10. toukokuuta 2017

Arabiaa vääräuskoisille: Kafir

كافر Kafir (monikko كفّار kuffar) - uskoton, vääräuskoinen


Kutsuminen uskottomaksi ei ehkä kuulosta kovin pahalta. Sehän on vain selvän tosiasian toteamista (toisin sanoen, tämä henkilö ei usko islamiin). Jos kuitenkin luemme Koraanin kuvailuja uskottomista, on selvää, että Allah vihaa heitä syvästi ja kehottaa usein myös seuraajiaan vihaamaan heitä.

Vaikka islamia kehuskellaan suvaitsevaiseksi, se on hyvin suvaitsematon toisuskoisia kohtaan. Tämä viha on hyvin näkyvää Koraanin myöhemmissä luvuissa ja myös monissa haditheissa. Toisuskoisten epäonneksi näillä myöhemmillä Koraanin osilla on enemmän teologista painoarvoa kuin aikaisemmilla ilmoituksilla islamin "abrogaatioperiaatteen" (naskh) perusteella, sen opettaessa, että myöhemmät ilmoitukset korvaavat aikaisemmat.

Jotkut ei-muslimit ovat varsin hämmästyneitä herjaavan kielenkäytön määrästä Koraanissa, jonka pitäisi olla muka "pyhä kirja". Seuraavassa muutamia esimerkkejä Koraanin halveksunnasta niitä kohtaan, jotka eivät seuraa islamia (tai jotka vain teeskentelevät seuraavansa). Koraanin mukaan uskottomat ovat:

Sairaita: Sairaus turmelee heidän sydämensä, ja Jumala pahentaa heidän sairautensa; niin, heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he ovat valehdelleet. (Koraani 2:10)

Turmeltuneita: Olemmehan totisesti ilmaissut kauttasi selvät tunnusmerkit, eivätkä ketkään muut kuin turmeltuneet kiellä niitä. (2:99)

Typeriä: Profeetan suhde niihin, jotka ovat uskottomia, on sama kuin sen, joka kutsuu olentoja, jotka eivät erota muuta kuin äänen ja huudon, jotka ovat kuuroja, mykkiä ja sokeita, niin etteivät mitään ymmärrä. (2:171)

Epärehellisiä (joten heitä ei tule uskoa): Älkää uskoko muita kuin uskontoanne todella noudattavia! (3:73)

Vihollisia: Uskottomat ovat totisesti teidän ilmeisiä vihollisianne (4:101). Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. (3:28)

Heitä pitää välttää: Noudata sitä, mikä on Herrasi sinulle ilmoittamaa - ei ole muuta jumalaa paitsi Hän - ja käänny pois monijumalaisista. (6:106)

Heidän kanssaan ei pidä ystävystyä: Uskovaiset älkööt ottako uskottomia ystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänellä ole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. (3:28)

Olennoista kurjimpia: Katso, kurjimmat elolliset olennot ovat Jumalan silmissä epäuskoon kääntyneet, nuo, jotka eivät uskoa tahdo. (8:55)

Saastaisia: Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. (9:28)

He eivät ansaitse armoa: Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. (48:29)


On huomattava, että nämä ovat vain pieni osa Koraanin säkeistä, joissa halveksutaan vääräuskoisia ja joissa heitä herjataan. On myös hyvä huomata, että näissä säkeissä puhutaan toisuskoisista yleisesti, eikä niissä viitata erityisesti niihin toisuskoisiin, joita vastaa muslimit aikoinaan taistelivat. Niinpä nämä säkeet vaikuttavat myös nykyajan muslimien asenteisiin.

Jatkuvan herjaamisen lisäksi Koraani muistuttaa vääräuskoisia siitä, että heitä odottaa kuoleman jälkeen ikuinen kidutus helvetissä. Esimerkiksi: "On kaksi ryhmää, jotka kiistelevät Herrastaan. Siksi onkin uskottomille leikattu tuliset vaatteet, ja heidän päänsä ylitse vuodatetaan kiehuvaa vettä. Se liuottaa heidän sisuksensa sekä myös heidän ihonsa. Ja heitä piestään rautasauvoin" (Koraani 22:19-21). Ei liene liioiteltua väittää, että tämä on yksi Koraanin pääteemoista. Vääräuskoisten kohtalosta helvetissä keskustellaan Koraanissa yli 500:ssä säkeessä ja 87:ssä luvussa (Koraanissa on yhteensä 114 lukua). Uskomus, että vääräuskoiset on luotu helvetin polttoaineeksi, tuskin herättää useimmissa muslimeissa kunnioitusta vääräuskoisia kohtaan.

Edellä olevaan voidaan vielä lisätä monet kehotukset väkivaltaan ei-muslimeja kohtaan, esim. "Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa" (8:12), ja kehotukset alistaa heidät: "Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa" (Koraani 9:29). Onko mikään ihme, että monet ei-muslimit ovat tulleet siihen tulokseen, että Koraani on äärimmäistä vihapuhetta niitä vastaan, jotka torjuvat islamin ilmoituksen?

Lukija saattaa vastata näihin todisteisiin islamin syvästä halveksunnasta toisuskoisia vastaan sanomalla, että heillä on muslimiystäviä, jotka kohtelevat heitä kunnioittavasti ja kohteliaasti. Se on epäilemättä totta, mutta syy näiden muslimien ystävällisyyteen on luultavasti se, että he ovat päättäneet toimia ihmisten luonnollisten vaistojen mukaan ja jättää huomiotta tällaiset islamin opetukset. Yksittäisten muslimien asenteet ja teot eivät kuitenkaan millään tavalla tee tyhjäksi yllä mainittuja Koraanin säkeitä. Ne ovat Koraanin ytimessä, mistä kuka tahansa voi löytää ne etsiessään vastausta siihen miten toisuskoisia tulee kohdella Allahin miellyttämiseksi.

Jotkut muslimit ovat niin vaivaantuneita Koraanin puheista toisuskoisista, että he yrittävät väittää, ettei sana kuffar koske juutalaisia ja kristittyjä, koska nämä kuuluvat erityiseen kategoriaan ("Kirjan kansat"). Tämä väite ei pidä vettä, sillä monet tekstinkohdat kuvailevat kuffaria hyvin yleisesti ja mukaan lasketaan kaikki ne, jotka hylkäsivät Muhammadin ilmoituksen, minkä juutalaiset ja kristityt todellakin tekivät. Täytyy myös huomata, että jos tulee nimitetyksi "Kirjan kansaksi", se ei välttämättä ole lainkaan hyvä asia. Tämä käy selväksi seuraavassa luvussa.

---

Tämä on suomennos Peter Townsendin kirjasesta "Arabic for Unbelievers", jonka voi ladata osoitteesta http://questioning-islam.org/arabicunbelievers/

Koraani löytyy osoitteesta: http://www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

---

Bill Warnerin selitys sanalle "kafir":
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti