2. elokuuta 2015

Miten estetään moskeijan rakentaminen

Nicolai Sennels: How to Stop a Mosque;

Haluan ensiksi painottaa, että moskeijoiden rakentamisen estäminen on täysin mahdollista. Gavin Bobyn organisaatio Law and Freedom Foundation on onnistunut estämään 20 24:stä moskeijaprojektista UK:ssa  - ja työ jatkuu (Law and Freedom Foundation). Alla Bobyn inspiroimat ohjeet:


Moskeijoiden ongelmia1) Niissä levitetään fundamentalistista ääri-islamia, jossa ei julkisesti ja aktiivisesti hylätä Koraanin ja Muhammedin rikollista väkivaltaan ja murhaan yllyttämistä.
Sen sijaan niissä saarnataan Koraania (Allahin sanoma Muhammedille) ja hadithia (Muhammedin teot ja lausumat, jotka ovat muslimeilla aivan yhtä pyhiä) virheettömänä, vaikka niissä on satoja jakeita joissa yllytetään ja jopa käsketään muslimeja vainoamaan, pakkokäännyttämään, ryöstämään, raiskaamaan, vahingoittamaan, silpomaan, orjuuttamaan ja tappamaan toisuskoisia, uskonluopioita ja teeskentelijöitä (muslimeja, jotka eivät täysin alistu islamilaisen lain, sharian alaisuuteen) ja nujertamaan, lyömään ja raiskaamaan heidän omia musliminaisiaan.

2) Levittämällä islamia moskeijat levittävät islamin alistavia sääntöjä muslimien keskuuteen joka johtaa radikalisoitumiseen.
Tämä ei koske ainoastaan islamin määräystä julistaa sotaa, niin sanottua jihadia, toisuskoisille kaikilla tasoilla mukaan lukien talouden, kulttuurin ja aineellisen. Siihen kuuluu myös monet sharian säännöt, jotka kieltävät muslimeilta heidän perusihmisoikeutensa, kuten vapauden valita oma puolisonsa (esim. toisuskoisen puolison), naisen oikeuden avioeroon (esim. eroaminen väkivaltaisesta puolisosta), uskonnonvapauden, vaatetuksen ja elämäntyylin. Vahvistamalla muslimiyhteisön uskonnollisuutta moskeijat osallistuvat muslimien keskuudessa harjoitettuun sosiaaliseen kontrolliin, joka on omiaan radikalisoimaan haavoittuvaa nuorisoa ja luomaan painetta maltillisille sekulaareille muslimeille.

3) Moskeijarakennukset, erityisesti silmäänpistävät minareetit, eivät sovi länsimaiseen arkkitehtuuriin ja sallimalla ne kaupungeissamme me islamisoimme maidemme arkkitehtuurisen miljöön.
Kaikenlainen islamisaatio, mukaan lukien kaupunkikuvan muuttaminen fundamentalistien unelman mukaiseksi rakentamalla arabityylisiä moskeijoita ja "kulttuurikeskuksia" länsimaisiin kaupunkeihin, muuttaa yhteiskuntaamme ja tekee islamilaisille fundamentalisteille, jotka kannattavat islamilaisia arvoja länsimaisten arvojen sijaan, helpommaksi tulle elämään keskuudessamme. Emme tarvitse tätä  lisää, vaan vähemmän. Joka kerta kun annamme periksi muslimien vaatimuksille erityiskohtelusta ja sallimme maamme islamisoitumista, vaikka kuinka vähäistä, meidän oma kulttuurimme joutuu perääntymään vähä vähältä. Tällainen on haitallista taistelussa fundamentalistista islamia vastaan ja on loukkaus länsimaista yhteiskuntaa ja kulttuuria vastaan.

4) Sallimalla laitokset jotka ajavat klassista islamia muslimien keskuuteen on haitallista maahanmuuttajien sopeutumiselle.
Tämä johtuu siitä, että klassillinen islam sisältää pitkän luettelon uskonnollisia odotuksia ja määräyksiä, jotka tekevät muslimimaahanmuuttajille vaikeammaksi sopeutua toisuskoiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Niihin kuuluvat erityissäännökset pukeutumisesta, sukupuolten erillään pitämisestä, naisten oikeuksista, paastosta ja muslimilasten oikeuksista nauttia ja täysin sopeutua länsimaiseen kulttuuriin. Sallimalla moskeijat ja islamilaisen kulttuurin vahvistamme juuri niitä islamin puolia, jotka johtavat kulttuuriseen eristäytymiseen uskonnollisiin yhteisöihin, joissa ympäröivällä länsimaisella yhteiskunnalla on hyvin vähän vaikutusta ja joissa fundamentalistinen islam voi kukoistaa ja synnyttää uskomattoman suuren määrän jihadiin myönteisesti suhtautuvia.

5) Sallimalla moskeijoita kaupunkiimme saatamme synnyttää liikenneongelmia (enemmän liikennettä ja pysäköintiongelmia perjantaisin).


Mitä voidaan tehdä?

a) Jos kuulet suunnitelmasta uudesta moskeijasta (huolimatta siitä missä vaiheessa suunnitelmat ovat), tiedota paikallisia asukkaita moskeijan tarkoituksesta ja vaikutuksesta sekä islamista, ja kerro heille miten he voivat valittaa suunnitellusta moskeijasta.
Luo Facebookryhmä tai - sivu ja kotisivu tai blogi (jossa voi tilata uutiskirjeen jonka ihmiset voivat tilata), missä annat hieman perustietoa siitä miksi sinä vastustat suunniteltua moskeijaa. Facebook-sivullasi ja blogissasi sinun tulee julkaista säännöllisesti uutisia ongelmatilanteista, joissa moskeija on ollut osallisena (ne voivat olla historiallisia kertomuksia siitä, miten profeetta Muhammed käytti moskeijaa suunnitellessaan väkivaltaisuuksia; kuinka terroristit kävivät moskeijassa ennen tehtyä tai estettyä iskua; esimerkkejä saarnoista joita moskeijoissa pidetään - Koraani, hadithit, jne.). Kohdista Facebook-sivusi siten, että se saavuttaa erityisesti paikalliset asukkaat - ja kutsu sitä esimerkiksi "Ei suurmoskeijaa Helsinkiin". Kutsu myös poliitikkoja ja julkisuuden henkilöitä. Jokaisessa postauksessa tulee olla vastuullisten poliitikkojen ja virkamiesten yhteystiedot (sähköposti ja linkki sivulle, missä on tarkemmat yhteystiedot), jotta ihmiset voivat ilmaista heille huolensa. Näissä yhteystiedoissa tulee olla mukana suunnittelukomitea (ja jokainen komitean jäsen), jotka vastaavat moskeijan hyväksymisestä/hylkäämisestä, asiaan liittyvät poliitikot ja virkamiehet jotka ovat asian kanssa tekemisissä (mukaan lukien kaupunginjohtaja, kansanedustajat ja ministerit, joiden toimialaan asia kuuluu).

b) Tee ihmisille helpoksi tehdä valitus asiasta laatimalla esitäytetty kirje, jonka heidän tarvitsee ainoastaan allekirjoittaa ja päivätä.
Suurin osa ihmisistä monissa länsimaissa ovat huolestuneita muslimimaahanmuutosta ja islamin leviämisestä, mutta monet eivät ole hyviä kirjoittamisessa tai huolensa ilmaisemisessa - niinpä sinun täytyy auttaa heitä. Laita esitäytetty kirje kotisivullesi tms., jolloin ihmiset voivat helposti ladata, tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää sen - tai yksinkertaisesti kopioda tekstin (käytä Word-formaattia - ei PDF:ää) ja liittää sen sähköpostiin suunnittelukomitealle tms. Käytä diplomaattista kieltä, johon tavalliset ihmiset, kuten "herra ja rouva Jokinen" voivat samastua. Esimerkiksi:

<Vastaanottajalle>
Vastustan ehdotettua suurmoskeijaa Helsinkiin. Tässä perusteluni:
1) Organisaatio moskeijahankkeen takana, <nimi>, ei julkisesti ja aktiivisesti hylkää Koraanin ja Muhammedin vihapuhetta homoseksuaaleja, naisia ja toisuskoisia vastaan. Se ei myöskään julkisesti ja aktiivisesti hylkää Koraanin ja Muhammedin rikollista yllytystä toisuskoisten, islamin uskosta luopuneiden, homoseksuaalien ja teeskentelijoiden (ne muslimit, jotka eivät noudata sharia-lakia)  vahingoittamiseen ja tappamiseen, eivätkä myöskaan hylkää vaatimusta alistaa, lyödä ja raiskata omia uskonsisariaan. Lähde, jossa todistetaan islamin yllytys vihaan, rikokseen ja väkivaltaan: www.??.fi
2) Sallimalla moskeijan rakentamisen tuette islamin uskonnon ja kulttuurin leviämistä kaupungissamme. Kuten niin monet muut kansalaiset olen sitä mieltä että meillä on täällä jo tarpeeksi islamia. Mielestäni islamin ja muslimien vaatimukset erityiskohtelusta saavat liikaa ymmärtämystä osakseen ja aina oman kulttuurimme kustannuksella. Minusta ei ole veronmaksajien eikä myöskään poliitikkojen tehtävä levittää islamin uskontoa tai kulttuuria sekuulaariin yhteiskuntaamme - ja juuri niin te toimitte, jos sallitte tämän moskeijan rakentamisen. Teille ei ole annettu tehtäväksi edistää islamin leviämistä kaupungissamme. Se ei ole teidän tehtävänne äänestäjien ja veronmaksajien edustajana. Se ei ole teidän toimeksiantonne.
3) Jos te sallitte moskeijan rakentamisen huolimatta päinvastaisista pyynnöistämme, huolimatta varoituksista ja huolimatta lukuisista esimerkeistä islamin vahingollisista vaikutuksista, katson teidät vastuulliseksi, jos osoittautuu että moskeija on osallisena mihinkään radikalisoitumiseen, rikokseen tai terrorismiin. Teen myös kaikkeni, että teitä pidetään vastuullisena julkisuudessa.
Parhain terveisin,
<nimi ja päiväys>

c) Postilaatikot
Jaa esitteitä islamista ja moskeijoista sekä edellämainittu valituskirjelmä paikallisten asukkaiden postilaatikoihin ja varoita heitä, että heidän asuinalueelleen on suunniteltu rakennettavaksi moskeija ja kerro miksi heidän tulee olla huolissaan - ja kuinka pysäyttää hanke ja hankkia lisäinformaatiota.

Kehota myös ihmisiä kirjoittamaan vastuullisille poliitikoille ja virkamiehille Facebookissa.

d) Vetoomus
Laadi vetoomus moskeijahanketta vastaan. Vetoomuksen on hyvä olla verkossa ja siitä tulee ilmoittaa Facebook sivullasi ja blogissasi. Jalkaudu myös kaduille ja kerää allekirjoituksia moskeijaa vastaan. Nimikirjoituksien keräämisellä kadulla tai ovelta-ovelle on myös se etu, että saat mahdollisuuden puhua ihmisten kanssa kasvotusten ja voit antaa tarkempia tietoja. Tällainen toiminta voi myös saada mediajulkisuutta, kun ihmiset kulkevat ympäriinsä vastustamassa moskeijaa.

e) Ole yhteydessä lehdistöön
Yritä löytää henkilö joka on valmis menemään julkisuuteen vastustajien puhemiehenä. Eräs heikko kohta taistelussa fundamentalistista islamia vastaan on se että harvat ovat valmiita menemään julkisuuteen mielipiteineen. Tämä ei ainoastaan synnytä puutetta rohkeista roolimalleista, mutta tekee myös lehdistölle vaikeaksi löytää henkilöitä, joita voisi haastatella lausunnoista, mielipiteistä ja - tärkein kaikesta - tosiasioista. Sen joka menee julkisuuteen yhdyshenkilönä ja lehdistön kontaktina moskeijan vastustushankkeessa täytyy olla kykenevä toimimaan ilman vihaa ja rasismia (mikä saisi koko projektin esittäytymään epämiellyttävänä). Ja hänellä tulisi olla myötätuntoinen suhtautuminen asiaan. Kolme perussääntöä puhemiehelle ovat: 1) Hyväntahtoinen ja myötätuntoinen 2) Laaja tuntemus islamista, Muhammedista ja maahanmuuton seurauksista. 3) Ei virheitä: ei vihaa, ei vääriä lausuntoja, ei syytöksiä, jne.

Voit etsiä innoitusta täältä: “Critisising Islam is compassion” ja täältä “Nicolai Sennels: Why We Fight Islam“.Suomennettu Nicolai Sennelsin artikkelista How To Stop A Mosque: http://10news.dk/?p=1570


3 kommenttia:

 1. Yksi vaihtoehto on tietenkin kuopata possun ruho tontille.

  VastaaPoista
 2. olisin valmis menemään julkisuuteen koska julkinen äyvääminen, provosointi ja poleeminen vastakkainasettelu on aina ollut mukava harraste, en pelkää kuolemaa ja rakastan marttyyriutta. mutta faktat islamista ovat hatarat, enkä halua pelata muiden pelisäännöillä ja liian kiltisti. sniff

  VastaaPoista
 3. Suurmoskeijahanketta vastaan on annettu sekä kansalaisaloite että kuntalaisaloite:

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1303
  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1732

  VastaaPoista