17. joulukuuta 2013

Allah käskee ei pyydä

Elie El-Khouri julkaisi Uuden Suomen Puheenvuorossa seuraavan blogin, joka katosi sieltä hieman myöhemmin. Sitä pidettiin eräiden kommentoijien kommenteissa vihablogina. 

Katsotaan nyt kuitenkin hieman tarkemmin, mitä tämä libanonilaistaustainen kristitty väittää:

Allah käskee ei pyydä 

Islam on vaarallinen kultti, väkivaltainen, irrationaalinen ja suvaitsematon. 


Pitää täysin paikkansa, Elie tässä toteaa ainoastaan tosiasioita, jotka voi helposti tarkistaa. Olen käsitellyt aihetta itsekin käännöstyössäni islamin myytit. Aiheesta löytyy myös hyviä kirjoja, suosittelen lämpimästi Robert Spencerin Totuus Muhammadista, The Politically Incorrect Guide to Islam ja uusinta Not Peace but a Sword. Hyviä internet-saitteja ovat Bill Warnerin Political Islam, Inquiry into Islam ja suomeksi Islamin Aikapommi ja sieltä erityisesti Islam 101. Netistä löytyvät myös islamin pyhät kirjoitukset, Koraani, hadithit ja profeetan elämäkerta, joten voit tarkistaa itse kaikki väitteet, jos haluat. Voit tutustua myös islamin veriseen historiaan, ja miettiä miksi muslimit toimivat niinkuin toimivat.

Tietoa on valtavasti saatavilla, sinun on vain oltava valmis ottamaan se vastaan. Aloita noista luettelemistani kirjoituksista ja muodosta sitten oma mielipiteesi. 

Tällaisia mielipiteitä esitetään tämän tästä Uuden Suomen Puheenvuorossakin ilman mitään seuraamuksia. Kohde vain on toinen, yleensä kristityt tai juutalaiset. Heistä saa vapaasti esittää mitä tahansa paikkansapitämättömiäkin vihakirjoituksia ilman kenenkään puuttumista. Totuuden sanominen islamista sen sijaan aiheuttaa sensuroinnin. Minua todella kiinnostaisi tietää mistä tällainen eriarvoinen kohtelu juontaa. 


Talibanit eli Al-Qaida räjäyttivät yli 1500 vuotta vanhat Buddhan patsaat Bamiyanin laaksossa vuonna 2001 Afganistanissa.

Tämä on tosiasia, joka uutisoitiin laajalti. Islam vaatii hävittämään kaikki "tietämättömyyden" ajan monumentit ja mm. Egyptissä jotkut uskonoppineet haluaisivat hävittää pyramidit.
http://www.wnd.com/2012/11/fatwa-to-destroy-pyramids-sphinx-rejected/

Al-Qaida räjäytti maailman korkeimman rakennuksen World Trade Centerin vuonna 2001 New Yorkissa .

Huolimatta foliohattujen lennokkaista salaliittoteorioista, tämäkin on yleisesti tunnettu fakta. 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Syyskuun_11._p%C3%A4iv%C3%A4n_terroriteot

Jabhat al-Nusra eli Al-Qaida räjäyttivät yli 1500 vuotta vanhan merkittävän kulttuurihistoriallisen kirkon Maaloulassa vuonna 2013 Syyriassa.

Tähän en löytänyt tähän hätään vahvistusta, mutta joka tapauksessa kapinalliset ovat vallanneet Maaloulan, tappaneet ja pakkokäännyttäneet ihmisiä ja polttaneet kirkon (olisiko se juuri tuo mainittu?).
http://www.wsws.org/en/articles/2013/09/10/maal-s10.html
Tästäkään tekstin kohdasta ei sensuuri voi älähtää.

Al-Qaida on nimi, joka on annettu global- militantille ääri-islamistiselle terroristijärjestölle ja siitä on tullut tärkeä militanttien muslimien symboli ja brändi monessa islamin maassa. 
Tämäkin lienee paikkansa pitävä toteamus. Ei pitäisi aiheuttaa sensuuria.

Islamin ideologia vastustaa läntistä demokratia käsitystä. Ideologian mukaan islamin nähdään olleen koko olemassaolonsa ajan kristillis-juutalaisen liittoutuman hyökkäyksen kohteena.
Tämä on paikkansa pitävä väitä muslimien omien pyhien kirjoitusten ja uskonoppineiden puheiden perusteella. Viittaan edellä mainitsemiini lähteisiin. http://ibnmatti.blogspot.fi/2013/11/islamin-myytit-islam-on-demokratia.html

Profetta Mohammed on islamilaisten ja Al-Qaida esikuva. Hän itse taisteli elämänsä aikana 66 merkittävää taistelua (jihadia). 
Kirjotuksen Islamin myytit: Islam on rauhan uskonto mukaan "Muhammad järjesti 65 sotaretkeä viimeisinä kymmenenä elinvuotenaan ja johti niistä itse 27:ää." Tässä Elielle on mahdollisesti tapahtunut lapsus, mutta on tosiasia, että Muhammed oli melkoinen sotahullu, joten en lähtisi tämänkään väitteen perusteella kirjoitusta sensuroimaan.

Koraanissa käsketään uskovaisia muslimeja tappamaan kaikki monijumalaiset ihmiset.

SUURA: Katumus (AtTaubaah). ”Vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla”.

SUURA: Katumus (AtTaubaah). ”Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa”

SUURA: (Al-maaidä).” Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja Kristittyjä ystäviksenne; he ovat toistensa ystäviä. Joka ottaa heitä ystä­väkseen, kuuluu heihin. Allah ei johdata väärintekijöitä”.

Väite pitää paikkansa ja lähteetkin on tässä mainittu. Tuosta keskimmäisestä löytyy David Woodilta laajempi selostus, jossa käsitellään myös historiallista kontekstia, missä kristittyjen tappamiseen kehotetaan:
Koraani ja konteksti. David Woodin videoihin kannattaa muutenkin tutustua, ne ovat melko viihdyttäviä:  http://www.answeringmuslims.com/p/jihad.html 

Ko­raani (48:29) tekee jyrkän eron ylempiarvoi­sina pidetty­jen musli­mien ja alempiarvoi­sina pidetty­jen ei-mus­limien vä­lille. ”Vain mus­li­meja ja mus­limeiksi kään­tyviä kohtaan ke­hotetaan olemaan ar­me­liaita; kaikkia muita koh­taan Allah käskee ole­maan an­kara”
Tämä on kaikille Koraaniin ja islamin oppiin tutustuneille selvää pässinlihaa. Bill Warner kutsuu tätä islamin kaksinaismoralismia dualismiksi: http://www.politicalislam.com/blog/a-picture-of-duality/

Koska islam on vaarallinen kultti, sii­hen ei pidä so­veltaa uskon­non­vapautta koske­via säädöksiä ja periaatteita. Is­lam rikkoo pe­rus­tuslakia ja nykyistä lainsää­däntöä sovelta­malla islamin leviämistä ja shari’an käyt­töönot­toa olisi mahdollista estää tehokkaasti.
Voisiko tämä lause aiheuttaa pahaa mieltä Uuden Suomen Puheenvuoron sensoreissa? Ainakin toinen lause on niin sekava, ettei sen merkitys oikein avaudu... Tosiasia on kuitenkin, että sharia-laki on jyrkässä ristiriidassa länsimaisten ihmisoikeuskäsitysten kanssa ja shariaa ei sen vuoksi tulisi sallia. Pitäisikö jotkut uskonnot jättää uskonnonvapauden ulkopuolelle? Kas siinäpä kysymys. Jos maya-intiaaniheimo muuttaisi Suomeen, ja haluaisi rakentaa pyramidin, jonka huipulla he uhraisivat ihmisiä, niin pitäisikö kyseinen uskonto hyväksyä uskonnonvapauden perusteella? Entä pitääkö islamin vaatimus kivittää avionrikkojat, hakata käsi poikki varkaalta tai vaimon hakkaaminen tottelemattomuuden perusteella sallia uskonnonvapauden perusteella? Pitääkö Suomessa sietää uskontoa, jonka mukaan homoilusta kiinni jäänyt pitää teloittaa (shiia-imaami suorassa lähetyksessä YLEn islam-illassa)?

Tyh­myys ja tietä­mättömyys ei­vät vapauta poliitikkoja ja virka­miehiä rikosoikeudellisesta vastuusta. Monikultturismi on vihan kulttuuria voimakkaasti tukeva ja täten viharikoksiin yllyttävä ääriliike ja ideologia. Is­lamin kasvu­na toimii eri­tyisesti liberalismien, sosiaalidemo­kraat­­tien ja vih­reiden tukema monikulttu­rismin ideologia, joka auttaa shari’an käyt­töönot­tamista pyrkimäl­lä suo­simaan islamia länsimaisen kulttuurin kustannuksella ja pyrkimällä estä­mään kritiikin islamia kohtaan, kuten shari’a edel­lyttää.
Tästä ainakin tuli eräille piireille varmasti oikein paha mieli. Uskoisin tällaisen sanomisen olevan liian paksua Uuden Suomen sensoreille. Tosin tällaista tekstiä saa kyllä vapaasti esittää eräistä muista poliittisista ryhmistä ilman mitään seuraamuksia. Juuri tällaisista väitteistähän voitaisiin saada aikaan hedelmällistä keskustelua, jossa voitaisiin perätä tarkennuksia, perusteluja ja esittää vastaväitteitä. Miksi keskustelu halutaan tyrehdyttää? Jos on olemassa oikea mielipide, niin sehän voittaisi lopulta väittelyn esittämällä ylivertaiset perustelut? Eikö se ole myös avoimen demokraattisen prosessin idea? Ideoita saa vapaasti esittää ja seuranneen keskustelun perusteella voidaan lopulta muodostaa se paras mielipide?
http://monikulturismi.wordpress.com/

Islam terroristin pysäyttäminen toimii ainostaan kun levittää tietoisuutta, totuutta islamista ja sen kautta voimme vähentää mahdollisuuksia terrori-iskuihin maailmalla, kotimaassamme, kotikaupungissamme tai jopa omassa kotonamme.
Juuri näin. Tarvitsee vain kertoa totuus. Tämä voisi olla Ibn Matti -blogin tunnuslause.

Tämä on muuten hyvin rauhanomainen lähestymistapa vastustaa ideologiaa: oikean tiedon levittäminen. Ei siis jääkiekkomailoilla hakkaamista tai valheellisen propagandan agitoimista, ainoastaan totuudenmukaisen tiedon levittämistä. Miten epäseksikästä!

“uskonnonvapaus”: Muslimien vapaus harjoittaa islamia ja alistaa muut shari’an alaisuuteen.
Tämä on juuri se, mitä muslimit uskonnon vapaudella tarkoittavat. Lukekaa vaikka heidän Kairon ihmisoikeusjulistuksestaan.


Tuomio:
Totean El-Khourin syylliseksi huonoon suomen kieleen ja epämiellyttävän totuuden kertomiseen.
Kumpikaan ei ole kuitenkaan syy sensuroida tätä kirjoitusta. Ottaen huomioon Uuden Suomen Puheenvuoron monet täysin asiattomat ja luokattomat kirjoitukset, jotka saavat olla täysin rauhassa, sensurointia ei voi perustella millään järkisyillä.1 kommentti: