27. huhtikuuta 2017

Ayaan Hirsi Ali: Dawa ja poliittinen islam

Ayaan Hirsi Ali kirjoittaa uudessa kirjassaan siitä, miten islamisteja tulisi vastustaa:


Elokuun 15. päivänä 2016 republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump piti Youngstownissa puheen, jossa hän viittasi yksiselitteisesti "radikaaliin islamiin". Hän sanoi:

Emme voi sallia vihamielisen radikaalin islamin ideologian - sen naisten, homojen, lapsien ja toisuskoisten sorron - olemassaoloa tai leviämistä omissa maissamme... meidän on käytävä myös ideologiseen sodankäyntiin. Samoin kuin voitimme kylmän sodan osittain paljastamalla kommunismin ideologian pahuuden ja vapaiden markkinoiden hyödyt, on meidän käsiteltävä samoin radikaalin islamin ideologiaa. Hallintomme tulee liittoutua kaikkien maltillisten muslimireformistien kanssa Lähi-idässä ja saada heidän äänensä kuuluviin.

Sen jälkeen kun Trump voitti vaalit ja astui virkaansa presidenttinä, on kiinnitetty paljon huomiota kiiressä tehtyyn ja mahdollisesti tilapäiseen pakolaisten, vierailijoiden ja maahanmuuttajien maahantulorajoituksiin eräistä muslimienemmistöisistä maista. Juurikaan huomiota ei ole kiinnitetty Youngstownin puheessa mainituille laajemmille tavoitteille.

Väitän, että puhe viestitti ajattelutavan muutoksesta pois presidentti Obaman doktriinista, jossa keskityttiin ainoastaan "ääriaineksien" suorittamaan väkivaltaan ja kohti kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka pyrkii heikentämään ja lopulta kukistamaan poliittisen islamin (eli islamismin) ideologiana ja liikkeenä, jonka tavoitteena on soluttautua vapaaseen yhteiskuntaamme ja heikentää sitä.

Kapea-alainen keskittyminen islamistiseen väkivaltaan rajoittaa vaihtoehtojamme sellaisiin työkaluihin kuin sotilaalliseen väliintuloon, elektroniseen tiedusteluun ja kriminaalioikeuteen. Tämä lähestymistapa on osoittautunut kalliiksi ja tehottomaksi.

Presidentti Trumpilla on nyt mahdollisuus laajentaa strategiaansa. Sen sijaan, että "taistelisi väkivaltaisia ääriaineksia vastaan", hänen hallintonsa tulisi arvioida poliittisen islamin uhka uudelleen ymmärtäen, että se on ideologiana perustaltaan epäyhteensopiva vapauksiemme kanssa ja liike, joka työskentelee salakavalasti mutta tehokkaasti toteuttaakseen oman utopiansa.

Mielestäni amerikkalaisia tulisi mitä pikimmin valistaa poliittisen islamin ideologiasta ja organisatorisesta infrastruktuurista nimeltään dawa, jota islamistit käyttävät innoittamaan, indoktrinoimaan, värväämään, rahoittamaan ja mobilisoimaan niitä muslimeja, jotka he voittavat oman asiansa puolelle.

On hyödytöntä kieltää, että tällä ideologialla ei olisi perustaa islamin doktriinissa. "Islam", "islamismi" ja "muslimi" ovat kuitenkin aivan eri asioita. Kaikki muslimit eivät ole islamisteja, saati sitten väkivaltaisia, mutta kaikki islamistit - mukaan lukien ne jotka käyttävät väkivaltaa - ovat muslimeja. Uskon todella, että islam uskontona on kykenevä reformaatioon, vaikkapa vain hylkäämällä selvästi islamistisen poliittisen ideologian. Mutta reformaation voivat tehdä vain muslimit itse. Onneksi uudistusmielisten muslimien määrä on kasvussa. Yksi osa Trumpin hallinnon strategiaa tulisi olla heidän tukemisensa.

Toinen puoli strategiaa on vastustaa dawaa, joka on amerikkalaisille terminä aivan tuntematon. Radikaalit islamistit käyttävät dawaa edistääkseen tavoitettaan saattaa islamilainen laki (sharia) voimaan yhteiskunnassa. Tähän kuuluu lähetystyö, mutta se on myös enemmän. Länsimaissa dawa tähtää sekä ei-muslimien käänyttämiseen poliittiseen islamiin että islamististen näkemysten juurruttamiseen muslimiväestöön. Dawan lopullinen tavoite on hävittää vapaan yhteiskunnan poliittiset instituutiot ja korvata ne sharialla.

Dawa on islamisteille kuin "pitkä marssi instituutioiden läpi" oli 1900-luvun marxilaisille. Se on vallankumous sisältä päin - uskonnonvapauden väärinkäyttöä vapauden hävittämiseksi. Toinenkin analogia on mahdollinen. Kun islamistit saavat vallan, dawa on heille kuin Gleichschaltung kansallissosialisteille: Saksan valtion ja instituutioiden yhdenmukaistaminen.

Erojakin tietysti löytyy. Suurin ero liittyy siihen, että dawa perustuu islamilaiselle käytännölle yrittää käännyttää ei-muslimit islamin sanoman kannalle. Se on näennäisesti uskonnollista käännytystyötä, joten dawan edustajat nauttivat paljon suurempaa vapaan yhteiskunnan suojaa lain edessä kuin marxistit ja fasistit ennen aikaan.

Mikä vielä pahempaa, islamistiset järjestöt ovat saaneet paitsi suojelua myös virallista sponsorointia viranomaisilta, jotka on saatu uskomaan niiden edustavan "maltillisia muslimeja" vain sen takia, että ne eivät ole syyllistyneet väkivaltaan.

Kaiken tämän vuoksi uuden hallinnon tulee kiireesti laatia dawan vastainen strategia, joka hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia keinoja.

[...]

YLEISTÄ

 • Hallinnon tulee tunnustaa, että sotilaallinen taistelu poliittista islamia vastaan ei ole riittävää.
 • Hallinnon tulee määritellä vihollinen tarkemmin: poliittinen islam (islamismi) ei ole vain uskonto, vaan myös poliittinen ideologia.
 • Hallinnon täytyy ymmärtää islamistisen dawan merkitys: se on vallankumouksellinen ja indoktrinoiva jihadin esiaste.


HALLITUKSEN VUOROPUHELU

 • Hallinnon tulee käydä vuoropuhelua Amerikan muslimiyhteisön kanssa ja liittoutua aidosti maltillisten ja uudistusmielisten muslimien kanssa, ei "väkivallattomien" islamistien kanssa.
 • Hallinnon tulee vaatia, että FBI tutkii niiden islamilaisten organisaatioiden ideologiset taustat, joiden kanssa se on yhteistyössä, jotta varmistutaan siitä, että ne ovat aidosti maltillisia; että ne eivät ole sitoutuneita islamistisiin tavoitteisiin.
 • Tämänhetkinen "taistelu väkivaltaisia äärinaineksia vastaan" tulee korvata paremmalla lähestymistavalla.MAAHANMUUTTO

 • Hallinnon tulee Kotimaan turvallisuus (DHS) -viraston välityksellä tutkia maahanmuuttajien ja pakolaisten ideologinen suuntautuneisuus.
 • DHS:n tulee estää sellaisten ulkoomaalaisten maahantulo, jotka ovat sekaantuneet islamististen ja sen kaltaisten ryhmien toimintaan ja evätä heiltä pysyvä oleskelulupa ja kansalaisuuden saaminen.
 • Hallinnon tulee antaa etusija sellaisille maahanmuuttajille, jotka ovat osoittaneet lojaalisuutta Yhdysvalloille.LAKI JA OIKEUS

 • Ulkoministerin tulee julistaa egyptiläinen muslimiveljeskunta ulkomaalaiseksi terroristijärjestöksi.
 • Hallinnon tulee järjestää tehokas ideologinen tutkinta oikeusministeriön, vankeinhoitolaitoksen ja puolustusministeriön sekä ulkoministeriön uskonnollisille virkailijoille.TIEDUSTELU

 • Hallinnon tulee kartoittaa systemaattisesti vallankumouksellisen dawan infrastruktuuri ympäri maailman.
 • Hallinnon tulee järjestää asianmukainen moskeijoiden ja islamilaisten keskusten tutkinta silloin, kun on syytä olettaa niiden sekaantuneen kumoukselliseen toimintaan, kuten Bostonin islamilainen yhteisö.
 • Verohallinnon tulee poistaa verohelpotukset organisaatioilta, jotka ovat sekaantuneet kumoukselliseen islamistiseen toimintaan.DIPLOMATIA

 • USA:n ystävyyden ehdoksi tulee vaatia hallituksilta, samoin kuin islamilaisilta kansalaisjärjestöiltä, islamistisen toiminnan tuen ja rahoituksen lopettamista.
 • Hallinnon tulee käyttää joukkoviestintää (esim. Voice of America) levittämään dawan vastaista sanomaa ja tuoda esiin uudistusmielisten ja ei-islamististen muslimien ajatuksia.
 • Jos valtio tai kansalaisjärjestö ei pysty osoittamaan selvää edistystä kumouksellisen dawan vastustamisessa Yhdysvalloissa, hallinnon tulee rangaista kyseistä valtiota konkreettisella tavalla, esimerkiksi kaupan rajoituksilla tai leikkaamalla avustuksia.SOTILASOPERAATIOT

 • Hallinnon tulee jatkaa sotilasoperaatioita jihadistisia organisaatioita vastaan.
 • Hallinnon tulee lisäksi käydä kybersotaan islamistiseen dawaan ja jihadiin sekaantuneita organisaatioita vastaan.Dawan ja jihadin tavoite ei ole verenvuodatus, omaisuuden haltuunotto tai naisten ja lasten ottaminen orjiksi; näitä kyllä tapahtuu, mutta ne eivät ole päämäärä. Näin tapahtuu ainoastaan silloin, kun uskottomat (ei-muslimit) eivät hyväksy totuutta ja pysyvät epäuskossaan ja kieltäytyvät alistumasta ja maksamasta jizyaa (vero, jota peritään vapailta ei-muslimeilta, jotka elävät muslimihallinnon alla), kun heiltä sitä vaaditaan. Tällöin Allah on säätänyt, että muslimien on tapettava heidät, otettava heidän omaisuutensa sotasaaliiksi ja heidän naisensa sekä lapsensa orjiksi...tämä uskonto (islam)...on kaikkien lakien ja järjestelmien yläpuolella...Totuutta on levitetty oikeaoppisella islamilaisella dawalla, jota avustetaan jihadilla mikäli joku yrittää sitä estää... Jihad ja dawa yhdessä auttavat avaamaan oven voittoihin.
- Saudi-Arabian suurmufti Ibn Baz, 1998
---

Kirjoitus on suomennos Ayaan Hirsi Alin kirjasta "The Challenge of Dawa: Political Islam as Ideology and Movement and How to Counter It", joka on ladattavissa osoitteesta http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/ali_challengeofdawa_final_web.pdf

Ayaan Hirsi Alin nimeä kantava AHA-organisaatio työskentelee naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi: http://www.theahafoundation.org/

Lue myös Ayaan Hirsi Ali: Poliittisen islamin perusta


Kirjan voi ladata osoitteesta
http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/ali_challengeofdawa_final_web.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti