3. marraskuuta 2013

Islamin myytit: Islamin kulta-aika

Myytti:

Muslimit väittävät usein, että heidän uskontonsa vaali rikasta tieteellistä perintöä "raivaten tietä" modernille teknologialle ja lääketieteelle. Tällöin he tavallisesti viittavaat vuosiin 600-1200, kun Euroopassa oli "pimeä keskiaika" ja muslimimaailma kasvatti väestöään ja alisti muita kulttuureita sotaisilla valloitusretkillään.

Totuus:

Vaikka onkin oikein todeta, että islamilainen maailma oli suhteellisesti edistyksellisempi tuona aikana kuin "kristitty" maailma, islamin uskonnolla ei ollut asian kanssa mitään tekemistä (muuta kuin sen antama valtuutus sotilaalliseen laajentumiseen). Tosiasiassa islam pyrkii hylkäämään kaiken tiedon, joka tulee uskonnon ulkopuolelta, mikä on syynä siihen, että tuotteliaimmat muslimitutkijat ovat eivät ole tieteiden vaan uskonnon opiskelijoita.

[On hyvä huomata, että pelkästään Espanjassa käännetään espanjaksi enemmän oppimateriaaleja ja kirjallisuutta yhdessä vuodessa kuin koko arabimaailma on kääntänyt arabiaksi sitten 800-luvun. Kuten saudiarabialainen suurmufti asian pelkisti vuonna 2010: "Koraanin kertomukset ja siinä oleva tietämys riittää meille.... me emme tarvitse Tooraa, Evankeliumeita tai mitään muuta kirjaa"].

Monet fundamentalistit ja muut uskonnolle omistautuneet pukeutuvat kuten Muhammad pukeutui, ja noudattavat 600-luvun elämäntapaa enemmän tai vähemmän uskollisesti, ollen näin samalla osoitus perinteiden suuresta merkityksestä islamissa. Uskonto on hyvin konservatiivinen ja vastustaa muutosta, johon suhtaudutaan epäluuloisesti. Kuten tutkija Bernard Lewis osoittaa, islamissa innovaatiot ovat lähtökohtaisesti pahoja, ellei niitä voida todistaa hyviksi.

Islam ei voi ottaa juurikaan kunniaa tieteen kehityksestä, ja siihen on neljä perussyytä:

Ensimmäiseksi, muslimimaailma hyötyi suuresti kreikkalaisesta tieteestä, jonka kirjoituksia  kristityt ja juutalaiset käänsivät arabiaksi. Muslimien kunniaksi on luettava se, että he säilyttivät kreikkalaisia tekstejä paremmin kuin sen ajan eurooppalaiset, ja siitä tuli heidän tietämyksensä perusta. (Huomattava syy tähän oli kuitenkin se, että kristityillä ei ollut enää pääsyä kreikkalaiseen maailmaan, koska muslimien orjalaivat ja rannikoiden ryöstöretket hallitsivat Välimerta noina aikoina).

Toiseksi, monet keksinnöt, joista islamille on annettu kunnia, onkin "lainattu" muslimien valloittamilta kulttuureilta. Esimerkiksi algebrallinen "nollan" käsite on hindulainen keksintö, jonka muslimit omaksuivat ja esittelivät sen omanaan eurooppalaisille.

Valloitettu väestö vaikutti suuresti "muslimitieteen" historiaan, kunnes sen tieteellinen panos väheni, kun he kääntyivät islamiin (dhimmiyden paineen alaisina). Muslimien osuus väestöstä on kääntäen verrannollinen tieteelliseen kehitykseen. Ei ole sattumaa, että muslimimaailmalla on niin vähän tieteellisiä näyttöjä viimeisten 800 vuoden ajalta, koska uusia sivilisaatioita ei ole enää riittänyt valloitettavaksi.

Kolmanneksi, päteviä muslimitieteilijöitä on usein pidetty harhaoppisina heidän elinaikanaan, joskus hyvistä syistä. Eräs suurimmista muslimimaailmasta tulleista oppineista oli persialainen tiedemies ja filosofi al-Razi. Hänen vaikuttavia töitään pidetään usein todistuksena islamilaisen tieteen suuruudesta. Apologistit unohtavat kuitenkin usein mainita, että al-Razia syytettiin jumalanpilkasta, koska hän noudatti omia uskonnollisia käsityksiään - jotka olivat selvässä ristiriidassa perinteisen islamin kanssa.

Neljänneksi, jopa ne saavutukset, jotka voidaan lukea islamilaisen maailman hyväksi, eivät ole mitenkään järisyttäviä. Jotkut sanat ovat muslimialkuperää, kuten alkemia ja eliksiiri (ja assassin - salamurha), mutta paljon muuta mikä olisi edelleen osa nykyaikaista teknologiaa, ei ole. Ei ole myöskään syytä olettaa, etteivätkö eurooppalaiset olisi keksineet noita keksintöjä kulttuurisen herätyksen jälkeen, jonka uskonpuhdistus pani alulle.

Otetaan esimerkiksi muslimien väite, että he "keksivät" kahvin - siinä mielessä, että he tekivät tunnetuksi afrikkalaisilta orjilta opitun tavan. Toisaalta on aivan yhtä totta, että eräs punainen väriaine, joita käytetään useissa elintarvikkeissa mehuista makeisiin, tulee eräästä Etelä-Amerikkalaisesta naarapuolisesta kuoriaisesta. On äärimmäisen epätodennäköistä, etteivät länsimaalaiset olisi törmäänneet kahviin nykyaikaan mennessä (tosin täytyy antaa arvoa sille, että kahvi luultavasti vauhditti tulevia tieteellisiä keksintöjä).

Muslimien saavutusten litania ottaa usein uskonnollisen saarnan muodon, jossa keksintöjen todellinen alkuperä unohdetaan - samoin kuin keksintöjen todellinen merkitys länsimaiselle tieteelle. Ne, jotka ylpeilevät Taqi al-Dinin suuresta observatoriosta juuri valloitetussa Istanbulissa, jättävät usein mainitsematta, että se hävitettiin nopeasti kalifaatin toimesta.

Se mitä meille jää lopulta käteen tieteellisistä, lääketieteellisistä ja teknologisista saavutuksista, ei ole aivan sitä, millä muslimiapologistit haluaisivat kilpailla kristityn maailman kanssa. Tämän päivän islamilaiset innovaattorit ovat lähinnä tunnettuja olemassaolevan läntisen teknologian, kuten matkapuhelimien ja lentokoneiden, muuttamisesta massatuhoaseiksi.

Vaikka islam ei olekaan täysin vihamielinen tieteelle ei sitä myöskään tule pitää minään fasilittaattorinakaan. Suuret keksinnöt, joiden väitetään tulleen islamilaisesta maailmasta, syntyivät joko ei-muslimien toimesta, jotka vain sattuivat elämään islamin hallinnon alla, tai harhaoppineiden toimesta, jotka eivät olleet juurikaan kiinnostuneita islamista. Tieteellinen ajattelu kapenee huomattavasti, kun islam saa ylivallan, kunnes se lopulta kuihtuu kokonaan.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Islamin myytit sarjassa tarkastellaan islamista esitettyjä väitteitä ja niiden paikkansapitävyyttä.

Alkuperäiset englanninkieliset tekstit löytyvät The Religion of Peace sivustolta:
http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Myths-of-Islam.htm

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti