4. heinäkuuta 2012

Onko tämä vihapuhetta?Nyt kun on vihapuheesta ollut kovasti polemiikkia, niin haluaisin esittää oman vähäpätöisen kommenttini keskusteluun pienellä rinnastuksella. Esitän tässä kaksi "vihasaarnaa", ja pyydän lukijaa pohtimaan, täyttääkö jompi kumpi niistä kriteerit "kiihotuksesta kansanryhmää vastaan" ja onko jompi kumpi niistä "uskonrauhan häiritsemistä" tai jotain muuta "vihapuhetta".


En siis halua missään tapauksessa tarkoituksella loukata ketään tai kehottaa ketään mihinkään, vaan haluan ainoastaan tuoda oman näkökulmani keskusteluun. Sanoudun myös irti puheissa mahdollisesti esitetyistä vihapuheista.


Kumpi puheista, A vai B, on mielestäsi vihapuhetta vai ovatko kummatkaan? Onko jompi kumpi puheista mielestäsi rangaistava Suomen lain mukaan? Pitäisikö olla? Saisiko tällaisia puheita pitää a) yksityisessä hartauksessa, b) julkisessa hartauksessa, c) joukkotiedotusvälineessä, d) blogissa, e) eduskunnassa, f) kaupungin kadulla g) esson baarissa? Jos näistä pitäisi rangaista niin mikä olisi sopiva rangaistus?


-Ibn Matti


Puhe A:

Hyvät kristityt veljeni!

Te jotka uskotte Jeesukseen Kristukseen: älkää lyöttäytykö muslimien ystäviksi - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin!

Totisesti ne jotka eivät usko, sekä muslimit että pakanat, joutuvat Helvetin tuleen ja jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi! Nämä ovat ihmisistä kurjimpia!

Totelkaa Jumalaa ja Kristusta! Sillä jos käännytte pois niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta muslimeja!

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Evankeliumin, eivät usko Jumalaan eivätkä Jeesukseen, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen poikansa ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa!

Oi Jeesus, taistele muslimeja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva Helvetti, onneton määränpää.

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä muslimeja vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jeesus on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat.

Totisesti, Jeesus on lunastanut uskovilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jeesuksen asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan!

Jeesus on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan ovat järkähtämättömiä muslimeille ja pakanoille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan.

Jeesus sanoi: Minun on käsketty taistella ihmisiä vastaan kunnes kaikki ihmiset todistavat ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja Jeesus on hänen poikansa!

Älkää siis olko heikkoja anoen rauhaa, sillä te olette voitolla ja Jumala on kanssanne.

Älkää tervehtikö muslimeita ensimmäiseksi vaan pakottakaa heidät kulkemaan tien kapeinta reunaa!

Jeesus sanoo: Minä karkotan kaikki muslimit alueeltani ja jäljelle jätän ainoastaan kristittyjä!

Kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa muslimien verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jeeuksen uskoon) niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

Jeesus sanoo: Kuka hyvänsä luopuu kristinuskostaan, tappakaa hänet!


Puhe B:


Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin. (Koraani 5:51)

Totisesti ne, jotka eivät usko, sekä Kirjoituksen saaneet että pakanat, joutuvat helvetin tuleen ja jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi. Nämä ovat ihmisistä kurjimpia. (Koraani 98:6)

Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta uskottomia.» (Koraani 3:32)

Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa. (Koraani 9:29)

Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää. (Koraani 9:73)

Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne, ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka hartautta harjoittavat. (Koraani 9:123)

Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan! (Koraani 9:111)

Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. (Koraani 48:29)

Muhammad sanoi: Minun on käsketty taistella ihmisiä vastaan kunnes kaikki ihmiset todistavat ettei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen lähettiläänsä!
(Sahih Muslim 1:33)

Älkää siis olko heikkoja anoen rauhaa, sillä te olette voitolla ja Jumala on kanssanne. Hän ei tee tekojanne mitättömiksi. (Koraani 47:35)

Älkää tervehtikö Kirjan kansoja (juutalaisia ja kristittyjä) ensimmäiseksi vaan pakottakaa heidät kulkemaan tien kapeinta reunaa! (Al-Adab al-Mufrad Al-Bukhari 1103)

Allahin profeetta sanoi: Minä karkotan juutalaiset ja kristityt Arabian niemimaalta ja jätän jäljelle vain muslimeja. (Shahih Muslim kirja 019, numero 4366)

Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen. (Koraani 9:5)

Allahin lähettiläs sanoi: Jos joku luopuu Islamin uskosta, tappakaa hänet. (Shahih Bukhari vol 9, kirja 84, numero 57)

---

Koraania voi lukea täältä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti