10. tammikuuta 2016

Älkää ikinä luovuttako!


Viimeaikaiset Pariisin ja San Bernardinon joukkomurhat olivat sellaisten ihmisten tekoja, jotka uskovat Jumalan ilmoittaneen tahtonsa maailmalle Muhammedin välityksellä, ja jotka uskovat Muhammedin olleen "viimeinen ja lopullinen" profeetta ennen tuomiopäivää, jolloin koko ihmiskunta tuodaan Jumalan tuomiolle.

Sellaisille ihmisille kuin Syed Rizwan Farook ja hänen vaimolleen Tashfeen Malikille, noille San Bernardinon tappajille, on palkintona taivas ja heitä johdattaa Muhammedin ilmoittama valo. Helvetti on niiden rangaistus, jotka hylkäävät valon. Tuo "valo", jonka Muhammed toi, pitää sisällään kaikkien niiden ihmisten murhaamisen, jotka hylkäävät hänet ja hänen uskontonsa, ja niin Farook ja hänen vaimonsa ryhtyivät massamurhaajiksi.

Ajatus ampumisten takana on levittää kauhua ihmisten keskuuteen niin, että ihmiset lopulta kääntyvät islamiin, Muhammedin "valoon".

Muhammed oli maailman ensimmäinen ideologinen massamurhaaja. Kommunistit uskoivat luovansa oikeudenmukaisen maailman luomalla uuden ihmisen ja epäitsekkään sosiaalisen järjestyksen, mutta kun ihmiset torjuivat heidän idealisminsa, he aloittivat valtavan terrorikampanjan ja lopulta gangsterit olivat vallassa.

Totalitaarit aloittavat idealisteina ja lopettavat massamurhaajina eikä Muhammed ollut poikkeus. Hän uskoi omiin tarinoihinsa helvetin tulesta ja halusi luoda täydellisen ihmisen, jonka käyttäytyminen tässä maailmassa toisi palkintona paratiisin ikuisen ilon. Hän uskoi tekevänsä ihmisille palveluksen säästämällä heidät ikuiselta kadotukselta. Hän rakensi aatteensa sen ajatuksen ympärille, että hän tekee ihmisille palveluksen.

Kuten kommunismi, hänenkin utopistinen fantasiansa oli mahdollista toteuttaa vain väkivalloin. Se oli luonnoton ja omituinen eivätkä hänen aikalaisensa vapaaehtoisesti hyväksyneet sitä. Niinpä meillä on tarina Koraanin - hänen manifestinsa - ohella, jossa terrori saa lopulta vallan. Lopulta hän syyllistyi lähes kaikkiin sellaisiin tekoihin, joita nykyään pidettäisiin rikoksina ihmisyyttä vastaan. Monia hänen toimiaan pidettäisiin nykyään järjestäytyneenä rikollisuutena. Ne ovat kaikki seurausta hänen ideologiastaan, jossa ihmisille pyritään tekemään palvelus.

Tässä joitain hänen pahamaineisista rikoksistaan:
Kriitikkojen salamurhat. Hän lähetti miehiä moskeijastaan murhaamaan kriitikoitaan ja vastustajiaan ylistäen murhaajia jälkeenpäin siitä, että he olivat toteuttaneet "Jumalan tahdon".
Hän pani toimeen joukkomurhan niiden ihmisten keskuudessa, jotka torjuivat hänet ja hänen uskontonsa. Eräässä tapauksessa Medinassa hän mestautti kokonaisen juutalaisheimon, joiden ruumiit ja päät heitettiin kaivantoihin. Jopa 900 miestä ja poikaa teloitettiin.
Varkaus. Hän takavarikoi uhriensa omaisuuden mukaan lukien kiinteistöt, karjan, aseet, työkalut ja niin edelleen. Hän jakoi omaisuutta omille miehilleen palkintona osallistumisesta ryöstöretkiin ja taisteluihin, mutta piti itsellään viidenneksen perheensä elatukseen ja tulevien sotaretkiensä rahoitukseen. Joissakin tapauksissa hän piti kaiken itsellään.
Orjuus. Hän otti joskus myös miespuolisia orjia, mutta lähinnä hän orjuutti naisia ja lapsia. Sen jälkeen, kun hän oli murhannut Medinan juutalaisheimon 900 miestä ja murrosikäistä poikaa, hän orjuutti jäljelle jääneet tuhat naista ja lasta. Heistä 800 myytiin orjamarkkinoilla ja saadut tulot jaettiin hänen sotilailleen. Loput 200 orjaa hän piti itsellään.
Kidutus. On merkitty muistiin, miten hän kidutti erästä juutalaisten johtomiestä Khaibarissa, jonka hän valloitti noin puolitoista vuotta Medinan juutalaisten hävittämisen jälkeen. Mies oli kätkenyt kultaa, hopeaa ja muita aarteita ja Muhammed halusi ne itselleen. Hän sytytti tulen miehen rinnan päälle, jotta saisi hänet paljastamaan aarteen kätköpaikan, mutta kun tämä ei puhunut, Muhammed käski katkaista hänen kaulansa.
Ryöstöretket. Hän levitti uskontoaan loputtomilla sotaretkillä kyliin, kaupunkeihin ja paimentolaisten leireihin.

Jos Muhammed oli jossain oikeassa, niin siinä, että terrori toimii. Hän ei olisi mitenkään voinut toteuttaa utopistista fantasiaansa, ellei hän olisi pakottanut ihmisiä alistumaan. Useimmat Arabian ihmiset valitsivat mieluummin antautumisen hänelle ja hänen "valolleen" kuin tulivat teurastetuiksi. Terrori on toiminut 14 vuosisataa ja tänä päivänä noin 1,5 miljardia ihmistä elää tämän terrorin seurauksena syntyneen vallan alla.

Islamille ei riitä mikään. Harhaisessa mielessään Muhammed uskoi, että hänet oli lähetetty maailmaan levittämään Jumalan sanaa koko ihmiskunnalle. Sellaiset ihmiset kuten Farook ja hänen vaimonsa on aivopesty uskomaan tähän utopistiseen hölynpölyyn. Sellaiset ihmiset uskovat olevansa Jumalan asialla. Terrori saa lopulta jäljellä olevat ei-muslimit kääntymään islamiin. Mitä enemmän he tappavat ja vammauttavat, sitä enemmän ihmiset pelkäävät ja sitä suuremman osan ihmiskunnasta he onnistuvat pelastamaan helvetin tulelta, koska massat saadaan pakotettua alistumaan totuudelle - valolle. Omissa ajatuksissaan ja uskonveljiensä mielissä farookit ja malikit eivät ole tässä Muhammedin näytelmässä alhaisia, kieroutuneita raukkoja, vaan Jumalan jaloja sotureita.

Islam tuottaa tällaisia ihmisiä liukuhihnalta. Terrori-iskujen määrä on maailmanlaajuisesti kasvussa ja ne tulevat yhä lisääntymään ja pahenemaan. Voimme nähdä menneisyyden lukujen perusteella, että terrori on saavuttanut pisteen, mistä ei ole enää paluuta. Kuvaajan viiva osoittaa jyrkästi ylöspäin.

Nämä ovat pelottavia aikoja, mutta tulevaisuus on rohkeiden ja kärsivällisten. Tulevaisuus on niiden käsissä, jotka hankkivat tietoa tästä pahuudesta ja jakavat oppimaansa eteenpäin. Tulevaisuus on niiden käsissä, jotka innostavat muutkin vastustamaan tätä pahuutta. Jonain päivän vastustus voi tulla voimakkaammaksi kuin sen kohde.

Meidän on hyvä muistaa nämä Winston Churchillin sanat. "Älkää ikinä luovuttako. Älkää ikinä luovuttako. Ikinä, ikinä, ikinä, ikinä."

---

Farook ja vaimonsa Malik. Kukapa olisi uskonut, että he ovat tulevia joukkomurhaajia?


Winston Churchill
"Kuinka kauhistuttavia ovatkaan kiroukset, jotka muhamettilaisuus lan­gettaa kannat­tajilleen! Ei ole ainoastaan fanaattista kiihkoa, joka ihmi­sessä on yhtä vaarallista kuin vesikauhu koirassa, vaan myös tämä hir­veä fatalistinen apa­tia. Vaikutukset ovat ilmi­selviä monissa maissa. Ajat­tele­mattomia tapoja, huo­limattomia maanviljelysjärjes­telmiä, lais­koja kau­pan­käyn­ti­mene­telmiä ja omai­­suu­den turvat­tomuut­ta tapaa kaikki­alla, missä profeetan seuraajat hallit­sevat tai asuvat. Alhainen sensu­a­lismi riistää tältä elämältä sen viehkeyden ja sivis­tyneisyyden; tulevalta sen ar­vokkuuden ja pyhyyden. Se tosiasia, että muhamettilaisen lain mu­kaan jokaisen naisen on kuu­luttava jollekin miehelle tämän ab­soluut­ti­sena omaisuutena, joko lapsena, vaimona tai jalkavai­mona, vii­västyttää väistämättä orjuuden lopullista häviämistä aina siihen asti, kunnes isla­min us­ko on lakannut olemasta suuri voima ihmisten keskuu­dessa. Yksit­täiset musli­mit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuk­sia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraa­jien sosi­aalisen kehi­tyksen. Maailmassa ei ole voi­mak­kaam­paa taannuttavaa voimaa. Muha­met­tilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä har­joit­tava uskonto, joka on kaik­kea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo le­vinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askel­mal­laan. Ja jos kris­tin­uskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret — tie­­teen, jota vas­taan se oli tur­haan taistellut — mo­der­nin Euroopan sivilisaa­tio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinai­­sen Rooman sivilisaa­tio."
Winston Churchill kirjassaan The River War
---

Burleigh on kirjoittanut kirjan Muhammedin elämästä: It's All About Muhammad: A Biography of the World's Most Notorious Prophet


Se mitä et tiedä saattaa vahingoittaa sinua.
Opiskele kaikki tarvittava Muhammedista ja opi ymmärtämään miksi muslimit tekevät niinkuin tekevät. http://www.amazon.com/Its-All-About-Muhammad-Biography/dp/0996046909/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti