12. heinäkuuta 2016

Majid Rafizadeh: On muslimien velvollisuus avata suunsa

Politiikan tutkija Majid Rafizadeh Gatestone Institutessa: It is the Duty of Muslims to Speak Out

Majid Rafizadeh
Joskus on tärkeää puhua asioista, joista olisi mieluummin hiljaa. On tärkeää tuoda esille islamin uskonnon monisyisyyttä, mutkikkuutta ja vivahteita kuten myös nykyajan tähän uskontoon liittyviä sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia traditioita sekä hallitsematonta ääriajattelun nousua.

Olin aikaisemmin harras muslimi: yksi niistä harvoista, jotka todella lukivat Koraania sanasta sanaan ja yrittivät seurata tarkasti sen määräyksiä.

On myös välttämätöntä mainita, että rangaistus islamista luopumisesta on kuolema. Tämä rangaistus on voimassa islamilaisissa yhteiskunnissa ja sitä toimeenpannaan hallitusten, islamilaisten oikeusistuimien ja jopa yksittäisten muslimien toimesta, jotka haluavat täyttää velvollisuutensa Allahia, Koraania ja Muhammedia kohtaan.

Tällaiset islamilaiset lait tietysti herättävät pelkoa kertoessaan totuuden.

Muslimi nimittäin uskoo, että Koraani on Allahin suorasanaista puhetta. Koraani ei kerro tarinoita Jumalasta kuten Raamattu; se nähdään Jumalan puheena samaan tapaan kuin kymmenen käskyä. Siksi niiden määräykset on pantava täytäntöön ilman varauksia ja huolimatta ajasta tai paikasta.

Joidenkin islamin opetusten mukaan vääräuskoisen tai apostaatin - henkilön joka jättää islamin ja kieltää Allahin ja Muhammadin - tappamisesta saa palkinnoksi parhaan paikan taivaassa.

Jos sinut on aivopesty islamiin varhaislapsuudesta asti ja olet ollut islamin seuraaja koko ikäsi, islamin hylkääminen tai kritisointi ei ole helppoa. Tämä aivopesu johtaa syvälle iskostuneeseen pelkoon edes kyseenalaistaa islamia, puhumattakaan että hylkäisi islamin ja Allahin määräykset. Kun sinusta on tullut islamin orja, se tappaa rohkeutesi jättää se.

Ajatus olla vapaa ja riippumaton - vapauttaa itsensä Allahin orjuudesta ja islamin kahleista - käy mahdottomaksi, se ei tule kysymykseenkään.

Islamissa on voimallista kieltä ja työkaluja kaikkein pahimpien rikosten tekemiseen samalla kun tekoihin syyllistyneet tuntevat itsensä siunatuiksi, etuoikeutetuiksi, palkituiksi ja he tuntevat olevansa oikealla puolella.

Ennen kuin saavutamme paremman ymmärryksen islamin luonteesta, sen tukeutumisesta Koraanin säkeisiin, samoin kuin sen arvoista, periaatteista ja ideologiasta, emme pysty käsittämään sen uhkaa. Kohtaamamme haaste ei ole enää ainoastaan muslimimaissa asuvien muslimien ongelma. Pelon ja julmuuden säikeet ulottuvat kaikkialle. Se on haaste, jonka ratkaisemiseen kaikkien, koko maailman, pitää osallistua. Muuten islam jatkaa levittäytymistään eri muodoissaan: al-Qaida, ISIL, Jabhat Al-Nusra, Hamas, Hizb ut-Tahrir, Islamilainen jihad, yksittäiset terroristit ja monet muut.

Islamin opinkappaleet tarjoavat tehokkaita työkaluja, sekä psykologisia että materiaalisia, vaikuttaa tavallisiin ihmisiin, jotta he tekevät rikoksensa. Psykologiset työkalut ovat sellaisia kuin palkka taivaassa, Allahin miellyttäminen, imaamit, pelko olla noudattamatta Allahin määräyksiä, jne. Materiaaliset työkalut ovat ylistyksen saaminen tässä maailmassa ja taloudellinen tuki islamilaiselta yhteisöltä ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä, muun muassa.

