11. toukokuuta 2017

Arabiaa vääräuskoisille: 'Ahl al-Kitab

ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  'Ahl al-Kitab - Kirjan kansa


Jokainen, joka on joskus osallistunut moskeijoiden tutustumistilaisuuksiin, joihin länsimaiden ei-muslimeja usein kutsutaan, tuntee hyvin termin "kirjan kansa". Koraanissa tähän erityiseen ryhmään luetaan kuuluviksi monoteististen uskontojen (juutalaiset, kristityt, sabalaiset) tunnustajat. Tämä esitetään "todisteena" siitä, ettei näiden uskontojen harjoittajilla ole mitään pelättävää islamin puolelta. Tähän rauhoittavaan ajatukseen liittyy kuitenkin monia ongelmia, kuten tulemme näkemään.

Huomattavan osan länsimaiden väestöstä ei voida katsoa mitenkään kuuluvan "kirjan kansoihin". Länsimaissa on paljon ihmisiä, jotka eivät tunnusta mitään uskontoa (ateistit ja agnostikot), samoin kuin muiden uskontojen edustajia (kuten buddhalaiset ja hindut), jotka islamilainen teologia luokittelee kuvainpalvojiksi. Näitä ihmisiä ei voida luokitella "kirjan kansoiksi" ja heidät tuomitaan hyvin ankarasti "kokonaan" epäuskoisina. Niinpä, vaikka voitaisiinkin todistaa, että "kirjan kansat" nauttivat tasa-arvoista kohtelua muslimien kanssa perinteisessä islamin teologiassa (mitä he todellakaan eivät nauti, kuten tulemme näkemään), jäljelle jäisi vielä valtava määrä ihmisiä, joita pidetään muslimien opeissa leppymättöminä vihollisina.

Kirjan kansoiksi kutsutut eivät välty Allahin kirouksilta ja halveksunnalta. Jokainen, joka uskoo "kirjan kansojen" vain seuraavan erilaista polkua, ja että heidät siksi hyväksytään tasavertaisina muslimien rinnalla, huomaa pian erehtyneensä Koraanin avattuaan.

Tässä muutamia oleellisia säkeitä:
Mutta juutalaiset ja kristityt eivät mielisty sinuun, paitsi ehkä kun noudattaisit heidän oppiaan. Sano: »Jumalan oma ohjaus on totisesti oikea Johdatus.» Ja jos sinä seuraat heidän pyyteitään kaiken sen jälkeen, mikä on osaksesi tullut, et sinä totisesti ole löytävä suojelijaa etkä auttajaa Jumalassa. (Koraani 2:120)
Te olette paras seurakunta, mikä on muodostunut ihmisten keskuuteen. Te määräätte ihmisille oikeat elämäntavat, estätte heitä pahuudesta ja uskotte Jumalaan. Jos Pyhän kirjan saaneet olisivat uskoneet, olisi se ollut heille parempi; heidän keskuudessaan on uskovaisia, mutta useimmat heistä ovat jumalattomia. (Koraani 3:110)
Ja siksi, että he rikkoivat liittonsa, Me olemme kironnut heidät ja kovettanut heidän sydämensä. He sotkevat Kirjoituksen sanoja ja ovat unohtaneet osan siitä, mitä heille opetettiin. Lakkaamatta havaitset kieroa menettelyä kaikkien heidän puoleltansa, lukuunottamatta muutamia harvoja. Mutta siedä heitä ja anna anteeksi; katso, Jumala rakastaa jalomielisiä. (Koraani 5:13)
Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin. (Koraani 5:51)
Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.» (Koraani 5:59)
Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, - minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille. (Koraani 5:72)
Totisesti ne, jotka eivät usko, sekä Kirjoituksen saaneet että pakanat, joutuvat helvetin tuleen ja jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi. Nämä ovat ihmisistä kurjimpia. (98:6)
Kiivaimmat oikeauskoisten vihamiehet totisesti tapaatte juutalaisista ja monijumalaisista, ja oikeauskoisten ystävyyttä lähinnä olevissa varmasti tapaatte sellaisia, jotka sanovat: »Me olemme kristittyjä»; tämä johtuu siitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että he eivät käyttäydy pöyhkeästi. (5:82)

Haditheissa ennustetaan kirjan kansojen täydellinen tuho ja pakkokäännyttäminen. Hadith-kokelmien mukaan kirjan kansoille on luvassa hirvittävä kohtalo, ei ainoastaan tuonpuoleisessa, vaan myös tässä elämässä:
Allahin lähettiläs sanoi: "Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, totisesti Marian poika (Jeesus) laskeutuu alas keskuuteenne ja tuomitsee ihmiskunnan oikeudenmukaisesti; hän rikkoo ristin ja tappaa siat eikä jizyaa enää ole (jizya on vero, jota ei-muslimien kuuluu maksaa muslimiherroilleen)" [sahih Bukhari 4:55:657]. Viittaus jizyan poistumiseen lopun aikoina tarkoittaa, että juutalaiset ja kristityt pakotetaan kääntymään islamiin, ja näin ei-muslimeja ei enää ole eikä siten ketään maksamassa jizyaa.
Koraanissa viljellään aivan erityistä vihaa juutalaisia kohtaan, siellä jopa mainitaan, että jotkut heistä muutettiin "apinoiksi ja sioksi" [Koraani 7:166]. Hadithissa tämä viha muuttuu murhanhimoksi: "Abu Huraira kertoo Allahin lähettilään (rauha hänen kanssaan) sanoneen: Viimeinen hetki ei saavu ennen kuin muslimit taistelevat juutalaisia vastaan, ja muslimit tappavat heitä, kunnes juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse, ja puu sanoo: muslimi, Allahin palvelija, juutalainen piilottelee takanani; tule ja tapa hänet. Mutta Gharqad-puu ei sano mitään, sillä se on juutalaisten puu" [sahih Muslimi 4:41:6985]. Tämä ei suinkaan ole vain muinainen hadith, vaan miljoonat muslimit pitävät sitä ohjeellisena tänäkin päivänä. Se sisältyy sanasta sanaan Hamasin peruskirjaan.

Kirjan kansat eivät välty jihadilta. Tähän mennessä on jo käynyt selväksi, ettei "kirjan kansan" statuksesta ole juurikaan hyötyä. Ehkäpä he kuitenkin ovat turvassa muslimien hyökkäyksiltä? Ei aivan: "Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa" (Koraani 9:29). Tämä Koraanin säe vaatii väkivaltaista hyökkäystä juutalaisia ja kristittyjä vastaan, kunnes he kääntyvät muslimeiksi tai "tunnustavat alistuvansa". Säe löytyy Koraanin (kronologisesti) viimeisestä luvusta, joten sillä on suuri teologinen painoarvo, sillä monet muslimiteologit uskovat, että se kumoaa kaikki aikaisemmat säkeet, joissa kehotetaan rauhanomaiseen yhteiseloon kristittyjen kanssa.

Kirjan kansat joutuvat elämään toisen luokan kansalaisina islamilaisen hallinnon alla. Koraanin säe 9:29 tekee selväksi, että kirjan kansat tulee alistaa ja heidän on "tunnustettava" alistumisensa. Heidän asemansa islamilaisessa yhteiskunnassa ei sen vuoksi ole todellakaan tasa-arvoinen, vaan heitä muistutetaan jatkuvasti alhaisemmasta arvostaan. Tämä on virallistettu dhimma-instituutiossa, jota käsitellään seuraavaksi.

---

Tämä on suomennos Peter Townsendin kirjasesta "Arabic for Unbelievers", jonka voi ladata osoitteesta http://questioning-islam.org/arabicunbelievers/

Koraani löytyy osoitteesta: http://www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

Lue myös Arabiaa vääräuskoisille: Kafir


---

Raymond Ibrahim kertoo Lähi-idän vainotusta "kirjan kansasta":
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti