22. kesäkuuta 2016

Vuoden 2015 Koraanin suomennos

Koraanista on ilmestynyt 2015 uusi Mikko Viitamäen suomennos. Viimeisimmästä Hämeen-Anttilan käännöksestä poiketen sitä ei ole käännetty alkukielestä vaan kyseessä on Muhammad Tahir-ul-Qadrin urdunkielinen käännös.


Wikipedia kertoo Muhammad Tahir-ul-Qadrista hänen olevan maltillisen islamin kannattaja, joka on mm. antanut fatwan terrorismia vastaan ja perustanut järjestön nimeltä Minhaj-ul-Quran International, jonka visio on edistää maltillista uskonnon harjoittamista, koulutusta sekä uskontojen välistä dialogia. 

Tämä Koraani eroaa suomalaisten tutkijoiden Hämeen-Anttilan, Aron, Salosen ja Tallqvistin käännöksistä siinä, että se sisältää myös kommentaareja, jotka selittävät tekstiä. Tämä näyttäisi olevan uskonnollisten käännösten etu tieteellisiin käännöksiin verrattuna, koska tieteellisissä käännöksissä ei tietenkään haluta lähteä tulkitsemaan tekstiä, mutta valitettavasti se tekee tekstistä vaikeasti ymmärrettävää, koska tekstin konteksti jää puuttumaan. Turkkilaistaustaisen Bören kustantamassa Pimenoffin käännöksessä vuodelta 1942 on myös tekstin selityksiä, mikä tekee siitä hyödyllisemmän satunnaiselle lukijalle. Hämeen-Anttila on toki julkaissut myös erillisen Koraanin selitysteoksen

Tahir-ul-Qadrin Koraanissa selitetään islamin hankalia väkivaltaisia kohtia parhain päin, kuten tulette kohta näkemään. Lisäksi tässä käännöksessä näyttäisi olevan käännetty joitain kohtia hieman eri tavalla kuin muissa käännöksissä. Miksi näin on tehty voi tietysti olla aito pyrkimys tehdä rauhanomaista islamin tulkintaa, mutta alkuperäistekstin kääntäminen eri tavalla kuin vaikkapa neljä suomalaista arabian kielen tutkijaa on mielestäni arveluttavaa. Onko tarkoituksena harhauttaa hyväuskoista lukijaa? Entä sitten, kun totuus selviää lukijalle? Eikö olisi parempi kääntää tarkasti oikein ja sitten vain tulkita teksti parhain päin?

Koraanin takakannen esittely kertoo meille kuinka 
"Koraani tuomitsee terrorismin, verenvuodatuksen, väkivallan, vihan ja suvaitsemattomuuden, ja että se puhuu rauhan vakiinnuttamisen, rakkauden, suvaitsevaisuuden, maltillisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolesta
Irfan-ul-Quran tarjoaa viimeinkin autenttisen mutta samalla modernin käännöksen Koraanista. Se tulkitsee Koraanin tekstin tavalla, joka tavoittaa nykypäivän lukijan ja ottaa ajankohtaiset ongelmat huomioon."

Sanalla sanoen tämä Koraani on kuin vastaus rukouksiin kaikille, jotka haluavat uskoa islamin olevan rauhan uskonto.

Katsotaanpa sitten sisältöä hieman tarkemmin. Kun saat uuden Koraanin käännöksen käsiisi, niin ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa, miten Naisten suuran jae 34 on suomennettu (4:34):

Vuoden 1942 käännöksessä jae kuuluu seuraavasti:
Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri.
Tämä on tietysti nykyajan länsimaalaisesta näkökulmasta häiritsevää. Naisen on toteltava miestään ja jos hän on tottelematon, niin miehen tulee kurittaa häntä.

Tämä oli siis Pickthallin englanninkielisestä käännöksestä tehty Pimenoffin suomennos. Katsotaan seuraavaksi Aro et al. vuoden 1957 käännöstä. Se on käännetty suoraan arabiasta, joten siltä osin on ehkä vältetty virheitä joita voi syntyä, kun käännös tehdään englannin kautta. Tämän käännöksen jaejako noudattaa ns. Flügelin käännöstä, missä jakeiden numerointi on erilainen. Jae 4:34 onkin tässä Koraanissa jae 4:38.
Miehet olkoot naisten esimiehiä sillä oikeudella, jonka Jumala on antanut toisille ennen toisia, ja sen perusteella, mitä he ovat antaneet omaisuudestaan; olkoot siis hurskaat naiset alistuvia ja uskollisia sille salaisuudelle, jonka Jumala on pannut talteen. Mutta niitä, joiden puolelta pelkäätte uppiniskaisuutta, varoittakaa ja lopettakaa vuodeyhteys heidän kanssaan ja kurittakaa heitä, mutta jos he tottelevat teitä, niin älkää etsikö syytä heitä vastaan. Totisesti Jumala on korkea ja suuri.
Tässäkin käännöksessä Jumala sanoo (Koraani on islamin mukaan Jumalan suorasanaista puhetta), että miehet ovat naisten esimiehiä ja jos mies pelkää, että vaimo on uppiniskainen, niin miehen tulee jälleen ensin varoittaa, sitten lakata harrastamasta seksiä hänen kanssaan (lopettaa vuodeyhteys, erottaa vuoteistanne) ja lopulta kurittaa häntä, ellei muu auta.

Katsotaan vielä miten Jaakko Hämeen-Anttila on tämän jakeen suomentanut (vuoden 1995 käännös).
4:34 Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. Hurskas vaimo on nöyrä ja vartioi siveyttään, koska jumala on antanut sen vartioitavaksi. Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Jumala on Korkea, Mahtava.
Sama tarina taas hieman eri tavoin lausuttuna: vaimon tulee totella miestään ja jos miehellä on syytä olettaa, että vaimo on tottelematon, niin miehellä on oikeus laittaa vaimo ruotuun jopa ruumiillisella kurituksella.

Ennen kuin menemme Tahir-ul-Qadrin käännökseen, katsotaan vielä mitä islamin lakikäsikirja (The Reliance of Traveller) sanoo tottelemattoman vaimon käsittelystä. Ohjeistus kapinoivan vaimon käsittelyyn löytyy sivuilta 540-542:

M10.12 Kun aviomies havaitsee vaimossaan kapinallista käytöstä, joko sanoissa, kuten jos hän vastaa hänelle kylmästi, vaikka on yleensä kohtelias, tai mies pyytää päästä hänen vuoteeseensa ja hän kieltäytyy vastoin yleistä tapaansa; tai teoissa, kuten jos hän kohtelee häntä nurjasti vaikka on aikaisemmin ollut ystävällinen ja iloinen, hänen on varoitettava häntä sanallisesti ja vältettävä hänen lyömistään, koska käytökseen voi olla hyvä syy.
Varoitus voi olla esimerkiksi, "Pelkää Allahia asioissa joissa sinulla on velvollisuuksia minua kohtaan" tai voit selittää, että kapinointi mitätöi velvollisuutesi elättää häntä ja että käytöksesi vuoksi vuorosi siirtyy toisille vaimoille, tai voit ilmoittaa hänelle, että
"On uskonnollinen velvollisuutesi totella minua".
Jos hän jatkaa kapinoimistaan, mies voi olla makaamatta hänen kanssaan ja puhumatta hänelle, ja voi lyödä häntä, mutta ei siten että hän saa vammoja, tarkoittaen mustelmia, luunmurtumia, haavoja tai verenvuotoa. Kasvoihin lyöminen on laitonta. Hän voi lyödä vaimoa, jos hän kapinoi vain kerran tai useammin, tosin on myös heikompi mielipide, että lyöminen on sallittua vain jos kapinointi on jatkuvaa.

Kerrataan vielä tähänastiset löydökset kolmen Koraanin suomennoksen (joista kaksi on arabian kielen tutkijoiden alkukielestä kääntämiä)  ja klassillisen islamin lain käsikirjan perusteella:

 • Jumala on määrännyt miehet vaimojensa hallitsijoiksi (esimieheksi, pääksi), koska Allah on asettanut heidät naisten yläpuolelle ja koska he elättävät vaimonsa
 • Vaimon on toteltava miestään
 • Vaimon on suojeltava siveyttään
 • Jos mies epäilee vaimon olevan tottelematon, hänen tulee ensin varoittaa häntä, sitten oltava harrastamasta seksiä hänen kanssaan ja lopuksi hän voi hakata vaimonsa, mutta ei kasvoihin ja luita ei saa katkoa eikä haavoja aiheuttaa.
 • Jos vaimo lopettaa kapinointinsa, niin kuritus pitää lopettaa

 Tahir-ul-Qadrin Pyhä Koraani kääntää "vaimonhakkausjakeen" näin:
Miehet ovat naisten suojelijoita ja holhoojia, sillä Allah on korottanut jotkut toisten yläpuolelle, ja (myös) koska miehet kuluttavat omaisuuttaan (heihin). Niinpä hyviä vaimoja luonnehtii tottelevaisuus. Miestensä poissa ollessa he varjelevat (kunniaansa), jota Allah suojelee. Jos pelkäätte joidenkin naisten olevan tottelemattomia ja uppiniskaisia, moittikaa heitä. (Elleivät he paranna tapojaan,) välttäkää heitä vuoteessa. (Elleivät he sittenkään paranna tapojaan,) lyökää heidät (itsestänne) väliaikaisesti erilleen (heitä ojentaaksenne). Jos he sitten alkavat toimia yhteistyössä kanssanne (Allahin suosiota tavoitellen), älkää etsikö tapoja haastaa heidät. Allah on epäilemättä korkein, suurin.
Anteeksi kuinka? Siis vaimoa ei kuulukaan kurittaa, vaan hänet pitää väliaikaisesti "lyödä erilleen". Siis viettää aikaa erillään, kunnes vaimo taas tottelee?

Olen taipuvainen uskomaan, että neljä arabian kielen tutkijaa ovat kääntäneet jakeen niin oikein kuin mahdollista. Niissä kaikissa sanotaan samat asiat hieman eri sanankääntein. Tämä uusin käännös on kuitenkin selvästi erilainen ja tarkoituksena on ilmeisesti ollut pehmentää alkuperäisen Koraanin sanomaa humaanimpaan suuntaan

"Ja lyökää häntä" [Hämeen-Anttila] vs. "...lyökää heidät (itsestänne) väliaikaisesti erilleen (heitä ojentaaksenne)" [Tahir-ul-Qadri] 

Tahir-ul-Qadri on tässä häpeilemättä yhdistänyt määräyksen seksistä pidättäytymisestä (välttäkää häntä vuoteessa) ja vaimon hakkaamisesta. Kuitenkin kaikissa muissa käännöksissä Jumala antaa määräyksen hakata kapinallista vaimoa. Robert Spencer mainitsee Koraaniblogissaan myös toisen käännöksen, jossa tämä jae on käännetty samalla tavalla "maltillisesti":

Laleh Bakhtiar, jonka hiljattainen käännös sai paljon julkisuutta, kääntää jakeen "go away from them" ("menkää pois heidän luotaan"). Muiden kääntäjien, sekä muslimien että toisuskoisten, yhteisymmärryksen valossa tätä voi olla vaikea perustella - kaikki nämä kääntäjät erehtyivät, mutta Bakhtiar käänsi sen oikein? Hän vaikuttimensa ovat kuitenkin ymmärrettävät, sillä tämä jae saa monet nykymuslimit nolostumaan.
 Spencer vertailee samassa blogissa "vaimonhakkausjakeen" englanninkielisiä käännöksiä:
Seuraavaksi Allah ilmoittaa pahamaineisen vaimonhakkausjakeen (jae 34). Hän kehottaa miehiä lyömään tottelemattomia vaimojaan, kun ovat ensin varoittaneet heitä ja laittaneet heidät nukkumaan eri vuoteessa. Tämä on tietysti hyvin kiistanalainen jae, joten on hyvä tarkastella useita eri [englanninkielisiä] käännöksiä tässä käytetystä arabian kielen sanasta waidriboohunna.

Pickthall: "and scourge them" = "ja piiskatkaa heitä"
Yusuf Ali: "(And last) beat them (lightly)" = "(Viimeiseksi) lyökää heitä (kevyesti)"
Al-Hilali/Khan: "(and last) beat them (lightly, if it is useful)" = "(Viimeiseksi) lyökää heitä (kevyesti, jos se on tarpeen)"
Shakir: "and beat them" = "ja lyökää heitä"
Sher Ali: "and chastise them" = "kurittakaa heitä"
Khalifa: "then you may (as a last alternative) beat them" = "sitten voitte (viimeisenä keinona) lyödä heitä"
Arberry: "and beat them" = "ja lyökää heitä"
Rodwell: "and scourge them" = "ja piiskatkaa heitä"
Sale: "and chastise them" = "ja kurittakaa heitä"
Asad: "then beat them" = "sitten lyökää heitä"

Käännös siis tahallaan vääristelee alkuperäistä tekstiä esittääkseen Koraanin myönteisessä valossa. Jos tarkoituksena on modernisoida islamia, tämä keino on tuskin kestävä, sillä muslimeilla on muitakin lähteitä kuin yksittäinen Koraanin käännös (vaikkapa alkuperäinen arabialainen). Valhe tulee ilmi ennemmin tai myöhemmin. Jos sen sijaan tarkoituksena on vakuuttaa pahaa aavistamaton länsimaalainen Koraanin rauhanomaisuudesta, saattaa tämä jopa toimiakin. Olisiko kuitenkin ollut parempi kääntää jae oikein, ja sitten selittää se parhain päin? Joka tapauksessa kyse on lopulta aina tulkinnasta. (Kuten Spencer kirjoittaa Koraaniblogissaan: Asad esittää useita traditioita, joissa Muhammed "kielsi naisten lyömisen", ja päättelee, että naisen lyöminen on "juuri ja juuri sallittua ja sitä pitäisi mieluummin välttää.")

Muissa jakeissa Pyhä Koraani käyttääkin koko selittelyrepertuaarinsa saadakseen väkivaltaiset jakeet seliteltyä parhain päin. Laitan tähän vielä pari näytettä Koraanin väkivaltajakeista.

9:5 "Miekkajae"

Tahir-ul-Qadri:
Kun pyhitetyt kuukaudet ovat kuluneet, tappakaa (julistuksen mukaisesti sodan aikana ne) monien jumalien palvojat, (jotka ovat uudelleen aloittaneet sodan,) mistä tahansa heidät löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, vangitkaa heidät ja istukaa odottamassa heitä jokaisessa väijytyspaikassa (motittaaksenne heidät ja napataksenne heidät). Jos he sitten katuvat ja alkavat rukoilla ja pitävät huolen almuverostaan (zakat), laskekaa heidäet menemään (sillä samoin kuin rauhansopimuksen ollessa kyseessä, tälläkin tavoin sota muuttuu laittomaksi). Allah on epäilemättä rajattoman anteeksiantava, armollinen.
Pimenoff:
Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

Tahir-ul-Qadri pyrkii näissä väkivaltajakeissa esittämään, että sota on sallittua vain itsepuolustukseksi ("jotka ovat uudelleen aloittaneet sodan"). Katumus, rukoilu ja almut  (rukoilu ja almut ovat kaksi islamin peruspilareista)  tarkoittaa sitä, että jos monijumalaiset kääntyvät islamiin, niin heitä ei saa enää tappaa. Katso myös Koraaniblogi Katumus (1-5): http://koraaniblogi.blogspot.fi/2015/08/9-katumus-1-5.html

9:29 

Tahir-ul-Qadri:
(Muslimit,) käykää (puolustus)sotaan (myös) niitä Kirjan kansaan kuuluvia vastaan, (jotka, huolimatta siitä, että heidät oli karkotettu kotiseudultaan, rikkoivat kanssanne Medinassa tekemänsä rauhansopimuksen auttamalla kaikin tavoin Medinan kimppuun hyökkääviä Mekan uskottomien joukkoja al-Ahzabin taistelussa ja jotka vielä nytkin punovat kaikenlaisia juonia teitä vastaan), jotka eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettyinä niitä asioita, jotka Allah ja Hänen Sanansaattajansa (siunaus ja rauha hänelle) ovat kielletyiksi julistaneet eivätkä omaksu oikeaa uskontoa ([din] eli islamia), kunnes he alistuvat seuraamaan (islamin auktoriteettia) ja maksavat pussistaan vuosittaisen suojelusveron.
Pimenoff:
Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.
Tässä taas yritetään tulkita jaetta siten, että käsky koskisi vain historiallista tapahtumaa (ja itse asiassa väkivalta noita pahoja juutalaisia vastaan oli aivan oikeutettua, koska he edelleen juonittelivat Muhammedia vastaan!). Lisäksi Tahir-ul-Qadri lisää selityksen, että kyse olisi puolustussodasta.

Tämä jae on yksi Koraanin pelottavimpia jakeita. Siinä sanotaan, että muslimien on käytävä sotaan kaikkia vääräuskoisia (jotka eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, jne.) vastaan, kunnes he alistuvat ja maksavat jizyaa (alistettujen dhimmien maksama "suojeluraha").

Katso myös Koraaniblogin selitys jakeesta 9:29
Osa 1: http://koraaniblogi.blogspot.fi/2015/09/9-katumus-29.html
Osa 2: http://koraaniblogi.blogspot.fi/2015/09/9-katumus-29-osa-2.html

9:111

Tahir-ul-Qadri:
Allah on ostanut uskovien sielut ja heidän omaisuutensa (lupaamalla) heille vastineeksi Paratiisin. (Nyt) he taistelevat Allahin tiellä (korkeimpana tavoitteenaan ihmisarvon suojeleminen ja rauhan vakiinnuttaminen yhteiskunnassa). Niinpä he tappavat (sodan aikana) ja tulevat (myös itse) tapetuiksi. (Allah) on sekä Toorassa, Evankeliumissa että Koraanissa luvannut vakaasti ottaa kannettavakseen jalon velvollisuuden. Kuka pitäisi lupauksensa parammin kuin Allah? (Uskovat,) riemuitkaa siis sopimuksesta, jolla te olette myyneet (sielunne ja omaisuutenne). Tämä on mahtava saavutus.

Pimenoff:
Totisesti, Jumala on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan, kuten Hän on sitovasti luvannut toorassa, evankeliumissa ja Koraanissa, ja kuka täyttää uskollisemmin lupauksensa kuin Jumala? Olkaa siis onnelliset liittosopimuksestanne, jonka olette tehneet Hänen kanssaan. Juuri tämä on ylin onni.
Jaa että sotaan Allahin tiellä ihmisarvon suojelemiseksi ja rauhan vakiinnuttamiseksi? Puhutaanko tässä nyt ISISin rauhanturvajoukoista vai mistä?

Tahir-ul-Qadrin koraani löytyy verkosta osoitteesta: http://koraan.fi/

Koska ainakin yhdessä jakeessa on tehty tahallaan väärä käännös, en suosittele tätä Koraania kenellekään. Kannatan toki islamin maltillistamista ja toivotan Tahir-ul-Qadrille onnea ja menestystä tässä tehtävässään.


Tahir-ul-Qadri


8 kommenttia:

 1. Siis toisin sanoen taas yksi kirja täynnä valheita Islamin edun tavoittelemiseksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, siltä se vähän vaikuttaa. Saattaahan Tahir-ul-Qadri olla toki myös vilpitön. Tosin Tahir-ul-Qadri on ilmeisesti suufilainen ja sellaisena muiden islamin lahkojen mielestä vääräuskoinen...

   Joka tapauksessa islamin lähetystyö on selvästi saapunut myös Suomeen tämän sokerikuorrutetun Koraanin muodossa. Monet jaksavat luultavasti lukea vain takakannen ja siellähän vakuutetaan, että islam on rauhaa ja rakkautta....

   Poista
 2. Tahir-ul-Qadri oli osallisena Pakistanin jumalanpilkka -lainsäädännön ( https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law_in_Pakistan ) laatimisessa. Omien sanojensa mukaan koko lain pääarkkitehti:

  https://www.youtube.com/watch?v=FZyLBAzQGtI&feature=youtu.be

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Katos vaan. Ukko näyttäisi videon mukaan puhuvan toimittajalle yhtä ja (ilmeisesti?) uskonveljilleen ihan muuta. Täytyypä yrittää löytää lisää tietoa tästä Tahir-ul-Qadrista.

   Poista
 3. Robert Spencer kirjoittaa Tahir-ul-Qadrin fatwasta terrorismia vastaan: The Hypocrisy of the Fatwa Against Terrorism
  https://pjmedia.com/lifestyle/2013/12/24/the-hypocrisy-of-the-fatwa-against-terrorism/

  VastaaPoista
 4. Kiitoksia teidän comenteista ja palautteesta. Pohdimme, harkitsemme ja yritämme parantaa, mutta toivomme että ei jätetä lukemaan.

  VastaaPoista
 5. Itseasiassa, nuo lempeämmät tulkinnat ovat oikeita. Kuten sanottu esim. arabian sana waidriboohunna voidaan kääntää monella tavalla. ja oikea käännös on juuri tuo "lyödä kevyesti", mikä tarkoittaa sitä, että minkäänlaista jälkeä ei saa tulla. ja tätä kevyttä "lyömistä" saa käyttää vasta viimeisenä keinona, kun kaikki muu on yritetty. Ja kuten jossain mainittiin, miehen tulee ensin tarkistaa johtuuko vaimon "uppiniskaisuus" jostain mitä mies on tehnyt väärin naista kohtaan.

  Sitten tuo tappamiskäsky -kohta ja monet muutkin kohdat koraanissa ovat ilmoitettu tiettynä aikana ja ne koskevat vain tiettyä tilannetta ja aikaa. Niitä ei siis voida tulkita niin, että ne ovat voimassa tuomiopäivään asti, kuten esim. älä syö verta -kielto, vaan ne ovat olleet voimassa vain muhammedin eläessä ja liittyneet tiettyyn asiaan. Terveisin, muslimivaimo (suomalainen)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Islamissa on todellakin monenlaisia tulkintoja ja erilaisia lahkoja, ja jokainen näistä oppisuunnista pitää tietysti omaa tulkintaansa oikeana.

   Robert Spencer on koonnut islaminoppineiden tavanomaisia tulkintoja Koraaniblogiinsa, vaimon lyömisestä voi lukea täältä:

   http://koraaniblogi.blogspot.fi/2015/05/4-naiset-17-34.html

   "" Amnesty International raportoi, että "Pakistanin lääketieteellisen yliopiston mukaan yli 90% naimisissa olevista naisista kertoo tulleensa potkituksi, läimäytetyksi, hakatuksi tai seksuaalisesti hyväksikäytetyksi kun aviomiehet olivat tyytymättömiä heidän ruuanlaittoonsa tai siivoamiseensa, tai kun vaimo oli 'epäonnistunut' lapsen saannissa tai oli synnyttänyt tytön pojan sijaan."

   Aisha itse sanoi: "En ole nähnyt kenenkään naisen kärsivän niin kuin uskovien naisten." (Bukhari 7.72.715)

   Poista