Sellaiselle, joka on syntynyt Iranin Islamilaisessa Tasavallassa ja työskennellyt muslimiyhteiskunnassa, kuten minä, on selvää, että kaikkein vakavin uhka nykyiselle maailmanjärjestykselle - länsimaisille demokraattisille arvoille, yleisille ihmisoikeuksille, laillisuusperiaatteille, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, sukupuolten tasa-arvolle, sivistyneelle yhteiskunnalle ja koko ihmisyydelle - eivät ole atomipommit, kemialliset tai muut aseet. Uhka tulee pikemminkin ideologiasta - nykyajan islamilaisesta doktriinista ja fundamentalistisen islamin kasvavasta suosiosta. Siihen vaikuttavat myös syvät sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset erot demokraattisten länsimaiden ja muslimiyhteiskuntien välillä.

Kun tulin ensi kerran Yhdysvaltoihin muutama vuosi sitten, ennen useimpia terrori-iskuja, yritin varoittaa ihmisiä siitä, että iskuja tulee väistämättä tapahtumaan, ja että ne tehdään islamin nimeen.

Monien muslimimaiden pelkoon perustuva kulttuuri uhkaa nyt tunkeutua muuhun maailmaan. Kun se tapahtuu, siitä ei ole mahdollista selviytyä.

Siksi on hiljaisten muslimien, niin sanottujen "maltillisten" tai "uudistusmielisten" keskiluokkaisten muslimien, samoin kuin länsimaisten muslimioppineiden, velvollisuus puhua näitä vallitsevia islamistisia ja fundamentalistisia oppeja vastaan. Valitettavasti monet epäröivät näin toimia, sillä he voivat menettää erilaisia etuisuuksia, joten he menettävät rohkeutensa ja tahtonsa jättää islam. Lisäksi on seuraamusten pelko, kuten ettei saa visaa muslimimaahan sukulaisia tapaamaan tai ettei voi suorittaa hajj:ia.

Kun monet fundamentalisti pitelevät vaikutusvaltaisten henkilöiden kukkaronnyörejä, monet muslimioppineet pelkäävät, että heidän rahoituksensa vaikutusvaltaisista muslimimaista loppuu tai että vaikutusvaltaiset muslimiopinahjot eivät julkaise heidän kirjojaan.

Mikäli nykyiset islamilaiset opetukset, ajattelutavat ja koulutus eivät käy läpi perusteellista uskonnollista reformaatiota uskonnon itsensä toimesta, tulevaisuus tuo tullessaan valtavia tragedioita, sellaisia jotka saavat aikaisemmat terrori-iskut - kuten Steven Sotloffin ja James Foleyn kaulan katkaisut, Bostonin maratonin iskun, elävältä polttamiset, hukuttamiset, ristiinnaulitsemiset, orjuuden, Syyrian kadonneiden henkilöiden tragedian, Amerikan 9/11, Lontoon 7/7 julkisen liikenteen iskut ja Madridin junapommit - näyttämään pikku asioilta.

Olen syntynyt Iranin Islamilaisessa Tasavallassa Ayatollah Ruhollah Khomeinin aikana ja viettänyt nuoruuteni Syyriassa Hafizin ja Bashar al-Assadin hallinnon alla ja minun on helppo ymmärtää 21. vuosisadan fundamentalistisen islamin haastetta: sen takana olevat ristiriidat, Koraani, muslimijohtajat, hiljaiset muslimit ja islamin taustalla vaikuttavat periaatteet.

Koraani rajoittaa islamin uskontoa sellaisilla taipumattomilla sosiaalisilla ja laillisilla määräyksillä, että kasvaminen on mahdotonta ja uskonto on koko ajan vähemmän yhteensopiva länsimaisen sivilisaation kanssa. Monet oppineet ja imaamit ovat väittäneet, että islam tulee muuttumaan, mutta he ovat olleet kerta toisensa jälkeen väärässä.

Muut uskonnot ovat sopeutuneet modernisaatioon, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja kansalaisoikeuksiin, mutta islam on oman taipumattoman luonteensa vankina. Koraani rajoittaa ja saartaa niin suuresti islamin ideologiaa, että reformaatio merkitsisi koko uskonnon romahtamista.

Islamin joustamaton luonne on suurin este edistykselle ja sosiaaliselle kehitykselle muslimimaissa.

Samalla kun muu maailma nykyaikaistuu, islam takapajuistuu - kiitos vaikutusvaltaisten imaamien ja islamilaisten hallintojen, jotka valvovat 1500 vuotta vanhojen Koraanin säkeiden noudattamista. Islam saa seuraajansa uskomaan olevansa "valittuja", ylivertaisia. Kuitenkin se mitä näemme islamilaisissa yhteiskunnissa on järkyttävät hallintomuodot, julmuus ja täydellinen piittaamattomuus ihmiselämästä.

Myös läntisessä mediassa on hallitsevana ilmiönä välttää islamin tai sen seuraajien kritisoimista, näköjään yrityksenä olla "poliittisesti korrekti". Jo valmiiksi tulehtuneessa rotukeskustelussa media tuntuu huolellisesti välttelevän astumista suhteellisen tuntemattomalle muslimikulttuurin alueelle ja valitsee mieluummin uskonnon värikkäimpien puolien ja traditioiden halailemisen.

Siksi on kiireellistä levittää tietoisuutta siitä mitä tapahtuu hyvin suojatussa ja hiljaisessa fundamentali-islamin nurkkauksessa. On välttämätöntä, että amerikkalaiset saavat tietoa ääri-muslimeista, jotka suhtautuvat heihin niin suurella vihalla ja halveksunnalla. Miksi heidän sotansa demokratiaa vastaan on sallittu kasvaa näin voimakkaaksi? Miksi se jatkaa kasvuaan?

Islam on 1,6 miljardilla seuraajallaan, joka on 23% maailman väestöstä, maailman toiseksi suurin uskonto kristinuskon jälkeen ja se kasvaa nopeiten

Väkivalta ja epäoikeudenmukaisuus ovat rauhan vastakohtia. Jos islam on "rauhan" uskonto, kuten muslimijohtajat ja oppineet väittävät, muslimien on avattava suunsa, kun epäoikeudenmukaisia ja väkivaltaisia terrori-iskuja tehdään jatkuvasti islamin nimeen. Ei ole rakentavaa vain todeta, että islamilla ei ole mitään tekemistä näiden väkivallantekojen kanssa; se on vain tapa olla kohtaamatta ongelmaa.

Muslimeina meidän tulee hyväksyä se tosiasia, että islamin uskonnossa on osia, jotka antavat sosiaalisen, poliittisen, uskonnollisen ja kulttuurisen oikeutuksen väkivallalle. Muuten nämä islamistiset ryhmittymät eivät olisi kukoistaneet. Muslimien täytyy vastustaa niitä Koraanin säkeitä ja islamin opetuksia, jotka antavat sosiaalisen, poliittisen, uskonnollisen ja kulttuurisen oikeutuksen joillekin ryhmille ja yksilöille toimia vapaasti, rekrytoida ja aivopestä nuorisoa sekä osallistua väkivaltaan ja terrorismiin.

On tärkeää kertoa mahdollisimman monille tästä jokapäiväisestä todellisuudesta, jossa monet aivan meidän kaltaisemme ihmiset elävät. Tarkoitukseni ei ole loukata; ainut päämääräni on tarjota selvä ymmärrys tästä hyvin todellisesta vaarasta, jonka fundamentalismi-islamin leviäminen ja sen nykyinen muutos aiheuttaa, ei vain Yhdysvalloissa, vaan koko maailmassa - varoitus siitä mitä on tulossa, elleivät demokraattiset kansakunnat nouse yhdessä vastustamaan sitä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti