muutamaa artiklaa:

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.


Islamin mukaan kaikki syntyvät muslimeina, mutta musliminaiset ovat muslimimiehille alisteisia. Lisäksi muslimit ovat ylivertaisia vääräuskoisiin verrattuna. Vääräuskoisia kohtaan ei tarvitse toimia veljeyden hengessä, itse asiassa koraanissa tällainen veljeily kielletään. Toisen ja kolmannen artiklan oikeudet muslimit sallivat vain muslimeille. Vääräuskoisilla ei ole oikeutta elämään, vapauteen tai henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tästä on esimerkkinä koraanin määräys tappaa islamista luopuneet.4. artikla. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.


Islam hyväksyy orjuuden. Orjuutta esiintyy edelleen islamilaisissa maissa.


5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.


Islamin standardirangaistukset mestaaminen, kivittäminen, ruoskiminen ja raajojen amputoiminen ovat sharia-lain määräyksiä, joten muslimeilla ei ole halua noudattaa viidettäkään artiklaa.


6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

Islamin mukaan naisen todistus on vain puolet miehen todistuksesta oikeudessa. Ja tämä siis pätee vain muslimeihin. Vääräuskoisille on ihan omat määräyksensä - esimerkiksi muslimia, joka tappaa vääräuskoisen ei saa tuomita kuolemaan. Vääräuskoisella ei tällaista oikeutta tietenkään ole.

16. artikla.
 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
Islamin mukaan vääräuskoinen mies ei voi naida musliminaista. Naisten oikeudet ovat olennaisesti heikommat kuin miesten esimerkiksi avioerotapauksessa.

19. artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Islamin mukaan mielipiteen- tai sanavapautta ei ole. Esimerkiksi koraania, Muhammadia tai islamia ei saa arvostella tai pilkata. Rangaistukset tällaisesta ovat julmia, jopa kuolema. Islamin uskosta luopuminen on kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla.

Islamin lain - sharia - muuttaminen on mahdotonta, koska se on Allahin muuttumatonta ja täydellistä sanomaa. Emme voi odottaa muslimien ryhtyvän noudattamaan YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia aivan lähiaikoina. Meidän on päätettävä ovatko nämä julistuksen artiklat säilyttämisen arvoisia, ja jos ovat, ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Länsimaiden on vaadittava ihmisoikeuksien polkemisen lopettamista muslimimaissa. Nöyristelyn on loputtava. Samoin kaikki yritykset saada sharia-lakia voimaan länsimaissa on lopetettava alkuunsa.

Kun sharia-laki on poistettu maailmasta, olemme taas lähempänä tuossa johdannossa mainittua tilannetta: 

" kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta" -Ibn Matti4 kommenttia:

 1. Islamistit pyyhkivät takapuoltaan YK:n ihmisoikeusjulistuksilla. Niiden maailmanvalloitusta tukevat verorahoilla elävät suvakit, rasmukset yms petturit. Silmät on auettava ja suomut poistettava silmiltä. Vain siten kansakuntamme ja koko Eurooppa saattaisi vielä tulen läpi käytyään pelastua.

  VastaaPoista
 2. Islamistit pyyhkivät takapuoltaan YK:n ihmisoikeusjulistuksella, kuten voitte lukea. Verokannasta helppoa elämää eläneet suvakit auttavat niitä maailman valloituksessa. Esim. Rasmus-ry on heti luokiteltava rikollisjärjestöksi ja kiellettävä niiden taustatuki jihadisteille!

  VastaaPoista
 3. Miksi sellaisia maita joissa on voimassa kuolemanrangaistus islamista luopumisesta on hyväksytty YK:n jäsenmaiksi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisi kysyä myös, miksi Saudi-Arabia on valittu samassa järjestössä ajamaan naisten oikeuksia? https://yle.fi/uutiset/3-9580012

   Poista