20. toukokuuta 2017

Arabiaa vääräuskoisille: Shari'a

ﺷﺮﻳﻌﺔ Shari'a - islamin lakiIslamin laki tunnetaan yleisesti nimellä shari'a. Shari'a on paljon enemmän kuin lakikokoelma. Se pyrkii säätelemään muslimin (ja itse asiassa kaikkien ihmisten) elämän jokaista yksityiskohtaa Allahin täydellisen lain mukaan. Toisuskoisten onkin hyvä tutustua shari'an säännöksiin, erityisesti niihin, jotka koskevat vääräuskoisia.

Muslimit ovat velvollisia noudattamaan shari'an kaikkia säännöksiä. Allah julistaa uskosta luopuneiksi ne, jotka eivät noudata hänen lakiaan: "Joka ei käytä Jumalan ilmestystä oikein, on uskoton" (Koraani 5:44-45). Tästä seuraa, että mikä tahansa lainsäädäntö, joka ei perustu shari'aan, on mahdotonta hyväksyä. Koraanissa sanotaan näin: "Siten on sinun (Muhammed) arvosteltava heitä sen mukaan kuin Jumala on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän alhaisia viettejään, vaan ole heidän suhteensa varuillasi, etteivät he viettelisi sinua pois osastakaan niitä totuuksia, jotka Jumala on sinulle ilmoittanut" (Koraani 5:49-50).

Tätä näkemystä vahvistetaan hadithissa, jossa ilmoitetaan yksiselitteisesti, että muslimin on ehdottomasti kiellettyä totella lakeja ja asetuksia, jotka eivät ole shari'an mukaisia: "Abullah kertoi: Profeetta sanoi: 'muslimin on kuunneltava ja toteltava (hallitsijansa määräyksiä), piti hän siitä tahi ei, kunhan nämä määräykset eivät ole tottelemattomuutta (Allahia kohtaan), mutta jos tottelemattomuutta (Allahia kohtaan) määrätään, niin silloin sitä ei pidä kuunnella eikä totella'" (Sahih Bukhari 9:89:258).

Tämä shari'an rikkomattomuus, jota kaikkien muslimien odotetaan noudattavan, on vähintäänkin ongelmallinen. Tämä sen vuoksi, että shari'a on oleellisesti ristiriidassa nykyajan ajattelutavan, ihmisoikeuksien ja ei-islamilaisen lainsäädännön kanssa. Shari'an noudattaminen asettaa muslimiyhteisöt törmäyskurssille heidän toisuskoisten naapuriensa kanssa.

Kaikkien sellaisten shari'an määräysten luetteleminen, jotka ovat modernien arvojen ja ihmisoikeuksien vastaisia, vaatisi kokonaisen kirjan, joten tässä luetellaan vain muutamia huomattavia esimerkkejä. Yleisesti voidaan sanoa, että shari'a:

 • Kriminalisoi sellaisia tekoja, jotka eivät ole rikoksia muissa lakijärjestelmissä.
 • Määrää tekemään sellaista, mikä on laitonta muissa lakijärjestelmissä.
 • Kohtelee todistajia epäoikeudenmukaisesti.
 • Määrää julmia ja epäinhimillisiä rangaistuksia.Shari'an laaja sovellusalue


On huomattava, että shari'a suunniteltiin kontrolloimaan yhteiskunnan ja yksilön jokaista tekoa. Tästä syystä monet sellaiset asiat, joihin lainsäädäntö ei puutu monissa maailman maissa, ovat shari'an vastaisia. Seuraavassa luetellaan tekoja, jotka ovat shari'an mukaan vakavia rikoksia:


 • Apostaasi eli islamin uskosta luopuminen. Siellä missä shari'aa tarkasti noudatetaan, uskonluopiot voivat odottaa saavansa kuolemantuomion.
 • Sananvapaus. Jumalanpilkka on erittäin vakava rikos shari'an mukaan. Erityisen vakavana pidetään Profeetan arvostelua. Muhammadin esimerkin mukaisesti useimmat shari'aan perustuvat lait vaativat blasfemiasta kuolemanrangaistusta.
 • Aviorikos. Perinteinen shari'an mukainen rangaistus aviorikoksesta on kuoliaaksi kivittäminen, siitä huolimatta, että tämä rangaistus on säädetty vain hadith-kokoelmissa, mutta ei Koraanissa.
 • Alkoholin nauttiminen ja uhkapeli. Shari'a-laki perustuu tältä osin Koraanin säkeeseen 5:90: "Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat ja uhkapelit ja (uhripalvelus) pystytettyjen kivien edessä sekä nuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa; karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset" (Koraani 5:90). Ensikertalaiset yleensä ruoskitaan, mutta rikoksen uusimisesta voi seurata vakavampia rangaistuksia.
 • Homoseksuaalisuus. Shari'assa ei ole mitään epäselvyyttä siitä, pitääkö homoseksuaalisesta teosta rangaista, ainoastaan siitä, minkälainen rangaistuksen tulisi olla. Moni shari'aan perustuva lainsäädäntö määrää homoseksuaalisuudesta kuolemanrangaistuksen.


Monia muitakin tekoja, joita ei useimmiten pidetä lainsäädännössä rikoksina, ovat sellaisia shari'n mukaan. On huomattava, että näistä "rikoksista" nostetaan edelleen kärkkäästi syytteitä islamilaisessa maailmassa. On paljon esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset islamilaisessa maailmassa ovat menettäneet henkensä apostaasin, blasfemian, aviorikoksen ja homoseksuaalisuuden vuoksi vielä 2000-luvulla.


Shari'an laittomat määräykset


Sen lisäksi, että sharia määrää monista sellaisista teoista rangaistuksen, joita ei yleensä pidetä rikoksina, se myös määrää tekemään sellaista, joita toisissa sivilisaatioissa pidetään rikoksina.


 • Perheväkivalta: Koraani tekee selväksi, että miehen on lyötävä vaimoaan, mikäli tämä on tottelematon: "Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska jumala on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä" (Koraani 4:34). Vaimon lyöminen on näin ollen täysin laillista ja sitä jopa suositellaan shari'assa.
 • Sukupuolisyrjintä: Shari'a seuraa Koraanin määräyksiä perinnönjaossa ja todistamisessa oikeudessa. Sen mukaan nainen perii vain puolet miehen saamasta perinnöstä (Koraani 4:11). Naisen todistus on myös vain puolet miehen todistuksesta (Koraani 2:282). Shari'a siis vaalii sukupuolten eriarvoista kohtelua sallimalla naisten syrjinnän lain edessä.
 • Seksi alaikäisen kanssa: Muhammadin henkilökohtaisen esimerkin ja Koraanin selvän opetuksen vuoksi shari'a ei sisällä rajoituksia sukupuoliyhteyteen alaikäisten kanssa. Päin vastoin, kaikki muslimimaiden hallitusten yritykset määrätä suojaikärajoja kansainvälisten käytäntöjen mukaan törmäävät uskonnollisten johtajien raivoisaan vastustukseen.
 • Orjuus: Koraanissa ja haditheissa ei ole yhtäkään kohtaa, missä tuomittaisiin orjuus, vaan siihen suhtaudutaan normaalina asiantilana. Kun otetaan vielä huomioon, että Muhammadilla oli itselläänkin orjia, ja Muhammad on esimerkkinä kaikille muslimeille, on selvää, ettei shari'asta löydy yhtäkään orjuuden kieltävää pykälää. Vaikka onkin totta, ettei orjuus ole voimassa nykyajan muslimimaailmassa, se ei ole millään tavalla shari'an ansiota.Shari'a on perustaltaan epätasa-arvoinen


Tärkeimpiä periaatteita missä tahansa oikeudenmukaisessa lakijärjestelmässä on ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä. Toisin sanoen, jokaisen todistajan sanan tulee olla saman arvoinen toisten todistajien sanomisten kanssa. Järjestelmä, jossa henkilön todistusta pidetään vähempiarvoisena vain siksi ketä he ovat, esimerkiksi naisia tai ei-muslimeja, voidaan pitää perustavalla tavalla epäoikeudenmukaisena. Kuitenkin juuri näin shari'a toimii. Kaikki todistajanaitiossa istuvat eivät ole lähellekään samanarvoisia. Naisen todistuksen arvo on vain puolen miehen vastaavasta. Ajatellaan tämän seurauksia vaikkapa raiskaustapauksessa. Jos mies todistaa naista vastaan, on miehen todistus shari'an mukaan aina voimakkaampi kuin naisen todistus. Epätasa-arvo lain edessä ulottuu myös ei-muslimeihin. Joissakin shari'aa noudattavissa lakijärjestelmissä ei-muslimien ei ole luvallista todistaa muslimeja vastaan. Toisissa heidän todistuksensa on vähempiarvoinen kuin muslimin todistus. Tästä seuraa, että ei-muslimeilla on suuria vaikeuksia silloin, kun heidän täytyy todistaa muslimia vastaan.


Shari'an barbaariset rangaistukset


Nykyajan ihmisoikeusperiaatteet mainitsevat "julman ja epätavallisen rangaistuksen" yhtenä perustavaa laatua olevana ihmisoikeusrikkomuksena. Valitettavasti islamilainen laki määrää monista rikoksista juuri tällaisia rangaistuksia, myös sellaisista rikoksista, joita ei muissa lakijärjestelmissä pidetä edes rikoksina. Näitä rangaistuksia ovat:


 • Amputaatio: Koraanissa on kaksi säettä (ja monia haditheja), jotka määräävät jäsenten katkaisun islamin lain rikkomisesta. Ne ovat Koraani 5:33:"Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa ja Hänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, on että heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidät karkoitetaan maasta."; ja Koraani 5:38: "Varkailta taasen, olkootpa mies~ tai naispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaan ja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas."
 • Kivitys: Vaikka kivitystä ei mainita Koraanissa, kuuluu se kuitenkin shari'an rangaistuksiin. Tämä perustuu siihen, että Muhammadin vaimo Aisha (kalifi Umarin tukemana) sanoo, että Koraanissa oli alkujaan avionrikkojien kivittämisen määräävä säe (Sunan Ibn Majah, Nikahin kirja, numero 1934).
 • Ristiinnaulitseminen: Ristiinnaulitseminen on muinainen ja barbaarinen teloitustapa, jossa uhria kidutetaan hirvittävällä tavalla ennen kuolemaa. Koraani määrää tämän rangaistuksen säkeessä 5:33 (katso edellä) ja se on siten shari'an mukaan hyväksyttävä rangaistustapa.Tässä luvussa lähinnä raapaistiin pintaa shari'an ja nykyaikaisten arvojen välillä olevista eroista, mutta tämänkin pitäisi vakuuttaa lukija siitä, ettei islamin laki ole avain onnelaan, vaan varma tie epätasa-arvoon, epäoikeudenmukaisuuteen ja julmuuteen.


---

Tämä on suomennos Peter Townsendin kirjasesta "Arabic for Unbelievers", jonka voi ladata osoitteesta http://questioning-islam.org/arabicunbelievers/

Lue myös
Arabiaa vääräuskoisille: Kafir,
Arabiaa vääräuskoisille: 'Ahl al-Kitab
Arabiaa vääräuskoisille: Dhimmi
Arabiaa vääräuskoisille: Jihad

Arabiaa vääräuskoisille: Ridda


---

Bill Warner kertoo shari'a-laista
Sharia for DummiesEi kommentteja:

Lähetä kommentti