29. marraskuuta 2012

Islamissa ei ole kultaista sääntöä

Kultainen sääntö löytyy useimmista uskonnoista jossain muodossa. Jeesuksen vuorisaarnan "Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille" löytyy kungfutsealaisuudesta muodossa "Älä tee toisille mitään sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle". Lisää löytyy wikipediasta.

Vaikka mitään uskontoa ei harjoittaisikaan, niin yleensä ihmiset luonnostaan pitävät vääränä asioita jotka itselle tehtynä olisivat epämieluisa. Tappaminen, varastaminen ja vahingon aiheuttaminen toiselle eivät noudata kultaista sääntöä ja niiden tekeminen katsotaan vääryydeksi. On kuitenkin ainakin yksi aate, jossa kultaista sääntöä ei ole. Islam.

Islamissa on dualistinen asenne väkivaltaan. Väkivalta on väärin ainoastaan islamin sisällä. Ulkopuolisille on eri säännöt. Tästä on esimerkkinä murha: jos muslimi tappaa toisen muslimin, siitä tulee kuolemanrangaistus (elleivät suvut pääse sopimukseen verirahasta). Sen sijaan vääräuskoisen tappamisesta ei tuomita kuolemaan.

Islamissa mikä tahansa teko on oikeutettu, jos se edistää islamin asiaa. Murhat, raiskaukset, terrorismi - mikä tahansa teko on oikeutettu jos se tehdään islamin puolesta. Niinpä kaksoistorneihin törmänneet terroristit ovat muslimien keskuudessa sankareita, koska he kuolivat Pyhässä Sodassa vääräuskoisia vastaan.

Tämän takia monikulttuurisuus ei toimi islaminuskoisten kanssa. Kulttuurit joissa kultainen sääntö ohjaa moraalia ei sovi yhteen kulttuurin kanssa, jossa kultaista sääntöä ei noudateta. Suomen lainkäyttö perustuu usein armeliaisuuteen, jossa rikoksen tehneelle annetaan uusi mahdollisuus esimerkiksi ehdollisen tuomion muodossa, sekin kultaisen säännön sovellus.

Ehdollinen tuomio toimii rangaistuksena, koska tekijä kokee tehneensä väärin ja haluaa vastedes pysyä kaidalla tiellä - ratkaisu on hyvä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Islamilaisesta kulttuurista tulleelle ehdollinen rangaistus ei välttämättä toimi, koska osa muslimeista ei näe teossaan mitään väärää - vääräuskoisen tytön saa raiskata jos tämä on saattanut itsensä sellaiseen tilanteeseen kävelemällä yksin rippikoulusta kotiin ilman burkhaa. Islamissa mies on ylempänä naista ja muslimi ylempänä vääräuskoista. Pahnanpohjimmainen on vääräuskoinen nainen.

Länsimaailman ja islamilaisen maailman välillä on toinenkin perustavaa laatua oleva ristiriita - suhtautuminen kriittiseen ajatteluun. Islam ei salli oman ajattelunsa kritisointia. Profeetta Muhammadin loukkaamisesta tai pyhien tekstien kyseenalaistamisesta saa islamilaisissa maissa kuolemantuomion. Uskonnon vapautta ei ole: islamin uskosta luopumisesta on määrätty kuolemanrangaistus. Kriittinen ajattelu ei ole sallittua, jos se on ristiriidassa Koraanin tai muiden islamin pyhien kirjoitusten kanssa.

Koko länsimainen tiede ja hyvinvointi perustuu kriittiseen ajatteluun. Kaikkea saa ja pitää kyseenalaistaa. Koko tieteellinen ajattelu perustuu vanhojen ajatusmallien kritisoinnille ja uusien ajatusten esiintuomiselle. Islamilaisessa maailmassa ei voi olla tiedettä tai nobel-palkintoja, koska siellä on vain yksi totuus joka on kirjoitettu Koraaniin. Jos tieteellinen löydös on ristiriidassa Koraanin kanssa, sitä ei voi julkaista koska tiedemies päätyy pahimmassa tapauksessa hirteen. Christofer Luxemburg esiintyy salanimellä, koska hän tekee kriittistä Koraanin ja islamin tutkimusta ja on sen takia hengenvaarassa.

Kriittinen ajattelu vaatii toteutuakseen täydellisen sananvapauden - Galilei joutui aikanaan vaikeuksiin julkaistuaan omia tieteellisiä löytöjään, koska uskonnon pyhä kirja oli ristiriidassa hänen löytöjensä kanssa. Jos valtaapitävien käsityksiä ei uskalleta kyseenalaistaa, ei  epäkohtiin myöskään voida puuttua. Ketä palvelee islamin tai maahanmuuttopolitiikan arvostelijoiden rangaistukset? Miten paljon tiede olisikaan kehittynyt ilman uskonnollisia dogmeja? Nykyajan dogmi on poliittinen korrektius. On kuvaavaa että rangaistukset poliittisen korrektiuden rikkomisesta tulevat jumalanpilkkapykälän perusteella. Olemmeko siirtymässä takaisin keskiajalle?

Länsimainen hyvinvointi perustuu kahteen asiaan. Ensimmäinen on kultainen sääntö. Se johtaa inhimilliseen lainsäädäntöön, heikommista huolehtimiseen ja vastuun ottamiseen kanssaihmisistä. Kaikki tämä puuttuu sieltä missä islam ja sharia-laki on käytössä.

Toinen on sananvapaus. Se mahdollistaa kriittisen ajattelun ja sitä kautta tieteen kehittymisen. Ilman sitä eläisimme vieläkin maailmassa, jossa kovaa elämää pellolla seuraisi aikainen kuolema. Monet islamilaiset maat ovat tässä tilassa vielä nykyään.

Me emme tarvitse islamia.

---------------------------------------------------------------------------------

Bill Warnerin haastettelu Michael Corenin ohjelmassa:Sananvapaus länsimaisessa kulttuurissa:


Sananvapaus:
Bill Warnerin sivusto Political Islam: http://www.politicalislam.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti