30. heinäkuuta 2017

Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin ylivalta

William DiPuccion laatima luettelo profeetta Muhammadin tärkeimmistä elämäntapahtumista perustuen Koraaniin, varhaisiin Muhammadin elämäkertoihin ja kanonisoituun perimätietoon.

Tämä on jatkoa kirjoituksille Muhammadin elämä vuosilukuina: Vuodet ennen islamia,
Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin alkuvaiheet ja Muhammadin elämä vuosilukuina: Islamin laajentuminen


IV. ISLAMIN YLIVALTA (ikävuodet 60-62)


630 jKr, 8 AH: Mekan valloitus (mahdollisesti joulukuu 629). Myöhemmät vaiheet.


Mekkalaisten kanssa liitossa oleva heimo rikkoo Hudaibiyyan rauhansopimuksen, mikä antaa Muhammadille tekosyyn hyökätä Mekkaan. Muslimien 8000 - 10000 miehen armeija valloittaa Mekan. Ylivoiman edessä mekkalaiset tekevät vain vähän vastarintaa. Muhammad hävittää Kaaban 360 jumalankuvaa mukaan lukien kuvan Aabrahamista ja enkeleistä sen seinällä. Mekkalaiset ovat pakotettuja vannomaan Muhammadille uskollisuutta ja tämä määrää yleisen armahduksen. Kuitenkin jotkut Muhammadin henkilökohtaisista vihollisista ja pilkkaajista surmataan, mukaan lukien häntä pilkannut laulajatar. Toiset katuvat ja saavat anteeksi.

Koska Mekka oli Arabian hengellinen keskus, Muhammadin ote Kaabasta ennakoi islamin valloittavan koko niemimaan. Vuoden 613 jälkeen ainoastaan muslimit saivat tulla kaupunkiin. Koko Arabia kukistettiin Abu Bakrin toimesta 634 jKr.

630 jKr, 8 AH: Jaziman verilöyly


Muhammad lähettää joukkoja Mekan ympäristöön tuhoamaan monijumalaisia temppeleitä tarvittaessa vaikka väkivalloin. Hänen kenraalinsa Khalid surmasi monia Jazima-heimosta, vaikka he eivät tehneet vastarintaa. Muhammad tuomitsi hyökkäyksen ja moitti Khalidia. Hän maksoi myös verirahan leskille ja orvoille.

630 jKr, 8 AH: Muhammad hallitsee Länsi-Arabiaa. Almujen käyttö islamin levittämisessä.

Muslimit lyövät hawazinien beduiiniheimon Hunayn  taistelussa. Sotasaalis on valtava: muun muassa 6000 miestä, naista ja lasta, 24,000 kamelia ja 4000 unssia hopeaa. Muhammad kärsii huomattavia tappioita. Jalomielisyyden puuskassa hän palauttaa vangit perheilleen sen jälkeen kun hawazinit ovat vannoneet uskollisuuttaan. Sotasaalis oli kuitenkin jo jaettu armeijalle. Muhammad antoi omasta viidenneksen osuudestaan kameleita Mekan ja beduiinien johtajille. Muhammadin esimerkkiä noudattaen muslimit saattavat antaa osan almuista niille, jotka ovat myötämielisiä islamille.

Banu Thaqif -heimon asuttaman Taifin kaupungin kaksi viikkoa kestänyt piiritys on tulokseton. Muslimien uhan alla Taif kuitenkin alistuu muslimien valtaan vuoden loppuun mennessä ja epäjumalan temppeli hävitetään.

630 jKr, 9 AH: Maria Koptilainen


Joko vuonna 626 tai 627 Aishaa syytetään aiheetta aviorikoksesta, mistä syntyy julkinen skandaali. Toinen skandaali aiheutuu, kun Muhammadin koptilainen jalkavaimo tulee Muhammadin haaremiin (vuonna 628). Muhammad suosii Mariaa, mikä aiheuttaa katkeruutta, erimielisyyttä ja juonitteluja Muhammadin ja vaimojen välillä. Tilanne ratkeaa erityisellä Jumalan ilmestyksellä, jossa vaaditaan vaimojen katumusta - tai muuten hän eroaisi heistä kaikista - ja jossa Muhammad vapautetaan valastaan olla enää tapaamatta Mariaa (Koraani, luku 66). Rangaistukseksi Muhammad hylkäsi muut vaimonsa ja eli Marian kanssa kokonaisen kuukauden.

Maria synnytti hänelle lapsen, Ibrahimin, ensimmäisen jälkeläisen 25:een vuoteen. Mariasta tuli tällöin lain mukaan vapaa nainen ja hän yleni jalkavaimosta varsinaiseksi vaimoksi. Ibrahim kuitenkin kuoli vain 16 kuukauden ikäisenä (vuonna 631).

630 jKr, 9 AH: Veromiesten nimittäminen. 


Veronmiehiä nimitetään keräämään zakat (almut) ja sadaqa (hyväntekeväisyys) valloitetuilta alueilta (10% tuotosta). Juutalaisten, kristittyjen ja muiden eriuskoisten on maksettava suojelurahaa (jizya). Rahat käytetään islamin varojen ja vallan kasvattamiseen, köyhyyden helpottamiseen ja lahjoituksiin, joilla houkutellaan toisuskoisia kääntymään islamiin.

630 jKr, 9 AH: Muhammad vakiinnuttaa valtansa


Monien pienten sotaretkien avulla kapinalliset heimot kukistetaan, minkä johdosta Muhammad vakiinnuttaa valtansa alueella. Näihin aikoihin Kab ibn Malik, eräs Arabian maineikkaimmista runoilijoista ja Muhammadin vihollinen, vannoo uskollisuutta Muhammadille ja sepittää hänelle ylistävän runon.

630 jKr, 9 AH: Tabukin sotaretki


Muhammadin viimeinen suuri sotaretki Tabukiin on ensimmäinen muslimien aggressio kristittyjä vastaan (kaksi kolmasosaa kristikunnasta tultaisiin valloittamaan ennen kuin kristityt vastaavat ristiretkillä alkaen vuodesta 1096, joiden vaikutus jää yleensä vähäiseksi). Muhammadin saapuessa Tabukiin 30,000:n miehen armeijoineen Bysantin joukot ovat jo vetäytyneet. Paikalliset juutalaiset ja kristityt päälliköt pakotetaan maksamaan jizya (suojeluraha) ja alistumaan islamin alaisuuteen.

Rauhansopimus Ailan kristityn prinssin Johanneksen kanssa. Duman kristitty päällikkö kääntyy islamiin, mutta ryhtyy kapinaan Muhammadin kuoltua.

Kun Muhammad palaa Medinaan, hän tuomitsee ja jopa rankaisee niitä, jotka eivät olleet lähteneet sotaretkelle, koska he eivät olleet osoittaneet riittävää uskoa ja lojaalisuutta.

631 jKr, 9 AH: Toisinajattelijoiden moskeija


Muhammad polttaa tyytymättömien muslimien rakentaman kilpailevan moskeijan lähellä Qubaa. Moskeijan sisällä olevat ehtivät turvaan. Tyytymättömien muslimien johtaja (Abdullah ibn Ubayy) kuolee Medinassa  ja hänen kannattajansa ryhtyvät pian Muhammadin kannattajiksi.

631 jKr, 9 AH: Jihadista tulee ikuinen velvollisuus


Erään perimätiedon mukaan monet muslimit alkoivat nyt myydä aseitaan saavutettuaan voiton vihollisistaan. Muhammad kuitenkin julistaa, että sota islamin puolesta tulee jatkumaan, kunnes antikristus saapuu (Koraani, luku 9).


631 jKr, 9 AH: Muhammadin uhkavaatimus: "Vastuuvapaus"


Muhammad oli pidättäytynyt vuosittaisesta pyhiinvaelluksesta, koska epäjumalanpalvojat edelleen jatkoivat perinnettä, mutta nyt hän julistaa, että neljän kuukauden päätyttyä epäjumalanpalvelusta ei enää suvaita Arabiassa. Hänelle on täten myönnetty vastuuvapaus epäjumalanpalvojien kanssa solmittuja sopimuksia kohtaan. Ne, jotka vastustelevat, tapetaan. Kristityt ja juutalaiset tulee alistaa väkivalloin ja pakottaa maksamaan jizya-veroa, Koraanin jakeen 9:29 mukaan.


630 - 631: Rajaseutujen heimojen ja kaupunkien käännyttäminen


Arabien ja kristittyjen päälliköt, sekä Jemenin, Mahran, Omanin, Bahrainin ja Yemaman hallitsijat vahvistavat kääntymisensä ja alistumisensa Muhammadille kirjeillä ja valtuuskunnilla (jotkut historioitsijat uskovat näiden olleen vain vähäisiä ryhmiä ja suurin osa vastusti Muhammadin vaatimuksia). Najran kaupunki ja kirkko saavat rauhansopimuksessa erioikeuksia.

Muhammad lähettää valtuuskuntia suostuttelemaan ja pelottelemaan muita heimoja. Khalidin uhkailun vuoksi juutalainen Banu Harith -heimo kääntyy islamiin ja alistuu ilman vastarintaa. Monia Arabian heimoja Jemenissä joudutaan kuitenkin alistamaan väkivalloin.

632 jKr, 10 AH: Jäähyväispyhiinvaellus. Kuukalenteri.


Pyhiinvaelluksen päättyessä Muhammad pitää Jäähyväissaarnansa, jossa puhutaan omistusoikeudesta, islamin yhtenäisyydestä ja kaikkien heimojen veljeydestä islamin alaisuudessa, kielletään koron ottaminen lainasta, säädetään kivityskuolema aviorikoksesta, kehotetaan vaimojen ja orjien ystävälliseen kohteluun, ja sallitaan vaimojen ruumiillinen kuritus (Koraani 4:34).

Muhammad myös lakkauttaa epäislamilaisena käytännön, jossa vuoteen lisätään päiviä ajanlaskun pitämiseksi synkronissa aurinkovuoden kanssa  ja määrää käyttämään ainoastaan kuukalenteria.

632 jKr, 11 AH: Mussailiman kapina.


Itsensä profeetaksi julistanut Mussailima, jolla on huomattavaa kannatusta, tarjoutuu jakamaan vallan Muhammadin kanssa. Tarjousta ei hyväksytä ja hänet surmataan taistelussa hieman Muhammadin kuoleman jälkeen. Muhammad kutsui häntä nimellä "Valehtelija-Mussailima". Kaksi muutakin uutta profeettaa haastaa Muhammadin näihin aikoihin. Toinen salamurhataan ja toinen kääntyy islamiin Muhammadin kuoleman jälkeen.

632 jKr, 11 AH: Muhammadin kuolema ja hautaaminen


Muhammad sairastuu vakavasti ja viettää viimeiset päivänsä talossaan Aishan seurassa. Hän kiroaa kristityt ja juutalaiset (tai kuten Ibn Sa'd kirjoittaa: "Herra hävittäköön juutalaiset ja kristityt!"). Myöhemmin hän määrää kuusi kultarahaa annettavaksi köyhille.

Muhammad kuolee Aishan syliin kesäkuun kahdeksantena ja hänet haudataan taloonsa. Abu Bakr valitaan hänen seuraajakseen (kalifiksi).

632 jKr, 11 AH: Mutalle kostetaan


Muhammadin käskyn mukaisesti muslimiarmeija hävittää ja ryöstää Mutan (katso 629 eKr). Abu Bakr kukistaa lukuisia kapinaan nousseita heimoja.

---

Koska tämän kirjoitussarjan aikaisemmat oheisvideot ovat olleet kovin kriittisiä islamia kohtaan, on ehkä paikallaan esittää Muhammadin elämä myös hieman myönteisemmässä valossa.

BBC:n dokumentissa haastellaan muslimeja, islamin apologisteja ja - ehkä hieman yllättävästi - myös joitakin islamkriitikkoja. Myös Profeetan vähemmän mairittelevia tekoja esitetään, mutta ne selitetään parhain päin, ja Muhammad oli itse asiassa hyvä ja rauhanomainen mies.

Toisena videona on islamilaisen lainoppineen hengästyttävän pitkä luentosarja. Siinä on jokaiselle paastokuukauden päivälle oma luentonsa ja se tarjoaa varmasti autenttisen näkökulman muslimien tulkintaan Profeetan elämästä. Katsokoon ken jaksaa.

Kolmantena on lapsille tarkoitettu animaatio Muhammadin elämästä. Ymmärrettävästi siinä ei ole kuvattu aivan kaikkia Profeetan elämän tapahtumia, ja hyvä niin.


BBC:n dokumentti Muhammadin elämästä. 

Mufti Menkin luentosarja Profeetan elämästä.

Muhammadin tarina lapsille. ---

Lisälukemista:

Mekan valloitus: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/05/mekan-valloitus.html

Pelko on tehnyt minusta voittoisan: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/04/pelko-on-tehnyt-minusta-voittoisan.html

Muhammadin kuolema: https://kaikkimuhammadista.blogspot.fi/2017/04/muhammadin-kuolema.html

Jäähyväissaarna: https://ibnmatti.blogspot.fi/2016/12/valahdyksia-muhammedin-elamasta-vi.html


---

Alkuperäinen teksti: https://drive.google.com/file/d/0B4_1PiGE3abidTdqdE9qd0k1TFk/view
DiPuccion blogi: http://scienceetcetera.blogspot.fi/


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti