27. kesäkuuta 2013

Zakat, muslimien hyväntekeväisyys ja vääräuskoiset

Koraani 9:60 Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten, sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on voitettava (Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle [jihad] ja niinikään maankulkijalle. Tämä on Jumalan säätämä velvollisuus, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas.

Koraani 9:60 (Hämeen-Anttilan käännös) Almut kuuluvat köyhille, vähäosaisille, niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden mieli on saatava taipumaan islamille suosiollisiksi, orjien vapauttamiseen, velkaisille, Jumalan tiellä kulutettaviksi ja matkaaville. Tämä on Jumalan määräys. Jumala on Tietävä, Viisas.

Koraani 9:41 Lähtekää retkelle, kevyesti ja myös raskaasti aseistetut, ja pankaa alttiiksi varallisuutenne ja henkenne Jumalan asian hyväksi! Tämä on parasta teille, jospa sen vain tietäisitte.

Zakat eli almuvero on muslimien käytäntö hyväntekeväisyyteen varallisuuden perusteella ja se on pakollista kaikille, jotka siihen kykenevät. Se on myös yksi viidestä islamin uskon pilareista

Mitä tulee Koraanin jakeeseen 9:60 "...niille, joiden mieli on saatava taipumaan islamille suosiollisiksi,...", klassinen Koraanin kommentaari Tafsir Ibn Kathir sisältää luvun käännynnäisistä jossa selitetään, että almuja voidaan antaa käännynnäisille, jotta he vahvistuisivat uskossa. Almuja käytetään siis palkintona kääntymisestä islamiin ja ne auttavat pitämään käännynnäiset umman jäseninä. Eräänlaista lahjontaa siis.

Jakeen ensimmäinen lause "Almut kuuluvat köyhille, vähäosaisille,.." kuulostaa tavanomaiselta hyväntekeväisyydeltä, mutta klassisen islamin lakikokoelman "Reliance of Traveller" mukaan "ei ole sallittua antaa almua vääräuskoiselle, tai heidän huollettavilleen".
(h8.24 It is not permissible to give zakat to a non-Muslim, or to someone whom one is obliged to support (def: m12.1), such as a wife or family member.)

Sama lakikokoelma myös luettelee hyväntekeväisyyden lailliset kohteet, joihin kuuluu "ne jotka taistelevat Allahin puolesta, tarkoittaen heitä jotka osallistuvat islamilaisiin  sotilasoperaatioihin". (h8.17 The seventh category is those fighting for Allah, meaning people engaged in Islamic military operations...)

Muslimit "jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannen alttiiksi omaisuutensa ja henkensä" (Koraani 4:95) käyttävät näin saamansa almut kasvattaakseen umman jäsenistöä, jotka sitten tukevat heitä rahallisesti ja lähettävät uusia sotilaita taistelemaan vääräuskoisia vastaan.

Vaikka siis vääräuskoiset olisivat "köyhiä ja vähäosaisia", he eivät pääse nauttimaan muslimien almuista. Tämä on ymmärrettävää islamin kannalta - miksi muslimien pitäisi tukea ja vahvistaa vääräuskoisia?

Vääräuskoiset joutuvat joka tapauksessa Helvettiin (Koraani 3:12, 3:196-7, jne.) ja he ovat paitsi Allahin myös muslimien vihollisia (Koraani 4:101, 8:55, jne.), 

Koraani 8:55 "Katso, kurjimmat elolliset olennot ovat Jumalan silmissä epäuskoon kääntyneet, nuo, jotka eivät uskoa tahdo."

Näin ollen, tiukasti teologiselta kannalta, muslimien on kiellettyä harjoittaa hyväntekeväisyyttä ei-muslimeille.

Länsimainen käsitys hyväntekeväisyydestä on täysin päinvastainen. Läntisistä katastrofirahastoista maksetaan avustuksia katsomatta vastaanottajien uskonnollista suuntautumista. Ainut kriteeri avun antamiselle on köyhyys ja tarve. Tämä on esimerkki sanasta, jonka merkitys muslimeille on erilainen kuin koko muulle maailmalle.

Muslimien hyväntekeväisyysjärjestöjen määrä lisääntyy länsimaissa ja ne ovat yhä aggressiivisempia markkinoinnissaan saavuttaakseen ei-muslimit. Muslimit kutsuvat ei-muslimeja juhlimaan kanssaan Eidin päättymistä ja keräävät rahaa "köyhille ja vähäosaisille". Ei-muslimien osallistuminen tällaisiin keräyksiin on itsetuhoista, koska tuotto voi mennä yksinkertaisesti almuina jihadiin, tai muihin tarkoituksiin, jotka epäsuorasti tukevat vääräuskoisten syrjintää.

Tämä on suomennos  Kinanan tekstistä, joka löytyy täältä.

http://www.citizenwarrior.com/2013/06/muslim-charities-jihad-and-non-muslims.html
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti